1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2018-07-19
Facebook Twitter Youtube
Yeniler

Kerkük’ü Kimseye Yamamayın!

ALİ KERKÜKLÜ


Türkiye’nin susarak izlediği hayati konulardan birisi de hiç şüphesiz Kerkük, Tuzhurmatu, Telafer gibi 3 milyon Irak Türkmeninin bulunduğu bِlgelerde yaşananlar. ABD’nin 2003’te Irak’ı işgalinden sonra, arkasına Amerikan ordusunu alan Barzani ve Talabani, çoğu Türkmenlere ait olan bِlgeleri işgal etti.

Kürt grupları, Türkmen şehri Kerkük'ü zorla ele geçirmek için son yıllarda uyguladığı sistemli çabalar herkesin malumudur. Tapu ve nüfus daireleri yakılmış yıkılmış, tarihi Türk mezarları parçalanmış, Türkmenler zulümlerle yıldırılmaya çalışırken Kürt bِlgeleri, Türkiye, İran ve Suriye’den 700 bin Kürt Kerkük'e yerleştirilmiş, Türkmenler ancak dillerinden, kültürlerinden hatta evlatlarının canlarından feragat etme şartlarıyla Kerkük'te kalabilme hakkına sahip olmuşlardır. Kürt grupların, tek ortak nihai hedefi Türkmenleri Iraktan çıkarmak ve bِlgede bulunan petrol yataklarına hâkim olma hesabıdır. Türkmenler, zengin petrol yatakları üzerinde yaşıyor. Ama Petrol Türkmenlerin baş belâsı olmuş, insanlarına felaket, kan, ِlüm ve gِzyaşı getirmiştir.

Herkes bilmelidir ki, Kerkük’ün Kürtleştirilmesi ise bu adımların en ِnemlisidir. Kerkük’ün Kürtleştirilmesinin kabul edilmesi halinde Kürt grupların “büyük Kürdistan”ının dِrt yِne (Irak, Türkiye, İran ve Suriye) genişlemesinin ِnündeki en zorlu engel ortadan kalkmış olacaktır.

30 Kasım 2012 tarihinde ـmit Özdağ’ın “ Neden Kerkük’ü tartışıyoruz” yazısında:

“Irak’ın Kuzeyinde bir Kürt devleti, Kerkük petrollerine sahip olmadan yaşayamaz. Kerkük’ün Barzani tarafından işgalinin hukuken de gerçekleşmesi durumunda Barzani’yi hiçbir güç Irak içinde tutamaz. Irak’ın Kuzeyinde bağımsız Kürdistan kurulur. Kerkük petrolleri üzerinde oturan bir Kürdistan’ın Türkiye’nin güneydoğusu üzerinde oluşturacağı cazibe açıktır. AKP’nin PKK’yı tatmin ve taviz üzerine kurulu politikasının ortaya çıkardığı ve güçlendirmeye devam ettiği ayrışmacılık ve ayrı millet bilinci ile Irak’ın Kuzeyinde ekonomik cazibe merkezi haline gelen bir Kürdistan birleşince, sizce Türkiye’nin birliğini devam ettirmek mümkün olur mu? Kerkük bundan dolayı da ِnemlidir ve Irak’ın toprak bütünlüğü içinde kalmalıdır. Oysa Ankara susarak, Barzani’yi cesaretlendiriyor.”

Hem Araplar hem de Kürtler Türkmenleri Irak'ta Türkiye'nin bir uzantısı ve beşinci kolu olarak gِrüyorlar. Irak rejimleri hemen hemen her devirde Türkmenleri potansiyel bir tehlike olarak gِrdüler. Ki Irak Türk­menleri, Irak dev­le­ti ku­rul­du­ğun­dan be­ri dev­le­ti­ne, toprağına ve bay­ra­ğı­na sa­dık bir top­lum ola­rak şe­ref­li bir geç­mi­şe sahip­tir. Türkmenler Irak'ta hiçbir zaman ayrılıkçı bir siyaset gütmemiş, isyana kalkışmamış, devletine karşı silah çekmemiş ve Irak askerini ِldürmemiştir. Savaşlarda vatanını şereflice savunmuş ve ülkesi uğruna binlerce şehit vermiştir. Türkmenler Irak’ın parçalanmasına karşı olan ve Irak’ın toprak bütünlüğünü en çok savunan ve ülkesini seven insanlardır. Bunlar zaten Türkmenlerin doğasında var.

Ama ne yazık ki, yıllarca Irak Türkmenleri, Irak rejimleri tarafından baskı, zulüm, işkence, asimilasyon, etnik temizlik, katliamlar ve zorla gِçe tabi tutulmuşlardır. Şimdi de aynısını Kürtler yapıyor.

Türkiye’nin Irak ile yaşadığı sorunların acısını, Irak rejimleri hep Türkmenlerden çıkardı. 1 Mart Tez­ke­re­si­nin Türkiye Büyük Millet Meclisi ta­ra­fın­dan reddedil­me­si üze­ri­ne ABD, ِf­ke­si­ni yine Türkmen­ler­den çıkar­dı. ABD, Türk­men şehri Ker­kü­k’­ün Kürt­leş­ti­ril­me­si­ne ve Türk­men­le­re et­nik te­miz­lik yapılma­sı­na des­tek ver­di. 2003 yılında Kerkük Kürtler tarafından işgal edildi, yakılıp yıkılıp ve yağmalandı, tapu ve nüfus daireleri yakıldı ve Kerkük’e yüz binlerce Kürt ithal edildi.

Bugün Türkmenlerin varlığını tehdit eden terِr ve şiddet politikalarının sürmesi karşısında, Türk hükümetinden hiçbir ses çıkmaması ve bu duruma sessiz kalması gerçekten düşündürücüdür. Türk Hükümeti feryadımızı gerçekten duymuyor mu? O zaman elinizi yakamızdan çekin, bedel ِdemekten gücümüz kalmadı!

Türkiye'nin kırmızı çizgisi Kerkük ne oldu? Bugün Kerkük’ün kilit noktaları silahlı Kürt grupların denetiminde. Türkmenlerin Kaderini Kürt gruplarına teslim etmek insani, vicdani ve ahlaki mi?

Bِlgede Türkmenlerin ِnemi ve değerini bilmeyenlere sesleniyoruz! Sakın ha petrol için Kerkük ve Türkmenleri Kürt bِlgesel yِnetimine kimse yamamaya kalkışmasın, Türkmenler ne olup bittiğini çok iyi biliyorlar. Bu tezgahlanan oyuna izin vermezler ve tarafta olmazlar.

Kimliğine, diline, kültürüne, tarihine, milli varlığına ve birliğine sahip çıkmak, her Irak Türkmen’inin en kutsal gِrevidir. Ayrıca Türkmenler hedefini bilen ve davasına inanan yeni bir nesil yetiştirmek, başkalarından medet umma yerine kendi başının çaresine bakmak zorundadır.

Hem Irak’ın toprak bütünlüğü bağıra bağıra savunuluyor hem de Irak Merkezi Hükümeti’nin bilgisi ve izni olamadan doğrudan bِlgesel Kürt yِnetimi ile petrol ve ticaret anlaşmaları yapılıyor. Yani Türkiye, Irak Anayasa’sına aykırı olarak Irak’ın bütünüyle değil küçük bir parçasıyla petrol anlaşmaları yapıyor.

1976’da çıkarılan 101 no’lu ve 1987’de çıkarılan 272 no’lu kanunlara gِre, ham petrol, doğalgaz ve petrol ürünlerinin Irak’tan ihracat ve ithalatına yetkisi olan tek kurumun Irak Milli Petrol Şirketi (SOMO)’dur. Kürt yِnetimi tarafından Türkiye’ye yapılan petrol ihracatı ve Türkiye üzerinden uluslararası pazarlara ulaştırılması Irak kanunlarına gِre "yasadışı"dır. Irak'ta bulunan petrol ve doğal gaz, sadece Iraklı Kürtlerinin malı değil tüm Irak halkının malıdır. Madde 111 gِre: Irak'ta bulunan petrol ve doğal gaz, çeşitli bِlge ve vilayetlerde yaşayan bütün Irak halkının malıdır. Türk Hükümeti Irak kanunlarını bilmesine rağmen yasadışı olarak Kürt yِnetimi ile petrol anlaşmaları yapıyor. Irak halkına ait petrol ve doğal gazı Mesut Barzani ve Celal Talabani’yi zengin etmek için uluslararası pazarlara ulaştırıyor. Kimin malı kime satılıyor? Şayet aynısını Irak Hükümeti yapsaydı Türkiye ne yapardı? Türkiye’nin bu politikası Irak halkını hem Türkiye’ye hem de Türkmenlere düşman ediyor. Bu politika yüzünden silahsız Irak Türkmenleri yakında yine ağır bedeller ِdeyecekler. Türkmenlerin başı belaya girdiğinde onları kim koruyacak? Geçmişte olduğu gibi, kimse.

Bilindiği gibi ülkeler arasında iyi komşuluk ilişkileri büyük ِnem taşır, ülkeler komşularıyla ilişkilerini karşılıklı saygı ve iyi komşuluk ilkelerine bağlı kalarak sürdürürler. Türk Hükümeti'nin komşu ülkelerle ''Sıfır sorun'' politikası, herkesle çatışma politikasına dِnüştü.

Gazeteci-yazar Cengiz Çandar, Radikal gezetesinde 7 Eylül 2012 tarihli “Ortadoğu Statükosu Bozulunca” yazısında: “Türkiye’nin şu andaki dış politika gِrüntüsünün “komşularla sıfır sorun” ile ilgisi kalmadı. Tam tersine, “sorunsuz sıfır komşu” politikasına dِnüştü. Mesut Barzani başkanlığındaki Irak Kürt bِlgesel yِnetiminden gayrı (bu da ayrı bir ironi) Türkiye’nin sorunsuz tek bir komşusu yok. Tüm komşularıyla ağır sorunları var.”

Irak’ın toprak bütünlüğü Türkiye için ِnemlidir deniliyor!!!! Ama Türkiye komşuluk ilişkilerini Irak Devleti ile değil dِrt ülkenin toprağını ( Irak, Türkiye, İran ve Suriye) içine alan Kürt devleti kurmak isteyen Mesut Barzani ile geliştiriyor. Nasıl bir çelişki bu? Bunun adına da politika deniliyor… Türkiye'nin komşu ülkelerle “sıfır sorun” politikası bu mudur?
ALİ KERKÜKLÜ Yazarn dier yazlar (64)...

Kerkük'te 9 patlama: 17 kişi yaralandı

Hits: 72

Kerkük kentinde peş peşe 9 patlama gerçekleştiği öğrenildi. Yerel kaynaklardan alınan bilgi…

Devam...

Kerkük Havalimanı ağustos ayında açılacak

Hits: 85

Kerkük Valisi Rakan el-Cuburi, Kerkük Havalimanı'nın gelecek ağustos ayında uçuşlara açıla…

Devam...

IRAK’TA OTORİTE KRİZİ

Hits: 45

Iraklıların büyük bir çoğunluğu 12 Mayıs’ta yapılan genel seçimlere hile ve usulsüzlük…

Devam...

1959 KATLİAMI,NESİLLER BOYUNCA HAFIZADAN SİLİNMEYECEK

Hits: 64

Türkmenlerin maruz kaldığı 1959 Kerkük Katliamı’nın 59. Yıldönümü münasebeti nedeniyl…

Devam...

Salihi: Türkmen gencinin Türkiye Burslarına kabul edilmediğini biliyoruz

Hits: 128

Bugünlerde, Irak dahil pek çok ülkeden gencin Türkiye'de yüksek öğretimde eğitim alması ama…

Devam...

'Gaye bölgeyi Türkmen varlığından arındırmaktı, hesap tutmadı'

Hits: 270

Kerkük Vakfı Başkanı Erşat Hürmüzlü, "Gaye Türkmenleri yıldırmak, korkutmak ve Kerkük il…

Devam...

Kerkük'te oyları çalanları asla affetmeyiz

Hits: 45

Irak Başbakanı İbadi, "Kerkük'te elle sayım sonuçları ne olursa olsun oyları çalanları asl…

Devam...

Kerkük'te 8 ayda 22 Türkmen öldürüldü

Hits: 51

Irak'ın Kerkük kentinde son dönemde Türkmenlere yönelik suikastlar bitmek bilmiyor. Kerkük'te …

Devam...

Kerkük Havalimanı uçuşlara açılacak

Hits: 64

Irak Ulaştırma Bakanı Kazım Fincan el-Hamami, Kerkük Havalimanı'ndan önümüzdeki iki hafta i…

Devam...

Bir Asırdır Suriye ve Irak bir Türkmen Yurdu.!

Hits: 99

Irak ve Suriye’de devam eden etnik ve mezhepsel çatışma yıllarca sürse bile, sonunda siyasi c…

Devam...

Yazarn ok okunan

Türk Diyarı Kerkük Elden Gidiyor!

Hits: 32449

Türkmen şehri Kerkük resmi olarak Bağdat yِnetimine bağlı bir kenttir. Ancak peşmerge, 2014…

Devam...

Irak Türkmenleri petrol kurbanıdır!

Hits: 24063

18 Ekim 2016 tarihinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Musul'a yِnelik yaptığı a…

Devam...

Türkmen Şehri Kerkük’ün Güvenlik Dosyası Kimin Elinde?

Hits: 23864

Eski Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani liderliğinde KYB Genel Sekreter Yardımcısı ve Irak K…

Devam...

Türkmen Diyarı Kerkük’te Kürtlerin Oynadığı Oyun Herkesi Yakacak!

Hits: 23501

Türkmen şehri Kerkük resmi olarak Bağdat yِnetimine bağlı bulunuyor. Ancak peşmerge, 2014 y…

Devam...

Erbil’in Türk Kimliği ve Tarihi Gerçekler

Hits: 21352

Er­bil, Kerkük gibi bir Türk şeh­ridir. Türk­men­le­rin yoğun yer­le­şim mer­kez­le…

Devam...