Arabic Turkish
 
2016-07-22   Arkadþýna gönder
16750 (1505)


Milletin Diline İhanet Yeter:
FENER dergisini
Ya Kapatın Ya Düzeltin.


Mehmet Ömer KazancıBir milletin hayatında dergi ve gazeteciliğin oynadığı ِnemli rolü, Irak Türkmenleri olarak, bizim kadar kimsenin bildiğine inanmıyorum. Otuzlu yıllardan 2003 yılına kadar kendi dilimizde eğitimden yoksun kalmamıza karşın, dilimizi, edebiyatımızı ve kültürümüzü, kısacası manevi değerlerimizin tümünü, bugüne kadar fazla bir şeyler kayıp etmeden sağlıklı olarak getirmemizde, çıkarmış olduğumuz dergi ve gazetelerin ِnemini inkâr etmek mümkün değildir bir türlü. O tarihlerde okullarımızın kapatılmasından oluşan boşlukları, dergi ve gazete çıkarmakla doldurmaktaydık. İnsanlarımız, başta dilimiz olmak üzere, milletimizin varlığıyla ilgili ne varsa, o dergi ve gazeteler yoluyla ِğrenmekteydi. Hatta bu gün aramızda bu kadar kalem erbaplarının bulunması konusunda o dergi ve gazetelere borçlu olduğumuzu hepimiz itiraf etmekteyiz. Türkmen Kardeşlik Ocağı tarafından çıkarılarak günümüze kadar yayınını sürdüren Kardeşlik dergisi, bu yِnüyle en güzel ِrneklerimizden birisidir. Bizim kuşak, istinasız olarak hepimiz, Kardeşlik dergisinin gِlgesinde yetiştiğimizi, yeri geldiği zaman seve sevine sِylemekteyiz. Gerçek de bu. Daha sonraki kuşağın kalkınmasında Yurt gazetesi ile Birlik Sesi dergisinin emeği, gِz ardı edilmeyecek kadar ِnemliydi.
Bu yüzden dergi ve gazeteciliğe inanmaktayız. Dergi ve gazeteciliği sevmekteyiz.
2003'ten sonra ِnümüzde açılan fırsatları değerlendirmeye koyulurken, aklımıza hep dergi ve gazete çıkarmak geldi. Bütün siyasi teşkilatlar ile sivil toplum kuruluşlarının sorumluları, paçayı sıvadı, kolları sıvadı, ya bir gazete ya da bir dergi çıkarmak girişimine kalkıştı. Bu konuda her kes yarış içindeydi. Yaparsa, kendini, zaferi kazanmış olarak saymaktaydı. Zamanla çıkarılan dergi ve gazetelerin sayısı, sayılmayacak kadar çoğaldı. Ancak bir taraftan tecrübe yetersizliği, bir taraftan maddi imkânsızlık, ِte taraftan sosyal iletişim araçlarıyla internet kullanımının yaygınlaşması, bu çalışmaların yolunu git gide ِnlemeye, kesmeye başladı. Şimdi ortalıkta yoluna devam eden dergi ve gazetelerimizin sayısı, tek bir elin parmaklarıyla sayılacak kadar azdır. Bunlar arasında günümüze kadar devam eden bir dergi vardır, çok ِnemli kuruluşlarımızdan biri olan (Irak Türkmen Eğitimcileri Öğretmen Örgütü) tarafından çıkarılmaktadır. Adı FENER dergisidir.
Fener, sِzcük olarak birkaç anlamda kullanılmaktadır. Ancak en yaygın anlamı, gemilere yol gِsteren ışık kulesi olarak bilinmektedir. FENER dergisinin bu gِrevi, yani yol gِsterme, ışık tutma gِrevini yerine getirip getirmediğini sِz konusu etmeden ِnce, son zamanlarda bütün sivil toplum kuruluşlarımız için kullanılan bu (ِrgüt) sِzcüğünün üzerinde durmak ve başlangıçtan beri sindiremediğimi bildirmek istiyorum. (Örgüt) sِzcüğü teşkilatlanma, organize etme anlamına gelen (ِrgütlenme)den alınmıştır. Bِylece, sivil toplum kuruluşlarından çok, siyasi kuruluşlar için ِngِrülen bir deyimdir. Türk dünyasında, edebiyatçılar birlikleri de dâhil olmak üzere, her hangi bir sivil toplum kuruluşu için kullanılmamaktadır. Dolayısıyla (ِrgüt) sِzcüğünün (birlik) sِzcüğüyle değiştirilmesini ِneriyorum. Bu ِneri ile her şeyin düzeleceği sanılmasın. Bizim ِğretmenler birliğinin adı, başlı başına yadırganacak kadar düşündürücüdür. (Irak Türkmen Eğitimcileri Öğretmen Örgütü)… Ne dil açısından doğru, ne de müsemma açısından… ـstünde ciddi olarak durulması gerekmektedir. (Eğitimciler .. Öğretmenler..) … İkisini ayni şey olarak kabul edemeyenlere, birliğin adına (Irak Türkmen Eğitimciler ve Öğretmenler Birliği) denilmesini daha uygun olarak gِrdüğümü bildirmek isterim.. Neyse dergiye dِnelim.
Birlik tarafından on üç yıldan beridir çıkarılan FENER dergisi, Türkmen dergiciliğinin yüz karasıdır desem, yeridir sanırım, kimse darılmasın. Dergi 42 – 46 sayfayla iki dilde, adıyla sanıyla tanınan altı kişinin işbirliğiyle çıkarılmaktadır. Bunların hepsi, milletin kaymağı olarak bilinen eğitimcilerdir. Yani ya ِğretmen ya da müfettiş olanlardır. ـstelik bir kısmının eğitim konusunda 25- 30 yıllık denemesi vardır ve doktora diploması taşımaktadır. Fakat dergiye baktığın zaman, bu kadar denemenin tek bir damlalık kokusunu alamıyorsun. Kendini tam bir karmakarışıklık içinde buluyorsun.
Her derginin bir misyonu vardır. FENER dergisi, ne bir edebiyat ne bir haber ne de bir düşünce dergisidir. Dergide yayımlanan yazıların hiç birinde yazı ِzelliği yoktur. Yoktur, çünkü her yazıda yüzlerce dil yanlışlıkları, imla bozuklukları bulunmaktadır. Sanki dergi, dilimizi hedef almakta, dilimizin güzelliklerini, ِzelliklerini bozgunluğa uğratmak için çıkarılmaktadır. Sanki asil yerine getirmek istediği gِrev bu.
Dergi, on üç yıldan beridir çıkarılmaktadır. İlk günlerinden günümüze kadar elime geçen sayılarını kendimi zorlayarak okuyorum. Dil yanlışlıklarına gِz yumarak, gün gelir düzelir diye kendimi kandırmaya çalışıyorum. Faka düzelmedi, düzelmiyor. Onnnn üçççç yıl boyunca, derginin yazı işlerinde gِrev alanların birini, milli duyguyu yan bırakın, bir meslek hissiyatıyla davrandığını gِremedim. Nedir bu yaptığımız, neden dilimize bu kadar ihanet ediyoruz diye kimse kendini sorgulamadı. Dilini geliştirmeye, yeni alfabeyi ِğrenmeye gayret edemedi. Milletin ِğretmenleri ile müfettişleri, dilimize bu kadar alçak gِzle, hor gِzle bakıyorsa, çocuklarımızı eğitim için onlara teslim etmemiz doğru değildir. Bu son kanaatim. Bu konuda anne ve babaları yerden gِğe kadar haklı olarak gِrüyorum. Anne ve babalar kِr değillerdir. Kimse ِyle düşünmesin. Onların da değerlendirme yolları vardır. Bilmem, belki adına FENER denilen fakat fenercilikten çok uzak olan bu dergi, Türkmen eğitimini değerlendirmek için kullandıkları unsurlardan biridir. Dergiye baktıkları zaman, haklı olarak, "bunlar mı çocuklarımızı eğitenler- ِğretenler" diye sormadan edemiyor ve çocuklarını Türkmen okullarından uzaklaştırmaya çalışıyorlar… Türkçe bِlümü 12 sayfadan oluşan bir dergiyi başaramayan bir toplumun eğitimcileri, o toplumun çocuklarının geleceğini şekillendirebilir mi. Hiç inanmıyorum.
Kimse fazla ِfkeli olduğumu sِylemesin. Derginin Mayıs ayında çıkan 108. sayısının 11. sayfasından sizlere tek bir mısra aktaracak ve her şeyi takdirinize bırakacağım. Milletin malıyla, milletin kaymakları olarak nitelenebilen insanlar, gِrün ki, milletin diline nasıl ihanet ediyorlar. Mısra sِyle:
Tıkanlar sarılmış konca gِ..üme
Tıkanları çِzer çِzer ağlarım..
Bu mısradaki (tıkan – diken) ve (konca – gonca) gibi yanlışlıklardan sِz edemiyorum, onlara gِzlerimiz alıştı artık. Fakat bu (gِ..üm) sِzcüğüne dikkatinizi çekmek istiyorum. Umursamazlık bu dereceye kadar mı varır!!!. Bu eğitimcilerimiz acaba, bir ِğrencinin sınav defterinde bِyle bir sِzcük gِrseler, ne derler, ne yaparlar. O ِğrenciyi nasıl bir cezaya çekerler. İşte ona gِre biz de, bu yazı yoluyla kendilerini hesap vermeye çağırıyoruz. Adına FENER dediğiniz dergiyi kapatın diyoruz. Dergi yüz karası haline geldi. 13 yıldan sonra sizi sınıf dışı ediyoruz. Bu kadar zaman içerisinde, kendinizi geliştirmediğinize gِre, bundan sonra da eksiksizliklerinizi gideremezsiniz. Milletin diline ihanet ediyorsunuz, hıyanet ediyorsunuz. Ne dediğimi anlıyor musunuz? Her çıkardığınız sayıyla, insanı dinden imandan çıkarıyorsunuz. Öfkem ondan. Yeter artık. İstifanızı verin, biz bu işe layık değiliz diye itiraf edin. Eski rejim dِneminde nerede iseniz, oralara ve ya evlerinize çekilin lütfen. Geçlerimize bırakın bu işleri. Yeter artık.Arkadþýna gönderYazarýn diðer yazýlarý

1 - Bir Düzeltme: Türkmen Basın Bayramının Gerçek Tarihi
2 - Adları Türkmen'dir Özleri Türkmen
3 - Diyalog
4 - Hamza Hamamcıoğlu'nun Ardından
5 - MAVİ BAYRAK TـRKـSـ .. Türkmen gençlerinin dilinden
6 - Kurşun Sesi Değildi O Akşam Duyduklarım
7 - Anlamakta Zorlanıyorum İbo
8 - Ortadoğu
9 - Unutulmayan Değerimiz:Kasım Sarıkâhya - Bütün Bir Neslin Dostuydu
10 - KARŞILAYIN MELEKLER : ACI KAYBIMIZ ATA TERZİBAŞI´NIN ARDINDAN.
11 - Sensiz Bir İş Olamaz- Kadın günü münasebetiyle bütün kadınlara..
12 - Kadav Alım - Şair dostum Cevdet Kadıoğlu´na
13 - Bana Sen Hâlâ O Sensin Deme
14 - Şehitler İçin
15 - Telaferli Bir Çocuğun Duası
16 - Emirli’den Yazıyorum
17 - Küskün Çocuk