1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2017-12-17
Facebook Twitter Youtube

Türkmeneli’nden - Türk’ün dilinden: Irak’ta Türkmen Paradoksu

Kerkük

Mahir Nakip


mnakip@yahoo.com

Paradoks Nedir?
Paradoks, görünüşte doğru olan bir ifadenin veya ifadeler topluluğunun bir çelişki oluşturması veya sezgiye karşı bir sonuç oluşturmamasıdır. Çoğunlukla, çelişkili görünen sonuç veya sonuçların aslında çelişkili tarafları vardır. Paradoks teriminin karşılığı olarak Türkçede yanıltmaç,tenakuz,çatışkı ve çelişki sözcükleri kullanılmaktadır. Paradokstan söz edebilmek için iki olayın olması ve ya birbirine paralel olması ya da ardı sıra olması gerekmektedir. Üç olay arasında da paradoks olabilir. Ama paradokslu ilişkiler ikişerli olur. Paradokslu olaylar doğal olaylar değildir. Bir çelişki anında meydana gelir. Yani olaylar tenakuz içerisinde olur. Bir ya da birkaç bağımsız sebepten doğan sonucun, beklenen sonucun doğmamasıdır ya da beklenene ters ve zıt bir sonuç doğmasıdır. Dolayısıyla paradokslu olayları yorumlamak kolay olmamakta bazen imkânsız olabilmektedir.

Neden Türkmen Paradoksu?
Geçmiş yıllara kıyasla son iki yıl içerisinde Türkmenler birkaç paradoksu birlikte yaşamaya başlamışlardır. Bu paradoksu özel olarak Türkmen siyasetinde ve bahusus ITC Yönetiminde müşahede etmek mümkündür. Mesela 2003 yılından başlayarak önceki seçimlere kadar ITC tek bir milletvekili ile Parlamentoda temsil edilirken zayıf, parlamento çatısı altında nispetten sessiz ve etkisiz, Arap ve dünya basınından uzak, daha çok Türkmen toplumuna dönük, diğer oluşumlardaki Türkmen milletvekilleri ile mesafe içinde idi. Buna mukabil aynı dönem zarfında, ITC daha düzenli, içe yönelik daha otoriter ve disiplinli, Başkanın haberleri Türkmeneli TV’de birinci sırada yer alan, daha merkezcil, Türkmen yan kuruluşlara daha hâkim, maddi yönden nispeten daha rahat ve mali olarak daha imkânlı bir görünüm arz ediyordu.

2011 yılından itibaren Türkmenler lehine önemli ve tarihî sayılabilecek gelişmeler olmuştur. ITC’ye bağlı Türkmen Milletvekilleri sayısı artmış, Türkmen Milli Eğitim Genel Müdürlüğü kurulmuş ve Genel Müdürü atanmış, Parlamentoda Türkmenlerle ilgili özel oturum yapılmış, hangi siyasi oluşumun içinde olursa olsun (özlenen) tek bir Türkmen platformunda buluşma sağlanmış, Parlamentodaki milletvekilleri arasında nispeten ahenkli ve uyumlu çalışmalar var, 3 Türkmen bakan 4 bakanlığa bakmaktadır. Türkmenler için özel bir bütçe Bakanlar Kuruluna kadar yetişmiştir. Son Tuzhurmatu katliamından sonra Türkmen güvenlik kuvvetlerinin kurulması için olumlu adımlar atılmış, Sayın Erşat Salihi’nin Sadr grubu ile anlaşmaya vararak ihtilaflı bölgelerde Türkmenlerin güvenlik güçleri arasında yer almaları için söz alınmıştır. Bu konuya muhtemelen Maliki ve bazı Sünni liderler de sıcak bakabilir. Bir başka dikkati çeken husus, Kerkük Milli Eğitim Müdürü’nün İl Meclisi’nde seçimi yapılırken, bütün kurumları ellerinden toplamaya çalışan Kürtler il meclis üyelerinin oylarını Türkmen adaydan yana kullanmasıdır. Bunların hepsi hasreti çekilen başarılar olarak sıralanabilir. Ancak sevinç dolu bu tablo karşısında çok garip ve paradoks teşkil eden gelişmeler de gözden kaçmamaktadır. Mesela ITC yönetimi darmadağın ve her kafadan bir ses çıkmaktadır. Otorite kaybolmuş ve çok başlılık bariz bir şekilde görünmektedir. Türkmeneli Televizyonu ITC yöneticilerinin bir kısmının haberlerini sık verirken, başkalarının ve özellikle de ITC Başkanının haberleri ya verilmemekte ya da arka sıralarda yer almaktadır. ITC’ye bağlı şube ve kuruluşlarda otorite sarsılmış ve tertipsizlik hâkim olmuştur. ITC İl Temsilcileri birbirinden kopuk ve uyumsuz çalışmaktadır. Kısacası ITC evinin içinde huzur ve düzen bozulmuştur. Bu da paradoksun ikinci ayağını oluşturmaktadır.


Paradoksun Dış Yansıması
Paradoksun üçüncü ve dışarıya akseden bir ayağı daha var. Bir taraftan Irak’ta Kürtler dahil bütün Şiiler ve Sünni Araplar Türkmenlerin mağduriyetlerini kabul ederek Parlamentoda Türkmen haklarını tasdik ederken ve Kerkük’te Milli Eğitim Müdürü’nün oylamasında Kürt İl Meclis Üyeleri Türkmen adaya oy verirken ITC ve diğer Türkmen siyasetçiler Türkiye’de eski itibarı görememektedirler. Son iki yıl içerisinde Nüceyfi, Barzani, Tarık Haşimi, Salih Mutlak, Ammar Hakim defalarca Türkiye’yi ziyaret ederek resmi merasimle karşılanarak Sayın Başbakanımızla görüşmüştür. ITC Başkanı Başbakanımızla Türkiye’de maalesef hiç görüşememiştir. Başbakanımızın Türkmen milletvekilleri ile Türkiye’de görüştüğü en son tarih 2006 yılının yazıydı. Türkmenlerle ilgili bir taraftan bu kadar sevindirici, diğer taraftan üzücü hadiseler olurken, ne Sayın Başbakanımızın Türkmenlerle bir görüşmesi oluyor ne de bakan düzeyinde bir açıklama geliyor. Bu paradoksu yorumlamak zor görünüyor. Bu sonucu iyiye yorumlamak imkânsız iken kötü yorumlamak ne arzulanır ne de özel bir sebebi vardır.

Sonuç
Tarihte ve siyasette paradoksların iyi ve hayırlı sonuçlar doğurduğu vaki değildir. Paradokslar parazitleşerek toplumun hücrelerine nüfuz etmeden çareleri aranmaz ve çözümler üretilmezse, hayal kırıklıkları, çözülmeler, bölünmeler, hatta çatışmalar meydana gelebilir. Defalarca yazıldı ve söylendi. Türkmen siyasetçilerinin yakaladıkları ivmeyi kaybetmemek için mutlaka bir meclis çatısı altında toplanması gerekmektedir. Bu meclis varsın istişare meclisi olsun ama Türkmen’in milli meclisi olsun. Kimse meclisin mali giderlerini dert etmesin. Siyasetçilerimiz önderlik ederek bir yardımlaşma havuzu kurarlarsa, (kasaba minnet etmeden) herkes bir damla olur ve o havuz dolduruverir.

“Bir elin nesi var, iki elin sesi var”

Mahir Nakip Yazarn dier yazlar (48)...

Kerkük'te Irak Türkmen Cephesi bürolarına silahlı saldırı

Hits: 36

Kerkük Polis Müdürü Hattap Ömer, "Kerkük kent merkezinde Irak Türkmen Cephesi'nin iki bürosu…

Devam...

Gün Milli Birlik Günüdür

Hits: 26

Irak Türkmenleri tarih boyunca varlığını korumak için mücadele edip birçok zorlukları a…

Devam...

Irak Cumhurbaşkanı, Türkmen liderle görüştü

Hits: 32

Irak Cumhurbaşkanı Fuat Masum, Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı ve Kerkük Milletvekili Erşe…

Devam...

Türkmeneli dergi 118

Hits: 11

Devam...

Irak Türkmen Cephesi havan saldırısının sebebini açıkladı

Hits: 105

​ Irak Türkmen Cephesi, Salahattin iline bağlı Tuzhurmatu ilçesine dün düzenlenen havan sald…

Devam...

Türkmenlere Havan Saldırısı! Şehit ve Yaralılar Var

Hits: 63

Irak’ın Selahattin iline bağlı Türkmen Tuzhurmatu ilçesinde düzenlenen havan saldırısınd…

Devam...

Ah Bağdat ah...

Hits: 49

Anadolu Yayıncılar Derneği olarak Irak Gazeteciler Cemiyetinin davetlisi sıfatı ile Bağdat’a…

Devam...

Peşmerge ve Kürt Güvenlik Güçleri Bölgede İnsanlık ve Savaş Suçu İşliyor

Hits: 85

Irak Başbakanı Haydar İbadi, Irak'ın kuzeyindeki yönetime bağlı Asayiş güçleri tarafında…

Devam...

Barış ve Anda'dan Türkmen okullarına yardım

Hits: 51

ANDA Kardeşe Vefa Derneği ve Barış İnsani Yardım Vakfı Türkmen okullarına eğitim malzemele…

Devam...

Türkmenler Kerkük'teki ABD varlığından endişeli

Hits: 53

Irak Türkmen Cephesi Kerkük Milletvekili Turan, "ABD güçlerinin, geçmişte olduğu gibi tarafs…

Devam...

Yazarn ok okunan

Kerkük Üzerinden Türkiye’ye Mesaj Var

Hits: 31569

Yıllardır Kerkük’te valilik yapan Amerikan vatandaşı Necmettin Kerim durup dururken Bir karar…

Devam...

TÜRKMENLERİN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’I ZİYARETİNDEN YANSIMALAR

Hits: 27550

İşin Gelişimi Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ERDOĞAN, Irak Türkmen siyasetçilerini Ank…

Devam...

Türkiye’nin Irak Politikasındaki Hataları

Hits: 24114

Geçmiş, Geleceği Belirler... Önceki yazılarımızda 1 Mart Tezkeresi’nin doğurduğu olumsuz…

Devam...

Türkmeneli’nden.. Türk’ün dilinden BİLGE VE BİLGİN KİŞİ ATA TERZİBAŞI

Hits: 22870

Eski Türklerde üç kutlu şahsiyet göze çarpar: Han (Kağan), Şaman, Bilge. Han, devleti yönet…

Devam...

HAŞD ŞAABİ VE TÜRKMENLER

Hits: 22803

ABD, ordusu ile bir ülkeye girip başarı ile çıktığı hiç bir ülke yoktur; Vietnam’dan yen…

Devam...