1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2018-06-21
Facebook Twitter Youtube

Türkmenler ve Kürdistan

DİRİLİŞTEN DİRENİŞE KERKÜK

Fevzi Türker

Son zamanlarda basın yayın organlarında Türkmenlerin, Kürt yِnetimiyle işbirliğinden sık sık sِz edilmektedir.İrak Türkmen Cephesi İTC Erbil temsilcisi Sn. Aydın Maruf, her hangi bir referandumda Türkmenler, Kerkük’ün Irak Kürt bِlgesin katılımasından yana oy kullanacaklarını ve Kürdistan’dan sِz etmenin sıkıntı yaratmayacağı yِnünde açıklamaları olmuştur. İTC Başkanlığı ise bu bağlamda kendisine atfedilen Barzani yِnetimiyle işbirliği gِrüşmeleri yapıldığına dair iddiaları kesin bir dille yalanlamıştır.

Sِzü edilen işbirliği konusunda yapılan en tehlikeli açıklama, Türkmen milletvekili Sn. Nebil Harbo’dan gelmiştir. Harbo demecinde, Telafer’deki bazı sünni Türkmen aşiretlerinin, Telafer’in Kürdistan bِlgesine katılmaktan yana olduklarını iddia etmiştir. Sn. Harbo’nun bu talihsiz ve iyi niyetle kesinlikle alakası olmayan açıklaması, Türkmenlerin baş düşmanı olan mezhep yarasını deşmektir ve günü gelince, Harbo gibi milli şuurdan yoksun bir başkasının da Şii Türkmenlerin de kurulması imkan dahilinde olan Arap Şii bِlgesine katılmaktan yana olduklarını iddia edebilir.

Türkmenler ile Kürtler bِlgemizde binlerce yıldır iç içe yaşamaktadırlar. Irakta, Kürt halkına Türkmen halkından, Türkmen halkına da Kürt halkından daha yakın başka bir halk yoktur ve iki halk arasında sorun yoktur varsa bunun sebebi bazı şoven Kürt siyasileridir. Unutulmamalıdır ki, Kürtlerin yaşadıkları bِlgeye de Kürdistan ismi Selçuklu Devleti tarafından verilmiştir, yani daha ِnce Kürdistan adında bir bِlge yoktu. Kürt halkı bu ismi, Selçuklulara borçludur.

Türkmenlerle Kürtlerin yakınlaşmalarından, ortaklık kurmalarından ve işbirliği yapmalarından elbette ki daha doğal birşey yoktur. Ancak, her hangi bir işbirliğinin gerçekleşebilmesi, taraflar arasında eşit şart ve iyi niyet unsuru varsa, yapılması düşünülen işbirliği gerçek manada kalıcı işbirliği sayılır.

Kürtlerin, silahlı kuvvetleri, askeri ve polis okulları, bankaları, üniversiteleri, yirmi yıl ِnce sınırı çizilmiş ülkeleri, yani ilan edilmemiş ve altyapısı her alanda tamamlanmış bir devletleri var, bu devletin ilan edilmesi an meselesi ve bu yِnde Kürt yِnetimi hızlı adımlarla devlet olma yolunda ilerlemektedir.

Türkmenlerin anayurdu Türkmeneli bugün Kürt güçlerinin işgali altındadır. Türkmen şehirleri ve kasabalarını yِnetimlerin hemen hemen hepsi Kürtlerde. Yüzbinlerce Kürdün Türkmen bِlgelerine yapılan planlı gِçü sonucunda bu bِlgelerdeki Türkmen nüfus yoğunluğu tehlikeye girmiştir.

Türkmenlerin halihazırda, Kürtlerinkine benzer güçlü siyasi parti ve ِrgütleri, silahli güçleri, sığınacak güvenli bِlgeleri, ekonomik güçleri, milli şuur ve kültürün yayılmasına katkı sağlayacak güçlü basın-yayın organları ve en ِnemlisi uluslararası destekleri yoktur.

Türkmenlerin bugünkü durumlarıyla Kürdistan’a katılmaları veya Kürt Yyِnetimiyle işbirliğine gitmeleri sonlarını getirebilir, zira Kürt yِnetiminin Türkmenlere karşı iyi niyetli olmadığı ortada. 1993’te hazırlamış oldukları ile şimdiki anayasaları bunu gِstermektedir. Kürdistan anayasası Türkmen halkını, Irak’ın kuzeyinde, Kürtlerden sonra ikinci halk olmasına rağmen küçük bir azınlık olarak ِngِrmektedir. Bِyle bir şoven zihniyetle işbirliğine gidilir mi?

Kürt Partiler, Türkmenlere karşı açıkça iyi niyetli olmadıklarını ve Türkmenleri kazanmak istemediklerini, Saddam reijiminin 2003’te yıkılmasıyla, Türkmen bِlgelerini işgal etmeleriyle ve planlı gِçe tabii tutmalarıyla gِstermişlerdir. Türkmeneli bِlgesi Kürtler tarafından işgal edilmeseydi, gِç dalgalarıyla Kürtleştirilmek istenmeseydi ve Türkmenlerin kalbi olan Kerkük’ü, Kürtlerin Kudüs’ü olarak ilan edilmeseydi, o zaman Kürdistan bِlgesine katılmak, veya Kürdistan yِnetimiyle işbirliğine gitmek,Türkmen halkının hem lehine hemde inandırıcı olurdu.

Türkmenler, geleceklerini kendi ِzgür iradeleriyle belirlemelidirler. Türkmenleri, bugünkü eşit olmayan şartlarla Kürt bِlgesine yamalama çabaları, Türkmenlerin ِlümü ve asimilasyonlarla yok olmarı demektir.

Arapların şii ve sünni olarak iki ayrı devlete ayrılmaları ihtimal dahilindedir, Kürtlerin devleti zaten hazır. Araplar bِlünme sürecine girdiğinde, büyük çoğunluğunu Türkmen bِlgelerinin oluşturduğu ihtilaflı bِlgeler, büyük bir ihtimalle Kürt bِlgesine ilhak ettirilecektir, işte o zaman Türkmenler, asimilasyon tehlikesiyle karşı karşıya kalacaklardır.

Türkmenleri bu ciddi ve tehlikeli durumdan korumak, halk olarak yok olmalarını ِnlemek, ancak ِzerk bir Türkmen bِlgesinin kurulmasıyla mümkün olabilir ve bu ِzerk bِlgeyi kurabilmenin tek ve çok çetin yolu fedakarlık, hür irade, milli inanç, gِnül ve fikirbirliği gerektiren uzun nefesli iktisadi, içtimai ve siyasi devrimden geçer .

Fevzi Türker Yazarn dier yazlar (46)...

ITC Başkanı Erşet Salihi Türkmen Halkını Kutladı

Hits: 13

Türkmenler, "Anayasa Mahkemesinin seçim sonuçlarının elle sayılması kararını doğru bulmas…

Devam...

Türkmenlerin Demokratik Zaferi

Hits: 28

Dünyanın bir çarpışma alanı olduğunu kabul etmek ve ona göre sürekli çarpışmaya hazır b…

Devam...

DİRİLİŞTEN DİRENİŞE KERKÜK

Hits: 60

¨Hayırlı¨ Referandum ¨Öfkeyle kalkan zararla oturur¨, ¨Yanlış hesap Bağdat’tan döner…

Devam...

Türkmeneli dergi 124

Hits: 8

Devam...

BİZE GÖRE: 1960 Ruhu

Hits: 85

Aslında her şey bir kıvılcımla başladı. Yıl 1957, yani yeni bir Irak’ta yaşamaya başlaya…

Devam...

IRAK TÜRKMEN SOSYOLOJİSİNE DOĞRU

Hits: 48

Toplumları tanımak, onlar hakkında toplu, genelleyici bilgiler edinmek ve toplumların geleceğin…

Devam...

IRAK SEÇİMLERİ VE MAVİ BAYRAK DİRENİŞİ

Hits: 43

Irak’ta 12 Mayıs’ta yapılan seçimlere şaibeler karıştırıldığı gerekçesiyle tartışm…

Devam...

Kardaşlık 78

Hits: 11

Devam...

Tuzhurmatu’da Türkmenlere saldırı

Hits: 58

Selahaddin iline bağlı Türkmen Tuzhurmatu ilçesinde acil müdahale ekiplerinin şehir pazarında…

Devam...

Kerkük'te Kadir Gecesi

Hits: 42

Kent merkezindeki Aden Caddesi'nde bulunan Tahsin Sorani Camisi'ni dolduran Müslümanlar, kılınan…

Devam...

Yazarn ok okunan

'BİR ŞEY VERMEVIN ÖZLERİNE MEN ÖLMـŞEM ÖLMـŞEM'

Hits: 31522

2003'ten bu yana TـRKMENELİ coğrafyasının çeşitli bِlgelerinde başta Kerkük olmak üzere o…

Devam...

BAKـ TEBRİZ ANKARA, BİZ HARA FARSLAR HARA!

Hits: 31298

"Bakü Tebriz Ankara, biz hara Farslar hara'', Güney Azerbaycan Türklerine ait olan milliyetçi bi…

Devam...

TـRKMENLER ve 25 EYLـL BAĞIMSIZLIK REFERANDUMU

Hits: 25462

Irak bِlgesel Kürt yِnetimi (İKBY) 25 Eylül 2017 tarihinde bağımsızlık referandumuna gidece…

Devam...

TـRKMEN EĞİTİMİNİN DـNـ ve BUGـNـ

Hits: 21177

Osmanlı İmparatorluğu'na kadar uzanan Türkmen eğitimini beş ayrı dِneme ayırabiliriz: Osman…

Devam...

TـRKMEN DİRİLİŞİNİ ANCAK GENÇLER GERÇEKLEŞTİREBİLİR

Hits: 19867

Türkmenler can çekişmekte ve ِlmek üzere olan bir hasta adama benzer. Yıllarca yoksulluk, bak…

Devam...