1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2018-09-18
Facebook Twitter Youtube

Türkmeneli’nden - Türk’ün dilinden: Irak’ta Türkmen Paradoksu

Kardaslik 79

Mahir Nakip


mnakip@yahoo.com

Paradoks Nedir?
Paradoks, gِrünüşte doğru olan bir ifadenin veya ifadeler topluluğunun bir çelişki oluşturması veya sezgiye karşı bir sonuç oluşturmamasıdır. Çoğunlukla, çelişkili gِrünen sonuç veya sonuçların aslında çelişkili tarafları vardır. Paradoks teriminin karşılığı olarak Türkçede yanıltmaç,tenakuz,çatışkı ve çelişki sِzcükleri kullanılmaktadır. Paradokstan sِz edebilmek için iki olayın olması ve ya birbirine paralel olması ya da ardı sıra olması gerekmektedir. ـç olay arasında da paradoks olabilir. Ama paradokslu ilişkiler ikişerli olur. Paradokslu olaylar doğal olaylar değildir. Bir çelişki anında meydana gelir. Yani olaylar tenakuz içerisinde olur. Bir ya da birkaç bağımsız sebepten doğan sonucun, beklenen sonucun doğmamasıdır ya da beklenene ters ve zıt bir sonuç doğmasıdır. Dolayısıyla paradokslu olayları yorumlamak kolay olmamakta bazen imkânsız olabilmektedir.

Neden Türkmen Paradoksu?
Geçmiş yıllara kıyasla son iki yıl içerisinde Türkmenler birkaç paradoksu birlikte yaşamaya başlamışlardır. Bu paradoksu ِzel olarak Türkmen siyasetinde ve bahusus ITC Yِnetiminde müşahede etmek mümkündür. Mesela 2003 yılından başlayarak ِnceki seçimlere kadar ITC tek bir milletvekili ile Parlamentoda temsil edilirken zayıf, parlamento çatısı altında nispetten sessiz ve etkisiz, Arap ve dünya basınından uzak, daha çok Türkmen toplumuna dِnük, diğer oluşumlardaki Türkmen milletvekilleri ile mesafe içinde idi. Buna mukabil aynı dِnem zarfında, ITC daha düzenli, içe yِnelik daha otoriter ve disiplinli, Başkanın haberleri Türkmeneli TV’de birinci sırada yer alan, daha merkezcil, Türkmen yan kuruluşlara daha hâkim, maddi yِnden nispeten daha rahat ve mali olarak daha imkânlı bir gِrünüm arz ediyordu.

2011 yılından itibaren Türkmenler lehine ِnemli ve tarihî sayılabilecek gelişmeler olmuştur. ITC’ye bağlı Türkmen Milletvekilleri sayısı artmış, Türkmen Milli Eğitim Genel Müdürlüğü kurulmuş ve Genel Müdürü atanmış, Parlamentoda Türkmenlerle ilgili ِzel oturum yapılmış, hangi siyasi oluşumun içinde olursa olsun (ِzlenen) tek bir Türkmen platformunda buluşma sağlanmış, Parlamentodaki milletvekilleri arasında nispeten ahenkli ve uyumlu çalışmalar var, 3 Türkmen bakan 4 bakanlığa bakmaktadır. Türkmenler için ِzel bir bütçe Bakanlar Kuruluna kadar yetişmiştir. Son Tuzhurmatu katliamından sonra Türkmen güvenlik kuvvetlerinin kurulması için olumlu adımlar atılmış, Sayın Erşat Salihi’nin Sadr grubu ile anlaşmaya vararak ihtilaflı bِlgelerde Türkmenlerin güvenlik güçleri arasında yer almaları için sِz alınmıştır. Bu konuya muhtemelen Maliki ve bazı Sünni liderler de sıcak bakabilir. Bir başka dikkati çeken husus, Kerkük Milli Eğitim Müdürü’nün İl Meclisi’nde seçimi yapılırken, bütün kurumları ellerinden toplamaya çalışan Kürtler il meclis üyelerinin oylarını Türkmen adaydan yana kullanmasıdır. Bunların hepsi hasreti çekilen başarılar olarak sıralanabilir. Ancak sevinç dolu bu tablo karşısında çok garip ve paradoks teşkil eden gelişmeler de gِzden kaçmamaktadır. Mesela ITC yِnetimi darmadağın ve her kafadan bir ses çıkmaktadır. Otorite kaybolmuş ve çok başlılık bariz bir şekilde gِrünmektedir. Türkmeneli Televizyonu ITC yِneticilerinin bir kısmının haberlerini sık verirken, başkalarının ve ِzellikle de ITC Başkanının haberleri ya verilmemekte ya da arka sıralarda yer almaktadır. ITC’ye bağlı şube ve kuruluşlarda otorite sarsılmış ve tertipsizlik hâkim olmuştur. ITC İl Temsilcileri birbirinden kopuk ve uyumsuz çalışmaktadır. Kısacası ITC evinin içinde huzur ve düzen bozulmuştur. Bu da paradoksun ikinci ayağını oluşturmaktadır.


Paradoksun Dış Yansıması
Paradoksun üçüncü ve dışarıya akseden bir ayağı daha var. Bir taraftan Irak’ta Kürtler dahil bütün Şiiler ve Sünni Araplar Türkmenlerin mağduriyetlerini kabul ederek Parlamentoda Türkmen haklarını tasdik ederken ve Kerkük’te Milli Eğitim Müdürü’nün oylamasında Kürt İl Meclis ـyeleri Türkmen adaya oy verirken ITC ve diğer Türkmen siyasetçiler Türkiye’de eski itibarı gِrememektedirler. Son iki yıl içerisinde Nüceyfi, Barzani, Tarık Haşimi, Salih Mutlak, Ammar Hakim defalarca Türkiye’yi ziyaret ederek resmi merasimle karşılanarak Sayın Başbakanımızla gِrüşmüştür. ITC Başkanı Başbakanımızla Türkiye’de maalesef hiç gِrüşememiştir. Başbakanımızın Türkmen milletvekilleri ile Türkiye’de gِrüştüğü en son tarih 2006 yılının yazıydı. Türkmenlerle ilgili bir taraftan bu kadar sevindirici, diğer taraftan üzücü hadiseler olurken, ne Sayın Başbakanımızın Türkmenlerle bir gِrüşmesi oluyor ne de bakan düzeyinde bir açıklama geliyor. Bu paradoksu yorumlamak zor gِrünüyor. Bu sonucu iyiye yorumlamak imkânsız iken kِtü yorumlamak ne arzulanır ne de ِzel bir sebebi vardır.

Sonuç
Tarihte ve siyasette paradoksların iyi ve hayırlı sonuçlar doğurduğu vaki değildir. Paradokslar parazitleşerek toplumun hücrelerine nüfuz etmeden çareleri aranmaz ve çِzümler üretilmezse, hayal kırıklıkları, çِzülmeler, bِlünmeler, hatta çatışmalar meydana gelebilir. Defalarca yazıldı ve sِylendi. Türkmen siyasetçilerinin yakaladıkları ivmeyi kaybetmemek için mutlaka bir meclis çatısı altında toplanması gerekmektedir. Bu meclis varsın istişare meclisi olsun ama Türkmen’in milli meclisi olsun. Kimse meclisin mali giderlerini dert etmesin. Siyasetçilerimiz ِnderlik ederek bir yardımlaşma havuzu kurarlarsa, (kasaba minnet etmeden) herkes bir damla olur ve o havuz dolduruverir.

“Bir elin nesi var, iki elin sesi var”

Mahir Nakip Yazarn dier yazlar (50)...

Barzani ve Talabani'den Kerkük planı

Hits: 35

Türkmen Cephesi Kerkük Teşkilat Sorumlusu Mehmet Seman Ağaoğlu, ABD-Peşmerge ortaklığıyla y…

Devam...

Kardaslik 79

Hits: 1

Devam...

TÜRKMENLERİN ÇÖZÜM BEKLEYEN SORUNLARI

Hits: 62

Türkiye’de yaşayan Türkmenler arasında birliği, sosyal ve siyasal dayanışmayı pekiştirmek…

Devam...

"Kerkük konusunda hiç kimse ile pazarlığa oturmayacağız"

Hits: 81

Birleşmiş Milletler Bağdat Temsilcisi Yan Kobiş ile bir araya gelen Irak Türkmen Cephesi Genel …

Devam...

Türkmenlerden Basra'ya 108 ton içme suyu yardımı

Hits: 49

Kerkük'te Irak Türkmen Cephesi tarafından başlatılan yardım kampanyası kapsamında, içme suy…

Devam...

Kurtulus dergisi 143

Hits: 25

Devam...

Türkmen İstişare Toplantısı Yapıldı.

Hits: 147

Ankara’da faaliyet gösteren Türkmen Sivil Toplum Kuruluşları 2 Eylül 2018 tarihinde bölgedek…

Devam...

Türkmenler küçük ordu kurdu

Hits: 103

Kerkük’ün Haşdi Şabi destekli Irak ordusu tarafından Kürtlerden alınması sonrasında, kent…

Devam...

Irak Meclis'inde "Türkmen Grubu" kuruldu

Hits: 124

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Genel Başkanı Erşat Salihi'nin Meclis binasında yaptığı basın to…

Devam...

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi: Halkımızın çıkarını İran için riske atamayız

Hits: 57

Irak'ta hükümet kurmak için meclis büyük grubunun kurulmasına değinen İbadi, lideri olduğu …

Devam...

Yazarn ok okunan

Kerkük ـzerinden Türkiye’ye Mesaj Var

Hits: 34504

Yıllardır Kerkük’te valilik yapan Amerikan vatandaşı Necmettin Kerim durup dururken Bir karar…

Devam...

Türkiye’nin Irak Politikasındaki Hataları

Hits: 30319

Geçmiş, Geleceği Belirler... Önceki yazılarımızda 1 Mart Tezkeresi’nin doğurduğu olumsuz…

Devam...

TـRKMENLERİN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’I ZİYARETİNDEN YANSIMALAR

Hits: 29262

İşin Gelişimi Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ERDOĞAN, Irak Türkmen siyasetçilerini Ank…

Devam...

Türkmeneli’nden.. Türk’ün dilinden BİLGE VE BİLGİN KİŞİ ATA TERZİBAŞI

Hits: 25285

Eski Türklerde üç kutlu şahsiyet gِze çarpar: Han (Kağan), Şaman, Bilge. Han, devleti yِnet…

Devam...

HAŞD ŞAABİ VE TـRKMENLER

Hits: 24748

ABD, ordusu ile bir ülkeye girip başarı ile çıktığı hiç bir ülke yoktur; Vietnam’dan yen…

Devam...