1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2018-09-21
Facebook Twitter Youtube

IRAK ANAYASA TASLAĞI, “ETNİK TEMİZLİK” İÇİN BİR DAVETİYEDİR.

Ziyat Köprülü

Irak’ta, 15 Ekim 2005 tarihinde referanduma sunulacak olan ve tüm Irak halklarının umut ve arayışlarına bir cevap oluşturması beklenen Anayasa Taslağı, ne yazık ki iktidardaki parti ve tarikatların çıkarlarına hizmet etmektedir. ـstelik taslağın, tüm kesimlerin ortak onayını kazanmadan oylamaya sunulacak olması, metnin yasallığına ilişkin tartışmaları da beraberinde getirmektedir.

Uzmanların, ‘Irak’ın geleceği için ciddi riskler taşıyan bu taslağın hazırlanma aşamasında keskinleşen etnik-mezhepsel kutuplaşmanın ciddi bir tehlike kaynağı olacağı’ yِnündeki uyarıları gِz ardı edilerek başlatılan referandum süreci, ülkemizi hızla bir iç savaşa, ardından da parçalanmaya sürükleyecektir.

Irak’ta yaşayan tüm kesimler tarafından anlaşmaya varılmadan Parlamento’ya sunulan ve salt bu nedenle “Yasallığı” dahi geniş bir tartışma konusu olan Anayasa Taslak metninde, Kerkük ile ilgili 58. madde korunurken, 53. maddenin sadece (a) fıkrasının korunmuş olması tamamen Kürtleri kayıran bir gelişmedir. Zira, Geçici Yِnetim Yasası’nın 58. maddesinin, “2007 yılı sonunda referanduma gidilmesi” şeklinde yapılan düzenleme ile daha da keskinleştirildiğini gِrmemek imkansızdır. Bu nedenle; son şekli verilen Anayasa Taslağı’nın ilgili maddelerinde (58. madde çerçevesinde) ِngِrülen Kerkük’e geri dِnüş ve şehrin geleceğinin tayinine ilişkin kural ve mekanizmaların tamamının iki yıl süresince korunmuş olması ve Kerkük’ün Bağdat ile birlikte başka vilayet ve bِlgelerle birleşmesini ِnleyen düzenlemenin iptal edilmesi ِnümüzdeki dِnemde ciddi sorunlara zemin hazırlayacaktır.

Önerilen Anayasa’nın en çok tartışılan maddelerinden birisi olan; “Kürtçe ve Arapça’nın resmi dil, Türkmen ve Süryanice’nin ise bu grupların yoğunlaştığı bِlgelerde resmi dil olarak kabul edileceği” şeklindeki ifadeler ilk bakışta “iyi niyetli” bir yaklaşım olarak gِrünmektedir. Ancak, bu madde, hayata geçirilmesi halinde, Türkmen ve Süryanilerin yaşadığı ve ‘çoğunlukta olduğu’ bِlgelerde ETNİK TEMİZLİK yapılması için açık bir davet niteliğine dِnüşecektir. Çok yakın geçmişte Irak’ta ve ِzellikle Kerkük ve Telafer’de yapılan uygulamaları hatırlamak bile, bu maddenin kabulünün halk için adeta bir intihar anlamını taşıdığını ortaya koyacaktır. Ayrıca,ülke genelinde yaklaşık %18’lik bir nüfusa sahip olan bir milletin dilinin, %82 gibi bir çoğunluğa “Resmi Dil” olarak dikte ettirilmeye çalışılması da anti-demokratik bir uygulamadır.

Bu durumda; Anayasa Taslak metninin gِzden geçirilmesi ve Irak’ın yalnızca bir bِlümünün değil, tüm kesimlerinin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tekrar düzenlenmesi bir zorunluluktur. Bu, Irak’ın en kısa vadede istikrara kavuşması için yapılabilecek en akılcı çِzümdür. Ve yetkililerin, bu milli gِrevi yerine getirmek üzere derhal harekete geçmesi gerekmektedir. Aksi halde, referandumda “Hayır” demekten başka bir seçenek kalmayacaktır.

Ziyat Köprülü Yazarn dier yazlar (35)...

Bize Göre: Bu da bizim Manifestomuz!

Hits: 87

Her toplumsal hareket veya inancın yol haritası ve olmazsa olmazlarını gösteren manifestolar ol…

Devam...

Barzani ve Talabani'den Kerkük planı

Hits: 80

Türkmen Cephesi Kerkük Teşkilat Sorumlusu Mehmet Seman Ağaoğlu, ABD-Peşmerge ortaklığıyla y…

Devam...

Kardaslik 79

Hits: 3

Devam...

TÜRKMENLERİN ÇÖZÜM BEKLEYEN SORUNLARI

Hits: 79

Türkiye’de yaşayan Türkmenler arasında birliği, sosyal ve siyasal dayanışmayı pekiştirmek…

Devam...

"Kerkük konusunda hiç kimse ile pazarlığa oturmayacağız"

Hits: 91

Birleşmiş Milletler Bağdat Temsilcisi Yan Kobiş ile bir araya gelen Irak Türkmen Cephesi Genel …

Devam...

Türkmenlerden Basra'ya 108 ton içme suyu yardımı

Hits: 57

Kerkük'te Irak Türkmen Cephesi tarafından başlatılan yardım kampanyası kapsamında, içme suy…

Devam...

Kurtulus dergisi 143

Hits: 27

Devam...

Türkmen İstişare Toplantısı Yapıldı.

Hits: 164

Ankara’da faaliyet gösteren Türkmen Sivil Toplum Kuruluşları 2 Eylül 2018 tarihinde bölgedek…

Devam...

Türkmenler küçük ordu kurdu

Hits: 116

Kerkük’ün Haşdi Şabi destekli Irak ordusu tarafından Kürtlerden alınması sonrasında, kent…

Devam...

Irak Meclis'inde "Türkmen Grubu" kuruldu

Hits: 140

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Genel Başkanı Erşat Salihi'nin Meclis binasında yaptığı basın to…

Devam...

Yazarn ok okunan

BـYـKLERE MASAL-10

Hits: 36531

Kِylerden bir kِyde çobanın biri her gün koyun sürüsünü alıp yaylamaya gidermiş ve orada …

Devam...

Anayasal Açıdan Kerkük Sorunu

Hits: 25701

Irak Bِlgesel Kürt Yِnetimi bayrağının resmi kurum ve kuruluşlarda çekilmesi hususunda İl M…

Devam...

Sayın Cumhurbaşkanıma Açık Mektup

Hits: 5730

Zatı-âlilerinizin malumları olduğu üzere Irak Türkleri, uzun yıllardan beri çeşitli haksız…

Devam...

Davutoğlu'nun Kerkük ziyareti ve düşündürdükleri...

Hits: 3457

Irak Devleti’nin Bağımsızlığını kazandığı 1932 yılından beri Kerkük’e muhtelif ü…

Devam...

SADDAM… TـRKMENLER… VE DـNYA BARIŞ ELÇİSİ'NİN İNSAFI

Hits: 1898

Yeni yıl 2007'nin ilk günlerinde, Saddam Hüseyin'in idamının haklı olup olmadığı hakkında …

Devam...