Arabic Turkish
 
2018-07-11   Arkadþýna gönder
5429 (2157)


Bir Asırdır Suriye ve Irak bir Türkmen Yurdu.!


Dr.Muhtar Fatih

Irak ve Suriye’de devam eden etnik ve mezhepsel çatışma yıllarca sürse bile, sonunda siyasi coğrafya kesinleşecektir..
Irak; kuzeyi Kürtlerin, ortası Sünni arapların, güneyi Şii arapların eyaletleri olarak ortaya çıkacak.
Suriye’nin kuzeyi henüz, PYD Kürt yönetiminin elinde büyük kısmı ..!!
Ortadoğu planlı olarak parçalanan bu iki ülkede; kimisi merkezi hükümeti, kimisi etnik bir grubu, kimisi bir mezhebi tutan devletler mevcuttur.
Türkmenler’ in ise En çaresiz, en korumasız, en zor durumda kalanlar Evlerinden barklarından, topraklarından oldular. Kaçırılıyorlar, sürülüyorlar, öldürülüyorlar Suriye ve Irak Türkmenlerdir..
Ama Suriye ve Irak Türkmenler’inin umudu her zaman Türkiye Cumhuriyeti Devleti olmuştur..
Türkiye’nin Halep ve Kerkük ve Musul’daki haklarına 1926 öncesi gibi geri dönüldüğünden, talep ve hak arama zamanı gelmiştir..
uluslararası savaş kurallarına aykırı olarak işgal edilmiş olan Musul-Kerkük-Süleymaniye bölgesi 28 Ocak 1920 tarihli Meclis-i Mebusan tarafından kararlaştırılan Türk yurdunun sınırları içindeydi. Yaklaşık 1000 yıldır Türklerin yaşadığı bu coğrafyada Türkmenler Suriyenin ve Irak’ın kuzeyinden
itibaren çoğunlukla Telafer, Musul, Erbil, Altunköprü, Kerkük, Tuzhurmatu, Kifri, Karatepe, Hanekin, Mendeli ve Bağdat’ın güneydoğusunda bulunan Bedre’ye kadar uzanan bir şerit üzerinde yerleşmişlerdir.
Suriye Türkmenlerinin kaderini belirleyen en önemli olay hiç şüphe yok ki 1. Dünya Savaşı ve ardından yaşanan Millî Mücadele dönemi oldu. Suriye İngiliz işgaline uğradı. Sonra Fransızlar geldi. Ama daha büyük felaket 1921'de Fransızlarla imzalanan Ankara Antlaşması'nda yaşandı. Türkiye ile Suriye arasındaki sınır çizilirken etnik veya dinî hususlar hiç göz önüne alınmadı.
Fakat Suriye idaresi de Türkmenlerin Türkiye ile bağlarının koparılmasında hiçbir şeyden geri kalmadı. Türkmenler Müslüman-Suriye vatandaşı kategorisinde ele alınıp kültürel kimlik haklarından mahrum bırakıldı.
Suriye’de Yerleşen Türkmenler Rakka Akçakale Arap Pinarı Cerablus Cobanbey Halep Humusta büyük Türkmen kasabaları ve Lazikıya Bayırbucak bölgesi ve Şam Golan Türkmenleri yerleşmişlerdir .
Bu bölgedeki Türkmenler sürekli ezildiler ve hatta çeşitli tarihlerde acımasız katliamların hedefi oldular.
Bugün bu topraklarında yaşıyan ve öz Türk olan kardeşlerimiz malesef Türkiye sınırları dışında kaldıkları çok zor şartlar altında yaşamaktadırlar ..
Eğer Misak-ı Millî’yi kavrarsak, anlarsak Suriye’deki sorumluluğumuzun ne olduğunu anlarız. Bugün Musul üzerinde bizim sorumluğumuz var, onun için hem masada hem de arazide olacağız diyorsak sebebi var” diyerek kökü mazide olan, soylu, onurlu, itibarlı, zalimle cebelleşmiş, mazlumla kucaklaşmış koca bir tarihin günümüzdeki tek temsilcisi olan Türkiye Devletidir.
Sayın Cumhurbaşkanım,hainlerden arınmış ordumuzla, kendi imalatımız olan teçhizatımızla, mazlumların duasıyla, şühedanın sessiz ve görünmeyen iştirakıyla “Misak-ı Millî”ye yönelik sorumluluğunuzu yerine getirme yolunda Allah yardımcınız olsun. Yolunuz açık olsun.
Suriye ve Irak Türkmenlerinin çektikleri sıkıntıların bir an evvel sona ererek insanca yaşayabilmelerini temenni ediyoruz.

Dr.Muhtar Fatih
Suriye Türkmen Doktorlar Birliği BŞK


Arkadþýna gönderYazarýn diðer yazýlarý

1 - BİRLİKTE TAHRİRE DOĞRU YOL ALALIM .. TÜRKMEN GENÇLERİ BUGÜN BİZİM GÜNÜMÜZDIR .
2 - Barış Pınarı Harekatı Bölgeye Barış ve huzur Pınarları getirecek