1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2018-09-18
Facebook Twitter Youtube

Türkmeneli’nden..Türk’ün dilinden: Yeni Dِnem ـmit Vadediyor

Kardaslik 79

Mahir Nakip

Tarihi Gِrüşme...
5 Aralık 2013 günü sürpriz bir şekilde Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın Irak Türkmen Cephesi (ITC) yِnetimini İstanbul’da kabul etmesi, bir gün sonra Dışişleri Sayın Ahmet DAVUTOĞLU’nun aynı heyetle gِrüşmesi ve akabinde ITC Başkanı Sayın Erşat SALİHİ ile basının karşısına birlikte çıkmaları calib-i dikkattir. Çok geç gerçekleşen bir gِrüşme ama yavrunun anaya küsme gibi bir lüksü yoktur. Çünkü Sayın ERDOĞAN ITC yِnetimini 10 yıllık iktidarı içerisinde ilk defa makamında bu şekilde kabul ediyor. Bilindiği gibi 2006 yılında parti mensubiyetine bakmaksızın altı Türkmen milletvekili ile yine İstanbul’da gِrüşmüş ve 5 Aralık gِrüşmesine kadar makamında hiç bir Türkmen lider ya da yetkiliyi kabul etmemiştir. Doğrusu bu eksikliği defalarca yazısına konu etmiş, konferanslarında dile getirmiş birisi olarak bu buluşmaya çok sevindim. Gerçekten bu kadar aktif ve cevval bir Başbakanın onlarca Iraklı siyasetçi ile müteaddit defalar gِrüştüğü halde, aynı ehemmiyette bir Türkmen lideri ile gِrüşmemesine anlam vermek zordur. Gِrüşmenin içeriği ve tahlili bir kenara bırakılırsa, Sayın ERDOĞAN’nın ‘’Irak’la olan ilişkilerimizde Türkmenler ِnceliğimizdir’’ sِzü altı çizilecek bir ifade olup gelişi güzel verilmiş bir demeç değildir. Aynı şekilde Sayın DAVUTOĞLU da bakan oluşundan bu yana ilk defa bir Türkmen lideri ile basın karşısına çıkmış ve Türkmenlere çok ِnem verdiklerini sِylemiştir. Bu da kayda değer bir yeniliktir.

Gِrüşme ـmit Kaynağı mı?
Bu tarihi buluşma son iki yıl içerisinde her yِnüyle mağdur edilen, yıldırılan, hedef seçilen, ِldürülen ve güç kaybeden Türkmenler için bir ümit kaynağı olabilir mi? Bu soruya müspet cevap verebilmek hem anavatan Türkiye’nin hem de hayat-memat mücadelesi veren Türkmenlerin farkında olmalarını gerektiren realitelere bağlıdır.

Irak coğrafyasında takriben bin yıllık tarihleri olan Türkmenlerin, varlıklarını sürdürebilmelerinin yegane yolu Türkiye’den geçer. Çünkü 2003 yılından sonra Irak’ta ayakta durmanın iki temel dayanağı vardır: Biri silahlı diğeri de finansal güçtür. Bugün Irak’ta nüfuz sahibi olan iki kesim Şiiler ve Kürtler iken, güç kaybeden de Türkmenler ve (biraz da) Sünni Araplardır. Türkmenler bütün samimiyetleriyle anavatanları Türkiye’ye bağlı iken, diğer bütün kesimler ancak belli çıkarlar karşısında Türkiye ile işbirliği içindedirler. Yani Türkmenler Irak’ta var oldukça ve güçlendikçe Türkiye de bِlgede güç kazanacaktır. Onun için Türkiye’nin Türkmen siyaseti geçici ve kesintili değil; istikrarlı, düzeyli, planlı ve gerçekten de “ِncelikli” olmalıdır. Bunu hisseden Araplar ve Kürtler Türkmenlere gereken ِnemi ve ِnceliği vermek zorunda kalacaklar ve Türkmenler hedef olmaktan da uzak olacaklardır. Çünkü açık olan şu ki, Kerkük ve Tuzhurmatu’da Türkmenleri silmeye çalışan, Türkmen’in kendisi olmadığına gِre, ya Sünni Araplar ya da Kürtlerdir; belki de her ikisidir. İki kesim de silahsız ve güçsüz olan Türkmen’in bِlge ihtilafında taraf olmasını istememektedir. Araplar ve Kürtler elbette Türkiye’nin Türkmenlerle işaret ettiğimiz şekliyle ilgilenmesini arzulamaya bilirler, ama ilgilendiği takdirde de “niye ilgileniyorsun” diyemezler. Çünkü Irak’taki kesimlerle her zaman ilgilenen birileri olmuş ve olacaktır. Yani herkesin bir hamisi vardır.

Türkmenlerin Bilmesi Gerekenler
2011 Aralık’ında ABD’nin askeri olarak Irak’tan çekilme tarihinin, Türkiye’nin Bِlgesel Kürt Yِnetimi ile siyasi ilişkisini giderek arttırma tarihi ile ِrtüşmesi bir tesadüf değildir. O tarihten sonra Türkiye’nin Bağdat Hükümeti ile ilişkisini bozmasını doğru bulmamakla beraber, Bِlgesel Yِnetimle ilişkisini sıklaştırmasını anlamak mümkündür. Birbiri ile doğrudan ilintili olan bu ilişki (ِnem sırasına gِre) üç başlık altında toplanabilir:

1. Kuzey Irak Bِlgesinde paylaşılmaya başlanan yeraltı kaynaklarından ve ekonomik gelişmeden yararlanmak. Bِylece Türkiye giderek artan enerji ihtiyacını garantili ve denetlenebilir bir kaynaktan elde etmiş olacaktır.
2. PKK’nin tasfiyesinde Barzani’nin bِlgesel gücünden yararlanmak
3. Suriye’de baş gِsteren olaylara Kuzey Irak üzerinden denetim sağlamak.

Demek ki ne Türkiye’nin Kürtlerle ilişkisini geliştirirken Türkmenleri ihmal etmesi, ne de Türkmenlerin bu ilişkiden rahatsızlık duyması gerekmez. Aslında belki de Türkmenler için bir risk gibi gِrünen bu ilişki iyi değerlendirilerek onları hedef olmaktan çıkaracak ve seçimlerdeki mağduriyetlerini bertaraf edecektir. Ancak burada zincirin kopuk olan ِnemli bir halkası vardır. Ne Türkiye Kürt Yِnetimine Türkmenler konusunda bir baskıda ya da (en azından) bir telkinde bulunuyor, ne de Türkmenler Türkiye’nin Bِlgesel Yِnetimle olan iyi ilişkilerini kendi lehine ya da avantaja çevirebiliyor. Demek ki bir taraftan Türkiye Bِlgesel Yِnetim nezdinde Türkmenlere bir rol, ağırlık ve ِnem verecek, diğer taraftan da Türkmenler Bِlgesel Kürt Yِnetimi ile kronikleşen problemlerini Türkiye üzerinden çِzmeye belki de yer yer işbirliği yapmaya yِnelecektir.

Kuruluşundan beri Türkiye’nin desteğini gِren ve Allavi Başkanlığında şekillenen Irakiye oluşumu bir daha denenmemek üzere tarihe gِmülmüştür. Bunun alternatifi olarak gِrülen ve başını Nüceyfi’nin çektiği El-Müttahidun (İttihatçılar!) oluşumunun da 2014 seçimlerinde takdir toplayacak bir şansı olduğu sِylenemez. Bunu sanırım herkes tahmin edebilmektedir. Öyleyse ITC Yِnetimi Türkiye’den aldığı bu yeni güçle 2014 seçimlerinde daha akılcı bir strateji çizmesi kolay olacaktır.

Ezcümle ITC Yِnetiminin Türkiye temasları iki yıldan beridir kan kaybeden Türkmenlerin makus talihini değiştirebilir. Yeter ki anne ilgisini gِstersin, evlat da sorumluluğunu bilsin...

Mahir Nakip Yazarn dier yazlar (50)...

Barzani ve Talabani'den Kerkük planı

Hits: 22

Türkmen Cephesi Kerkük Teşkilat Sorumlusu Mehmet Seman Ağaoğlu, ABD-Peşmerge ortaklığıyla y…

Devam...

Kardaslik 79

Hits: 1

Devam...

TÜRKMENLERİN ÇÖZÜM BEKLEYEN SORUNLARI

Hits: 62

Türkiye’de yaşayan Türkmenler arasında birliği, sosyal ve siyasal dayanışmayı pekiştirmek…

Devam...

"Kerkük konusunda hiç kimse ile pazarlığa oturmayacağız"

Hits: 81

Birleşmiş Milletler Bağdat Temsilcisi Yan Kobiş ile bir araya gelen Irak Türkmen Cephesi Genel …

Devam...

Türkmenlerden Basra'ya 108 ton içme suyu yardımı

Hits: 49

Kerkük'te Irak Türkmen Cephesi tarafından başlatılan yardım kampanyası kapsamında, içme suy…

Devam...

Kurtulus dergisi 143

Hits: 25

Devam...

Türkmen İstişare Toplantısı Yapıldı.

Hits: 146

Ankara’da faaliyet gösteren Türkmen Sivil Toplum Kuruluşları 2 Eylül 2018 tarihinde bölgedek…

Devam...

Türkmenler küçük ordu kurdu

Hits: 103

Kerkük’ün Haşdi Şabi destekli Irak ordusu tarafından Kürtlerden alınması sonrasında, kent…

Devam...

Irak Meclis'inde "Türkmen Grubu" kuruldu

Hits: 124

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Genel Başkanı Erşat Salihi'nin Meclis binasında yaptığı basın to…

Devam...

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi: Halkımızın çıkarını İran için riske atamayız

Hits: 57

Irak'ta hükümet kurmak için meclis büyük grubunun kurulmasına değinen İbadi, lideri olduğu …

Devam...

Yazarn ok okunan

Kerkük ـzerinden Türkiye’ye Mesaj Var

Hits: 34501

Yıllardır Kerkük’te valilik yapan Amerikan vatandaşı Necmettin Kerim durup dururken Bir karar…

Devam...

Türkiye’nin Irak Politikasındaki Hataları

Hits: 30318

Geçmiş, Geleceği Belirler... Önceki yazılarımızda 1 Mart Tezkeresi’nin doğurduğu olumsuz…

Devam...

TـRKMENLERİN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’I ZİYARETİNDEN YANSIMALAR

Hits: 29261

İşin Gelişimi Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ERDOĞAN, Irak Türkmen siyasetçilerini Ank…

Devam...

Türkmeneli’nden.. Türk’ün dilinden BİLGE VE BİLGİN KİŞİ ATA TERZİBAŞI

Hits: 25284

Eski Türklerde üç kutlu şahsiyet gِze çarpar: Han (Kağan), Şaman, Bilge. Han, devleti yِnet…

Devam...

HAŞD ŞAABİ VE TـRKMENLER

Hits: 24747

ABD, ordusu ile bir ülkeye girip başarı ile çıktığı hiç bir ülke yoktur; Vietnam’dan yen…

Devam...