1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2018-06-22
Facebook Twitter Youtube

Türkiye-Irak İlişkileri: Krizden Geleceğe

DİRİLİŞTEN DİRENİŞE KERKÜK

Bilgay Duman

ORSAM Ortadoğu Uzmanı

Türkiye-Irak ilişkilerini incelerken artık iki boyutlu düşünmek gerekmektedir. Türkiye’nin Irak merkezi hükümeti ve Irak Kürt Bِlgesel Yِnetimi (IKBY) ile ilişkileri birbirinden ayrılmıştır. Türkiye 2008’e kadar hem Irak merkezi hükümeti hem de IKBY ile ilişkilerini tek bir kanaldan yürütmüştür. Yani Türkiye, Irak merkezi hükümeti ile ilişkilerini geliştirirken, IKBY ile de Irak merkezi hükümeti üzerinden bir ilişki kurmuştur. Bu açıdan Türkiye’nin bütüncül bir politika izlediğini sِylemek yanlış olmayacaktır. Türkiye genel dış politika prensipleri doğrultusunda Irak’ın üniter bütünlüğü ve birliğinden yana olmuştur. Zaten Türkiye, Irak’ın toprak ve üniter bütünlüğüne zarar vereceğinden hareketle ABD’nin 2003’te Irak’ı işgali sırasında tezkereye de izin vermeyerek bu politikayı ortaya koymuştur. Bu politika bugün de net olarak devam etmektedir. Bu yaklaşım Türkiye’nin ulusal çıkarları açısından ilkeli, rasyonel ve sürekliliği olan bir yaklaşımdır. Ancak bu bütüncül politika son dِnem Türkiye’nin Irak politikası açısından farklı yِntemlerle yürütülmektedir.

Öncelikle Türkiye, IKBY ile Irak Anayasası çerçevesinde bir ilişki kurmuştur. Türkiye, 2003’ten sonraki Irak politikasında Irak’ın yeniden yapılanması ve istikrarına ِncelikli konu olarak belirlemiştir. Bu nedenle Irak’taki siyasal sürece tam destek veren Türkiye, Irak’taki her kesimin siyasi sürece katılımından yana olmuş ve bu yِnde girişimlerde bulunmuştur. Irak’a komşu ülkeler inisiyatifi ve Irak Donِrler Konferansı girişimi Türkiye tarafından başlatılmış olması unutulmamalıdır. Ayrıca Türkiye, Irak’ta anayasa yazım sürecini açık bir biçimde desteklemiş ve siyasi sürece katılmayarak aksamasına neden olan Sünni grupların siyasi sürece katılımını sağlamaya çalışmıştır. Irak merkezi hükümeti ile son derece yakın ilişkiler geliştiren Türkiye, ticari olarak da Irak’ın en büyük partneri olmuştur. Bu süreçte gelişen iyi ilişkilere rağmen Türkiye terِr ِrgütü PKK’yla mücadelede Irak’tan gereken desteği alamamıştır. Türkiye ve Irak arasında kurulan mekanizmalara rağmen terِr ِrgütü PKK’nın Irak’tan Türkiye’ye yِnelik saldırıları engellenememiştir. Türkiye bu konuda doğrudan kendi müdahil olurken Irak’ın kuzeyine yaptığı askeri operasyonlar Irak tarafında tepkiye yol açmıştır.

Türkiye ile Irak arasında terِr ِrgütü PKK’yla mücadele için kurulan mekanizmaların işletilememesi, Türk firmaların çoğunun IKBY’de yatırım yapması, IKBY yِneticilerinin Türkiye’ye yِnelik yaklaşımlarının yumuşaması gibi gelişmeler gergin devam eden Türkiye ve IKBY ilişkilerinin de normalleşmesine imkan vermiştir. Türkiye, Irak merkezi hükümeti ile geliştirdiği ilişkilerin yanı sıra IKBY ile de siyasi ve diplomatik yakınlaşma sağlamıştır. Bu noktada Irak iç politikasından kaynaklı problemler, Türkiye’nin Irak politikasında sorunlar yaratmıştır. IKBY ve Irak merkezi hükümeti arasındaki derinleşen iktidar ve egemenlik mücadelesi, Türkiye’nin Irak politikasını da olumsuz yِnde etkilemiştir.

Irak’ta 2010’daki seçim sürecinde yaşananlar da Türkiye-Irak ilişkileri açısından bir dِnüm noktası olarak ifade edilebilir. Türkiye’nin Irak’ta iktidar olan Nuri El-Maliki’ye rakip olarak ortaya çıkan Irakiye listesi ile daha yakın ilişkiler geliştirmesi ve seçimlerde Irakiye’nin birinci parti olarak çıkması, Nuri El-Maliki iktidarının Türkiye’ye karşı tepkisel yaklaşmasına neden olmuştur. Bu dِnemin ardından Türkiye ve Irak ilişkileri giderek gerginleşmiştir. Nuri El-Maliki’nin yeniden başbakan olmasına rağmen Irak’taki siyasal birlikteliği ve bütünlüğü sağlayamamış olması, Maliki’yi korumacı bir yaklaşıma yِnlendirmiştir. Bu açıdan Türkiye’nin Irak politikasının yanlış yorumlandığı düşünülmektedir.

Türkiye’nin Irak politikasının temel ilkeleri halen değişmemiştir. Bu açık bir biçimde Türk karar alıcıları tarafından her platformda dile getirilmektedir. Yani Irak merkezi hükümeti ve Türkiye’nin Irak yaklaşımı arasında bir paralellik vardır. Türkiye Irak’ın toprak ve üniter bütünlüğü politikasını halen devam ettirmektedir. Bu durum Türkiye’nin ulusal çıkarları gereği ve bِlgesel denklem açısından da oldukça ِnemlidir. Türkiye, Irak’ın Ortadoğu coğrafyasının kilit ülkesi olduğunun farkındadır. Ayrıca Türkiye ve Irak halkı arasında bir sorun olmamakla birlikte ciddi bir yakınlık vardır. Bu yüzden devlet politikalarının kişiselleştirilmemesinin her iki ülkenin de çıkarına olacağı düşünülmektedir. Türkiye’nin Irak’ı karşısına alması Türkiye’ye bir fayda sağlamayacağı gibi Irak’ın da yeniden yapılanma ve istikrar sürecinde Türkiye’ye ihtiyacı vardır. Bu yüzden her iki tarafında akliselim davranacağı ve bu gergin sürecin geçici olduğu düşünülmektedir. Unutulmamalıdır ki Türkiye ve Irak kaderi 1918’de birlikte çizilmiştir, geleceği de birlikte olacaktır.

Bilgay Duman Yazarn dier yazlar (13)...

Türkmenler mahkemenin seçimle ilgili kararından memnun

Hits: 2

Irak'ta Türkmenler, "Anayasa Mahkemesinin seçim sonuçlarının elle sayılması kararını doğru…

Devam...

ITC Başkanı Erşet Salihi Türkmen Halkını Kutladı

Hits: 18

Türkmenler, "Anayasa Mahkemesinin seçim sonuçlarının elle sayılması kararını doğru bulmas…

Devam...

Türkmenlerin Demokratik Zaferi

Hits: 66

Dünyanın bir çarpışma alanı olduğunu kabul etmek ve ona göre sürekli çarpışmaya hazır b…

Devam...

DİRİLİŞTEN DİRENİŞE KERKÜK

Hits: 69

¨Hayırlı¨ Referandum ¨Öfkeyle kalkan zararla oturur¨, ¨Yanlış hesap Bağdat’tan döner…

Devam...

Türkmeneli dergi 124

Hits: 8

Devam...

BİZE GÖRE: 1960 Ruhu

Hits: 91

Aslında her şey bir kıvılcımla başladı. Yıl 1957, yani yeni bir Irak’ta yaşamaya başlaya…

Devam...

IRAK TÜRKMEN SOSYOLOJİSİNE DOĞRU

Hits: 53

Toplumları tanımak, onlar hakkında toplu, genelleyici bilgiler edinmek ve toplumların geleceğin…

Devam...

IRAK SEÇİMLERİ VE MAVİ BAYRAK DİRENİŞİ

Hits: 45

Irak’ta 12 Mayıs’ta yapılan seçimlere şaibeler karıştırıldığı gerekçesiyle tartışm…

Devam...

Kardaşlık 78

Hits: 11

Devam...

Tuzhurmatu’da Türkmenlere saldırı

Hits: 60

Selahaddin iline bağlı Türkmen Tuzhurmatu ilçesinde acil müdahale ekiplerinin şehir pazarında…

Devam...

Yazarn ok okunan

Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşat Salihi’nin Türkiye Ziyareti

Hits: 3392

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı ve Kerkük Milletvekili Erşat Salihi, geçtiğimiz hafta Tür…

Devam...

Türkiye-Irak İlişkileri: Krizden Geleceğe

Hits: 3336

Türkiye-Irak ilişkilerini incelerken artık iki boyutlu düşünmek gerekmektedir. Türkiye’ni…

Devam...

Yeniden Irak Türkmen Meclisi

Hits: 3130

Irak’taki Türkmenlerin merkez şehri Kerkük’te 13 Nisan 2013 Cumartesi günü “Milli Kimliğ…

Devam...

IŞİD´in Kerkük Saldırısı Ne Anlatıyor?

Hits: 2707

Irak Şam İslam Devleti´nin (IŞİD) Kerkük´e yِnelik olarak 29 Ocak 2015 günü gecesinde ba…

Devam...

Suriye Olaylarının Irak’a Sıçraması: Felaket Senaryosu

Hits: 2575

Mart ayının ilk haftasında Suriye ve Irak cephesinde yaşananlar Ortadoğu için bir felaket se…

Devam...