1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2017-04-29
Facebook Twitter Youtube
Baþbakan Ýbadi

Baþbakan Ýbadi'den Kerkük açýklamasý

Irak Baþbakan? Haydar el-Ýbadi Kerkük'te yerel seçimlerin yapýlmasýný desteklediðini ancak merkezi yönetime baðlý kentteki kamu kurum ve kuruluþlarýna IKBY bayraðýnýn asýlmasýný kabul etmediklerini söyledi....

Devam...

Kerkük

Kerkük'te Terör Örgütü PKK Yandaþlarýndan Gösteri

Irak'ýn Kerkük kentinde terör örgütü PKK yandaþý bir grup, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin (TSK) PKK hedeflerine hava saldýrýsý düzenlemesine karþý gösteri yaptý....

Devam...

Salihi-Türkmen Öðrencilerin mezuniyet törenine katýldý-

Salihi-Türkmen Öðrencilerin mezuniyet törenine katýldý-

Irak Türkmen Cephesi Baþkaný Erþet Salihi,Türkmeneli Öðrenci ve Gençler Birliði tarafýndan Kerkük Üniversitesindeki Türkmen Öðrencileri için düzenlediði mezuniyet törenine katýldý. ...

Devam...

Ali Kerküklü Kimdir?

Ali Kerküklü Kimdir?

Ali Kerküklünün yayýmlanan 4 kitabý: "Ýstihbarat Oyunlarý, Petrol ve Kerkük", "Oyun Ýçinde Oyun - Kerkük", "Iraka Özgürlük Operasyonu ve Kerkük" ve Irak'taki Türkmenlerin Sessiz Çýðlýðý Öyle insanlar vardýr ki, onlar fazilette, cömertlikte, fedakarlýk ve ihlasta o derecelere yükselmiþ, öylesine ...

Devam...

KERKÜK

KERKÜK'Ü ÝÞGAL ADIMLARI

Yüzlerce yýllýk bir Türkmen þehri olan Kerkük'ün demografik yapýsý deðiþtirilerek iþgale ve ilhaka hazýr hale getirilmek istenmiþtir. ...

Devam...

KERKÜK’ÜN GELECEÐÝ TEHLÝKEDE

KERKÜK’ÜN GELECEÐÝ TEHLÝKEDE

Kerkük’ün Kürt Valisi kentteki kamu dairelerinde Kürt bayraðý asýlmasý ve Kürtçenin zorunlu dil olarak kullanýlmasýyla ilgili yayýnladýðý genelge, Türkmenler arasýnda gerilim ve Irak’ýn genelinde de infial yarattý. ...

Devam...

Türkiye, Kerkük’teki bütün Türkmenlerle diyalog geliþtirmeli

Türkiye, Kerkük’teki bütün Türkmenlerle diyalog geliþtirmeli

Kamu kurumlarýnda Irak bayraðýnýn yanýnda IKBY bayraðýnýn da asýlmasýyla tansiyonun yükseldiði Kerkük’teki krizi ve Türkmenlerin duruma bakýþýný Kerkük Vakfý Baþkaný Erþat Hürmüzlü deðerlendirdi. ...

Devam...

Irak Türkmen Cephesi

Irak Türkmen Cephesi'nin 22. yýldönümü Kerkük'te kutlandý.

Kutlamada konuþan Irak Türkmen Cephesi Baþkaný ve Kerkük Milletvekili Erþet Salihi, Tüm Türkmenleri ve ITC çalýþanlarýný kutlarken,Kerkük'te tek taraflý kararlarla kentteki Türkmen varlýðý ve gerçeðinin deðiþtirilemeyeceðini söyledi. ...

Devam...

Previous
Next
 • site Bakimda

 • Baþbakan Ýbadi'den Kerkük açýklamasý

 • Kerkük'te Terör Örgütü PKK Yandaþlarýndan Gösteri

 • Salihi-Türkmen Öðrencilerin mezuniyet törenine katýldý-

 • Ali Kerküklü Kimdir?

 • KERKÜK'Ü ÝÞGAL ADIMLARI

 • KERKÜK’ÜN GELECEÐÝ TEHLÝKEDE

 • Türkiye, Kerkük’teki bütün Türkmenlerle diyalog geliþtirmeli

 • Irak Türkmen Cephesi'nin 22. yýldönümü Kerkük'te kutlandý.

Setiklerimiz

Hava durumu

Musul
30 C
11 kms
22%
Pazar Pazartesi Sal
19 - 34 C 17 - 33 C 18 - 33 C

Hukuki Boyutuyla Kerkük Krizi

2017-04-25
Hukuki Boyutuyla Kerkük Krizi
Hits : 41
Kerkük Valisi, Kerkük il meclisine 14 Mart 2017 tarihli bir yazý yönelterek Kerkük’teki resmî dairelerin üzerinde Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi bayraðýnýn asýlmasý talebinde bulunmuþtu. Ýl meclisi 28 Mart tarihinde toplanarak sayýlarý 41 olan il meclisi üyelerinin 25 Kürt ...

Devam

"> Irak Türkmen Cephesi 22. yaþýnda
 • Türkmenler haykýrdý! Susmayacaðýz
 • krizine iliþkin konuþtu: Haklarý yoktu
 • Arap Hakimiyeti Bitti, Kürt Hakimiyeti mi Baþlayacak?
 • OK OKUNAN(30 gn)

  Bize Göre: Irak Türkmenlerinin Millî Bayramý 25 Ocak

  Hits: 10842

  Irak Türkmenlerinin Millî Bayramý 25 Ocak’týr. Bu Bayram tüm Türkmenleri birleþtirerek ku…

  Devam...

  BAYRAK KRÝZÝ ARTARAK DEVAM EDÝYOR

  Hits: 10605

  Geçen hafta Kerkük'te yaþananlar yýllardýr tasarlanmýþ projenin son halkasýdýr. Kerkük jeo…

  Devam...

  HABÝB HÜRMÜZLÜ’NÜN HATIRALARINDAN,, IRAK TÜRKMENLERÝNÝN YAKIN GEÇMÝÞÝNE PENCERELER

  Hits: 10282

  Ýnsanoðlu, zaman denen ezelî ve ebedî hazineden kendisine sunulan k…

  Devam...

  Kerkük’te Bayrak Zorbalýðý

  Hits: 10264

  Osmanlý Devleti’nin idarî taksimatýnda Irak üç eyaletten oluþuyordu: Baðdat, Basra ve Musul…

  Devam...

  Boyun .... Eðmem

  Hits: 9118

  Usul'i marifetten Anlamaz bed insanlar Hikmet nedir bilmezler Aklý kem çok insanlar Kemal'i …

  Devam...

  Tuzhurmatuda dev Türkmen bayraðý

  Yaar Subhi Kesi

  Eylem

  counter

  Gazete ve Dergi...