Arabic Turkish
 
2019-02-10   Arkadþýna gönder
285 (197)


Avrupa Irak Türkmen'leri Platformundan önemli BildiriBildiri

Avrupa Irak Türkmenleri Platformu, Malumunuz, Temmuz 2015 yılında İstanbul’da Türkmeneli Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen Genel Konferans ta, Avrupa da aktif çalışan Türkmen Sivil Toplum Kuruluşların Birliğinin kurulması ve bağımsız bir kurum olması, tavsiyesi üzere kurulmuştur.
Tüm Türkmen dernekleri için bir şemsiye ve referans olarak, diaspora da Türkmen lobisini oluşturmayı ve uluslararası mahfillerde Türkmen’in sesini duyurmanın yanı sıra, Türkmeneli ile Avrupa'daki Türkmen topluluğu arasında bağları güçlendirmeye aynı zamanda Türkmeneli deki karar mercilerle işbirliği ve desteği ile Türkmenli ile bağlantılı çalışmaktadır.
2016 yılının Ocak ayında, bir grup aktif Türkmen derneklerinin katıldığı İsveç’in başkenti Stockholm'deki Kurucu Meclis'e davet edildi ve eski Türkmen Milletvekili Niyazi Mimaroğlu’nun da katıldığı toplantıda ilk genel kurulu yapıp yönetim kurulu seçilmiştir. İkinci genel kurulu toplantısı 2017 de Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da yapılmıştır...
Yürütme Kurulu kuruluşundan buyana, kendisi için belirlenen hedeflere ulaşmak için faaliyetlerini ve görevlerini yerine getirmeye çabalamıştır, kısıtlı imkânlara rağmen faaliyetlerinin çoğunu yapmayı başarmıştır, ancak üç yıl sonra gidişatı ve geçmişteki zorunlukları değerlendirmeye karar vermiştir.
Cumartesi 9/2/2019 da üye derneklerin katıldığı toplantıda, Birliğin yürüttüğü faaliyetleri ve kuruluşun amaçlarını ve çalışmalarını yapmasına mani olan engellerin ve Türkmeneli deki karar mercilerin manevi desteğinden mahrum kalması nedeni ile hedeflerinin yerine getirmesinin mümkün olmadığı kanaatine varmıştır.
Genel kurul mahiyetinde olan bu toplantıda üyelerinin oy çoğunluğu ile kendinin feshine karar vermiştir.
Allah c.c. , yanlışlarımızı ve kusurlarımızı afetsin.
Allahtan Tüm Şehitlerimiz için cennet ve Mağfiret dileği ile.
Avrupa Irak Türkmen Platformu Yönetim Kurulu
09.02.2019 CumartesiArkadþýna gönder