1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2018-05-24
Facebook Twitter Youtube

Gِzümüz aydın azınlığımıza

Ümit KÖPRÜLÜ


Her kesce bellidir ki eski rejim başkanı Saddam Hüseyin Irak’ta azınlıklardan konuştuğu zaman Türkmenleri, en büyük azınlık gِsterirdi. Ancak 9 Nisan 2003 günü ırkçı rejimin düştüğünden bu yana ve ِzellikle de son dِnemde Irak türkmenleri bir çok siyasetci ve yazarların belirtmelerine gِre süryaniler’in bile altına düşmektedir. bü üzücü tabloya ne yazık ki başta Türkmen Cephesi olmak üzere tüm siyasi kesim ve yazarlarımızdan her hangi bir düzeltme ve hakkımızı savunma teşebbüsünde bulunmamaktadır. Acaba sayımızın üç milyonu ve bezılarının dِrt milyonu bile aştığını iddia edenler, ne zamana kadar halkımızın varlığını yok, veya olduğundan defalarca daha az gِstermeye çalışanlar karşısında sesisliklerini koruyacaklardır.

Koşkusuz ki milletimiz son seçimleri kaybettiğinden dolayı büyük bir moral kırğınlığna uğradı. Ancak seçimlerdedeki kaybimizin en büyük suçlusu kendimiz olduğumuzu gِz ِnüne alarak, bu moral kırğınlığının milli mücadelemiz ِnünde engel olmamasına çalışmamalıyız. Milli varlığımız ve gerçek güç ve ağırlğımızı meydana koymayı düşünüyorsak, ِnce Türkmeneli’mizdeki insanlarımızı davamıza inanandırıp kazanmalıyız. Geride bıraktığımız iki yılın sonucu olarak, Bir çok Türkmen kesimlerimiz başkaları tarafından işgal edilerek, idare edilmektedir. Erbil’deki sayı oranımız 60% den 05%’e düştü. İnsanlarımıza KDP çeteleri, orada gِz açtırılmadan her türlü basıları uygulamaktalar ve onları eritmek ve Kürtleştirmek ereğiyle, çabalarını tüm çıplaklığıyla devam ettirmektelerdir. Musulda sürekli olarak, siyasi bürolarımız işgal edilmektedir ve insanlarımız ِldürülmektedirler. Kerkük’ten sonra en büyük Türkmen şehrimiz olan Telafer bombar dıman altında kalarak bir çok ailelerimiz şehri terk etmek zorundalar. Taze’de, Tuz’da, Dakuk’ta din perdesi altında evler basılarak suçsus yere tutuklamalar ardarda yapılmaktadır. Diyala Vilayeti’nin çoğunluğunu oluşturan Türkmenler tamamen sahipsiz kalmaktalardır. Bazıları araplaştırılmakta, diğerleri ise de Kürtleştirilmektedirler. Türkmen Siyasetçilerinin ağırlıklarını bıraktığı Kerkük’te bile neyi kaybetmedik ki? bugün Kerkük halkından sِz edildiğinde, bir çok yazarların Araplarla Kürtlere işaret etmeleri yokluğumuzu kanıtlamaktadır.

Gerçekten Kendimiz Irak ulusunun üçüncü büyük ِğesi gِstermek istiyorsak büs bütün Türkmen halkı olarak, ِnce güçlüğümüze ve hak sahibi olduğumuza güvenmeliyiz ve ondan sonra, gerçekten mücadele vermeliyiz, mucizeler yaratmalıyız ve geçmiş hatalarımızdan ders alarak,engelleri birer birer aşmalılıyız. Önümüzdeki günlerde Dِrtüncü Türkmen Kurultayı var. Ne hazırlıklarla, ve ne yaratıcı ve kurtarıcı fikir ve düşüncelerle bu büyük ve ِnemli kongereye katılacağız? ve varlığımızı kanıtlamak için neler yapacağız? Mutlaka ve mutlaka bu kurultaydan bir güç olarak çıkmalıyız, ve kendimize kendisini ailesinden daha fazla milletine ve milli mücadelesine adamış olan gerçek bir lider seçmeliyiz.Milli mücadelimizi üstlenecek kuruluşlarımızı temiz ellere teslim etmeliyiz. Başta Türkmen Cephesi olmak üzere tüm siyasi kuruluşlarımızı, miletimize yürekleri yananlar olarak, ve geleceğini düşünenler olarak, tüm baascı, hain, casus, kendi menfaatını düşünen, milletimizi düşmanlarımıza satan, bencil, haydut ve kalleşlerden temizlemeliyiz. Türkmen Kurultayı sınavını başarıyla kazanırsak ne mutlu bize sِyleyerek aşağıdaki noktalara ِnemle dikkat etmeliyiz.

Erek tüm Türkmeneli olmalı

Kerkük’ün bir Türkmen simgesi olması uğruna Türkmeneli’mizin diğer şehir ve kasabalarını kurban vermemeliyiz. Kerküklü’lere sağlamak istediğimizin aynısını Erbilli, Musullu, Telaferli, Kِprülü, Tazeli, Tuzlu, Dakuklu, Hanikinli, Mendelili, Kifrili, Kızlarbatlılı, Şehrebanlı, Amırlı, Kara Tepeli ve diger Türkmen bِlgeli insanlarımızada sağlamalıyız. Kerkülü Türkmenin acısını sezdiğimiz kadar diğer Türkmen bِlgelerindeki Türkmenler’imizin acılarınıda sezmeliyiz.
Kendi ayağımız üstünde durmak

inkar edilmez bir gerçek olarak, biz Türkmenler doğuştan bugüne kadar başkalarının ayağı üstünde durmaya çalıştık. Özelliklede Türkiye Anavatan bağırarak binlerce gencimiz idam edildi ve zındanlara atıldı. Bugün ise çalacağımız tek kapımız olan, başımızı sokacağımız tek sıcak ana gِğüsü sandığımız Anavatan bize sahip çıkmadan kendi ayaklarınız üstünde durmayı becerin sِylemektedir. Evet Türklüğümüzle gurur duyarak artık kendi ayaklarımızın üstünde durmamızın zamanı geldi. Özgürlüğüne kavuşan veya daha kavuşma mücadelesi veren, Azeri, Türkmen, Kırgız, Özbek, Tatar,Kazak, Çeçen, Boşnak ve Türküstan Türkleri gibi diğer soydaşlarımızı ِrnek almalıyız. Ne Türkiye, ne İran, ne Suriye ve ne de başka bir ülkeden yardım beklemeden kendi ayaklarımız üstünde durmayı başarmalıyız. Kendi haklarımızı kendi fikir, kendi us, kendi güç ve kendi yumruklarımızla almalıyız.

Türkmen Gücü

Türkmeneli’mizde gِzü olan düşmanlarımız gibi artık millet ve topraklarımızı koruyacak bizimde silahlı bir güce sahip olmamızın zamanı geldi. Bu gücün var oluşu düşmanlarımıza nasıl gerekli olarak kabul edildiyse bizede kabul gِrülmelidir. Aksi takdirde bir ara gizli de olursa, Türkmen Gücü diye adlandıracağımız bu gücümüz Türkmen kuruluş ve halkımızı korumalı ve şehitlerimizin ِçlerini canilerden almalıdır.

Yeni Irak anayasası

Her kesce belli ki Irak’ta kurulan yeni Parlamanto üyelerinin en ِnemli gِrevlerinden birisi hazırlayacakları ülkenin yeni anayasasıdır. Bu anayasada halkımızı üçüncü ِğe gِstermemiz ve yasal haklarımızı tespit etmemiz milli mücadelemizin en ِnemli noktası olmalıdır.

Genel sayım

Koşkusuz ki yurdumuzda gergeçekleşecek genel sayım, siyasetcilerimizin başarıyla geçmeleri gereken ِnemli sınavlardan birisidir.Bu sınavı başarıyla aşmamız için, hazırıklarda geç kaldık bile. Kalan kısa süreden derhal yararlanmalıyız.
Gelecek Seçim

Geride bıraktığımız bizleri moral kırğınlığına uğratan seçimlerdeki kayıplerimizin nedenlerinden ders alarak, bilimsel ve sağlıklı bir şekilde ِnümüzdeke seçimlere kendimizi ve milletimizi hazırlamalıyız.

Eğitim ve ِğretim

Bir milletin varlğını kanıtlayacak ِnemli koşullardan başta koşkusus konuştuğu dili ve tarihi gelmektedir.Artık halkımızın kendi Türkmen dilini ِğrenmesi mecburi olmalıdır. Türkmen okulları Türkmeneli’mizin tüm şehir ve kasabalarında açılarak, çocuklarımıza dil ve yüce tarihleri ِğretilmelidir.
Sosyal yaşam

Türkmeneli’mizin tüm vilayet, şehir ve kasabalarında çeşitli sosyal ve kültürel kulublar, gençlik ve spor merkezleri, kadınlar ve ِğrenciler birlikleri açmamız, çeşitli kültürel,edebi, sanatsal ve spor yarışmaları ve rengarenk faaliyetler düzenlemek gerekir.Enfermasyon


Enfermasyon tüm kesimlerimizin en fazla üstünde durmaları gereken bir sِzgüktür. Enfermasyon alanında ister yurt içinde ve isterde yurd dışında olsun, bir çok şeyleri yapacağımızın şart olduğunu bilmeliyiz. Bizden sayılarının defalarca az olan Süryani kardeşlerimizin iki uydu kanalları yanında Türkmeneli uydu kanalımız daha henüz ayakları üstünde durmayı başaramamış. Yurt çapında günlük siyasi bir gazetemiz yok. internete istenilen kadarda açılamadık. Onun için kurulması gereken bir enfermasyon komitesinin aşağıdaki istenilen tanıtım faaliyetleri üstlenmelidir.

- Türkmeneli uydu kanalının yayın seviyesini yükseltmek, program ve faaliyetlerini uzman kişilerce hazırlamak ve kontrola tabi tutmak. Her geldi düşük anlamlı ve zayıf sِzlü ve besteli şarkılara asla izin vermemek. Milli mücadele türkü ve marşlarını kayıt etmelerine ses sanatcılarımızı heveslendirmek ve düllendirmek.

- Türkmeneli gazetesini günlük gazete haline getirmek ve yanısıra yurt içindeki tüm gazete ve dergilerimizin yayılarını sürdürmeleri için maddi yardımları sağlamak.

- Yurd dışnda Türkmen mücadelesi yapan gazete ve dergilere sahip çıkmak ve onların yayın giderlerini karşılamak.

- Sürekli olarak yur dışındaki temsilçilik, dernek ve kuruluşlarımızı yürüyüş, konfrans, siyasi ve kültürel faaliyetler yapmaya teşvik etmek.

- İnterne evrenine açılmak ve çeşitli dillerde onlarca siteleri açmaya aydınlarımızı davet etmek. üç milyonu aşkın nüfusu olan bir millete bir elin parmakları kadarı internet sitelerinin bulunması yazık değilmi.

- İnternet siteleri dediğimiz anda ِzgür ve bağımsız olmalılıdır. Bencil, hain Türkmen mücadelesi düşmanlarınca yِnetilmemelidir. Türkmen mücadeleci’lerinin ürünlerini ihmal etmeden yayınlamalıdır.

- Arapça ve yabancı dillerde makaleler yazan yazarlarımıza sahip çıkmalı ve onları yurt içinde düşmanlardan korumalıyız.

Yoksa dikanlı yolumuza geride bıraktğımız güçsüz düzensiz aynı adımlarla devam edersek kedimize yerimizi süryanilerden sonra normal hak olarak kabul etmeliyiz ve milletimize (GÖZـMـZ AYDIN AZINLIĞIMIZA) SÖYLEMELİYİZ.

Ümit KÖPRÜLÜ Yazarn dier yazlar (73)...

Erşat Salihi, Fatih Yıldız'la görüştü

Hits: 10

Irak Türkmen Cephesi lideri Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız'la görüştü.…

Devam...

Erşat Salihi'den sert uyarı: "Demokrasi nöbetimiz başka bir şeye dönüşebilir"

Hits: 8

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Genel Başkanı Erşat Salihi, Irak seçimlerine dair CNN Türk'e öneml…

Devam...

Türkmenlerin "tamam" deme tehlikesi yok mu

Hits: 39

Irak'ta seçim sonrası kaos devam ediyor... Kerkük, Süleymaniye ve Erbil'de  yapılan seçim hil…

Devam...

Kerkük'te seçim gerilimi

Hits: 24

Seçimler sonrası Kerkük'te gerilim yüksek. Türkmenler ve Araplar, seçimlerde hile yapıldığ…

Devam...

Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşat Salihi Aydınlık’a konuştu: ABD bunu bilsin!

Hits: 22

Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşat Salihi, bayrak krizi ve gayrimeşru referandum sürecinde ya…

Devam...

TÜRKMEN GENÇLERİNİN ARTIK UYANIŞ ANI GELDİ

Hits: 245

Ey Türkmen genci bugün bizim bölge çok zorlu ve meneşekkat günler geçiriyor bizi 1959 katliam…

Devam...

Kerkük Türkmen kızının Feryadı Türkiye ve Türk Dünyasına

Hits: 437

Rahman ve rahim olan Allahın adı ile Türkmen kızı Türkmeneli kerkükten sesleniyorum bizim ana…

Devam...

Kerkük'te seçim gerilimi

Hits: 46

Seçimler sonrası Kerkük'te gerilim yüksek. Türkmenler ve Araplar, seçimlerde hile yapıldığ…

Devam...

Kerkük Valisi'nden 'seçim sonuçlarını reddediyoruz'

Hits: 25

Kerkük kentindeki Araplar, genel seçimlere şaibe karıştırıldığı iddiasıyla seçim sonuçl…

Devam...

DEMOKRATİK SEÇİMLER ve MAVİ BAYRAK DİRENİŞİ

Hits: 40

Irak'ta, 12 Mayıs 2018 tarihinde parlamento seçimleri gerçekleşti. Adaylar, koalisyonlarla seçi…

Devam...

Yazarn ok okunan

2003 Yılı Öncesi Türkmen Milli Mücadelesi

Hits: 29670

Malumdur darbeyle yِnetimi ele geçiren Sosyalist Arap Baas Partisi, 17 Temmuz 1968 de Irak’ta Ah…

Devam...

El Turkmaniyye TV. Muhabiri Başika’daki Türk Gücü Varlığından Rahatsızmış

Hits: 28281

Dün 7 Ocak 2017 NTV Haberde, Irak’ı ziyaret eden Türkiye Başbakanı Sayın Binali Yıldırım…

Devam...

2017 İl Mecisleri Seçimleri İçin Ne Kadar Hazırız

Hits: 26898

Irak Anayasasına gِre bu sene yapılması gereken İl Meclisi seçimlerinin ertelenmesi ve 2018’…

Devam...

Ölümünün 25. anısında ... Mehmet İzzet Hattat’tan Baas celladlarına direnme dersi

Hits: 24878

Ömürünün 7 yılına mâl olan bir sürede, tutuklanma ve hapis cezasından kaynaklanan gِrd…

Devam...

Ölümünün ikinci anısında Türk Dünyasının ِlümsüz kaybı Sadun Kِprülü

Hits: 22629

1. Temmuz 1957'de Türkmeneli kalbi Kerkük'ün Altunkِprü kasabasında, Ortayaka'daki ailesinin …

Devam...