1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2018-09-18
Facebook Twitter Youtube

Irak Anayasasında Kerkük Çıkmazı

Kardaslik 79

Erşat Hürmüzlü

Irak 2003 işgalinden sonra 2005 yılında kaleme alınan Anayasa demokratik normları esas alacak yerde bazı katmanların ِtekilerin hesabına kazanım sağlanması tuzağından kurtulamamıştır.

Anayaslar tabi ki bir sosyal sِzleşmedir ve halkın tümüne hitap eder, herkesi veya azından ezici çoğunluğu tatmin edecek çِzümlerden yana olur. Yazılan anayasa bu esaslardan yoksun ise devamlılığı tartışma konusu olur ve halk tarafından benimsenmez.

Irak anayasası da paralel olarak iki çizgiyi temel almıştır. Bir taraftan temel hak ve ِzgürlükleri teminat alma çabasına gayret ederken bazı kesimlerin gerçekten inanmadığı prensiplere yer vermiştir. Ancak Birleşmiş Milletler İnsan hakları prensiplerinin kabul edildiğinin kabulü ve korunması şartı kabul edilebilir ve kısaca bunlara temas edilebilirdi. Halbuki bu metin Anayasalarda temas edilmesi lüzumu olmayan ve normal yasalara konu olan hükümleri sıralayarak fazla detaya girmiş, bazı hükümlerin de ayrıca yasalarla tanzim edilmesi zaruretine işaret etmiştir.

Kerkük Konusu:

Irak Anayasası Irak Kürdistan Bِlgesi vasfıyla kuzey bِlgesinin taleplerine de açık olmuş ve bu bِlgenin çıtayı yükselterek taleplerini içermiştir. Kürt liderler demografik konum değiştirilerek yeni bir durum ihdas ettikten sonra referandum yapılması talebinde ısrarcı olmuş ve bunu anayasaya eklemeyi başarmıştır. Ayni kadrolar yetmişli yıllarda muhtariyet müzakereleri yapıldığında referandum fikrine şiddetle karşı çıkmışlar, konun uzlaşı yoluyla çِzülmesini istemişlerdi.

Bu grup kalıcı Anayasanın hazırlanması için kurucu meclisin teşkili için yapılan ilk seçimleri boykot edeceklerini açıklamışlardı. Buna gِsterilen sebep Kerkük’e sonradan gِç eden yandaşlarının ve yeni yerleşim bِlgelerinin hesaba alınmayacağının doğuracağı kِtü beklentilerdi. O zamanın yaetkilileri bu talebe boyun eğip sonuç garantiye alınınca boykottan vaz geçilmiş ve seçımlere katılım sağlanmıştı.

140. Maddenin hikayesi

Irak anayasası 140. maddesinde daha ِnce ilk aşamada yayınlanan Geçici Devlet İdaresi Yasasındaki 58. maddede ele alınan hükümlerin yerine getirileceğini ifade ediyor. O maddenin C fıkrasında “adalet kurallarından” ve” o bِlge sakinlerinin iradesine uyulması” gereğinden bahsetse de 140. maddeye o bِlge sakinlerinin iradesi değil referandum kondu.

Malum olduğu üzere 140. Madde, anlaşmazlık bِlgelerinde normalleştirme, nüfus sayımı ve referandumun yapılmasını, bunun komple bir süreç olduğunu ve 31.12.2007 tarihinde bu sürecin bitirilmiş olduğunu ِn gِrüyordu.

2007 yılı sonuna kadar bu çalışmalar ve referandum yapılmadığı için ve Anayasa maddesinin bir yasayla değil yine de Anayasa tadilatıyla yapılabileceği için bu maddenin fiili uygulanma şansı ortadan kalkmış oldu.


İlk yasada ihtilaflı topraklar terimi yerine de “ihtiaflı bِlgeler” terimi kondu.. Bunun tek sebebi eskiden Kerkük ilinden ayrılıp tamamıyla Kürt olan Süleymaniye iline bağlanmış olan Kürt yerleşim bِlgelerinin tekrar Kerkük’e iade edilerek referanduma Kerkük olarak katılımlarının sağlanmasıydı. Bu “zekice” hareketi yapanlar Kalıcı Anayasaya aktarılmış olan 53. maddenin A fıkrasında açıkça yer verilen ve Kürdistan Bِlge hükümetinin Kerkük dahil 6 ilde sadece 19 Mart 2003 tarihinde kendilerince idare edilen toprakları kapsadığını belirtmektedir. O bakımdan Çemçemal ve Kelar gibi ilçelerin “ihtilaflı bِlgeler”kavramının dışına çıkarıldığı açıktır.

Kerkük’ten gِç ettirilenler:

2003 tarihinden sonra dalga dalga Kerkük’e “geri dِnüş’ yaptıkları sِylenen ve seçimlere ve daha ِnemlisi olası bir referanduma katılımları sağlanmak istenen Kürt kِkenli grupların adedi hakkında devamlı tartışmalar yaşandı. Yüzbinleri bulan bu grupların gerçek adedini ِğrenmek aslında kolaydı.

En fazla gِç ettirme ve Araplaştırma politikalarının yaşandığı 1985- 1988 yılları arasında Kuzey Bِlgesi idaresinden sorumlu Komisyon Başkanı Taha Yasin Ramadan’a Tamim (Kerkük) valisinin gِnderdiği raporda aynen şِyle deniliyor:

- Yasaklı kِylerden güvenlik gerekçesiyle 19 146 kişi gِç ettirildi.
- 96 533 şahsın Kerkük nüfus sicillerindeki kayıtları Erbil’e aktarıldı.
- Güvenlik açısından mahzur teşkil eden petrol tesisisleri yakınlarında barınan 2405 ailenin yeri değiştirildi.
- - Başka bِlgelerden getirilen Arap ailelere 8250 arsa ve 1112 konut tahsis edildi.
Rapor ِzet olarak 51 862 Arap vatandaşın bِlgeye getirildiği ve sadece 18 096 Kürt vatandaşın Kerkük’ten ihraç edilmiştir. Bu arada şunu da ilave etmek lazım ki Kerkük dışına gِnderilmiş olan bu vatandaşlar 1967 nüfus sayımında Kerkük’te olmayanlardır. Petrol tesisileri yakınlarında olanlar ve yerleşim yerleri değiştirilen vatandaşlar ise Kürt değil Türkmen kِylerindendir.”1”

1998-1999 yılları arasında yapılan ikinci bir hamlede ise Kerkük dışına çıkarılan Kürtler (ve bir kısmı Türkmen olan vatandaşların) sayısı 10 000 kişi olmuş ve il sınırları dışına çıkarılan ailelerin sayısı bin aile olmuştur.”2”

2003 yılına kadar Kerkük dışına çıkarılan Kürt, Türkmen ve ِteki milletlerden olanların sayısını 120 000 kişi olarak kabul eden Kürt yazarlar da buna açıklık getirmiş”3”, ancak 2003 yılından sonra bu gerekçelerle yüzbinlerce Kürt kِkenli vatandaş Kerkükée geri dِnüş projesine tabi tutulmuştur. Bunların çoğu derme çatma binalara veya hükümet tesisleri, stadyumlar ve ordu tesisilerine yerleştirilmiştir. El konmuş evi veya eskiden sakin olduğu yeri olmayan bu grupların bir kısmı ilk defa Kerkük’ü gِrüyordu.

Uluslararası teşkilatlar da bu konuya eğilmiş ve İnsan Hakları Gِzlem raporu da 2003 yılına kadar Kürt, Türkmen ve Asurilerden kuzeye gِnderilenlerin sayısının 120 bini geçmediğini, az miktarda bazılarının da Güneye sürüldüğünü açıklamaktadır.”4”

Yeni Irak’ın kurtuluş yolu:

Yeni ve medeni bir Irak’ın tekrar yerini bulması için aslında yapılacak tek şey İnsan haklarına saygılı normlara geri dِnüşten ibaret olacaktır. Irak’ın ilk anayasası 1925 yılında yayınlanmış ve orada sadece Devletin resmi dili olarak Arapça gِsterilip ِteki katmanların da dillerinin saygınlığını koruyacağı hükme bağlanmıştır.

80 yıl sonra 2005 anayasasında ise etnik referanslara 25 defa yer verilmiş ve vatandaşlık olgusu geri plana atılmıştır. Bunun düzeltilmesi ve her vatandaşın onurlu bir şekilde kendi vatanında yaşamasının temini yine Irak vatandaşlarının elindedir. Bu normlara dِnüş olacaksa Irak karanlık bir gelecekten de kurtulmuş olur.‘1’: Bu belgeyi Hıristiyan bir vatandaş olan Luna hanım Kerkük Vilayeti binasında bulmuş ve açıklamıştı. “ The Assassins’ Gate- America in İraq” George Packer, Ferrar, Straus And Giroux, New York, 2005 S. 347-348

‘2’ David McDowall, The Modern History of the Kurds, Turkish Edition, Doruk- Ankara, s. 520

‘3’ Kerim Yıldız, The Kurds in İraq, Pluto Press, London 2004, s.54

‘4’ Human Rights Watch, “ The İraqi Government Assult on the Marsh Arabs”
A Human Rights Watch Briefing Paper, Newyork, January 25, 2003

kaynak: Kardaşlık 59. sayı

Erşat Hürmüzlü Yazarn dier yazlar (16)...

Barzani ve Talabani'den Kerkük planı

Hits: 35

Türkmen Cephesi Kerkük Teşkilat Sorumlusu Mehmet Seman Ağaoğlu, ABD-Peşmerge ortaklığıyla y…

Devam...

Kardaslik 79

Hits: 1

Devam...

TÜRKMENLERİN ÇÖZÜM BEKLEYEN SORUNLARI

Hits: 62

Türkiye’de yaşayan Türkmenler arasında birliği, sosyal ve siyasal dayanışmayı pekiştirmek…

Devam...

"Kerkük konusunda hiç kimse ile pazarlığa oturmayacağız"

Hits: 81

Birleşmiş Milletler Bağdat Temsilcisi Yan Kobiş ile bir araya gelen Irak Türkmen Cephesi Genel …

Devam...

Türkmenlerden Basra'ya 108 ton içme suyu yardımı

Hits: 49

Kerkük'te Irak Türkmen Cephesi tarafından başlatılan yardım kampanyası kapsamında, içme suy…

Devam...

Kurtulus dergisi 143

Hits: 25

Devam...

Türkmen İstişare Toplantısı Yapıldı.

Hits: 147

Ankara’da faaliyet gösteren Türkmen Sivil Toplum Kuruluşları 2 Eylül 2018 tarihinde bölgedek…

Devam...

Türkmenler küçük ordu kurdu

Hits: 103

Kerkük’ün Haşdi Şabi destekli Irak ordusu tarafından Kürtlerden alınması sonrasında, kent…

Devam...

Irak Meclis'inde "Türkmen Grubu" kuruldu

Hits: 124

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Genel Başkanı Erşat Salihi'nin Meclis binasında yaptığı basın to…

Devam...

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi: Halkımızın çıkarını İran için riske atamayız

Hits: 57

Irak'ta hükümet kurmak için meclis büyük grubunun kurulmasına değinen İbadi, lideri olduğu …

Devam...

Yazarn ok okunan

Irak’ta 1925 Anayasasına dِnüş gerekebilir mi?

Hits: 26018

ـlkedaşlarımdan ِzür dilemem lazım. Çünkü Irak halkının iradesiyle onaylanan bir Anay…

Devam...

Bize Gِre: OSMOSİS, Damıtma Demektir-Irak Türkmenleri için bu mu Planlandı?

Hits: 22496

2006 yılı idi. Birkaç arkadaşımızla birlikte Amerika Birleşik Devletleri’nin başkenti Wash…

Devam...

Bize Gِre: Irak Türkmenlerinin Millî Bayramı 25 Ocak

Hits: 21074

Irak Türkmenlerinin Millî Bayramı 25 Ocak’tır. Bu Bayram tüm Türkmenleri birleştirerek ku…

Devam...

Çankaya Kِşkü Arşivinden- 4 - Ali İhsan Paşa’nın Musul İle İlgili Yayımlanmamış Mektubu

Hits: 4992

Bilindiği üzere Birinci Dünya Savaşı sona erdiğinde Musul hâlâ Osmanlı kuvvetlerinden 6. Or…

Devam...

Irak Anayasasında Kerkük Çıkmazı

Hits: 3583

Irak 2003 işgalinden sonra 2005 yılında kaleme alınan Anayasa demokratik normları esas alacak y…

Devam...