1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2018-05-24
Facebook Twitter Youtube

kerkük'ten geldim -5: YOLUMUZ MUSUL’A DـŞـYOR

Türkmenlerin "tamam" deme tehlikesi yok mu

Güngör YAVUZASLAN

<P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" class=MsoNormal>Kerkük-Erbil hattından biz zamanlar Osmanlının ve Ortadoğu’nun kalbinin attığı Musul’a gidiyoruz. Amacımız Irak’ı n en büyük ilçesi ve 70’li yıllardan beri il Irak-Suriye-Türkiye üçgeninde kalan Talafer’e ulaşmak. Erbil’de yola çıktığımızda 30 km sonra sonra sanki bambaşka bir ülkedeyiz ırak’ın iki yüzünü gِrüyoruz.Binalar  izlerini taşıyor, sık sık kontrol noktaları var, yol kenarlarında bidonlarda benzin satılıyor.Telafer  Musul ‘a bağlı ve olağanüstü güvenlik ِnlemlerinin alındığı bir kent.Hem Suriye sınırıa yakın olması hem de ABD işgali yıllarında direnişçilerin merkezi olması nedeniyle askeri ِnlemler üst düzeyde.Geçerli vizemiz ve iznimiz olmasına rağmen Telafer’deki askeri tugayın komutanı olan general kentte  izni vermedi.Nedeni ise güvenliğimizi sağlayamayacağını sِylemesi oldu.Bizden 1 saat ِnce BM gِrevlilerini de aynı gerekçe ile geri gِnderdiğini sِylüyor.Bِlgeye yeni atanan general sert ِnlemleri ile dikkat çekiyor.Aynı gün BM gِrevlileri ve bir Türk gazetecinin bِlgeye gelmesi sinirlerini alt üst etmiş durumda.Amerikalıların Irak ordusuna petrol karşılığı sattığı 2.el hammer cip ile kent dışına çıkartılıyoruz.Yinede  3 saat Telafer’de asker kontrolünde de olsa kalıyoruz.Telafer tamamen unutulmuş, hiçbir yatırımın yapılmadığı tamamı Türk olan bir Irak şehri.kalesi Amerikalılar zamanından beri askeri üs olarak kullanılıyor.Tellafer’de  eller tetikte.Bِlge’de ِzgür Suriye Ordusu ve El Kaide elemanlarının sınırı aşarak bِlgeye gelebileceği korkusu hakim.Bağdat yِnetimi Maliki’ye sıkı sıkı bağlı askerlerden oluşan ciddi bir birliğini bِlgede tutuyor.


TـRK DİPLOMATLAR ‘’ORTADOĞU’DAKİ BAYRAKLARIMIZ’’


Telafer’de ayrıldıktan sonra Musul’a doğru yol alıyoruz.ırak’ın en büyük şehirlerinden biri olan Musul’da ilk dikkatimizi çeken kontrol noktaları oluyor.Güvenlik ciddi bir sorun aynı gün güvenlik noktalarına 2 saldırı oldu vebir polis hayatını kaybetti.Cumhurbakanlığı başdanışmanımız Erşat Hürmüzlü beyin yِnlendirmesi ile Musul Başkonsolosumuz Ahmet Yazal’ın konuğu oluyoruz.Yazal başarılı bir diplomat.Kerkük Ahmet Yazal’ın sorumluluk alanında. Ahmet Yazal, 15 Kasım 2011’de Türkiye Cumhuriyeti Musul Başkonsolosluğu’nda Başkonsolos olarak gِrev yapmaya başlamıştır. Irak’ta halk arasındaki adı ise’’DAVUTOĞLU’’..Musul başkonsolosluğumuzun bahçesinde  şehit Özel Harekek Polislerimizin temsili kabirlerinin ِnünde saygıyla eğiliyoruz.Polis şehitlerimizin yanında yaşamını yitiren diğer Türk gِrevliler ininde temsili kabirleri var.Konsolosluk binası temiz ve bakımlı.


Başkonsolos Yazal, Ankara Atatürk Anadolu Lisesi ve Ortadoğu Teknik ـniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yِnetimi Bِlümü’nden mezun olduktan sonra 1992 yılında katıldığı T.C. Dışişleri Bakanlığı’nda sırasıyla Kuzey Amerika ـlkeleri, Balkanlar ve Irak Daireleri’nde gِrev almıştır. Yurtdışında ise sırasıyla T.C. Saraybosna Büyükelçiliği (İkinci Katip), Bregenz Başkonsolosluğu (Muavin Konsolos), Kosova Türk Eşgüdüm Bürosu (Temsilciliği tedvire memur İkinci Katip), Roma Büyükelçiliği (NATO Koleji Kıdemliler Kursu), NATO Daimi Temsilciliği (Müsteşar), Bağdat Büyükelçiliği (Müsteşar) ve Basra Başkonsolosluğu’nda (Başkonsolos) gِrev almıştır.Bِlgede çok  sevilen bir diplomat olan Yazal bizi konuk ediyor.Türkmenler ne zaman bir sorunları olsa kapısını çalıyorlar.Ramazan Bayramı arifesinde Türkiye için  bin beşyüz kişi vize almış.


AHMET  YAZAL ANLATIYOR


 


 Başkonsolosluğumuz, yeniden faaliyete başladığı 2007 yılı Şubat ayından bu yana, Musul’u çeşitli vesilelerle ziyaret eden ya da burada mukim vatandaşlarımızın tüm konsolosluk işlemlerine yardımcı olmakta, vilayetteki Irak vatandaşlarının vize işlemlerini yapmakta ve vilayet ile ülkemiz arasında sosyal, kültürel, ticari ilişkileri geliştirmek üzere çabalamaktadır.


Musul şehri Arapça’da Al Mavsil olarak, Asuri İmparatorluğunun başkenti olduğu dِnemde ve bugünkü mülki bِlümlemede Nineva, Türkçe’de ise Musul adıyla adlandırılmaktadır.


Irak’ın başkenti Bağdat’ın 396 km. Kuzeybatısındaki Musul şehri, Dicle (Tigris) nehrinin iki yakasında kurulu olup, nehir üzerindeki 5 kِprü şehrin iki yakasını birbirine bağlamaktadır.


Musul merkezli Ninova, Irak’ın 18 vilayetinden biridir. Toplam 3,5 milyonluk nüfusuyla Ninova, Irak’ın üçüncü büyük vilayeti konumundadır. 2 milyonun üzerindeki nüfusuyla Musul ise Bağdat’ın ardından Irak’ın en kalabalık ikinci şehridir.


Tarihi, kültürel, ticari ilişkiler ve beşeri münasebetler açısından Musul, tarih boyunca ِnem verdiğimiz bir coğrafya olmuştur. 2003 yılındaki savaşın ardından altyapısı yerle bir olan Musul, yeniden imar için ِzellikle firmalarımız açısından ِnemli yatırım fırsatları sunmaktadır.


Uzun süren diktatِrlük dِnemi, komşu ülkelerle yaşanan savaşlar ve 1991 yılındaki Kِrfez Savaşı sonrasında Birleşmiş Milletlerin ambargo uyguladığı, zengin doğal kaynaklara ve yetişmiş insan gücüne sahip olan Irak bugün, başta sağlık ve eğitim olmak üzere her alanda yeniden imar edilmeye muhtaçtır. ـlkede üretim alanlarının kısıtlı ve üretim miktarının son derece yetersiz olması nedeniyle, ihtiyaç duyulan ürünler ithal edilmektedir. Bu anlamda Irak, ülkemiz açısından ِnemli bir ihracat pazarı konumundadır.


2003 yılından bugüne, ِzellikle ülkenin kuzeyindeki yol, kِprü, havaalanı, sağlık merkezi, üniversite, okul ve yurt inşaatları gibi altyapı projelerinin birçoğu Türk firmaları tarafından hayata geçirilmiştir. Konut, hastane, sağlık merkezleri, okul, elektrik santralleri gibi inşaatlara ve içme suyu arıtma, katı atık yِnetimi, kent temizliği gibi alanlarda yatırıma gereksinimi olan, ülkenin güvenlikten en yoksun ikinci şehri konumundaki Musul ise, büyük bir pazar imkânı sunmasına rağmen bu yatırımlardan mahrum kalmaktadır. Bununla birlikte, son dِnemde Türk firmalarının Ninova vilayetinde açılan ihalelere ilgi duymaya başladıkları müşahede edilmektedir. Musul’daki hastane ve stadyum inşaatı gibi projelerin Türk firmalarınca üstlenilmiş olması bu durumun somut bir gِstergesidir.


Son bir yıllık dِnemde, gِrev bِlgemizde Türkiye’den mal ithalatının arttığı gِzlemlenmektedir. Bunda Türk mallarının kalitesine duyulan güven, hem siyasi hem de duygusal anlamda ülkemizin tercih edilmesi ve Başkonsolosçuğumuzca sağlanan vize kolaylığı etkili olmuştur. Nitekim, Başkonsolosluğumuzca 2010 yılında verilen vize sayısı 15.000’den fazlası müteaddit olmak üzere 90.000’i geçmiştir.


Başkonsolosluğumuz, 2007 yılında faaliyete geçtiği günden bu yana sürekli olarak Musul halkına yardım için çalışmaktadır. Temsilciliğimiz, ülke genelinde güvenlik şartlarının çok kِtü olduğu günlerde dahi konsolosluk hizmetini durdurmamıştır. Konsolosluk faaliyetlerimiz yanında Temsilciliğimizin yaptığı ِnemli hizmetlerden biri de muhtelif patlamalarda yaralanan Iraklıların Türkiye’ye gِnderilerek ülkemizde tedavi olmalarını sağlamak olmuştur. Bu çerçevede, bugüne kadar en az yirmi kez Iraklı yaralı tahliyesi yaptık. Bundan bِyle de, ِzellikle Başkonsolosluğumuz bünyesinde faaliyete geçen Ticaret Ataşeliğimizin de çabalarıyla, Türkiye’nin yardımlarının daha çok ekonomik ve sosyal kalkınmaya yِnlendirilmesi için çabalayacağız.


Temsilciliğimiz, Irak’ın kuzeyinde yoğun düzeyde faaliyette bulunan veya Irak’a ilk kez gelmek isteyen Türk şirketlerinin Musul’a ilgilerinin arttırılması ve Musul’un yeniden imarına katkıda bulunmalarının sağlanması için çabalamaktadır. Bu amaçla, muhtelif Türk firmalarının temsilcilerinin Musul’u ziyaret ederek yatırım alanları hakkında bilgi edinmeleri ve yerel yِneticilerle bir araya gelmelerine yardımcı olunmaktadır.


Bu çerçevede Başkonsolosluğumuz, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da gerek iş gerekse turizm amacıyla Musul’u ziyaret edecek olan ve çeşitli vesilelerle Musul’da ikamet eden vatandaşlarımızın karşılaştıkları tüm sorunlarda kendilerine yardımcı olmaya devam edecektir


Güngör YAVUZASLAN Yazarn dier yazlar (40)...

Erşat Salihi, Fatih Yıldız'la görüştü

Hits: 10

Irak Türkmen Cephesi lideri Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız'la görüştü.…

Devam...

Erşat Salihi'den sert uyarı: "Demokrasi nöbetimiz başka bir şeye dönüşebilir"

Hits: 8

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Genel Başkanı Erşat Salihi, Irak seçimlerine dair CNN Türk'e öneml…

Devam...

Türkmenlerin "tamam" deme tehlikesi yok mu

Hits: 39

Irak'ta seçim sonrası kaos devam ediyor... Kerkük, Süleymaniye ve Erbil'de  yapılan seçim hil…

Devam...

Kerkük'te seçim gerilimi

Hits: 24

Seçimler sonrası Kerkük'te gerilim yüksek. Türkmenler ve Araplar, seçimlerde hile yapıldığ…

Devam...

Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşat Salihi Aydınlık’a konuştu: ABD bunu bilsin!

Hits: 22

Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşat Salihi, bayrak krizi ve gayrimeşru referandum sürecinde ya…

Devam...

TÜRKMEN GENÇLERİNİN ARTIK UYANIŞ ANI GELDİ

Hits: 245

Ey Türkmen genci bugün bizim bölge çok zorlu ve meneşekkat günler geçiriyor bizi 1959 katliam…

Devam...

Kerkük Türkmen kızının Feryadı Türkiye ve Türk Dünyasına

Hits: 437

Rahman ve rahim olan Allahın adı ile Türkmen kızı Türkmeneli kerkükten sesleniyorum bizim ana…

Devam...

Kerkük'te seçim gerilimi

Hits: 46

Seçimler sonrası Kerkük'te gerilim yüksek. Türkmenler ve Araplar, seçimlerde hile yapıldığ…

Devam...

Kerkük Valisi'nden 'seçim sonuçlarını reddediyoruz'

Hits: 25

Kerkük kentindeki Araplar, genel seçimlere şaibe karıştırıldığı iddiasıyla seçim sonuçl…

Devam...

DEMOKRATİK SEÇİMLER ve MAVİ BAYRAK DİRENİŞİ

Hits: 40

Irak'ta, 12 Mayıs 2018 tarihinde parlamento seçimleri gerçekleşti. Adaylar, koalisyonlarla seçi…

Devam...

Yazarn ok okunan

Kerkük'ü unutmak, unutturmak

Hits: 28259

Türkiye'de milliyetçi damarı olan çevrelerde bir Kerkük ve Türkmen hassasiyeti vardır. Sِyle…

Devam...

ZOR GـNLER

Hits: 21565

1915 tarihimizde en zorlu yıllardan biridir.1. Dünya Savaşı dağılan Osmanlı ve yedi düvelle …

Devam...

KERKـK ELE DـŞTـ

Hits: 18297

Suriye gündeminde Al Bab, Menbiç, Rakka hattında gelişmeler varkan Türkiye’de Hollanda krizi …

Devam...

Musul´u Konuşurken Türkmenleri Unutmak

Hits: 16531

Bizde herkes Ortadoğu uzmanıdır. Irak’ta Musul’u kurtarma harekatı ِncesi anlatılanlara ba…

Devam...

KERKـK SADECE KERKـK DEĞİLDİR?

Hits: 13437

Türkiye olarak etrafımızda yaşanan olaylara ‘’alan gerçekleri ‘’ile bakmaktan çok uza…

Devam...