1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2017-04-29
Facebook Twitter Youtube

Aþkýmsýn Kerkük sevdamsýn Kerkük

Kerkük

Ümit KÖPRÜLÜ


Gurbette sensiz gülmüyor yüzüm
Aþkýmsýn Kerkük sevdamsýn Kerkük
Kimsesizim ben sensiz öksüzüm
Anamsýn Kerkük babamsýn Kerkük

Simgesisin sen Turan Türklüðün
unvanýsýn sen daim mertliðin
Düþmana fýrsat vermedin verme
Kalasýsýn Kerkük þanýn erliðin,

Musul Telafer düþman elinde
Türkmen’e ölüm düþman dilinde
Güvenip yada bel baðlamavýn
Dostu düþmani dostlar bilin de

Erbil diyarý bizimdir bizim
Altýnköprü’de var Türklük izim
Bakma gülürem, içim yanýyor
Tuz’da Beþir’de acý, gam sýzým

Amirli destan yazdý Türkmence
Yurdun savundu bozkurt aslanca
Kadýn çocuða yaþlýya gence
IÞÝD belasý kýydý namertce

Türkmen zulüme ne çok dayandý
Þehitler verdi ciðeri yandý
Türk Turancýlýk davamýz bizim
Bu davaya kalp aþkla baðlandý

Köprülü diler bu aþk sönmesin
Gönül sevdadan bir an dönmesin
Özgürlük bize labut doðacak
Türkmen bayraðý gökten inmesin

Baba bugün..
Kerküktü adýw seniw
Bal kaymað dadýw seniw
Dert yesin zehir kussun
Düþmanýw yadýw seniw,

Dert ciðerim sökürü
Kahir belim bükürü
Telaferle beþire
Gözlerim kan dökürü.

Gewil yarla xoþ olsun
Aþkýyla sarxoþ olsun
Her kim Türkmeni sevmez
Belalara tuþ olsun.

Ümit KÖPRÜLÜ Yazarn dier yazlar (71)...

site Bakimda

Hits: 8

Devam...

Baþbakan Ýbadi'den Kerkük açýklamasý

Hits: 33

Irak Baþbakaný Haydar el-Ýbadi Kerkük'te yerel seçimlerin yapýlmasýný desteklediðini ancak …

Devam...

Kerkük'te Terör Örgütü PKK Yandaþlarýndan Gösteri

Hits: 35

Irak'ýn Kerkük kentinde terör örgütü PKK yandaþý bir grup, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin (TS…

Devam...

Salihi-Türkmen Öðrencilerin mezuniyet törenine katýldý-

Hits: 37

Irak Türkmen Cephesi Baþkaný Erþet Salihi,Türkmeneli Öðrenci ve Gençler Birliði tarafýndan…

Devam...

Ali Kerküklü Kimdir?

Hits: 33

Ali Kerküklünün yayýmlanan 4 kitabý: "Ýstihbarat Oyunlarý, Petrol ve Kerkük", "Oyun Ýçinde…

Devam...

KERKÜK'Ü ÝÞGAL ADIMLARI

Hits: 33

Yüzlerce yýllýk bir Türkmen þehri olan Kerkük'ün demografik yapýsý deðiþtirilerek iþgale…

Devam...

KERKÜK’ÜN GELECEÐÝ TEHLÝKEDE

Hits: 35

Kerkük’ün Kürt Valisi kentteki kamu dairelerinde Kürt bayraðý asýlmasý ve Kürtçenin zoru…

Devam...

Türkiye, Kerkük’teki bütün Türkmenlerle diyalog geliþtirmeli

Hits: 294

Kamu kurumlarýnda Irak bayraðýnýn yanýnda IKBY bayraðýnýn da asýlmasýyla tansiyonun yükse…

Devam...

Türkmeneli gazetesi 1359

Hits: 14

Devam...

Irak Türkmen Cephesi'nin 22. yýldönümü Kerkük'te kutlandý.

Hits: 30

Kutlamada konuþan Irak Türkmen Cephesi Baþkaný ve Kerkük Milletvekili Erþet Salihi, Tüm Türk…

Devam...

Yazarn ok okunan

Ölümünün 25. anýsýnda ... Mehmet Ýzzet Hattat’tan Baas celladlarýna direnme dersi

Hits: 15927

Ömürünün 7 yýlýna mâl olan bir sürede, tutuklanma ve hapis cezasýndan kaynaklanan görd…

Devam...

Ölümünün ikinci anýsýnda Türk Dünyasýnýn ölümsüz kaybý Sadun Köprülü

Hits: 15172

1. Temmuz 1957'de Türkmeneli kalbi Kerkük'ün Altunköprü kasabasýnda, Ortayaka'daki ailesinin …

Devam...

Ah Temmuz ne kadar da uðursuzsun Türkmen'e

Hits: 13558

Yýlýn yedinci ayý, TEMMUZ ömrüm boyunca en uðursuz ayým oldu hep.. Her geldiðinde içime bi…

Devam...

2003 Yýlý Öncesi Türkmen Milli Mücadelesi

Hits: 13519

Malumdur darbeyle yönetimi ele geçiren Sosyalist Arap Baas Partisi, 17 Temmuz 1968 de Irak’ta Ah…

Devam...

El Turkmaniyye TV. Muhabiri Baþika’daki Türk Gücü Varlýðýndan Rahatsýzmýþ

Hits: 11220

Dün 7 Ocak 2017 NTV Haberde, Irak’ý ziyaret eden Türkiye Baþbakaný Sayýn Binali Yýldýrým…

Devam...