1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2018-09-21
Facebook Twitter Youtube

KERKـK'ـN IRAKLILIĞINI SAVUNMAK

Ziyat Köprülü

Bilindiği gibi bir süre ِnce Irak Hükümeti, Anayasa’nın 140. maddesini uygulamak üzere Kerkük İlini Normalleştirme adı altında bir komisyon kurma kararı aldı. Bu madde gereği; Kerkük'teki normalleştirmenin en geç 2007 sonuna kadar tamamlanması gerekir. Ancak, komisyonun kuruluşu ile ilgili tarafların gِrüşü alınmadığı gibi, şehirde faaliyet gِsteren siyasi kuruluşlara ve hatta İl Meclisi üyelerinin konuyla ilgili gِrüş ve düşüncelerine bile gerekli ِzen ya da ِnem gِsterilmemiştir. Bu denli hassas bir konuyla ilgili olarak oluşturulan bu komisyon, ‘bir emrivaki olarak’ halkımıza farz ettirilmiştir.

Bu şehrin ve bu ülkenin evlatları olarak bizlerin, uluslar arası camia ve dünya kamuoyuna ''Hassas konuları çıkarlarınıza uygun şekilde gِz ardı etmeyin..'' demesi gerekir. Normalleştirme Komisyonu’nun bazı üyelerinin iddia ettiği gibi ''Kerkük'ü uluslar arası bir meseleye dِnüştürmeyelim'' düşüncesine uyup, ‘Bu mesele çِzülsün de, nasıl çِzülürse çِzülsün…’ his ve gafletine kapılmayalım.. Kerkük, oldum olası bir uluslar arası meseledir.. ـstelik, tarih boyunca çِzülememiş bir sorun olarak kalmıştır.. IX asırlık Türk hakimiyetinden sonra, birkaç yıllık İngiliz ve neredeyse bir asra yaklaşan Irak hakimiyetinde kalmış olan bu yِre, stratejik ve ekonomik yِnden büyük bir ِneme haizdir. Aslında, çeşitli projeler adı altında Ortadoğu'nun başına gelenler, Kerkük ve benzeri yerlerin ِneminden kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla, bِyle bir ِnem ve hassasiyete sahip bir şehrin kaderi ise birkaç üyelik bir komisyona tevdi edilmemelidir.

Bu şehrin yeraltı zenginliklerini paylaşırken herkesin sِz sahibi olmaya çabaladığını ama, şehrin kaderi sِz konusu olunca herkesin ‘yan çizip’, bu büyük vebali ve tarihi sorumluluğu şehrin sakinlerine yüklemeye çalıştığını açıkça izlemekteyiz. Ancak, bir husus çok iyi bilinmelidir: Eğer Kerkük hepimizin meselesi ise o zaman kaderini de hep birlikte tayin etmeliyiz. Şayet bunu biz Iraklılar olarak yapamazsak, başkaları yapmaya kalkışacak ve neticesinde büyük bir kaos doğacaktır. Bu kaos, bazı ülke ve tarafların bu şehirde hak iddiasını doğuracaktır ki, bunun da sonuçlarına hiç ama hiç kimse katlanamaz.

Aslında bu topraklarda Türkler, Araplardan daha fazla hak sahibidir. Ama gِrüyoruz ki; dünyanın ücra kِşelerinden gelen ya da getirilenler(!), bu şehir ve bu ülke üzerinde hak iddia edip, sahip çıkmaya çabalıyor ve kaderini tayin etmeye kalkışıyor.. Peki biz Iraklılar, yani milliyet, mezhep ve din ayrımı gِzetmeden bu şehirde ve bu ülkede yaşayan insanlar, bu denklemin neresindeyiz? Hemen cevap vereyim; “Maalesef, hiçbir yerinde..!!” Ama, istersek bu denkleme dahil olabiliriz… Hem de tam içinde yer alabiliriz... Bu vatanı seven, bu vatanın birlik ve beraberliği için kalbi atan her ferdin işte tam bu noktada birleşmesi ve bunu istemesi bir başlangıç noktası olmaya yeterlidir.

Gerçekten de ِyle.. Eğer bizler gerçekten Iraklı ve Irak'ın birliğinden yana isek ve bu şehrin bir Irak şehri olduğuna inanıyor, Osmanlıdan sonra Irak Devleti dışında hiç bir tarafın egemenliğinde kalmadığını biliyor isek, o zaman gelin bu hususta birleşelim… Kerkük’ün kaderini hep birlikte tayin edelim… Kısacası “Kerkük’ün Iraklılığını” savunalım…

Bِylece hak ve adalet yerini bulsun..

Ziyat Köprülü Yazarn dier yazlar (35)...

Bize Göre: Bu da bizim Manifestomuz!

Hits: 87

Her toplumsal hareket veya inancın yol haritası ve olmazsa olmazlarını gösteren manifestolar ol…

Devam...

Barzani ve Talabani'den Kerkük planı

Hits: 80

Türkmen Cephesi Kerkük Teşkilat Sorumlusu Mehmet Seman Ağaoğlu, ABD-Peşmerge ortaklığıyla y…

Devam...

Kardaslik 79

Hits: 3

Devam...

TÜRKMENLERİN ÇÖZÜM BEKLEYEN SORUNLARI

Hits: 79

Türkiye’de yaşayan Türkmenler arasında birliği, sosyal ve siyasal dayanışmayı pekiştirmek…

Devam...

"Kerkük konusunda hiç kimse ile pazarlığa oturmayacağız"

Hits: 91

Birleşmiş Milletler Bağdat Temsilcisi Yan Kobiş ile bir araya gelen Irak Türkmen Cephesi Genel …

Devam...

Türkmenlerden Basra'ya 108 ton içme suyu yardımı

Hits: 57

Kerkük'te Irak Türkmen Cephesi tarafından başlatılan yardım kampanyası kapsamında, içme suy…

Devam...

Kurtulus dergisi 143

Hits: 27

Devam...

Türkmen İstişare Toplantısı Yapıldı.

Hits: 164

Ankara’da faaliyet gösteren Türkmen Sivil Toplum Kuruluşları 2 Eylül 2018 tarihinde bölgedek…

Devam...

Türkmenler küçük ordu kurdu

Hits: 116

Kerkük’ün Haşdi Şabi destekli Irak ordusu tarafından Kürtlerden alınması sonrasında, kent…

Devam...

Irak Meclis'inde "Türkmen Grubu" kuruldu

Hits: 140

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Genel Başkanı Erşat Salihi'nin Meclis binasında yaptığı basın to…

Devam...

Yazarn ok okunan

BـYـKLERE MASAL-10

Hits: 36530

Kِylerden bir kِyde çobanın biri her gün koyun sürüsünü alıp yaylamaya gidermiş ve orada …

Devam...

Anayasal Açıdan Kerkük Sorunu

Hits: 25701

Irak Bِlgesel Kürt Yِnetimi bayrağının resmi kurum ve kuruluşlarda çekilmesi hususunda İl M…

Devam...

Sayın Cumhurbaşkanıma Açık Mektup

Hits: 5730

Zatı-âlilerinizin malumları olduğu üzere Irak Türkleri, uzun yıllardan beri çeşitli haksız…

Devam...

Davutoğlu'nun Kerkük ziyareti ve düşündürdükleri...

Hits: 3457

Irak Devleti’nin Bağımsızlığını kazandığı 1932 yılından beri Kerkük’e muhtelif ü…

Devam...

SADDAM… TـRKMENLER… VE DـNYA BARIŞ ELÇİSİ'NİN İNSAFI

Hits: 1898

Yeni yıl 2007'nin ilk günlerinde, Saddam Hüseyin'in idamının haklı olup olmadığı hakkında …

Devam...