Arabic Turkish
 
2019-01-06   Arkadþýna gönder
381 (175)


ITC, Irak Cumhurbaşkanı’nın komşu ülkelerle yapacağı etler sırasında Irak halkı’nın tüm kesimleri dahil edilmeli


Irak Türkmen Cephesi

Irak Türkmen Cephesi, Irak Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nın, Türkiye Cumhuriyetine yaptığı ziyareti ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşmesi ve komşu ülkelerle ilişkilerini güçlendirme çabalarını takdir ediyoruz.

İki taraf, iki ülke arasındaki stratejik noktalardan biri olan su konusu da dahil olmak üzere karşılıklı çıkar meselelerini tartışılması,ancak unutulmasın ki Irak Türkmen Cephesi, Irak’ın her mevsimde ihtiyaç duyduğu su miktarını serbest bırakmak için Türkiye Cumhuriyeti’ni ziyaretlerinde bu konuda önemli bir rol oynadı. Türkiye Cumhuriyeti, Irak Türkmen Cephesi'nin isteğine cevap verdi ve Irak’ın ihtiyacını karşılamak için yeterli miktarda su bıraktı.

Herkesin bildiği gibi, Türkmenler hala Irak ile Türkiye arasında sağlam bir köprü olduğunu ve Irak/ Türkiye hükümetleriyle ilişkilerin güçlendirilmesinde büyük ve önemli rol oynadı. Biz,Irak’ın yeni oluşumunda refahında ve kalkınmasında, iştirak ve katkıda bulunmayı istiyoruz.

Bu nedenle,Cumhurbaşkanı (Dr. Barham Salih) ziyaretleri sırasında komşu ülkelerle yaptığı görüşmelerde ve sorunlu dosyaların çözümünde,Irak halkı’nın bütün kesimlerini iştirak etmesimi umuyoruz.

Bölgesel ve komşu ülkeler arasındaki Ekonomik ve Stratejik Komite'nin faaliyete geçmesini destekliyor ve destekliyoruz ancak herkesin katılımının diğer ülkeler nezninde, iyi bir imaj vereceğini görmekteyiz. Tüm bileşenlerinin tek bir ruhla çalışmasının canlı bir örneği olduğunu görüyoruz.
Arkadþýna gönderYazarýn diðer yazýlarý

1 - ITCni ilgilendiren hususlar ve kararlar ITCye bağlı olan teşkilatlar, Türkmen sivil toplum örgütleri tarafından belirlenmektedir
2 - Türkmen Açılımı
3 - Irak türkmen cephesi'nden: anayasaya hayır
4 - Basın Bildirisi