1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2018-09-19
Facebook Twitter Youtube

IRAK’TA TـRKMENLER YOL AYRIMINDA

Kardaslik 79

Dr. Cüneyt MENGÜ

Irak’ta meydana gelen son gelişmeler incelendiğinde; IŞİD oyununun devam ettiği ve Irak’ın resmen bِlünmesi yolunda çeşitli kaynaklardan da açıklamaların yapıldığı gِrülmektedir. Bilindiği gibi Irak’ın kuzeyindeki ِzerk Kürt yِnetimi gerçeği dışında Sünni bِlge olarak addedilen Rumadi, Selahaddin ve Musul vilayetleri hariç Irak’ın diğer bِlgelerinin hemen hemen tamamı Şii partilerden oluşan merkezi hükümetin yِnetimi ve kontrolündedir. Ne yazık ki ihtilaflı bِlge olarak kabul edilen, sahipsiz Türkmenlerin ne bِlgelerinden ne de üçüncü etnik unsur olduklarından hiç kimse sِz etmemektedir.
Yaklaşık 1 yıldan fazla IŞİD’in kontrolü altındaki bِlgelerin arasında yer alan ve Bağdat’ın 90 km batısında bulunan Ambar vilayetine bağlı Rumadi şehri kurtarılmaya çalışılmaktadır. Kurtarma operasyonunun en ilginç yanı ise Rumadi’de çatışma halinde olan Irak kara kuvvetlerine ABD’nin hava desteğinin yanı sıra yalnız Arap Sünni aşiretlerden oluşan milislerin de yer aldığı iddia edilmektedir. Meselenin bu boyutu incelendiğinde; Irak’ın genelinde 14 yabancı ülkeye ait askerlerin bulunmasına rağmen Musul’un 12 km kuzeyindeki Başika yakınlarında konuşlandırılan Türk askerlerinin, bazılarına gِre yalnız Sünnilere destek verdiği iddiası sonucunda, Bağdat yِnetiminin Irak egemenliğinin ihlal edildiği gerekçesiyle Kuzey Irak’tan ısrarla çekilmesi talebi düşündürücüdür. ABD Başkanı Obama’nın da Türk askerinin çekilmesi yِnündeki açıklamalarının yanı sıra, Rumadi ve Başika olaylarının ABD idaresinin bilgisi dahilinde cereyan edip etmediği de manidardır.
Türkmenlere gelince; katıksız Türkmen kenti Telafer’den 300 bin kişi gِçe zorlanmış ve zor şartlar altında sığınmacı durumundadırlar. Kentte kalanlar ise vasfedilmeyecek kِtü şartlar altında hayatlarını idame ettirmekte, Tuzhurmatu’da gerginlik devam etmektedir. Kerkük ve Diyale şehirleri, KYB’nin asayişi ve güvenliği kontrolündedir. Kerkük’te hemen hemen her gün fidye karşılığı insan kaçırmaları, ِzellikle Türkmen evlerine hırsızlık hadiseleri had safhadadır. Hedef Türkmenleri yıldırıp gِçe zorlamaktır.
Bilindiği gibi 1991’de Irak’ın kuzeyinde oluşturulan Güvenli Bِlge 2005 Anayasasında Defacto olarak yerini almıştır. Birkaç gün ِnce Mesud Barzani 36 başkonsolos ve ülke temsilcisiyle bir araya gelerek muhtemel bir bağımsızlık ve referandumdan tekrar sِz etmiştir. Kürtlerin ِzerk bِlgesi dışında bulunan ve ِzellikle Türkmeneli Bِlgesi ihtilaflı bِlge olarak kabul edilmektedir. Yani Türkmeneli Bِlgesinin tamamı mı, yoksa da bir bِlümü mü Kürdistan bِlgesine ilhak edilmesinden bahsedilmektedir. Kerkük için ِzel statü hikayesi rafa kaldırılmış ve hatta Kerkük’ün biri Arap diğeri Kürt bِlgesi olarak 2 bِlgeye ayrılmasından da sِz edilmektedir. Bize gelen haberler arasında ana tartışmalar ve pazarlıklar ِzellikle ihtilaflı bِlgeler üzerinde yoğunlaşmaktadır.
Tabii ki Türkmenler bu konu ve diğer meselelerle ilgili fikirlerini beyan etmek mecburiyetindedir. İstanbul’da yerleşik Türkmeneli Araştırma ve Düşünce Merkezinin 24 – 26 Temmuz 2015’de İstanbul’da düzenlediği Türkmen Çalıştayı’nda alınan tavsiye kararlarından ilki olan ‘’Avrupa’daki Türkmen derneklerinin bir federasyon çatısı altında birleşmeleri’’ konusundaki çalışmalar hız kazanmıştır. Federasyon Tüzüğü’nün onaylanması ve Yِnetim Kurulunun seçilmesi için Genel Kurul toplantısı 30 Ocak 2016’da Stockholm’de yapılacaktır. Bu çalışmalarla ilgili olarak başta gazeteci yazar Sayın Amir Karanaz olmak üzere emeği geçen tüm ِncüleri kutlarım.
İkinci karar ise, Türkmenlerin geleceği ve izlenmesi gereken yol haritasıyla ilgili olarak çalıştaya katılan 100 kişinin oyuyla 11 kişilik bir komisyon seçilmiştir. Komisyon çalışmalarının daha yararlı olabilmesi için TـRKMEN İŞLERİNDEN SORUMLU YـKSEK KOMİSYON adı altında komisyon sayısının genişletilerek artırılması hususunda gِrüş birliği sağlanmıştır. 10 Ocak 2016’da yapılması ِngِrülen toplantıya davet edilen Türkmen kِkenli eski ve yeni bakan ve milletvekillerinden katılması gerekli olanların bir bِlümü icabet edememeleri sonucunda toplantı ileri bir tarihe ertelenmiştir. Sِzü edilen toplantıyla ilgili olarak katkılarını esirgemeyen Dr. Ali Ekrem Beyati’nin çalışmaları takdire şayandır. Ayrıca ِngِrülen toplantıya katılamadıklarının sorgulanması şimdilik bu yazının amacına hizmet etmediği için ileri bir zaman içinde değerlendirilecektir.
Yapılması ِngِrülen toplantının gündeminde güvenlik, siyasi, insani ve yasama gibi dosyaların detaylı bir şekilde tartışılması hususu yer alacaktır. Sِzü edilen toplantının ileri bir tarihte yapılması için bir hamle daha yapılmalıdır. Aksi takdirde Irak Türkmen Cephesi’nin genişletilmiş bir toplantı düzenlemesi elzemdir.

Dr. Cüneyt MENGÜ Yazarn dier yazlar (135)...

Barzani ve Talabani'den Kerkük planı

Hits: 48

Türkmen Cephesi Kerkük Teşkilat Sorumlusu Mehmet Seman Ağaoğlu, ABD-Peşmerge ortaklığıyla y…

Devam...

Kardaslik 79

Hits: 1

Devam...

TÜRKMENLERİN ÇÖZÜM BEKLEYEN SORUNLARI

Hits: 62

Türkiye’de yaşayan Türkmenler arasında birliği, sosyal ve siyasal dayanışmayı pekiştirmek…

Devam...

"Kerkük konusunda hiç kimse ile pazarlığa oturmayacağız"

Hits: 83

Birleşmiş Milletler Bağdat Temsilcisi Yan Kobiş ile bir araya gelen Irak Türkmen Cephesi Genel …

Devam...

Türkmenlerden Basra'ya 108 ton içme suyu yardımı

Hits: 50

Kerkük'te Irak Türkmen Cephesi tarafından başlatılan yardım kampanyası kapsamında, içme suy…

Devam...

Kurtulus dergisi 143

Hits: 25

Devam...

Türkmen İstişare Toplantısı Yapıldı.

Hits: 151

Ankara’da faaliyet gösteren Türkmen Sivil Toplum Kuruluşları 2 Eylül 2018 tarihinde bölgedek…

Devam...

Türkmenler küçük ordu kurdu

Hits: 104

Kerkük’ün Haşdi Şabi destekli Irak ordusu tarafından Kürtlerden alınması sonrasında, kent…

Devam...

Irak Meclis'inde "Türkmen Grubu" kuruldu

Hits: 124

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Genel Başkanı Erşat Salihi'nin Meclis binasında yaptığı basın to…

Devam...

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi: Halkımızın çıkarını İran için riske atamayız

Hits: 57

Irak'ta hükümet kurmak için meclis büyük grubunun kurulmasına değinen İbadi, lideri olduğu …

Devam...

Yazarn ok okunan

TـRKİYE DARBOĞAZDA

Hits: 38743

Irak ve Suriye’de tüm taraflar DEAŞ’ın işgal ettiği toprakların temizlenmesinin ardından …

Devam...

RAKKA’YA ARA MI VERİLDİ?

Hits: 36845

16 Mayıs Washington zirvesi sırasında ve ِncesinde yaşananlar sürpriz olmadı. Ankara’nın s…

Devam...

DEAŞ’TAN SONRAKİ TEHLİKE

Hits: 33838

Tarihte üç yıl ِnce bugün, Irak’ın ikinci büyük şehri Musul’un yanı sıra Selahaddin, …

Devam...

IRAK MUTABAKATI VE TـRKMENLER

Hits: 29679

1926’da Türkiye, İngiltere ve Irak hükümetleri arasında Ankara Antlaşması’nın imzalandı…

Devam...

GـVENLİ Mİ YOKSA ÖZERK Mİ BÖLGELER?

Hits: 28832

Tampon, Güvenli ve Özerk Bِlge kavramları arasında terminolojik, içerik ve amaç yِnünden bi…

Devam...