1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2018-09-21
Facebook Twitter Youtube

SEÇİMLERİN DـRـSTLـĞـNDEN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER VE SEÇİM YـKSEK KOMİSERLİĞİ SORUMLUDUR

Ziyat Köprülü

Yüksek Seçim Komiserliği üyelerinden Ferid Ayar, Komiserliğin, Kerkük ilinde yapılan denetlemelerde beklenmeyen bir artışın ortaya çıkması sonucu, seçmen sicilinden 86 bin adet kaydın iptal ettiğini açıkladı. Bu kararın, Komiserliğin İl Seçmen Sicilleri’nde meydana gelen ihlallerle ilgili kapsamlı bir soruşturmadan sonra alındığını da belirtti. Neticede, 86 bin kişinin mutat işlemlere aykırı yِntemlerle seçmen sicillerine eklendiği ortaya çıkmıştır. Ayar, “Komiserler Kurulu’nun, bu işlemi ‘seçimlere teamüden’ sahtecilik karıştırma girişimi olarak gِrdüğünü” de açıklamıştır.

Komiserlik ayrıca, üyesi Ferid Ayar'ın ağzından, bu sahteciliğin referandum sonucunu etkilemediğini bildirerek, 15 Aralık'ta yapılacak olan seçimlerde kullanılacak seçmen sicillerindeki yanlış yِntemlerin ortadan kaldırılacağını da beyan etmiştir.

Ancak, bizim şu ana kadar anlayamadığımız husus, Komiserliğin bu konuda bir adli soruşturmaya gerek olup olmadığı kararını almak üzere, soruşturma sonuçlarını İçişleri Bakanlığı ve İl Meclisi ile tartışacağı hususudur! Halbuki, bu açıklama bilerek işlenen bir suç duyurusunun ta kendisidir. Çünkü, Komiserlik "Seçimlere teamüden sahtecilik karıştırma" tabirini aynen kullanmıştır. Bu durum, Adalet Bakanlığı ve ilgili mahkemelerin konuya el koymasını gerektirmektedir.

Öyle gِrülüyor ki; Komiserlik, seçim yasalarının yanı sıra bütün demokratik ülkelerce bilinen ve uluslar arası yasalarla korunan seçim kuralları hakkında bir kurs gِrme ihtiyacı içerisindedir. Komiserlik, halkın iradesinin, eşit-gizli-ِzgür oya dayalı ve dürüst seçimlerle tecelli ettiğini ve bunu gerçekleştirmenin de kendi ِncelikleri olduğunu mutlaka biliyordur. Peki o zaman, başka kişilerin haklarının ihlal edilmesini nasıl gِrmezlikten gelebiliyor? Bu ihlali yapanlar ve haklarını mükerrer kullananların kendilerine veya bağlı bulundukları cihete bir siyasi kazanım elde edenler hakkında nasıl herhangi bir takibatta bulunmuyor? Doğru, bazı rakamlar büyük olsa da gerek seçim bِlgesinde, gerekse ülke genelinde seçim sonucunu etkilememektedir. Ancak, bu rakamlar on binler ve yüz binlerle ifade edilmekte olup gِz ardı edilecek miktarda rakamlar değildir.

Gerek Parlamento Seçimleri, gerekse Anayasa Referandumu kayıt işlemlerinde ve/veya oy kullanma sırasında meydana gelen ihlaller ve sahtecilik iddiaları ile ilgili siyasi parti, sivil toplum kuruluşları ve şahısların sunduğu bir çok şikayetten sonra, Komiserliğin bir soruşturma komisyonu kurup, bu iddiaların doğru olup olmadığını ortaya koyması adil bir davranış olmaz mı? Bilahare, bu suçu işleyenleri (Özellikle bu işin uzmanı olan Ferid Ayar′ın kendi ağzıyla bu tür ihlallerin meydana geldiğini itiraf etmesinden sonra) diğerlerine ibret olsun diye deklare etmek yerinde olmaz mı? Allah bilir kaç Irak ilinde bِyle, seksen bin ve yüz bin oy tekrar kullanılmıştır?

İşte bütün bu nedenlerden dolayı (daha ِnce de BM′lere etkin denetim yapması için yaptığımız çağrılarda da olduğu gibi) işin başından beri bu tür seçim ve referandumlara başlamadan ِnce Irak′ta kapsamlı bir sayımın yapılması konusunda çağrıda bulunmuştuk. Ancak, dinleyen kimseyi bulamamıştık.. Eminim ki, ülkede gerçek ve adil bir sayım yapılırsa, seçimlerde ve referandumda bazı illerde halihazırda oy kullanan seçmen sayısının, gerçek nüfus sayılarının iki katına yaklaştığı gِrülecektir!.. Ayrıca, ben halâ BM′in bu seçimlere etkin bir şekilde katılmaktan neden kaçındığını anlamış değilim..!!

Son olarak diyoruz ki; Kerkük, çeşitli ihlallerin meydana geldiği 18 ilden biridir ve Ferid Ayar′ın açıkladığı hususlar bunlardan sadece bir tanesidir. Peki, ya Kerkük, Diyala, Musul ile diğer illerde meydana gelen diğer ihlaller ne olacak? Bu aşamada, Komiserlik üyelerine düşen sorumluluk ise seçimlerin dürüstlüğünü bir kenara bırakırsak en azından kendi dürüstlüklerini ispatlayıp bu ihlalleri açık bir şekilde ilan etmek olacaktır…

Ziyat Köprülü Yazarn dier yazlar (35)...

Bize Göre: Bu da bizim Manifestomuz!

Hits: 87

Her toplumsal hareket veya inancın yol haritası ve olmazsa olmazlarını gösteren manifestolar ol…

Devam...

Barzani ve Talabani'den Kerkük planı

Hits: 80

Türkmen Cephesi Kerkük Teşkilat Sorumlusu Mehmet Seman Ağaoğlu, ABD-Peşmerge ortaklığıyla y…

Devam...

Kardaslik 79

Hits: 3

Devam...

TÜRKMENLERİN ÇÖZÜM BEKLEYEN SORUNLARI

Hits: 79

Türkiye’de yaşayan Türkmenler arasında birliği, sosyal ve siyasal dayanışmayı pekiştirmek…

Devam...

"Kerkük konusunda hiç kimse ile pazarlığa oturmayacağız"

Hits: 90

Birleşmiş Milletler Bağdat Temsilcisi Yan Kobiş ile bir araya gelen Irak Türkmen Cephesi Genel …

Devam...

Türkmenlerden Basra'ya 108 ton içme suyu yardımı

Hits: 56

Kerkük'te Irak Türkmen Cephesi tarafından başlatılan yardım kampanyası kapsamında, içme suy…

Devam...

Kurtulus dergisi 143

Hits: 26

Devam...

Türkmen İstişare Toplantısı Yapıldı.

Hits: 163

Ankara’da faaliyet gösteren Türkmen Sivil Toplum Kuruluşları 2 Eylül 2018 tarihinde bölgedek…

Devam...

Türkmenler küçük ordu kurdu

Hits: 115

Kerkük’ün Haşdi Şabi destekli Irak ordusu tarafından Kürtlerden alınması sonrasında, kent…

Devam...

Irak Meclis'inde "Türkmen Grubu" kuruldu

Hits: 139

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Genel Başkanı Erşat Salihi'nin Meclis binasında yaptığı basın to…

Devam...

Yazarn ok okunan

BـYـKLERE MASAL-10

Hits: 36530

Kِylerden bir kِyde çobanın biri her gün koyun sürüsünü alıp yaylamaya gidermiş ve orada …

Devam...

Anayasal Açıdan Kerkük Sorunu

Hits: 25701

Irak Bِlgesel Kürt Yِnetimi bayrağının resmi kurum ve kuruluşlarda çekilmesi hususunda İl M…

Devam...

Sayın Cumhurbaşkanıma Açık Mektup

Hits: 5729

Zatı-âlilerinizin malumları olduğu üzere Irak Türkleri, uzun yıllardan beri çeşitli haksız…

Devam...

Davutoğlu'nun Kerkük ziyareti ve düşündürdükleri...

Hits: 3456

Irak Devleti’nin Bağımsızlığını kazandığı 1932 yılından beri Kerkük’e muhtelif ü…

Devam...

SADDAM… TـRKMENLER… VE DـNYA BARIŞ ELÇİSİ'NİN İNSAFI

Hits: 1897

Yeni yıl 2007'nin ilk günlerinde, Saddam Hüseyin'in idamının haklı olup olmadığı hakkında …

Devam...