1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2018-07-19
Facebook Twitter Youtube

KERKـK’ـN TـRK KİMLİĞİ NEDEN YOK EDİLMEYE ÇALIŞILIYOR?

IRAK’TA OTORİTE KRİZİ

Ali Kerküklü

(Irak’a Özgürlük Operasyonu ve Kerkük Kitabının Yazarı)

Kerkük’ün Zengin Petrol Yataklarından Baba Gürgür ve Petrol Rafinerisi gِrünüyor
Türkmenler, Irak’ta üçüncü büyük etnik grubu oluşturmaktadır. Kِkeni Orta Asya’ya dayanan bu toplumun Irak’a yerleştiği tarihin üzerinden bin yıl geçmiştir. Halen Irak’ın kuzey ve orta bِlgelerinde oturan Türkmenlerin yoğunlaştıkları yerler ise, Musul, Erbil, Kerkük, Selahaddin, Diyala, Bağdat ve Vasıt vilayetleridir. Nüfusları 3 milyonu aşmaktadır.
Türkmenler, en eğitimli, kültürel düzeyi en yüksek ve en şehirli olan unsurdur. Buna rağmen ِnce “Araplaştırılma”, şimdilerde de “Kürtleştirme” politikaları ile Türkmen varlığı ortadan kaldırılmaya ve Kerkük’ün kimliği yok edilmeye çalışılmaktadır. Türkmenler, bir boyutu ile “katliamlara”, bir boyutu ile de “etnik temizlik hareketlerine” varacak düzeyde insan hakları ihlalleri ile karşı karşıya kalmışlardır. Dünya bütün bunlara kulaklarını tıkamış, gِzlerini kapatmıştır.

15 Ekim 1927 tarihinde Türkmen şehri Kerkük yakınlarında ve şehre 15 kilometre uzaklıktaki Baba Gürgür bِlgesinde zengin petrol yatakları bulundu, sondaj yapılarak adeta bir “ırmak” gibi petrol çıkarılmıştı. Kerkük petrol rafinerisi de aynı bِlgede kuruldu. Ama maalesef fışkıran bu petrol Türkmenler için sonun başlangıcı oldu. Bu şehre bir gِç hareketini başlatmış oldu. Devrik Saddam dِneminde ise bu bِlgede sistemli bir asimile hareketi başlatıldı. Şehre Irak’ın güney bِlgelerinden yüz binlerce Arap getirtilip Kerkük’e iskân ettirildi, bunlara arsa, maddi destek ve iş imkanı sağlandı, Kerkük’ün civar semtlerinde Arap mahalleleri inşa edilerek bu aileler oralara yerleştirildi. Bunun karşılığında Türkmenlere çeşitli baskılar uygulandı ve on binlerce Türkmen zorunlu gِçe tabi tutuldu.

ABD´nin 2003 yılında Irak´ı işgal etmesi ile 10 Nisan 2003 tarihinde Irak askerlerinin Kerkük’ü boşaltıp güneye doğru çekilmeleri üzerine Kürt peşmergeleri Kerkük’e saldırdılar. Türkmen şehrine girmekle kalmadılar, şehirdeki resmi daire binalarını, hastane, işyeri, evleri, ِzel araçları yağma ve talan ettiler. İlk yağmalanan yerlerin Tapu Ve Nüfus Dairelerinin olması, Kürtlerin maksadının Kerkük´teki Türkmen nüfus kayıtlarını yok etmekti.

ABD’nin 2003 tarihinde Irak’ı işgal etmesinin hemen sonrasında ise, sistemli, planlı ve programlı bir şekilde şehri Kürtleştirmek amacıyla yüz binlerce Kürt Kerkük’e yerleştirildi. Irak işgal altında ve Kürtler işgalcilerle işbirliği içindeydi, devlet ve kanun yoktu. Kürtler bu durumu fırsat bilerek Kerkük’ü işgal ederler. Çeşitli vaatlerle Kerkük’e getirilen Kürtlerin Türkmen şehri Erbil ve Süleymaniye şehri yolu üzerinde oluşturulan çadır kentlerle Kerkük’ün demografik yapısının nasıl değiştirilmeye çalışıldığına en can alıcı ِrneklerinden bir tanesidir. Kerkük’te 2003’ten beri değişen sadece nüfusu dağılımı olmadı. Aynı zamanda kentin yِnetimi de siyasi olarak da büyük ِlçüde Kürtlerin kontrolüne geçti. Bu işgal ve tecavüzler tüm dünyanın gِzü ِnünde cereyan etti ve hala Kerkük´e Kürt gِçü teşvik edilmektedir.
Kürtler, Kerkük’e İlk Çadırlarıyla Getirildi, Daha Sonra Bu Çadırların Yerine Konutlar Yapılarak Yeni Kürt Mahalleri Oluşturuldu. Dün Çadırlarıyla Gelen Kürtler Hem İş, maaş Hem de Konut Sahibi Oldular

Daha sonra bu çadır kentlerin yerine konutlar yapılarak yeni Kürt mahalleleri oluşturuldu, yani dün çadırlarıyla gelen Kürtler hem iş hem de konut sahibi oldular. Bu İthal Kürtlere maddi destek ve iş imkanları sağlandı, Kerkük’e yerleştikleri için de Kürt partilerinden ve devletin imkanları da kullanılarak “gِçmen adıyla” maaş bağlandı. Kürtler bِyle bir imkanı cennette bile bulamazlardı. Kerkük’ün civar semtlerine onlarca yeni Kürt mahalleleri inşa edildi ve bu aileler oralara yerleştirildi. Bu getirilen Kürtlere sahte “Kerkük” nüfus Kağıdı ve gıda karnesi verildi. Aslında, bu gِçler bir anlamda teşvik edildi. Kürtler boş buldukları arsalarda ev yapmaları için o kadar düzensiz ve acele gerçekleştirilmeye çalışıldı ki, bu kadar gِçü kaldıramayan Kerkük´te diktatِr Saddam Hüseyin dِneminde, Araplar ve Kerkük petrol şirketi çalışanları için yapılan konutlara, askeri garnizonlara, devlet dairelerine ve hatta Kerkük Olimpiyat Stadyumu´nun soyunma odalarına bile Kürtler yerleştirildi.
Kerkük’e Yerleştirilen İthal Kürtler
İstihbarat Kerkük Raporu da Kerkük´ün demografik yapısının nasıl değiştirildiğini, bu konuda bugüne kadar yapılanları açıkça ifade ediyor.
Kürtlerin yoğun yaşadığı kentlerden, Türkiye, İran ve Suriye’den 700 bin Kürt, 20 bin Dolar para, aylık maaş ve arazi vaadi ile Kerkük’e getirildi. Kerkük’le ilgisi olmayanlar buraya taşındı. Onlara ev, arazi, çadır verildi. Yerleşmeleri teşvik edildi. Bu evler ve araziler devlete ve Türkmenlere aitti. Kürtler bu evleri, konutları ve arazileri gasp ettiler. İstila ettikleri ve buldukları bütün boş arazilere ev ve konut yaptılar.
Irak´ın işgali ِncesinde Kerkük´ün nüfusu 830 bindi. Kerkük’te 2004 yılında 369 bin olan toplam seçmen sayısı 2014 yılı itibarıyla 841.297 bine yükselmiştir, 841.297 bin rakamı sadece seçmen sayısıdır. Bu bilgiler Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu tarafından yayınlanan bilgilerdir. Nüfusuna güvenenler neden Kerkük’ün Tapu ve nüfus kayıtlarını yaktılar, yağmalayıp talan ettiler?

2004’te Kerkük’te seçmen sayısı 369 bin iken 2014’te ise 841.297 bin olmuştur yani artış yüzde yüzün üzerinde. Saddam dِneminin Irak´ında ve BM kaynaklarına gِre, Saddam Hüseyin dِneminde Kerkük´ten gِçe zorlanan Türkmen, Kürt, Arap ve Keldo-Asuri’nin toplam sayısı ise 11 bin 800 civarında… Saddam´ın devrilmesinden sonra Kerkük´e 700 bin Kürt ithal edilmiş durumda. 12 sene ِnce Kerkük’ün nüfus sayısı 830 bin iken bugün ise 1.5 milyonu aşmıştır. Bu da gِsteriyor ki Kerkük´ün nüfus yapısı kِkten değiştiriliyor.
Kerkük’le ilgisi olmayan bu insanları Kerkük’e yerleştiren, finansını sağlayan ve maaşa bağlayan kimlerdir ve hedefleri nedir? Petrol zengini Türkmen şehri Kerkük’ü de içine alacak sِzde bir Kürt devleti kurmak olmasın!

Bugün Türkmenler kendi ata yurtlarında ancak dillerinden, kültürlerinden hatta evlatlarının canlarından feragat etme şartlarıyla Kerkük´te kalabilme hakkına sahip olmuşlardır. Kürt gruplarının, tek ortak nihai hedefi Türkmenleri Iraktan çıkarmak ve bِlgede bulunan zengin petrol yataklarına hâkim olma hesabıdır. Kerkük’ün Kürtleştirilmesi ise bu adımların en ِnemlisidir. Kerkük’ün Kürtleştirilmesinin kabul edilmesi halinde Kürt grupların “büyük Kürdistan”ının dِrt yِne (Irak, Türkiye, İran ve Suriye) genişlemesinin ِnündeki en zorlu engel ortadan kalkmış olacaktır.


Türkmenlerin Yoğun Yaşadığı Musalla Mahallesi ve Türkmenlere Ait Musalla Mezarlığı Etrafındaki Arazilere İthal Kürtler İçin Yapılan Kaçak Konutlar
Bu ithal Kürtler Kerkük´ü, Leylan kasabası, Süleymaniye ve Erbil şehirlerine bağlayan kuzey güzergahındaki yollar üzerinde bulunan Rahimova, İskan ve Şorca mahallelerinde yapılmış veya yapımı başlayan konutlara yerleştirildi. Kerkük’ün Türkmenlerin yoğun yaşadığı Musalla mahallesi ve Türkmenlere ait Musalla mezarlığı etrafındaki Türkmen ve devlet arazilerine, Tِren Alanı ( Sahat El-İhtifalat) etrafındaki arazilere, petrol yataklarını ele geçirmek için Kerkük’ün zengin petrol yatakları ve rafinerisi etrafındaki arazilere, Erbil şehri yolu üzerinde bulunan petrol kuyuları yakınındaki zengin petrol yatağı arazilere konutlar yaparak yerleştiler. Saddam dِneminden kalma Kerkük´teki askeri garnizon (Feylak) içinde bulunan lojmanlara ve yapılan evlere de ithal Kürt aileleri yerleştirildi. Ayrıca Kerkük’ün girişinde hem Süleymaniye hem de Erbil’in kontrol noktalarını geçtikten sonra yolun iki tarafında iki katlı toplu konutlar yapıldı. Bu konutlar, Kerkük’e ithal edilen, çadır, stadyum, devlet binaları, askeri garnizonlar, evsiz, barksız on binlerce Kürt’e verildi. Kerkük´te dış mahalleler oluşturuldu, On binlerce Kürt’ün Kerkük´ün etrafını çevirmiş durumda. Kerkük’ün etrafına Kürt Güvenlik Hattı oluşturuldu.

İthal Kürtler, Türkmen ve Devlet Arazilerine Konutlar Yaparak yerleşiyorKerkük’ün Demografik Yapısını Değiştirmek İçin Kerkük’ün Etrafına Oluşturulan Yeni Kürt Mahalleleri

Abu Garip hapishanedeki işkence skandalını dünyaya duyuran Pulitzer ِdüllü Amerikalı gazeteci yazar Seymour Hersh; “Kerkük’ün demografisini değiştirmek için kente her gün 50 Kürt aile gِnderiliyor. Bağımsızlık ve petrol istiyorlar.” dedi.

Irak´ın Geleceğinde Pazarlık Konusu Kozu: Kerkük
9 Şubat 2005 tarihli Amerikan’ın ِnde gelen gazetelerden The New York Times´ta yayınlanan makalede Sandra Mackey şِyle diyor: Kerkük Irak´ın bilinen petrol kaynaklarının %40´ını oluşturan petrol kuyuları açısından anahtar konumunda. Bu kuyular en kِtü ihtimalle Irak´ın geleceğine dair pazarlıklarda ِnemli bir koz olacak. En iyi ihtimalle de müstakbel bir Kürt devletinin ekonomik temelini teşkil edecek." Gerçekten Kerkük´te olanları sadece Ankara değil, Tahran ve Şam da dikkatle izlemektedir. Halen Irak´ta devam eden iç savaşın dışında kalan Kürt bِlgelerinde başlayabilecek çatışmalar, Kerkük petrollerinin paylaşımından kaynaklanacaktır. Çünkü Kerkük´e yِnelik Kürt nüfus kaydırması, seçimlerden sonra da devam etti. "Kendilerine ait olmayan yerleri parselleyip, el koyarak oralarda binalar yapıyorlar. Hatta devlet dairelerini bile Parsellediler. Şimdiye kadar 500 bin kişi geldi." diyor.
9 Aralık 2007 tarihinde araştırmacı gazeteci Stephen Farrell’in The Newyork Times’te Türkmen şehri Kerkük’ün Demografik yapısının değiştirilmesini “ Kerkük Petrol Mücadelesinde Kullanılan Piyon Kürtler” başlığıyla her şeyi gِzler ِnüne seriyor.
Irak’ın petrol yِnünden en zengin rezervlerinin yanı başındaki bu varoşlarda, kurak futbol sahasının tam girişinde idrar deresi akıyor.
Stadyumda kalan 2,200 Kürt, stadyumdaki boşlukları, stantları ve otoparkları briket gecekondulardan mürekkep bir mülteci şehrine dِnüştürmüş; stadyumda bu Kürtlerden başka kimse yok.
Bu evsiz Kürtler (Gerçekten Kerküklü iseler yaşadıkları evleri, tapuları, okudukları okulları, yakınları ve akrabaları nerededir?) futbol için değil siyaset için orada bulunuyor. Petrolün bol olduğu kuzeydeki Tamim Eyaleti’nin ve başkenti Kerkük’ün, Kürt Bِlgesel Yِnetimi idaresine mi gireceğini yoksa Bağdat yِnetiminde mi kalacağını belirleyecek referandumda oynaması gereken gِnülsüz oyuncular onlar.

Kerkük Olimpiyat Stadyumunun içine ve Çevresine Yerleştirilen İthal Kürtler

Bu durumdan şikayetçi olan 67 yaşındaki taksi şofِrü Hacı Velid Muhammed 2003 işgalinden sonra, Kürt yetkililerinin Çamçamal yakınlarında yaşayan bir grup Kürt’e dediği, “orada bir çadıra dahi sahip olsanız, oraya gitmek zorundasınız” şeklindeki cümleyi aktarıyor.
Reddetmesi durumunda ne olacağını kendine sorduğumuzda, şِyle diyor Muhammed: Allah şahit, yemeğimizi keserler aylığımızı ِdemezlerdi, bize hiçbir şey vermez geri dِnmeye mecbur bırakırlardı.
Saddam Hüseyin yِnetiminde Hava Kuvvetleri Tuğgenerali Vafak Aziz El Ubeydi, kendinin ve tüm komşularının bِlgeyi terk ettiğini, eski mallarını kontrol etmek için zaman zaman buraya dِndüğünü ifade ediyor: “Araplara karşı saldırgan bir tavır takınan peşmergelerin nefretinden korunabilmek için, binlerce Arabın yaptığı gibi ben de evimi terk ettim. 20 gün sonra Kerkük’e dِndüğümde evimin sahiplenildiğini ve eşyalarımın çalındığını gِrdüm, ayrıca eve Kürtçe bir de yazı bırakılmıştı. Daha sonra Kürt üniformaları giyen kişiler bana gelerek ‘Canını seviyorsan evi hemen terk et’ dedi ve evimi terk etmek zorunda kaldım.”
13 Şubat 2008 tarihli Türkiye gazetesinde yayınlanan “Kerkük’te istila artarak devam ediyor” yazıda: “Yasadışı yollara başvuran Kürtler Kerkük’e akın etmeye devam ediyor. Kürtlerin Kerkük’teki stadyum ve mezarlıkların etrafını tamamen doldurduğu, çevre ilçelerdeki arazilere de el koydukları gِzleniyor. Arsa ve araziler ise iş makineleriyle yıkılırken, yerlerine Kürt yerleşimciler getiriliyor.”


ABD´de yayımlanan The New York Times gazetesinin 29 Mayıs 2009 tarihli sayısında, Timothy Williams/Suadad Al-Salhy imzalarıyla ve ”Irak Petrolünün Paylaşılması Husumeti Artırabilir” başlığı altında yer alan Kerkük çıkışlı gazete yazısı şِyledir:
“Petrol kenti Kerkük´e yerleşen ve ev kurmak için geniş araziler üzerinde hak iddia eden binlerce Kürt, Kerkük üzerinde hak iddialarını güçlendirmek için kurduğu evlerden bir kısmı, dumanların yükseldiği doğal gaz tesislerine sadece yarım mil uzaklıkta. En kِtüsü de bِlge güvenliğinin peşmergelere devredilmesinin ardından beklenen etnik savaşın çıkması olur.”


Kerkük - Erbil Yolu ـzerinde Dumanların Yükseldiği Doğal Gaz Tesisleri, Rafineri ve Petrol Yataklarının Sadece Yarım Mil Uzaklığında Devlete Ait Arazilere Yasa Dışı Yapılan Konutlara Yerleştirilen İthal Kürtler

Kerkük Olmadan Asla!
Petrol zengini Türkmen şehri Kerkük olmadan Kürt devleti kurmak fikri bir anlam ifade etmiyor. Kuracakları devleti yaşatabilmek için bِlgenin kalbi tüm hayat damarlarına mutlaka sahip olmak gerekiyor. Bunun bilincinde olan Kürtler, Kerkük’ü ele geçirmek, Kerkük’ü Kürtleştirmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Kerkük konusunda planlarını uygulayabilmek için bِlgenin ezici bir çoğunlukla hakim unsuru olan Türkmenleri etkisiz hale getirmek gerekliliğinin farkındalar.
Kürtlerin, Kerkük ile ilgili Türkmenlere yِnelik izledikleri politikanın argümanları, Irak hükümetlerinin geçmişte uyguladıklarının adeta tıpatıp benzerleri. Saddam Hüseyin sonrasında Kerkük’ü hedef alan Kürtlerin hareketlerinin temel hedefi, şehirdeki demografik yapıyı değiştirmekti. Kürt grupları Kerkük’teki emellerine ulaşabilmek için sِzde Kerkük’ten gِç ettirildiklerini ileri sürdükleri kişileri, bu kente yerleştirebilmek için binlerce sahte belge hazırladıkları bilinmektedir. Bunun haricinde Irak’ın işgalinden sonra kullanılan Kürtleştirme argümanlarından biri de, Kerkük’teki demografik yapıyı değiştirme amacıyla diğer Kürt yerleşim birimlerinde doğan çocukların Kerkük’te kayıt edilmelerini sağlamak ve bu konuda ِzendirici maddi teşvikler vermek olmuştur.
Günümüzde Kerkük’te Kürt aileleri ve Arap aşiretleri de mevcuttur. Türk boylarına nazaran bunların hiçbirisinin tarihi daha eskiye dayanmaz.

Arapların Kerkük’e yerleşmeleri ise genelde 20. yüzyılın başlarında başlamıştır. Naimi aşireti Sultan Abdülhamid’in son yıllarında, Hadidiler 1915 yılında, Cubur ve Ubeydi aşiretleri 1936 yılında, Hamdaniler 1950 yıllarında Kekkük’e yerleşmişlerdir. 1936 yılında Irak’ta Başbakan olan Yasin Al-Haşimi bazı Arap aşiretlerini Kerkük’e yerleştirmiştir.

Türkmen şehri olan Kerkük’te 50´li yılların sonlarında ve 60´lı yılların başlarında Kürt gِçü dalgası Kürtlerin yoğun yaşadığı bِlgelerden Cebbari, Zengene, Berzenci, Caf, Tilşani, Talabani, Şuvan ve benzeri Kürt aşiretlerinin kente gِçmesi şeklinde gerçekleşti. Kürtlerin kente akın etmesi kentte yeni mahallelerin ortaya çıkmasına yol açtı. Bu arada İmam Kasım, Rahimava ve Şorca gibi geleneksel Kürt mahalleleri de genişledi, ki 1947 yılında ne şimdiki Kürt mahalleleri olan Şorca, Rahimava, İskan, Azadi mahalleleri vardı, ne de sonradan Baas partisi dِneminde asimilasyon politikası doğrultusunda Araplar için inşa edilen mahalleler vardı. 1947 yılında bir adet Kürt ya da Arap mahallesi olsa idi, bu durum resmi belgede yerini almış olurdu. Buna bağlı olarak Kürtler hissedilir bir şekilde kentin başka mahallelerine de sızmaya başladılar.

Irak Devletinin resmi belgelerinde bulunan en eski nüfus sayımı olan 1947 nüfus sayımı için yayınlanan resmi kitapçıklarda Kerkük şehrinin o zamanki mahalleleri ve her mahalledeki aile sayısı beyan edilmiştir. Bu mahallelerin isimleri kitapçığın ikinci cildinin 101. Sayfasında şِyle beyan edilmiştir: (1) Sarıkahya, (2) Şaturlu, (3) Begler, (4) İmam Kasım, (5) Bulak, (6) Ahi Hüseyin, (7) Meydan, (8) Ağalık, (9) Hamam Müslim, (10) Hamam Mesihi. Bu resmi belgeye gِre Kerkük şehri 1947 yılında isimleri belirtilen 10 adet mahalleden oluşmaktadır. Kürt ve Türkmenlerden oluşan ‘’İmam Kasım’’ mahallesi yer almakta ve Şorca mahallesi de geçen yüz yılın kırkları ve ellilerinde yoktur. Kerkük’te sonradan ihdas edilen ‘’iskan’’ ile ‘’Rahimava’’ Kürt mahalleleri bu listede yer almamıştır.

Listedeki kalan 9 mahallenin hepsi ki bunlar yüz yıllardan beri yerleşim bِlgeleridir, Türkmenlerin oturduğu bِlgelerdir. Bu bِlgelerdeki tüm konutlar, tesisler, mağaza ve dükkânlar, hanlar, hamamlar, kahvehaneler ve camiler de Türkmenlerin mülkiyetinde olduğu yapılardır. Bunun yanında Begler, Sarıkahya ve Şaturlu mahallelerinde belirli sayıda Ermeni ve Süryani aileler de oturuyordu.
1947 yılında Mesud Barzani’nin babası Molla Mustafa Barzani Irak ve İran‘ı karıştırdı sonrada Sovyetler Birliği’ne Kaçtı. 20 Tem¬muz 1958 de Cum¬hu¬ri¬ye¬tin ila¬nın¬dan bir haf¬ta son¬ra ge¬nel af ilan edil¬di. Kral¬lık dِ¬ne¬min¬de gı¬ya¬bın¬da idam ka¬ra¬rı ve¬ri¬len ve Sov¬yet¬ler Birliği¬ne ka¬çan Mol¬la Mus¬ta¬fa Bar¬za¬ni, ge¬ne¬ral Ab¬dul¬ke¬rim Ka¬sım ta¬ra¬fın¬dan af¬fe¬dil¬di. Barza¬ni’nin 11 sene sonra Irak’a dِ¬nü¬şü Kürt¬le¬ri bü¬yük ِl¬çü¬de ce¬sa¬ret¬len¬dir¬di. Kürt¬ler, pet¬rol ya¬tak¬la¬rı ile zen¬gin Ker¬kük’ü ken¬di bِl¬ge¬le¬ri ara¬sı¬na kat¬ma¬yı plan¬la¬ma¬ya baş¬la¬dı¬lar. Hayallerin¬de düş¬le¬dik¬le¬ri dev¬le¬te eko¬no¬mik kay¬nak sağ¬la¬mak için, zen¬gin Ba¬ba Gür¬gür pet¬rol ya¬tak¬la¬rı¬nın yer al¬dı¬ğı Ker¬kük’ü he¬def seç¬ti¬ler. An¬cak bu pla¬nın kar¬şı¬sın¬da bü¬yük bir en¬gel var¬dı. Bu da Ker¬kük’ün ta¬ma¬miy¬le Türk şeh¬ri ol¬ma¬sı idi. O ta¬rih¬ler¬de Ker¬kük’te çok az sayıda Kürt nü¬fu¬su var¬dı.( Zubaida Umar, “The Forgotton Minority The Turkman’s Of Iraq”, “Afkar inquiry”;4/2, February 1987, s.37,43)


Dumanların Yükseldiği Zengin Baba Gürgür Petrol Yatakları ve Tesislerinin Çevresine Yerleştirilen İthal Kürtler


Yıllardır Türkmen şehri Kerkük baba Barzani, Mesud Barzani ve Celal Talabani tarafından Kürtlere hedef gِsterildi, Kürt ırkçılığı ve milliyetçiliğini tetiklemek için hep Kerkük koz olarak kullanıldı. Kürt halkını kışkırttıkları ve saldırganlaştırdıkları açıktır. Hedef açık ve nettir, petrol ve bağımsız bir Kürt devleti kurmak.Kerkük Kalesinde 1361 Yılında Selçuklular Tarafından Yapılan Türk Tarihi Eseri Gِk Kümbet


Haklı olarak insanın aklına şu soru geliyor: Bir millet, bir şehrin tarihine, eserine, mimarisine ve kültürüne hiç katkısı olmamışsa, o şehri sahiplenebilir mi, yoksa bir insan kendi evini yağmalamaya, talan etmeye yada yakmaya hiç kıyabilir mi?

Kürtler Türkmen şehri Kerkük’ün kendilerine ait olduğunu iddia ediyorlar. Şayet Kürtler, Kerkük’ün yerel halkı iseler tarih, medeniyet ve kültür mirasları nerede? Hiç yok. Ellerinde bu asılsız iddiayı doğrulayacak belge, Kerkük’te yaşadıklarına dair tapuları olmadığı için kentin Türk kimliğini yok etmek gayesiyle nüfus ve tapu kayıtlarını imhaya kalkıştılar. Şayet Kerkük tarihi olarak Kürtlere ait ise, o zaman Kürtler neden Kerkük’ü sürekli yağmalayıp, yıkıp, talan ediyor ve Kerkük’le ilgisi olmayan 700 bin ithal Kürt’ü Kerkük’e yerleştiriyor?
Türkmen şehri Kerkük tarihi, mimarisi, sanatı, folkloru, müziği, edebiyatı, şiiri ve Türk kültürünün en canlı ِrnekleriyle tüm dünyanın gِzü ِnünde dimdik durmaktadır.
Irak´ta 30 Nisan 2014’te gerçekleşecek genel seçimler Türkmenler için kritik ِneme sahiptir ve Kerkük’te odak noktası olduğunu gِrmekteyiz. Hakkımızı istiyorsak milletimiz kararlılıkla 30 Nisan’da sandık başına gitmeli ve oylarını kullanmalıdır. Sandıkta ne kadar çok olursak parlamentoda sesimiz o kadar çok çıkar


Ali Kerküklü

KAYNAKLAR:
1-Habib Hürmüzlü, ORSAM Danışmanı, Irak’ta Nüfus Sayımı ve Kerkük Şehrine Etkileri,

2-Mahir Nakip, Kerkük’ün Kimliği, Bilgi Yayınevi, Ankara, 2007.
3-Nefi Demirci, Kerkük, Sِnmeyen Ateş Dinmeyen Hasret, Ural Yayınları, İstanbul, 2011.
4-Hasan, Mazin. Irak’ın Gizlenen Gerçeği: Türkmenler Avrasya Stratejik Araştırma Merkezi Yayınları, ASAM Yayınları:57, Ortadoğu Araştırma Dizisi:4, Ankara 2003.

Ali Kerküklü Yazarn dier yazlar (64)...

Kerkük'te 9 patlama: 17 kişi yaralandı

Hits: 21

Kerkük kentinde peş peşe 9 patlama gerçekleştiği öğrenildi. Yerel kaynaklardan alınan bilgi…

Devam...

Kerkük Havalimanı ağustos ayında açılacak

Hits: 72

Kerkük Valisi Rakan el-Cuburi, Kerkük Havalimanı'nın gelecek ağustos ayında uçuşlara açıla…

Devam...

IRAK’TA OTORİTE KRİZİ

Hits: 23

Iraklıların büyük bir çoğunluğu 12 Mayıs’ta yapılan genel seçimlere hile ve usulsüzlük…

Devam...

1959 KATLİAMI,NESİLLER BOYUNCA HAFIZADAN SİLİNMEYECEK

Hits: 55

Türkmenlerin maruz kaldığı 1959 Kerkük Katliamı’nın 59. Yıldönümü münasebeti nedeniyl…

Devam...

Salihi: Türkmen gencinin Türkiye Burslarına kabul edilmediğini biliyoruz

Hits: 118

Bugünlerde, Irak dahil pek çok ülkeden gencin Türkiye'de yüksek öğretimde eğitim alması ama…

Devam...

'Gaye bölgeyi Türkmen varlığından arındırmaktı, hesap tutmadı'

Hits: 257

Kerkük Vakfı Başkanı Erşat Hürmüzlü, "Gaye Türkmenleri yıldırmak, korkutmak ve Kerkük il…

Devam...

Kerkük'te oyları çalanları asla affetmeyiz

Hits: 38

Irak Başbakanı İbadi, "Kerkük'te elle sayım sonuçları ne olursa olsun oyları çalanları asl…

Devam...

Kerkük'te 8 ayda 22 Türkmen öldürüldü

Hits: 48

Irak'ın Kerkük kentinde son dönemde Türkmenlere yönelik suikastlar bitmek bilmiyor. Kerkük'te …

Devam...

Kerkük Havalimanı uçuşlara açılacak

Hits: 57

Irak Ulaştırma Bakanı Kazım Fincan el-Hamami, Kerkük Havalimanı'ndan önümüzdeki iki hafta i…

Devam...

Bir Asırdır Suriye ve Irak bir Türkmen Yurdu.!

Hits: 90

Irak ve Suriye’de devam eden etnik ve mezhepsel çatışma yıllarca sürse bile, sonunda siyasi c…

Devam...

Yazarn ok okunan

Türk Diyarı Kerkük Elden Gidiyor!

Hits: 32025

Türkmen şehri Kerkük resmi olarak Bağdat yِnetimine bağlı bir kenttir. Ancak peşmerge, 2014…

Devam...

Irak Türkmenleri petrol kurbanıdır!

Hits: 24057

18 Ekim 2016 tarihinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Musul'a yِnelik yaptığı a…

Devam...

Türkmen Şehri Kerkük’ün Güvenlik Dosyası Kimin Elinde?

Hits: 23723

Eski Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani liderliğinde KYB Genel Sekreter Yardımcısı ve Irak K…

Devam...

Türkmen Diyarı Kerkük’te Kürtlerin Oynadığı Oyun Herkesi Yakacak!

Hits: 23489

Türkmen şehri Kerkük resmi olarak Bağdat yِnetimine bağlı bulunuyor. Ancak peşmerge, 2014 y…

Devam...

Erbil’in Türk Kimliği ve Tarihi Gerçekler

Hits: 21337

Er­bil, Kerkük gibi bir Türk şeh­ridir. Türk­men­le­rin yoğun yer­le­şim mer­kez­le…

Devam...