1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2017-10-17
Facebook Twitter Youtube
Yeniler
  • Toplam 6521

Türkmen Okullar‎, Türkmen davas‎ uًruna ‏ehit dü‏en kahramanlar‎m‎z‎n meyveleridir..

Türkmen Okullar‎, Türkmen davas‎ uًruna ‏ehit dü‏en kahramanlar‎m‎z‎n meyveleridir..
Milletlerin kutsal amaçlarý ve beklentileri, davalarýna emek veren kahraman insanlarýyla gerçekleþir. Bu kahramanlar, davalarý planlayýp uygulamasýný meydana getirenlerdir. Fakat öyle önemli davalar vardýr ki sürdürülmesi...

Twitter reklam gelirlerini ikiye katlayacak

Twitter reklam gelirlerini ikiye katlayacak
Sosyal paylaþým aðý Twitter´in, en büyük gelir kalemi olan reklam gelirleri, bu yýl sonu itibarýyla 582 milyon 800 bin dolara çýkacak. ...

قampiyonlar Ligi´nde perde yar‎n aç‎l‎yor

قampiyonlar Ligi´nde perde yar‎n aç‎l‎yor
Þampiyonlar Ligi´nde 2013-2014 sezonu yarýn A, B, C ve D Gruplarý´nda oynanacak 8 karþýlaþma ile baþlayacak. Þampiyonlar Ligi B Grubu´nda Real Madrid, Juventus ve Kopenhag takýmlarýyla mücadele edecek olan Galatasaray...

kanl‎ Pazar

kanl‎ Pazar
Ýçiþleri Bakanlýðý kaynaklarýndan alýnan bilgiye göre, Kerbela, Babil, Nasýriyye ve Basra kentlerinde bomba yüklü 8 aracýn patlatýlmasý sonucu 19 kiþi öldü, 83 kiþi yaralandý. ...

Saray gazetesinin 102. say‎s‎ ç‎kt‎...

Saray gazetesinin 102. say‎s‎ ç‎kt‎...
Erbil’de Türkçe ve Kürtçe çýkan Saray gazetesinin 102. sayýsý çýktý. Yeni sayýda öne çýkan baþlýklar þunlardýr..... 1- Türkmen listelerindeki kadýn adaylar Saray’a projelerini anlattýlar 2- Türkmen okullarý yeni eðitim yýlýný sorunlarla karþýladý ...

KERKـK´TE AاIK EذفTفMSEL OTURUM YAPILDI

KERKـK´TE AاIK EذفTفMSEL OTURUM YAPILDI
yeni eðitim-öðretim yýlýnýn baþlamasýyla, güzel bir tablo ortaya çýktý bugün Kerkük´te. Türkmen eðitimini bugün enine boyuna tartýþýldý. Kerkük´te açýk eðitimsel oturum düzenlendi.Eðitim Bakanlýðý ...

Türkmen Heyeti D‎‏i‏leri Bakan‎ Davutoًlu ile gِrü‏tü

Türkmen Heyeti D‎‏i‏leri Bakan‎ Davutoًlu ile gِrü‏tü
Türkiye’de bulunan Türkmen sivil toplum örgütlerinin oluþturduðu Türkmeneli Dernekler Federasyonu Yönetimi Türkiye Cumhuriyeti Dýþiþleri Bakaný Davutoðlu ile 14 Eylül 2013 tarihinde Ýstanbul’da bir araya geldi. Ýstanbul Hilton Otelinde gerçekleþtirilen toplantýya, ...

FIFA Türkiye´ye ‏ike müfetti‏i yollad‎

FIFA Türkiye´ye ‏ike müfetti‏i yollad‎
FIFA´nýn, þike ile ilgili araþtýrma için bir müfettiþini Türkiye Futbol Federasyonu´na gönderdiði açýklandý. Müfettiþin, TFF yöneticileriyle bir toplantý yaptýðý ve Tahkim Kurulu´nun raporunun yaný sýra ayrýca mahkemenin aldýðý kararlarý da inceleme talebinde bulunduðu belirtildi. ...

Kuzey Irak gaz‎ Siyahkalem’e

Kuzey Irak gaz‎ Siyahkalem’e
EPDK, Kuzey Irak’tan Türkiye adýna gaz alým yetkisini 26 yýllýðýna son dönemlerin öne çýkan þirketlerinden ‘Siyahkalem’e verdi. Çok tartýþýlacak bu kararla ilgili bir çok soru iþareti bulunuyor. ...

Türkiye Irak ili‏kilerinde yeni dِnem

Türkiye Irak ili‏kilerinde yeni dِnem
Türkiye ile Irak arasýnda son 2 yýldýr yaþanan gerginliðin ardýndan beraberindeki parlamenter heyetiyle birlikte Türkiye´yi ziyaret eden Irak Meclis Baþkaný Üsame en-Nuceyfi, ilerleyen günlerde iki ülke yetkilileri arasýnda yoðun bir ziyaret trafiði yaþanacaðýný söyledi. ...

Kale iki kez y‎k‎ld‎!

Hits: 40

Kale Kerkük’ün simgesi Türkmenlerin Kerkük’te ilk yerleþim bölgelerinden biri Kerkük’ü…

Devam...

Türkmen Okullar‎, Türkmen davas‎ uًruna ‏ehit dü‏en kahramanlar‎m‎z‎n meyveleridir..

Hits: 8

Milletlerin kutsal amaçlarý ve beklentileri, davalarýna emek veren kahraman insanlarýyla gerçek…

Devam...

Twitter reklam gelirlerini ikiye katlayacak

Hits: 4

Sosyal paylaþým aðý Twitter´in, en büyük gelir kalemi olan reklam gelirleri, bu yýl sonu iti…

Devam...

قampiyonlar Ligi´nde perde yar‎n aç‎l‎yor

Hits: 5

Þampiyonlar Ligi´nde 2013-2014 sezonu yarýn A, B, C ve D Gruplarý´nda oynanacak 8 karþýlaþma…

Devam...

kanl‎ Pazar

Hits: 5

Ýçiþleri Bakanlýðý kaynaklarýndan alýnan bilgiye göre, Kerbela, Babil, Nasýriyye ve Basra …

Devam...

Saray gazetesinin 102. say‎s‎ ç‎kt‎...

Hits: 22

Erbil’de Türkçe ve Kürtçe çýkan Saray gazetesinin 102. sayýsý çýktý. Yeni sayýda öne …

Devam...

Saray 102

Hits: 3

Devam...

Türkmeneli’nden..Türk’ün dilinden: TECDفD-ف AHD

Hits: 178

Kerkük ve Tuzhurmatu’da Türkmen kaný dökülmeye devam ederken Ankara ve Ýstanbul’da Türkme…

Devam...

KERKـK´TE AاIK EذفTفMSEL OTURUM YAPILDI

Hits: 13

yeni eðitim-öðretim yýlýnýn baþlamasýyla, güzel bir tablo ortaya çýktý bugün Kerkük´t…

Devam...

Türkmen Heyeti D‎‏i‏leri Bakan‎ Davutoًlu ile gِrü‏tü

Hits: 439

Türkiye’de bulunan Türkmen sivil toplum örgütlerinin oluþturduðu Türkmeneli Dernekler Feder…

Devam...

OK OKUNAN(30 gn)

فphone 5 S

Yaar Subhi Kesi

Kِz üzerinde dans

Doum gnn kutlu olsun

..
Eklemek iin bura tiklayn

counter