1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2018-09-21
Facebook Twitter Youtube

SAYIN GAZİ AJAİL AL-YAVER’E AÇIK MEKTUP

Ziyat Köprülü

EKSELANSLARI SAYIN GAZİ AJAİL AL-YAVER

IRAK CUMHURBAŞKANI

Her şeyden ِnce, sizin gibi bir şahsiyetin bِyle bir ulvi gِreve tayin edilmesini memnunlukla karşıladığımı beyan etmek isterim. Bugün Irak’ın içinde bulunduğu çok hassas durumunun yanı sıra, on yıllardır ِzgürlüğe ve demokrasiye susamış çeşitli etnik ve mezhebi grupların isteklerini yerine getirmek oldukça zor bir gِrev olsa gerek. Dolayısıyla dirayetli her vatandaş bunu takdir etmelidir.Bir Türkmen olarak, müsaade ederseniz bu açık mektubu kendi sorunlarımızla ilgili konuları dikkatinize sunmak amacıyla yazmak istiyorum. Devlet Başkanlığını devraldığınız günden beri bir çok konuşmanızı izledim. Bir çoğunda Türkmenler dışında Irak’ın diğer etnik ve mezhebi gruplarına sık sık değinmenize üzülerek tanık olmuştum. Şayet Irak’ta, Birleşik Ulusal Koalisyon adına yayınlanan Al-Wasat gazetesindeki açıklamanız olmasaydı ve son günlerde Kerkük şehrini ziyaretiniz sırasında yapmış olduğunuz temas ve gِrüşmeleri duymasaydım, (ِzellikle son zamanlarda Al-Arabiye TV kanalında gerçekleştirdiğiniz gِrüşmede de olduğu gibi) bizlerde, Türkmenleri bilinçli olarak gِz ardı ettiğiniz izlenimi hasıl olacaktı.Ana unsur olduğunu belirttiğiniz Türkmenlere ilişkin olumlu gِrüşlerinizin yansımalarını, ileriki günlerde yalnızca sِzde değil, uygulamada da gِstermenizi isteriz. Örneğin, Irak’ın yeni Anayasası’nda bizlere desteğinizi bekleriz.Sadece bizler değil, siz de Türkmenlerin vatan uğruna büyük fedakarlıklarda bulunduklarını sِylemektesiniz. Dolayısıyla, biz Türkmenlerin de en az Arap kardeşleri kadar bu vatanda her türlü haktan yararlanması gerekmez mi ?Şayet bugün Türkmenlerin durumları eskisinden iyi ise ve siyasi alanda bir çalışmaları var ise, bunu kendi çabalarıyla ve vatanın bütünlüğünü düşünerek ortaya koymuşlardır. Ancak, bugünden sonra sizin de onlara verecekleriniz olmalıdır.Devletin kurumlarına her kesimi katılmaya davet etmek ne kadar ِnemli ise, katılanları seçmek de o kadar ِnemlidir. Seçim adil ve bilinçli yapılmalıdır. Daha ِnceleri olduğu gibi, vatanın birlik ve bütünlüğü için uğraş veren ِrgüt ya da partilerin bu katılımın dışında tutulması gibi bir durum olmamalıdır. Seçim bilinçli yapılmalı derken, ِrgüt ve partilerin kurulduğu günden bugüne dek olan sِylemlerine gِz atılmalıdır. Bence gِrev üstlenmede kıstas bu olmalıdır.Müsaadenizle, Türkmenlerin yıllardan beri sıkıntısını çektiği bir hususu daha izah etmek isterim. Bir toplumun kendi soyundan gelen bir milletten manevi destek gِrmesi, o toplumu bulunduğu ülkedeki haklarından mahrum kılmaya neden olmamalıdır. Nasıl ki zat-ı âlinizin ve Irak Araplarının Arap devletlerinden ve Arap aleminden aldığı manevi desteği doğal olarak telakki ediyorsanız, aynı millete mensup Türkmenlerin de Türk Cumhuriyetleri’nden ve Türk aleminden destek almalarını o derece doğal karşılamalısınız. Önemli olan, bu desteği verenin ve alanın hangi amaç doğrultusunda hareket ettiği ve desteğin hangi amaç için kullanıldığıdır. Türkmenler bu haksızlıklara rağmen hiç ama hiç bir ayrılıkçı siyaset gütmemişlerdir ve bundan s onra da gütmeyeceklerdir. Aslında devlet olarak Türkmenleri bِlgemizde bulunan devletlerle iyi ilişkiler kurmak için bir dostluk kِprüsü olarak kullanmak mümkündür.Ayrıca, yeniden yapılanmakta olan Irak’ın kozmopolit yapısına riayet edilmeli, bِlgelerdeki demografik yapının esası muhafaza edilmeli ve bu yapıyla asla oynanmamalıdır. Bilinmelidir ki, Irak’ın kuzeyi-ortası-güneyi diye bir şey yoktur. Aksine bu ülkenin her kِşesi ve her karışı, Irak toprağına sadık her Iraklı vatandaşındır.Sayın Cumhurbaşkanım;Ben sizlere Hz. Ömer olun demiyorum, ama bilmelisiniz ki Irak’ın ِnemli bir bِlgesinde, küçümsenmeyecek sayıda Türkmen vatandaşlarınız vardır ve bu yeni yapılanmada her şeye ortak olmaya hazırdır.Son olarak zati-alinize bu ulvi gِrevinizde başarılar dilerim.

Ziyat Kِprülü

Kerkük / IRAK

Ziyat Köprülü Yazarn dier yazlar (35)...

Bize Göre: Bu da bizim Manifestomuz!

Hits: 87

Her toplumsal hareket veya inancın yol haritası ve olmazsa olmazlarını gösteren manifestolar ol…

Devam...

Barzani ve Talabani'den Kerkük planı

Hits: 80

Türkmen Cephesi Kerkük Teşkilat Sorumlusu Mehmet Seman Ağaoğlu, ABD-Peşmerge ortaklığıyla y…

Devam...

Kardaslik 79

Hits: 3

Devam...

TÜRKMENLERİN ÇÖZÜM BEKLEYEN SORUNLARI

Hits: 79

Türkiye’de yaşayan Türkmenler arasında birliği, sosyal ve siyasal dayanışmayı pekiştirmek…

Devam...

"Kerkük konusunda hiç kimse ile pazarlığa oturmayacağız"

Hits: 90

Birleşmiş Milletler Bağdat Temsilcisi Yan Kobiş ile bir araya gelen Irak Türkmen Cephesi Genel …

Devam...

Türkmenlerden Basra'ya 108 ton içme suyu yardımı

Hits: 56

Kerkük'te Irak Türkmen Cephesi tarafından başlatılan yardım kampanyası kapsamında, içme suy…

Devam...

Kurtulus dergisi 143

Hits: 27

Devam...

Türkmen İstişare Toplantısı Yapıldı.

Hits: 164

Ankara’da faaliyet gösteren Türkmen Sivil Toplum Kuruluşları 2 Eylül 2018 tarihinde bölgedek…

Devam...

Türkmenler küçük ordu kurdu

Hits: 116

Kerkük’ün Haşdi Şabi destekli Irak ordusu tarafından Kürtlerden alınması sonrasında, kent…

Devam...

Irak Meclis'inde "Türkmen Grubu" kuruldu

Hits: 140

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Genel Başkanı Erşat Salihi'nin Meclis binasında yaptığı basın to…

Devam...

Yazarn ok okunan

BـYـKLERE MASAL-10

Hits: 36530

Kِylerden bir kِyde çobanın biri her gün koyun sürüsünü alıp yaylamaya gidermiş ve orada …

Devam...

Anayasal Açıdan Kerkük Sorunu

Hits: 25701

Irak Bِlgesel Kürt Yِnetimi bayrağının resmi kurum ve kuruluşlarda çekilmesi hususunda İl M…

Devam...

Sayın Cumhurbaşkanıma Açık Mektup

Hits: 5729

Zatı-âlilerinizin malumları olduğu üzere Irak Türkleri, uzun yıllardan beri çeşitli haksız…

Devam...

Davutoğlu'nun Kerkük ziyareti ve düşündürdükleri...

Hits: 3456

Irak Devleti’nin Bağımsızlığını kazandığı 1932 yılından beri Kerkük’e muhtelif ü…

Devam...

SADDAM… TـRKMENLER… VE DـNYA BARIŞ ELÇİSİ'NİN İNSAFI

Hits: 1897

Yeni yıl 2007'nin ilk günlerinde, Saddam Hüseyin'in idamının haklı olup olmadığı hakkında …

Devam...