1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2017-12-17
Facebook Twitter Youtube

Gözümüz aydın azınlığımıza

Ümit KÖPRÜLÜ


Her kesce bellidir ki eski rejim başkanı Saddam Hüseyin Irak’ta azınlıklardan konuştuğu zaman Türkmenleri, en büyük azınlık gösterirdi. Ancak 9 Nisan 2003 günü ırkçı rejimin düştüğünden bu yana ve özellikle de son dönemde Irak türkmenleri bir çok siyasetci ve yazarların belirtmelerine göre süryaniler’in bile altına düşmektedir. bü üzücü tabloya ne yazık ki başta Türkmen Cephesi olmak üzere tüm siyasi kesim ve yazarlarımızdan her hangi bir düzeltme ve hakkımızı savunma teşebbüsünde bulunmamaktadır. Acaba sayımızın üç milyonu ve bezılarının dört milyonu bile aştığını iddia edenler, ne zamana kadar halkımızın varlığını yok, veya olduğundan defalarca daha az göstermeye çalışanlar karşısında sesisliklerini koruyacaklardır.

Koşkusuz ki milletimiz son seçimleri kaybettiğinden dolayı büyük bir moral kırğınlığna uğradı. Ancak seçimlerdedeki kaybimizin en büyük suçlusu kendimiz olduğumuzu göz önüne alarak, bu moral kırğınlığının milli mücadelemiz önünde engel olmamasına çalışmamalıyız. Milli varlığımız ve gerçek güç ve ağırlğımızı meydana koymayı düşünüyorsak, önce Türkmeneli’mizdeki insanlarımızı davamıza inanandırıp kazanmalıyız. Geride bıraktığımız iki yılın sonucu olarak, Bir çok Türkmen kesimlerimiz başkaları tarafından işgal edilerek, idare edilmektedir. Erbil’deki sayı oranımız 60% den 05%’e düştü. İnsanlarımıza KDP çeteleri, orada göz açtırılmadan her türlü basıları uygulamaktalar ve onları eritmek ve Kürtleştirmek ereğiyle, çabalarını tüm çıplaklığıyla devam ettirmektelerdir. Musulda sürekli olarak, siyasi bürolarımız işgal edilmektedir ve insanlarımız öldürülmektedirler. Kerkük’ten sonra en büyük Türkmen şehrimiz olan Telafer bombar dıman altında kalarak bir çok ailelerimiz şehri terk etmek zorundalar. Taze’de, Tuz’da, Dakuk’ta din perdesi altında evler basılarak suçsus yere tutuklamalar ardarda yapılmaktadır. Diyala Vilayeti’nin çoğunluğunu oluşturan Türkmenler tamamen sahipsiz kalmaktalardır. Bazıları araplaştırılmakta, diğerleri ise de Kürtleştirilmektedirler. Türkmen Siyasetçilerinin ağırlıklarını bıraktığı Kerkük’te bile neyi kaybetmedik ki? bugün Kerkük halkından söz edildiğinde, bir çok yazarların Araplarla Kürtlere işaret etmeleri yokluğumuzu kanıtlamaktadır.

Gerçekten Kendimiz Irak ulusunun üçüncü büyük öğesi göstermek istiyorsak büs bütün Türkmen halkı olarak, önce güçlüğümüze ve hak sahibi olduğumuza güvenmeliyiz ve ondan sonra, gerçekten mücadele vermeliyiz, mucizeler yaratmalıyız ve geçmiş hatalarımızdan ders alarak,engelleri birer birer aşmalılıyız. Önümüzdeki günlerde Dörtüncü Türkmen Kurultayı var. Ne hazırlıklarla, ve ne yaratıcı ve kurtarıcı fikir ve düşüncelerle bu büyük ve önemli kongereye katılacağız? ve varlığımızı kanıtlamak için neler yapacağız? Mutlaka ve mutlaka bu kurultaydan bir güç olarak çıkmalıyız, ve kendimize kendisini ailesinden daha fazla milletine ve milli mücadelesine adamış olan gerçek bir lider seçmeliyiz.Milli mücadelimizi üstlenecek kuruluşlarımızı temiz ellere teslim etmeliyiz. Başta Türkmen Cephesi olmak üzere tüm siyasi kuruluşlarımızı, miletimize yürekleri yananlar olarak, ve geleceğini düşünenler olarak, tüm baascı, hain, casus, kendi menfaatını düşünen, milletimizi düşmanlarımıza satan, bencil, haydut ve kalleşlerden temizlemeliyiz. Türkmen Kurultayı sınavını başarıyla kazanırsak ne mutlu bize söyleyerek aşağıdaki noktalara önemle dikkat etmeliyiz.

Erek tüm Türkmeneli olmalı

Kerkük’ün bir Türkmen simgesi olması uğruna Türkmeneli’mizin diğer şehir ve kasabalarını kurban vermemeliyiz. Kerküklü’lere sağlamak istediğimizin aynısını Erbilli, Musullu, Telaferli, Köprülü, Tazeli, Tuzlu, Dakuklu, Hanikinli, Mendelili, Kifrili, Kızlarbatlılı, Şehrebanlı, Amırlı, Kara Tepeli ve diger Türkmen bölgeli insanlarımızada sağlamalıyız. Kerkülü Türkmenin acısını sezdiğimiz kadar diğer Türkmen bölgelerindeki Türkmenler’imizin acılarınıda sezmeliyiz.
Kendi ayağımız üstünde durmak

inkar edilmez bir gerçek olarak, biz Türkmenler doğuştan bugüne kadar başkalarının ayağı üstünde durmaya çalıştık. Özelliklede Türkiye Anavatan bağırarak binlerce gencimiz idam edildi ve zındanlara atıldı. Bugün ise çalacağımız tek kapımız olan, başımızı sokacağımız tek sıcak ana göğüsü sandığımız Anavatan bize sahip çıkmadan kendi ayaklarınız üstünde durmayı becerin söylemektedir. Evet Türklüğümüzle gurur duyarak artık kendi ayaklarımızın üstünde durmamızın zamanı geldi. Özgürlüğüne kavuşan veya daha kavuşma mücadelesi veren, Azeri, Türkmen, Kırgız, Özbek, Tatar,Kazak, Çeçen, Boşnak ve Türküstan Türkleri gibi diğer soydaşlarımızı örnek almalıyız. Ne Türkiye, ne İran, ne Suriye ve ne de başka bir ülkeden yardım beklemeden kendi ayaklarımız üstünde durmayı başarmalıyız. Kendi haklarımızı kendi fikir, kendi us, kendi güç ve kendi yumruklarımızla almalıyız.

Türkmen Gücü

Türkmeneli’mizde gözü olan düşmanlarımız gibi artık millet ve topraklarımızı koruyacak bizimde silahlı bir güce sahip olmamızın zamanı geldi. Bu gücün var oluşu düşmanlarımıza nasıl gerekli olarak kabul edildiyse bizede kabul görülmelidir. Aksi takdirde bir ara gizli de olursa, Türkmen Gücü diye adlandıracağımız bu gücümüz Türkmen kuruluş ve halkımızı korumalı ve şehitlerimizin öçlerini canilerden almalıdır.

Yeni Irak anayasası

Her kesce belli ki Irak’ta kurulan yeni Parlamanto üyelerinin en önemli görevlerinden birisi hazırlayacakları ülkenin yeni anayasasıdır. Bu anayasada halkımızı üçüncü öğe göstermemiz ve yasal haklarımızı tespit etmemiz milli mücadelemizin en önemli noktası olmalıdır.

Genel sayım

Koşkusuz ki yurdumuzda gergeçekleşecek genel sayım, siyasetcilerimizin başarıyla geçmeleri gereken önemli sınavlardan birisidir.Bu sınavı başarıyla aşmamız için, hazırıklarda geç kaldık bile. Kalan kısa süreden derhal yararlanmalıyız.
Gelecek Seçim

Geride bıraktığımız bizleri moral kırğınlığına uğratan seçimlerdeki kayıplerimizin nedenlerinden ders alarak, bilimsel ve sağlıklı bir şekilde önümüzdeke seçimlere kendimizi ve milletimizi hazırlamalıyız.

Eğitim ve öğretim

Bir milletin varlğını kanıtlayacak önemli koşullardan başta koşkusus konuştuğu dili ve tarihi gelmektedir.Artık halkımızın kendi Türkmen dilini öğrenmesi mecburi olmalıdır. Türkmen okulları Türkmeneli’mizin tüm şehir ve kasabalarında açılarak, çocuklarımıza dil ve yüce tarihleri öğretilmelidir.
Sosyal yaşam

Türkmeneli’mizin tüm vilayet, şehir ve kasabalarında çeşitli sosyal ve kültürel kulublar, gençlik ve spor merkezleri, kadınlar ve öğrenciler birlikleri açmamız, çeşitli kültürel,edebi, sanatsal ve spor yarışmaları ve rengarenk faaliyetler düzenlemek gerekir.Enfermasyon


Enfermasyon tüm kesimlerimizin en fazla üstünde durmaları gereken bir sözgüktür. Enfermasyon alanında ister yurt içinde ve isterde yurd dışında olsun, bir çok şeyleri yapacağımızın şart olduğunu bilmeliyiz. Bizden sayılarının defalarca az olan Süryani kardeşlerimizin iki uydu kanalları yanında Türkmeneli uydu kanalımız daha henüz ayakları üstünde durmayı başaramamış. Yurt çapında günlük siyasi bir gazetemiz yok. internete istenilen kadarda açılamadık. Onun için kurulması gereken bir enfermasyon komitesinin aşağıdaki istenilen tanıtım faaliyetleri üstlenmelidir.

- Türkmeneli uydu kanalının yayın seviyesini yükseltmek, program ve faaliyetlerini uzman kişilerce hazırlamak ve kontrola tabi tutmak. Her geldi düşük anlamlı ve zayıf sözlü ve besteli şarkılara asla izin vermemek. Milli mücadele türkü ve marşlarını kayıt etmelerine ses sanatcılarımızı heveslendirmek ve düllendirmek.

- Türkmeneli gazetesini günlük gazete haline getirmek ve yanısıra yurt içindeki tüm gazete ve dergilerimizin yayılarını sürdürmeleri için maddi yardımları sağlamak.

- Yurd dışnda Türkmen mücadelesi yapan gazete ve dergilere sahip çıkmak ve onların yayın giderlerini karşılamak.

- Sürekli olarak yur dışındaki temsilçilik, dernek ve kuruluşlarımızı yürüyüş, konfrans, siyasi ve kültürel faaliyetler yapmaya teşvik etmek.

- İnterne evrenine açılmak ve çeşitli dillerde onlarca siteleri açmaya aydınlarımızı davet etmek. üç milyonu aşkın nüfusu olan bir millete bir elin parmakları kadarı internet sitelerinin bulunması yazık değilmi.

- İnternet siteleri dediğimiz anda özgür ve bağımsız olmalılıdır. Bencil, hain Türkmen mücadelesi düşmanlarınca yönetilmemelidir. Türkmen mücadeleci’lerinin ürünlerini ihmal etmeden yayınlamalıdır.

- Arapça ve yabancı dillerde makaleler yazan yazarlarımıza sahip çıkmalı ve onları yurt içinde düşmanlardan korumalıyız.

Yoksa dikanlı yolumuza geride bıraktğımız güçsüz düzensiz aynı adımlarla devam edersek kedimize yerimizi süryanilerden sonra normal hak olarak kabul etmeliyiz ve milletimize (GÖZÜMÜZ AYDIN AZINLIĞIMIZA) SÖYLEMELİYİZ.

Ümit KÖPRÜLÜ Yazarn dier yazlar (72)...

Kerkük'te Irak Türkmen Cephesi bürolarına silahlı saldırı

Hits: 37

Kerkük Polis Müdürü Hattap Ömer, "Kerkük kent merkezinde Irak Türkmen Cephesi'nin iki bürosu…

Devam...

Gün Milli Birlik Günüdür

Hits: 26

Irak Türkmenleri tarih boyunca varlığını korumak için mücadele edip birçok zorlukları a…

Devam...

Irak Cumhurbaşkanı, Türkmen liderle görüştü

Hits: 32

Irak Cumhurbaşkanı Fuat Masum, Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı ve Kerkük Milletvekili Erşe…

Devam...

Türkmeneli dergi 118

Hits: 11

Devam...

Irak Türkmen Cephesi havan saldırısının sebebini açıkladı

Hits: 105

​ Irak Türkmen Cephesi, Salahattin iline bağlı Tuzhurmatu ilçesine dün düzenlenen havan sald…

Devam...

Türkmenlere Havan Saldırısı! Şehit ve Yaralılar Var

Hits: 63

Irak’ın Selahattin iline bağlı Türkmen Tuzhurmatu ilçesinde düzenlenen havan saldırısınd…

Devam...

Ah Bağdat ah...

Hits: 49

Anadolu Yayıncılar Derneği olarak Irak Gazeteciler Cemiyetinin davetlisi sıfatı ile Bağdat’a…

Devam...

Peşmerge ve Kürt Güvenlik Güçleri Bölgede İnsanlık ve Savaş Suçu İşliyor

Hits: 86

Irak Başbakanı Haydar İbadi, Irak'ın kuzeyindeki yönetime bağlı Asayiş güçleri tarafında…

Devam...

Barış ve Anda'dan Türkmen okullarına yardım

Hits: 51

ANDA Kardeşe Vefa Derneği ve Barış İnsani Yardım Vakfı Türkmen okullarına eğitim malzemele…

Devam...

Türkmenler Kerkük'teki ABD varlığından endişeli

Hits: 53

Irak Türkmen Cephesi Kerkük Milletvekili Turan, "ABD güçlerinin, geçmişte olduğu gibi tarafs…

Devam...

Yazarn ok okunan

2003 Yılı Öncesi Türkmen Milli Mücadelesi

Hits: 27895

Malumdur darbeyle yönetimi ele geçiren Sosyalist Arap Baas Partisi, 17 Temmuz 1968 de Irak’ta Ah…

Devam...

El Turkmaniyye TV. Muhabiri Başika’daki Türk Gücü Varlığından Rahatsızmış

Hits: 27198

Dün 7 Ocak 2017 NTV Haberde, Irak’ı ziyaret eden Türkiye Başbakanı Sayın Binali Yıldırım…

Devam...

Ölümünün 25. anısında ... Mehmet İzzet Hattat’tan Baas celladlarına direnme dersi

Hits: 24258

Ömürünün 7 yılına mâl olan bir sürede, tutuklanma ve hapis cezasından kaynaklanan görd…

Devam...

2017 İl Mecisleri Seçimleri İçin Ne Kadar Hazırız

Hits: 23724

Irak Anayasasına göre bu sene yapılması gereken İl Meclisi seçimlerinin ertelenmesi ve 2018’…

Devam...

Ölümünün ikinci anısında Türk Dünyasının ölümsüz kaybı Sadun Köprülü

Hits: 22057

1. Temmuz 1957'de Türkmeneli kalbi Kerkük'ün Altunköprü kasabasında, Ortayaka'daki ailesinin …

Devam...