1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2017-04-29
Facebook Twitter Youtube

Kerküksüz elden ele düþmüþem

Kerkük

Ümit Köprülü


Evim bucaðým yerle bir oldu

Kerküksüz elden ele düþmüþem

Aþksýz sevdasýz gül benzim soldu

Bülbülsüz bahtsýz güle düþmüþem.

xxxxxxxxxxx

Dostum düþmaným aðyarlar þimdi

Haný gerçek dost sað yarlar þimdi

Yaram kanýyor kim baðlar þimdi

Kahrýmdan verem sile düþmüþem.

xxxxxxxxxxx

Gecem gündüzüm dertli çileli

Doðduðum günden baþým belalý

Yadtan düþmannan ahým kim alý

Gurbette baðrý küle düþmüþem.

xxxxxxxxxxx

Kerkük’ten uzað mutlu olmadým

Sevinçte kendim birgün bulmadým

Hayatýn tadýn bir an almadým

Þanslýyým diye dile düþmüþem.

xxxxxxxxxxx

Köprülü’yem dert peþim salmadý

Gurbetteyem dost kapým çalmadý

Küsmüþem küsmüþ hatrým almadý

Yaban ellerde nile düþmüþem

xxxxxxxxxxx

Baba bugün

Nece gülüm...

Qoxla bax nece gülüm

Ayrý düþtüðüm günden

Kahirliyem o dünden

Gewil geçmiri senden

Yar sensiz nece gülüm.

xxxxxxxxxxxx

Bir bir den...

Bir bir sümbül bir bir den

Baharmýz xazan oldu

Aramýz bozan oldu

Bilmirem bize noldu

Ayrý düþtüð bir birden.

xxxxxxxxxxx

Bul aðýn..

Gök Karaya bul aðýn

Güçlüð doðar birlixten

Yiðitlixten erlixten

Düþman qorxar Türklükten

Birlik yolun bulaðýn.

xxxxxxxxxxxxxx

Sil aðýn

Yaz siyahýn sil aðýn

Dostluða kucað açað

Her kese sevgi saçað

Barýþ bayraðrýn taþað

Kalbten kini silaðýn.Ümit Köprülü Yazarn dier yazlar (71)...

site Bakimda

Hits: 8

Devam...

Baþbakan Ýbadi'den Kerkük açýklamasý

Hits: 33

Irak Baþbakaný Haydar el-Ýbadi Kerkük'te yerel seçimlerin yapýlmasýný desteklediðini ancak …

Devam...

Kerkük'te Terör Örgütü PKK Yandaþlarýndan Gösteri

Hits: 35

Irak'ýn Kerkük kentinde terör örgütü PKK yandaþý bir grup, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin (TS…

Devam...

Salihi-Türkmen Öðrencilerin mezuniyet törenine katýldý-

Hits: 37

Irak Türkmen Cephesi Baþkaný Erþet Salihi,Türkmeneli Öðrenci ve Gençler Birliði tarafýndan…

Devam...

Ali Kerküklü Kimdir?

Hits: 33

Ali Kerküklünün yayýmlanan 4 kitabý: "Ýstihbarat Oyunlarý, Petrol ve Kerkük", "Oyun Ýçinde…

Devam...

KERKÜK'Ü ÝÞGAL ADIMLARI

Hits: 33

Yüzlerce yýllýk bir Türkmen þehri olan Kerkük'ün demografik yapýsý deðiþtirilerek iþgale…

Devam...

KERKÜK’ÜN GELECEÐÝ TEHLÝKEDE

Hits: 35

Kerkük’ün Kürt Valisi kentteki kamu dairelerinde Kürt bayraðý asýlmasý ve Kürtçenin zoru…

Devam...

Türkiye, Kerkük’teki bütün Türkmenlerle diyalog geliþtirmeli

Hits: 294

Kamu kurumlarýnda Irak bayraðýnýn yanýnda IKBY bayraðýnýn da asýlmasýyla tansiyonun yükse…

Devam...

Türkmeneli gazetesi 1359

Hits: 14

Devam...

Irak Türkmen Cephesi'nin 22. yýldönümü Kerkük'te kutlandý.

Hits: 30

Kutlamada konuþan Irak Türkmen Cephesi Baþkaný ve Kerkük Milletvekili Erþet Salihi, Tüm Türk…

Devam...

Yazarn ok okunan

Ölümünün 25. anýsýnda ... Mehmet Ýzzet Hattat’tan Baas celladlarýna direnme dersi

Hits: 15927

Ömürünün 7 yýlýna mâl olan bir sürede, tutuklanma ve hapis cezasýndan kaynaklanan görd…

Devam...

Ölümünün ikinci anýsýnda Türk Dünyasýnýn ölümsüz kaybý Sadun Köprülü

Hits: 15172

1. Temmuz 1957'de Türkmeneli kalbi Kerkük'ün Altunköprü kasabasýnda, Ortayaka'daki ailesinin …

Devam...

Ah Temmuz ne kadar da uðursuzsun Türkmen'e

Hits: 13558

Yýlýn yedinci ayý, TEMMUZ ömrüm boyunca en uðursuz ayým oldu hep.. Her geldiðinde içime bi…

Devam...

2003 Yýlý Öncesi Türkmen Milli Mücadelesi

Hits: 13519

Malumdur darbeyle yönetimi ele geçiren Sosyalist Arap Baas Partisi, 17 Temmuz 1968 de Irak’ta Ah…

Devam...

El Turkmaniyye TV. Muhabiri Baþika’daki Türk Gücü Varlýðýndan Rahatsýzmýþ

Hits: 11221

Dün 7 Ocak 2017 NTV Haberde, Irak’ý ziyaret eden Türkiye Baþbakaný Sayýn Binali Yýldýrým…

Devam...