1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2017-12-14
Facebook Twitter Youtube

Kerkük’ü Kimseye Yamamayın!

Irak Cumhurbaşkanı, Türkmen liderle görüştü

ALİ KERKÜKLÜ


Türkiye’nin susarak izlediği hayati konulardan birisi de hiç şüphesiz Kerkük, Tuzhurmatu, Telafer gibi 3 milyon Irak Türkmeninin bulunduğu bölgelerde yaşananlar. ABD’nin 2003’te Irak’ı işgalinden sonra, arkasına Amerikan ordusunu alan Barzani ve Talabani, çoğu Türkmenlere ait olan bölgeleri işgal etti.

Kürt grupları, Türkmen şehri Kerkük'ü zorla ele geçirmek için son yıllarda uyguladığı sistemli çabalar herkesin malumudur. Tapu ve nüfus daireleri yakılmış yıkılmış, tarihi Türk mezarları parçalanmış, Türkmenler zulümlerle yıldırılmaya çalışırken Kürt bölgeleri, Türkiye, İran ve Suriye’den 700 bin Kürt Kerkük'e yerleştirilmiş, Türkmenler ancak dillerinden, kültürlerinden hatta evlatlarının canlarından feragat etme şartlarıyla Kerkük'te kalabilme hakkına sahip olmuşlardır. Kürt grupların, tek ortak nihai hedefi Türkmenleri Iraktan çıkarmak ve bölgede bulunan petrol yataklarına hâkim olma hesabıdır. Türkmenler, zengin petrol yatakları üzerinde yaşıyor. Ama Petrol Türkmenlerin baş belâsı olmuş, insanlarına felaket, kan, ölüm ve gözyaşı getirmiştir.

Herkes bilmelidir ki, Kerkük’ün Kürtleştirilmesi ise bu adımların en önemlisidir. Kerkük’ün Kürtleştirilmesinin kabul edilmesi halinde Kürt grupların “büyük Kürdistan”ının dört yöne (Irak, Türkiye, İran ve Suriye) genişlemesinin önündeki en zorlu engel ortadan kalkmış olacaktır.

30 Kasım 2012 tarihinde Ümit Özdağ’ın “ Neden Kerkük’ü tartışıyoruz” yazısında:

“Irak’ın Kuzeyinde bir Kürt devleti, Kerkük petrollerine sahip olmadan yaşayamaz. Kerkük’ün Barzani tarafından işgalinin hukuken de gerçekleşmesi durumunda Barzani’yi hiçbir güç Irak içinde tutamaz. Irak’ın Kuzeyinde bağımsız Kürdistan kurulur. Kerkük petrolleri üzerinde oturan bir Kürdistan’ın Türkiye’nin güneydoğusu üzerinde oluşturacağı cazibe açıktır. AKP’nin PKK’yı tatmin ve taviz üzerine kurulu politikasının ortaya çıkardığı ve güçlendirmeye devam ettiği ayrışmacılık ve ayrı millet bilinci ile Irak’ın Kuzeyinde ekonomik cazibe merkezi haline gelen bir Kürdistan birleşince, sizce Türkiye’nin birliğini devam ettirmek mümkün olur mu? Kerkük bundan dolayı da önemlidir ve Irak’ın toprak bütünlüğü içinde kalmalıdır. Oysa Ankara susarak, Barzani’yi cesaretlendiriyor.”

Hem Araplar hem de Kürtler Türkmenleri Irak'ta Türkiye'nin bir uzantısı ve beşinci kolu olarak görüyorlar. Irak rejimleri hemen hemen her devirde Türkmenleri potansiyel bir tehlike olarak gördüler. Ki Irak Türk­menleri, Irak dev­le­ti ku­rul­du­ğun­dan be­ri dev­le­ti­ne, toprağına ve bay­ra­ğı­na sa­dık bir top­lum ola­rak şe­ref­li bir geç­mi­şe sahip­tir. Türkmenler Irak'ta hiçbir zaman ayrılıkçı bir siyaset gütmemiş, isyana kalkışmamış, devletine karşı silah çekmemiş ve Irak askerini öldürmemiştir. Savaşlarda vatanını şereflice savunmuş ve ülkesi uğruna binlerce şehit vermiştir. Türkmenler Irak’ın parçalanmasına karşı olan ve Irak’ın toprak bütünlüğünü en çok savunan ve ülkesini seven insanlardır. Bunlar zaten Türkmenlerin doğasında var.

Ama ne yazık ki, yıllarca Irak Türkmenleri, Irak rejimleri tarafından baskı, zulüm, işkence, asimilasyon, etnik temizlik, katliamlar ve zorla göçe tabi tutulmuşlardır. Şimdi de aynısını Kürtler yapıyor.

Türkiye’nin Irak ile yaşadığı sorunların acısını, Irak rejimleri hep Türkmenlerden çıkardı. 1 Mart Tez­ke­re­si­nin Türkiye Büyük Millet Meclisi ta­ra­fın­dan reddedil­me­si üze­ri­ne ABD, öf­ke­si­ni yine Türkmen­ler­den çıkar­dı. ABD, Türk­men şehri Ker­kü­k’­ün Kürt­leş­ti­ril­me­si­ne ve Türk­men­le­re et­nik te­miz­lik yapılma­sı­na des­tek ver­di. 2003 yılında Kerkük Kürtler tarafından işgal edildi, yakılıp yıkılıp ve yağmalandı, tapu ve nüfus daireleri yakıldı ve Kerkük’e yüz binlerce Kürt ithal edildi.

Bugün Türkmenlerin varlığını tehdit eden terör ve şiddet politikalarının sürmesi karşısında, Türk hükümetinden hiçbir ses çıkmaması ve bu duruma sessiz kalması gerçekten düşündürücüdür. Türk Hükümeti feryadımızı gerçekten duymuyor mu? O zaman elinizi yakamızdan çekin, bedel ödemekten gücümüz kalmadı!

Türkiye'nin kırmızı çizgisi Kerkük ne oldu? Bugün Kerkük’ün kilit noktaları silahlı Kürt grupların denetiminde. Türkmenlerin Kaderini Kürt gruplarına teslim etmek insani, vicdani ve ahlaki mi?

Bölgede Türkmenlerin önemi ve değerini bilmeyenlere sesleniyoruz! Sakın ha petrol için Kerkük ve Türkmenleri Kürt bölgesel yönetimine kimse yamamaya kalkışmasın, Türkmenler ne olup bittiğini çok iyi biliyorlar. Bu tezgahlanan oyuna izin vermezler ve tarafta olmazlar.

Kimliğine, diline, kültürüne, tarihine, milli varlığına ve birliğine sahip çıkmak, her Irak Türkmen’inin en kutsal görevidir. Ayrıca Türkmenler hedefini bilen ve davasına inanan yeni bir nesil yetiştirmek, başkalarından medet umma yerine kendi başının çaresine bakmak zorundadır.

Hem Irak’ın toprak bütünlüğü bağıra bağıra savunuluyor hem de Irak Merkezi Hükümeti’nin bilgisi ve izni olamadan doğrudan bölgesel Kürt yönetimi ile petrol ve ticaret anlaşmaları yapılıyor. Yani Türkiye, Irak Anayasa’sına aykırı olarak Irak’ın bütünüyle değil küçük bir parçasıyla petrol anlaşmaları yapıyor.

1976’da çıkarılan 101 no’lu ve 1987’de çıkarılan 272 no’lu kanunlara göre, ham petrol, doğalgaz ve petrol ürünlerinin Irak’tan ihracat ve ithalatına yetkisi olan tek kurumun Irak Milli Petrol Şirketi (SOMO)’dur. Kürt yönetimi tarafından Türkiye’ye yapılan petrol ihracatı ve Türkiye üzerinden uluslararası pazarlara ulaştırılması Irak kanunlarına göre "yasadışı"dır. Irak'ta bulunan petrol ve doğal gaz, sadece Iraklı Kürtlerinin malı değil tüm Irak halkının malıdır. Madde 111 göre: Irak'ta bulunan petrol ve doğal gaz, çeşitli bölge ve vilayetlerde yaşayan bütün Irak halkının malıdır. Türk Hükümeti Irak kanunlarını bilmesine rağmen yasadışı olarak Kürt yönetimi ile petrol anlaşmaları yapıyor. Irak halkına ait petrol ve doğal gazı Mesut Barzani ve Celal Talabani’yi zengin etmek için uluslararası pazarlara ulaştırıyor. Kimin malı kime satılıyor? Şayet aynısını Irak Hükümeti yapsaydı Türkiye ne yapardı? Türkiye’nin bu politikası Irak halkını hem Türkiye’ye hem de Türkmenlere düşman ediyor. Bu politika yüzünden silahsız Irak Türkmenleri yakında yine ağır bedeller ödeyecekler. Türkmenlerin başı belaya girdiğinde onları kim koruyacak? Geçmişte olduğu gibi, kimse.

Bilindiği gibi ülkeler arasında iyi komşuluk ilişkileri büyük önem taşır, ülkeler komşularıyla ilişkilerini karşılıklı saygı ve iyi komşuluk ilkelerine bağlı kalarak sürdürürler. Türk Hükümeti'nin komşu ülkelerle ''Sıfır sorun'' politikası, herkesle çatışma politikasına dönüştü.

Gazeteci-yazar Cengiz Çandar, Radikal gezetesinde 7 Eylül 2012 tarihli “Ortadoğu Statükosu Bozulunca” yazısında: “Türkiye’nin şu andaki dış politika görüntüsünün “komşularla sıfır sorun” ile ilgisi kalmadı. Tam tersine, “sorunsuz sıfır komşu” politikasına dönüştü. Mesut Barzani başkanlığındaki Irak Kürt bölgesel yönetiminden gayrı (bu da ayrı bir ironi) Türkiye’nin sorunsuz tek bir komşusu yok. Tüm komşularıyla ağır sorunları var.”

Irak’ın toprak bütünlüğü Türkiye için önemlidir deniliyor!!!! Ama Türkiye komşuluk ilişkilerini Irak Devleti ile değil dört ülkenin toprağını ( Irak, Türkiye, İran ve Suriye) içine alan Kürt devleti kurmak isteyen Mesut Barzani ile geliştiriyor. Nasıl bir çelişki bu? Bunun adına da politika deniliyor… Türkiye'nin komşu ülkelerle “sıfır sorun” politikası bu mudur?
ALİ KERKÜKLÜ Yazarn dier yazlar (64)...

Irak Cumhurbaşkanı, Türkmen liderle görüştü

Hits: 5

Irak Cumhurbaşkanı Fuat Masum, Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı ve Kerkük Milletvekili Erşe…

Devam...

Türkmeneli dergi 118

Hits: 6

Devam...

Irak Türkmen Cephesi havan saldırısının sebebini açıkladı

Hits: 80

​ Irak Türkmen Cephesi, Salahattin iline bağlı Tuzhurmatu ilçesine dün düzenlenen havan sald…

Devam...

Türkmenlere Havan Saldırısı! Şehit ve Yaralılar Var

Hits: 45

Irak’ın Selahattin iline bağlı Türkmen Tuzhurmatu ilçesinde düzenlenen havan saldırısınd…

Devam...

Ah Bağdat ah...

Hits: 30

Anadolu Yayıncılar Derneği olarak Irak Gazeteciler Cemiyetinin davetlisi sıfatı ile Bağdat’a…

Devam...

Peşmerge ve Kürt Güvenlik Güçleri Bölgede İnsanlık ve Savaş Suçu İşliyor

Hits: 57

Irak Başbakanı Haydar İbadi, Irak'ın kuzeyindeki yönetime bağlı Asayiş güçleri tarafında…

Devam...

Barış ve Anda'dan Türkmen okullarına yardım

Hits: 32

ANDA Kardeşe Vefa Derneği ve Barış İnsani Yardım Vakfı Türkmen okullarına eğitim malzemele…

Devam...

Türkmenler Kerkük'teki ABD varlığından endişeli

Hits: 39

Irak Türkmen Cephesi Kerkük Milletvekili Turan, "ABD güçlerinin, geçmişte olduğu gibi tarafs…

Devam...

Büyükelçi Yıldız, Telaferli Türkmen Aşiretler ile bir araya geldi

Hits: 51

Türkiye'nin Irak Büyükelçisi Fatih Yıldız, Telaferli Türkmen aşiretler ile Türk Büyüke…

Devam...

İbadi'ye 11 maddelik Kerkük önerisi

Hits: 46

Irak Türkmenler Yüksek Koondinasyon Kurulu, Irak Başbakanı İbadi ile bir görüşme yaptı.Irak…

Devam...

Yazarn ok okunan

Türk Diyarı Kerkük Elden Gidiyor!

Hits: 29627

Türkmen şehri Kerkük resmi olarak Bağdat yönetimine bağlı bir kenttir. Ancak peşmerge, 2014…

Devam...

Irak Türkmenleri petrol kurbanıdır!

Hits: 23098

18 Ekim 2016 tarihinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Musul'a yönelik yaptığı a…

Devam...

Türkmen Diyarı Kerkük’te Kürtlerin Oynadığı Oyun Herkesi Yakacak!

Hits: 21398

Türkmen şehri Kerkük resmi olarak Bağdat yönetimine bağlı bulunuyor. Ancak peşmerge, 2014 y…

Devam...

Türkmen Şehri Kerkük’ün Güvenlik Dosyası Kimin Elinde?

Hits: 21096

Eski Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani liderliğinde KYB Genel Sekreter Yardımcısı ve Irak K…

Devam...

Erbil’in Türk Kimliği ve Tarihi Gerçekler

Hits: 20584

Er­bil, Kerkük gibi bir Türk şeh­ridir. Türk­men­le­rin yoğun yer­le­şim mer­kez­le…

Devam...