1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son güncelleme: 2017-03-22
Facebook Twitter Youtube

TÜRKMEN ÇALIŞTAY KOMİSYONU BAĞDAT’TA TOPLANDI

Türkmen Diyarı Kerkük’te Kürtlerin Oynadığı Oyun Herkesi Yakacak!

Dr. Cüneyt Mengü

İstanbul’da yerleşik Türkmeneli Stratejik Araştırma ve Düşünce Merkezi’nin 24-26 Temmuz 2015 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlediği Irak Dışındaki Türkmenler Çalıştayı, çeşitli Avrupa ülkeleri, Irak ve Türkiye’den seksen şahsiyetin katılımları ile yapılmıştır. Katılımcılar Iraktan eski ve yeni bakanlar, milletvekilleri, il meclisi üyeleri, siyasi parti başkanları, Avrupa ve Türkiye’den sivil toplum örgütleri başkan veya temsilcileri ile bazı Türkmen şahsiyetlerinden oluşmuştur.
Sözü edilen bu toplantıda, Türkmenlerin halen içinde bulundukları durum çeşitli yönleri ile tartışılmış, Irak dışında faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerinin faaliyetleri, karşılaştıkları sorunlar dile getirilmiş, Türkmen meselesinin uluslararası platformlara taşınabilmesi için yapılması gerekli olan çalışmalar etraflıca görüşülmüştür. Ayrıca DAİŞ, diğer adı ile IŞİD saldırıları nedeniyle göçe zorlanmakta olan Türkmenlerin durumları, göç edenlerin yerlerine dönmeleri veya gittikleri yerlerde yaşamlarını devam ettirebilmeleri için alınması gerekli önlemler üzerinde detaylı olarak durulmuştur. Türkmenlerin geleceği ve izlenmesi gereken yol haritası ile birlikte Türkmen davasının hem Irak’ın içinde ve hem de dışında lobi faaliyetlerinde bulunularak tanıtılmasının yanı sıra, söylem birliği gibi projelerin hazırlanması için katılımcılardan oluşan 11 kişilik bir komisyon seçilmiştir.
İstanbul çalıştayında seçilen komisyon üyelerinden Irak İnsan Hakları eski Bakanı Muhammed Mehdi BAYAT, Milletvekili Hasan TURAN, Milletvekili Nehle El HUBABI, Ulusal Reform Gurubu Kerkük Sorumlusu Ammar KAHYA, Türkmen Kurtuluş Kurumu Başkanı Dr. Ali Akram BAYAT ve Türkmeneli Stratejik Araştırma ve Düşünce Merkezi Başkanı sıfatıyla Dr. Cüneyt MENGÜ 15-16 Eylül 2015 tarihinde çalıştayın sonuç bildirisinde yer alan tavsiye mahiyetindeki kararları görüşmek amacıyla Bağdat’ta bir araya geldiler. İnsan Hakları Derneği Başkanı Savaş AVCI, eski milletvekili Jale NEFTÇİ ve Hak Partisi Bşk. Yrd. Sami KOLSUZ geçerli mazeretlerini beyan ederek katılamamışlardır.
Bağdat toplantısında, İstanbul çalıştay komisyon üye sayısının genişletilerek artırılması, Kerkük ve diğer Türkmen bölgeleri ile ilgili dosyaların incelenmesi, göçmenlerin durumu ile ilgili kısa ve uzun vadeli çözümlerin analiz edilmesi, Türkmenlerin Irak’taki nüfusları oranında hükümette ve diğer resmi kurum ve kuruluşlarda yer almaları ve sayıları yüzbinleri aşan göçmenler için toplu konut yapılması gibi konular masaya yatırıldı ve görüş birliğine varıldı.
Sözü edilen komisyonun görevi ve yetkisi hakkında ortaya konan ön yargılı tutumlar ve yanlış algılamalar, ister bilerek ister bilmeyerek, gerek bazı çevrelerce ve gerekse de bazı çalıştay katılımcıları tarafından ileri sürülen ifadelerden anlaşılmıştır. Bilindiği üzere çalıştayın bitiminde belirtildiği gibi seçilen komisyonun ne temsil ne de yürütme yetkisine sahip olmadığı hususu sonuç bildirisinde de sarahaten yer almıştır.
Komisyonun daha aktif hale gelmesi ve işlerlik kazanması ve kısmen temsil yetkisine sahip olabilmesi için ancak ve ancak komisyona Irak Türkmen Cephesi başkanı başta olmak üzere sahada fiilen faaliyet gösteren ve siyasi mahfillerde ağırlığı ve nüfuzu olan şahsiyetlerin de katılması ile mümkün olabilir. Ancak üzülerek söylemek gerekirse bugünkü şartlar altında bu durumun ihtimal dahilinde olmadığı gözlenmiştir. Bunun en önemli nedenleri arasında gerek farklı mezheplere bağlı ve gerekse de ayrı milli görüşlere sahip kişilerden oluşan siyasetçilerin Türkmen davasında asgari müştereklerde birleşemedikleri hususu özellikle bu son Bağdat toplantısında görülmüştür.
Öte yandan temsil kabiliyeti bakımından tamamen yetkili bir heyetin sadece yapılması öngörülen ve daha önce de yıllardır yazılarımızda belirtildiği gibi genişletilmiş Türkmen kurultayının marifetiyle oluşturulması mümkün olabilecektir.
Türkmenlerin genel durumları incelendiğinde, Irak’ta etnik köken yönünden üçüncü unsur olmalarına rağmen siyasal haklarından mahrum kaldıkları ve gerekli olan temsil hakkını alamadıkları, Türkmen bölgelerinin sürekli saldırılara maruz kalmaları, yerinden ve yurdundan göçe zorlanmaları neticesinde sefalet içerisinde yaşamlarını idame ettirmeye çalışmaları gibi hususlar göz önüne alındığında bu durumun Türkmenler arasında söylem birliğinin olmamasından kaynaklandığı görülmektedir. Bu husus hem çalıştayın hem de komisyonun öncelikle hedeflerinden birisini teşkil etmektedir.
İstanbul çalıştayının önemli gündem maddeleri arasında yer alan Avrupa’daki Türkmen derneklerinin bir federasyon çatısı altında birleşmeleri konusundaki çalışmalarının hız kazanması sevindiricidir. Öte yandan Kerkük ve Tuzhurmatu arasında göçmenler için daha önce birkaç kez tarafımızdan gündeme getirilen toplu konutun yapılması önerisi bu toplantıda da detaylıca tartışılmış ve en kısa zamanda hayata geçirilmesi için gerekli adımların atılması da ayrıca sevindiricidir. Bu bağlamda bazı sivil toplum örgütleri bir araya gelerek amaca yönelik bir konsorsiyumun ihdas edilmesi uygun görülmüştür.
Netice itibarıyla yararlı çalışmalar yapılsa da Türkmen toplumunun ihtiyacı olan ana konuların çözümü için “ASGARİ MÜŞTEREKLERDE BİRLEŞİLMEDİKÇE” sorunlar devam edecek ve bu işler de böyle gitmeyecektir.


Dr. Cüneyt Mengü Yazarın diğer yazıları (103)...

İstanbul'da Türkmen bayrağı asılmasını İBB izin vermedi

Hits: 27

Türk Dünyası'nın her yıl geleneksel olarak buluştuğu Topkapı Türk Dünyası Mahallesi etkinlik alanınd…

Devamı...

Türkmenler, Kerkük’ü bayraklarıyla donattı

Hits: 38

Ankara’nın şımarttğı Barzani’nin, Kerkük’te Kürdistan bayrağı hamlesine karşı Türkmenler ayaklandı. …

Devamı...

Avrupa İrak Türkmenleri platformu 2. Kurultayı Kopenhag'da düzenlenecek

Hits: 27

Avrupa İrak Türkmenleri platformu düzenleyecek olan 2. Kurultayı Danimarka başkenti Kopenhag'da 29 …

Devamı...

Kerkük'teki Son Durum Ele Alındı

Hits: 21

Türkmen siyasi parti başkan ve temsilcileri, bazı Türkmen milletvekilleri ve Kerkük İl Meclisi'ndeki…

Devamı...

Salihi'den Kerkük'te yaşanan bayrak kirizi ile çok önemli açıklamalar

Hits: 28