1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2018-05-23
Facebook Twitter Youtube

Fuzuli ـniversitesi Hakkında…

TÜRKMEN GENÇLERİNİN ARTIK UYANIŞ ANI GELDİ

Suphi Saatçi

<H1 style="MARGIN: 0cm 0.75pt 0pt 0cm; BACKGROUND: white">Siyasî rejimler ve yِnetim biçimi ne olursa olsun, toplumlar her zaman güven ve istikrar içinde hayatını sürdürmek isterler ve bunun için mücadele verirler. Irak’ın hem krallık hem de cumhuriyet dِnemlerinde Türkmen toplumu, ِzlediği demokratik ortama ve insanî haklarını ِzgürce kullanacak bir yِnetim düzenine kavuşamamıştır.


 2003’ten beri bir türlü istikrara kavuşamayan, demokratik ilkeleri yِnetim biçimine egemen kılacak olgunluğa ulaşamayan Irak’taki siyaset pazarı, ister istemez çoğu kez demokrasi dışı üslupların etkisinden kurtulamamaktadır. Özellikle militarist baskıların geçerli olduğu ortamlarda, hiç şüphesiz demokratik ilkelere bağlı olarak siyaset yapmak da kolay değildir. Irak’ta siyaset kültürünün ve demokrasi geleneğinin gelişip olgunlaşması, anlaşılan daha uzun yıllar alacaktır. Bu durum karşısında Türkmen siyasetçileri mücadele verirken, politik ağırlığı olan oluşumlarla dayanışma içinde hareket etmek zorundadırlar. Bu mücadele tarzı ile Türkmen toplumu için kazanımların elde edilmesi de mümkündür. Bu hususta ِncelikle yapılması gereken işler konusunda bir yol haritasına da ihtiyaç vardır. Türkmen siyasetçilerin üzerinde durdukları konular, genellikle siyaset içerikli ve Türkmenlerin Irak anayasasında hak ettikleri kazanımları elde etmeleri üzerine yoğunlaşmıştır. Bunun elbette ki ِnemi büyüktür ve bu yolda mücadele etmekten vazgeçilmemelidir. Ancak geleceğe yِnelik ve Türkmen toplumunun ileriki kuşaklarını etkileyecek bazı kazanımlar için de mücadele verilmelidir. Bunların başında Türkmen toplumunun talep ettiği ana dilde eğitim haklarının garanti altına alınmasıdır. Buna paralel olarak, geçmiş rejimler tarafından bile verilmiş olan kültürel ve basın yayın haklarının canlandırılması da ِnemli kazanımların başında yer alır. Bunların arasında devlet tarafından finanse edilen radyo ve televizyon yayınlarının, hem de çağdaş donanımları ve yenilenmiş alt yapıları ile tekrar hizmete sokulmaları, toplumun beklentileri arasında ِn sırada olmalıdır. Bu hususta Türkmen siyasetçilerine büyük gِrevler düşmektedir. Yeniden yapılanma sürecine girmiş olan Irak’taki yِnetim kademelerine, her nedense Türkmen kِkenli olanlar yaklaştırılmamakta ve bu konuda akıl almaz bir etnik ayrımcılık yapılmaktadır. Bunun kırılması ve Türkmen kِkenli binlerce üniversite mensubu gencin devletin çeşitli kademelerinde istihdam edilmelerine imkân sağlanmalıdır. Bu konuda da Türkmen siyasetçileri çaba harcamalıdır. Fuzuli ـniversitesi Hayal mi oldu?Türkmen sivil toplumu tarafından büyük bir heyecan ile başlayan Kerkük’te Fuzuli ـniversitesi’nin kurulması projesi üzerinde durmak gerekir. Özellikle rahmetli Prof. Dr. İhsan Doğramacı Hocamızın ِncülüğünde başlayan bu projenin bِlgedeki ayağını, yine rahmetli olan Dr. Salim Doğramacı yürütüyordu. Bu işin akıbeti hakkında hiçbir bilgiye sahip olamadık. Bu güzel ve anlamlı projenin, hem de adına yakışır biçimde hayata geçirilmesi konusunda büyük ümitler beslemiştik.    Bu konuda âcizane bazı gِrüşleri değerli okuyucularla paylaşmak yararlı olacaktır. Fuzuli ـniversitesinin Kerkük’te kurulması için, anladığım kadarı ile müteşebbis heyet bağış toplamada 5-6 milyon gibi bir rakam hedeflemişti.  Bu para toplandıktan sonra harekete geçeceklerini sِylemişlerdi. Bu hususta Dr. Salim Doğramacı, İstanbul’da da bir toplantı düzenleyerek, proje hakkında bilgi vermişti. Her şeyi çok ideal ve mükemmel biçimde gerçekleştirmek istiyorlardı. Elbette ki bizler de buna can ü gِnülden katılmak düşüncesinde idik ve her türlü desteği vermek niyetinde olduğumuzu beyan etmiştik. Ancak bu hususta bazı gِrüşlerimizi de bilgilerine sunduk. Bu gِrüşlerimizi burada bir kez daha arz etmek isteriz:1. Kerkük’te kurulacak bir ِzel üniversite, ilk kuruluş aşamasında bütün birimleri ve her çeşitli fakülteleri bünyesinde barındırması kolay değildir ve mümkün olmayabilir. Daha açık ve basit bir anlatımla ifade edersek, bir üniversite ilk kurulurken Tıp fakültesi, Diş hekimliği veya Eczacılık fakülteleri, Mühendislik ve ileri teknolojilere dayalı bِlümlere sahip fakültelerin aynı anda açılması kolay değildir ve büyük masraflara yol açar. 2. Kerkük’te açılacak bir ِzel üniversitede çocuğunu okutmak isteyen bir veli, buraya yüklü miktarda para ِdeyecektir. Örnek olarak bir vatandaşın, Kerkük’teki Fuzuli ـniversitesi’nin Tıp Fakültesinde çocuğunu okutması için, bu fakültenin çok kaliteli olmasına inanmak ister. Dünyanın tanınmış tıp fakülteleri dururken, bu vatandaş çocuğunu neden burada okutsun? 3. Fuzuli ـniversitesinin kendine ِzgü bir cazibe merkezi ve bazı bilim alanlarında dünyada rakipsiz olması gerekir. Bu alanların başında Irak Türkmen Dili ve Edebiyatı olabilir. Yani bir Türkiyeli, bir Hollandalı, bir Alman veya bir Fransız, Türkmeneli’nde konuşulan Türkçe ağızları ِğrenmek ve bunun eğitimini gِrmek istiyorsa, Kerkük’e gelip Fuzuli ـniversitesinin Türkmen Dili ve Edebiyatı bِlümüne girmek ister. Çünkü bu dil ancak ve ancak en sağlıklı ve en doğru biçimde bu coğrafyada ِğrenilebilir. Hem de çarşısı ve pazarı ile canlı bir okul olan Kerkük’te birkaç yıl yaşayan için bu dili ِğrenmek daha da kolaylaşır.  Gِrüldüğü gibi Fuzuli ـniversitesini hayata geçirmek için, çok para istemeyen mütevazı bِlümlerle başlamak mümkündür. İleriki aşamalarda ihtiyaca gِre başka bِlümler de açılabilir. Fuzuli ـniversitesinin kuruluşunun bir ham hayal olmasını istemiyorsak, bu işe dِrt elle sarılmalıyız. Hatta Türkmen siyasetçilerinin bu konuda devletten de maddi yardım, bina veya arsa gibi hizmet desteği sağlamaları gerekir.   Müzik KonservatuarıKerkük’te ayrı bir cazibe merkezi olabilen bir diğer eğitim kurumu da, müzik eğitimi veren konservatuardır. Bu müzik okulunda da ِzellikle Türkmen müziğinin üstün sanat değeri taşıyan hoyrat usullerinin (makamlarının) ve türküleri ile musiki aletlerinin icra teknikleri ve gelenekleri, ayrıca bütün bir Türkmeneli yِresindeki musiki kültürünün eğitimi yapılmalıdır. Buna bağlı olarak Irak makamları dâhil, Türk musikisi ile olan ilişkiler akademik düzeyde eğitim programlarında yer almalıdır. Daha ِnceki yazılarımızda da değindiğimiz gibi, bu konservatuara da Abdülvahit Küzecioğlu adının verilmesi, bu büyük sanatkâra karşı bir kadirşinaslık sayılır. Türkiye’de konservatuar eğitimi gِren birçok ِğrenci, Kerkük musiki kültürü ve geleneğine ilgi duymaktadır. Bu ِğrenci adayları, Kerkük’te hem de musiki kültürünün yaşadığı merkezde kurulacak bِyle bir eğitim kurumuna koşarak geleceklerdir. Kerkük’te Abdülvahit Küzecioğlu Konservatuarının kuruluşu, aslında bir devlet yatırımı olarak ele alınmalıdır. Bu hususta yine Türkmen siyasetçilerine büyük gِrevler düştüğünü hatırlatmak isteriz.      Fuzuli ـniversitesinin kuruluşunu hayal ederken, aynı zamanda Türk edebiyatının büyük şairi Fuzuli’nin, hâlâ torbada bekleyen kemikleri bizleri üzmektedir. Bu eşsiz şairi, layık olduğu bir mezara kavuşturmak da, millî gِrevlerin başında gelmektedir. Fuzuli’ye mezar yapmayı gerçekleştirecek olan kişi, her halde tarihe kahraman olarak geçecektir. Unutmayalım ki Fuzuli için gerçekleştirilecek her yatırım, bütün bir Türk dünyasında büyük yankı uyandıracaktır. Bakalım bu onur kime nasip olacaktır…      

Suphi Saatçi Yazarn dier yazlar (33)...

Türkmenlerin "tamam" deme tehlikesi yok mu

Hits: 26

Irak'ta seçim sonrası kaos devam ediyor... Kerkük, Süleymaniye ve Erbil'de  yapılan seçim hil…

Devam...

Kerkük'te seçim gerilimi

Hits: 23

Seçimler sonrası Kerkük'te gerilim yüksek. Türkmenler ve Araplar, seçimlerde hile yapıldığ…

Devam...

Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşat Salihi Aydınlık’a konuştu: ABD bunu bilsin!

Hits: 22

Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşat Salihi, bayrak krizi ve gayrimeşru referandum sürecinde ya…

Devam...

TÜRKMEN GENÇLERİNİN ARTIK UYANIŞ ANI GELDİ

Hits: 228

Ey Türkmen genci bugün bizim bölge çok zorlu ve meneşekkat günler geçiriyor bizi 1959 katliam…

Devam...

Kerkük Türkmen kızının Feryadı Türkiye ve Türk Dünyasına

Hits: 421

Rahman ve rahim olan Allahın adı ile Türkmen kızı Türkmeneli kerkükten sesleniyorum bizim ana…

Devam...

Kerkük'te seçim gerilimi

Hits: 45

Seçimler sonrası Kerkük'te gerilim yüksek. Türkmenler ve Araplar, seçimlerde hile yapıldığ…

Devam...

Kerkük Valisi'nden 'seçim sonuçlarını reddediyoruz'

Hits: 25

Kerkük kentindeki Araplar, genel seçimlere şaibe karıştırıldığı iddiasıyla seçim sonuçl…

Devam...

DEMOKRATİK SEÇİMLER ve MAVİ BAYRAK DİRENİŞİ

Hits: 39

Irak'ta, 12 Mayıs 2018 tarihinde parlamento seçimleri gerçekleşti. Adaylar, koalisyonlarla seçi…

Devam...

Türkmenler, Irak Seçim Komiserliği aleyhine imza kampanyası başlattı

Hits: 19

Kerkük kentinde genel seçimlere şaibe karıştırıldığı iddiasıyla protestolar düzenleyen T…

Devam...

IRAK SEÇİM SONUÇLARI

Hits: 75

12 Mayıs’ta Irak’ta yapılan genel seçimlerin kesin olmayan şaşırtıcı sonuçları ile ilg…

Devam...

Yazarn ok okunan

Irak ve Suriye’de İstikrar Sağlanmadıkça…

Hits: 26679

Güney komşumuz Irak, 2003 yılı işgalinden sonra, ne yazık ki hâlâ istikrar ve barış ortam…

Devam...

Kerkük Katliamı ve Türkmenlerin Bitmeyen Çilesi

Hits: 26024

Bugünkü Irak toprakları Osmanlı dِneminde Bağdat, Basra ve Musul adları ile tanınan üç eya…

Devam...

Kerkük’te Bayrak Zorbalığı

Hits: 24767

Osmanlı Devleti’nin idarî taksimatında Irak üç eyaletten oluşuyordu: Bağdat, Basra ve Musul…

Devam...

Erbilli Sanatçı Yunus Hattat Demirci

Hits: 4731

Türkmen kültürü ve sanatının Irak’taki ِnemli merkezlerinden biri olan Erbil, tarih boyunca…

Devam...

Türkmen Dağarcığı: Kerkük’ün Altın Gerdanlığı - Taşkِprü

Hits: 4010

Şehirlerin kimlikleri de tıpkı insanlar gibidir. İnsanlar gِrünüşleri, ses tonları gibi …

Devam...