1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2018-10-16
Facebook Twitter Youtube
Yeniler
  • Toplam 305

EY GARفBAN TـRKMEN

EY GARفBAN TـRKMEN
Sen unutulup gittin, oldun eski bir konu Dostlar seni unuttu, geldi oyunun sonu Ýster yad et unutma, ister unut dostunu Dost artýk senin için, yabancý bir koncadýr ...

فsyana Davatiye

فsyana Davatiye
Bu yoldan Nice koç yiðitler geçti Vurdular Vuruldular Binbir(zulumbat) Karanlýktan geçerek Seher vakti ,yeni sabahlara vardýlar Yandýlar, öldüler Küllerden dirildiler ...

14-17 Temmuz Katliam‎ قehitlerine

14-17 Temmuz Katliam‎ قehitlerine
Elli ildi yýðlýsan Bir qax ayaða Þehitler köçtü bu torpaxtan Bu topraxlar sawýdý, sevgini itirdi Kaldý doyaða ...

Türkmen Mar‏‎

Türkmen Mar‏‎
VE 25 HAZÝRAN 2013 DUZHURMATU ÞEHÝDLERÝ Türkmen genci; kalk silkin, bütün umutlar sende Sen istersen deðiþir, bu milletin kaderi Uyuþukluk ve gaflet, sana asla yakýþmaz Ayaklar altýndadýr, tüm deðerler ülkende ...

Karanl‎ً‎n zifirine direnmek

Issýz gecelererde koþuyoruz Al kanlara boyannmýþ Ferleri izleyerek, ölüm sýnýrýný aþarak güneþe doðru ilerliyoruz.. çýrýl çýplak. ...

Dava Arkada‏lar‎ndan,قehit Mehmet Ali Kasaba.....ضzlemler

Dava Arkada‏lar‎ndan,قehit Mehmet Ali Kasaba.....ضzlemler
Boyu kýsa,vucudu küçücük ve cilizdi, O Türkmen giyisiyle,büyüktü Mehmet Ali.. Ansýzýn bir kadere,isyan ederek kýzdý, Tatsýz tuzsuz dünyadan,pek ürktü Mehmet Ali.. *** ...

Altunkِprüm

Altunkِprüm
Kerkük’ten selamým var yaklaþ gel beri köprüm Kucaðla kokun alým dostlar rehberi köprüm Yirmi yýldan ziyade hâlâda o yastasan Kerkük duyarken çöktü kara xeberi köprüm Meydanlardan yan durma tarihine yakýþmaz Þehit ruhun þad eyle erlerin eri köprüm Senden giden yüz þehit sana þan þeref verdi Baþýn dimdik tut yaþa baxmadan geri köprüm ...

Tuzhurmatu Tütkmen Oًlu Türkmen’dir

Bütün cihan bilsin tarih boyunca Tuzhurmatu Türkmen oðlu Türkmen’dir Halkýyla diliyle soylu soyunca Tuzhurmatu Türkmen oðlu Türkmen’dir ...

Tuzhurmatu

Tuzhurmatu
Gözüm, býrak göz yaþýn insin, Bu beden bu derde nasýl dayansýn? Türkmeneli kana bulanmýþ, Nene, baba, yetim, dullar ne yapsýn. ...

ضlümsüz Mehmet Beyat için..

ضlümsüz Mehmet Beyat için..
Beni Affedin... Göçtüðümü..... Kimseye Duyurmadým..... Büyük olunca acý,dünyalar küçülüyor, Daðýlýyor rüyalar,gözler yatmýyor artýk.. Bir sayfa kapanýrken,yüz sayfa açýlýyor, ...

Kale iki kez y‎k‎ld‎!

Hits: 40

Kale Kerkük’ün simgesi Türkmenlerin Kerkük’te ilk yerleþim bölgelerinden biri Kerkük’ü…

Devam...

Türkmen Okullar‎, Türkmen davas‎ uًruna ‏ehit dü‏en kahramanlar‎m‎z‎n meyveleridir..

Hits: 8

Milletlerin kutsal amaçlarý ve beklentileri, davalarýna emek veren kahraman insanlarýyla gerçek…

Devam...

Twitter reklam gelirlerini ikiye katlayacak

Hits: 4

Sosyal paylaþým aðý Twitter´in, en büyük gelir kalemi olan reklam gelirleri, bu yýl sonu iti…

Devam...

قampiyonlar Ligi´nde perde yar‎n aç‎l‎yor

Hits: 5

Þampiyonlar Ligi´nde 2013-2014 sezonu yarýn A, B, C ve D Gruplarý´nda oynanacak 8 karþýlaþma…

Devam...

kanl‎ Pazar

Hits: 5

Ýçiþleri Bakanlýðý kaynaklarýndan alýnan bilgiye göre, Kerbela, Babil, Nasýriyye ve Basra …

Devam...

Saray gazetesinin 102. say‎s‎ ç‎kt‎...

Hits: 22

Erbil’de Türkçe ve Kürtçe çýkan Saray gazetesinin 102. sayýsý çýktý. Yeni sayýda öne …

Devam...

Saray 102

Hits: 3

Devam...

Türkmeneli’nden..Türk’ün dilinden: TECDفD-ف AHD

Hits: 178

Kerkük ve Tuzhurmatu’da Türkmen kaný dökülmeye devam ederken Ankara ve Ýstanbul’da Türkme…

Devam...

KERKـK´TE AاIK EذفTفMSEL OTURUM YAPILDI

Hits: 13

yeni eðitim-öðretim yýlýnýn baþlamasýyla, güzel bir tablo ortaya çýktý bugün Kerkük´t…

Devam...

Türkmen Heyeti D‎‏i‏leri Bakan‎ Davutoًlu ile gِrü‏tü

Hits: 439

Türkiye’de bulunan Türkmen sivil toplum örgütlerinin oluþturduðu Türkmeneli Dernekler Feder…

Devam...

OK OKUNAN(30 gn)

فphone 5 S

Yaar Subhi Kesi

Dava A‏‎

Doum gnn kutlu olsun

..
Eklemek iin bura tiklayn

counter