1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2018-07-19
Facebook Twitter Youtube

ABD İÇİN ÖNEMLİ OLAN STRATEJİK ÇIKARLARIDIR

IRAK’TA OTORİTE KRİZİ

Ali Kerküklü


1991'de Kِrfez Savaşı'ndan hemen sonra Kuzey'de Kürtler, Güney'de de Şiiler ayaklanırlar. Kendilerine yardım edilmesi için ABD'ye ısrarlı çağrılarda bulundular, fakat ABD parmağını kıpırdatmaz. Saddam'ın kuzeye ilerlemesi karşısında Kürtler kitle halinde Türkiye ve İran'a sığınır. Daha sonra Kürtlerin birbirleri ile savaşmalarını(birbirlerini boğazlamalarını) ِnlemek ve Yıllarca destekledikleri Saddam'ı devirme hareketlerini düzenlemek gِrevi CIA'ya verilir.

CIA’da bu gِrevi Sahada çalışmış en başarılı CIA ajanı Robert Baer'e verir. Baer 1976-1997 yılları arasında CIA’de “saha gِrevlisi” olarak çalışmış, Ortadoğu ve Asya’da gِrev yapmış, Arapça konuşan pek çok üst düzey gِrevde bulunmuş birisidir. Baer ve emrindeki CIA ajanları 21 Ocak 1995 tarihinde Irak’ın Kuzeyine geçerler. Baer çok ciddi bir darbe hazırlığı başlatmıştı. Bağdat'tan Kuzey'e iltica eden bir Iraklı general iki Irak tümeni ile bir tugayın kendisine sadakatini sağlamıştı. Mesud Banzani'nin ve Celal Talabani'nin operasyonu desteklemelerini sağlamaya uğraşıyordu. Özellikle Celal Talabani Erbil'in güneyindeki Irak kuvvetlerine saldırmak gِrevini üstlenmişti. Bu plan iki nedenden akamete uğradı. Birincisi, ABD Milli Güvenlik Konseyi üyesi Anthony Lake'in son dakikada operasyonun durdurulması için verdiği talimattı ve İkincisi Mesud Barzani'nin ihaneti oldu. Bir yıl sonra ise Celal Talabani ile Mesud Barzani yeniden şiddetli bir çatışma içine girdiler. Türkmen şehri Erbil Barzani ve Talabani’nin iktidar çekişmesi alanına girer. Barzan’i Erbil’i kontrolü altına alma hırsı neticesinde Talabani’ ye karşı Saddam'dan yardım ister. Barzani, Saddam ile anlaşmıştır, 31 Ağustos'ta Erbil'e giren Irak birlikleri şehri Barzani'ye teslim eder. CIA ekibi güvenlik ortamının artık mevcut olmadığı sonucuna vararak kendisi ile işbirliği yapan rejim karşıtları ile birlikte Irak'ın Kuzeyini apar topar terk eder.
Olan Yine Türkmenlere olmuştur, Barzani’ye ait Peşmergeler ve Kürt Kıyafeti giyimli Irak istihbaratı ِzel birlikleri 31 ağustos günü Türkmen siyasi parti, kurum, kuruluş, karargah ve Türkmen evlerine baskınlar yaptılar, Yüzlerce Türkmen’i tutuklayıp, kurşuna dizdiler ve bir kısmını da Bağdat’a gِtürdüler, Bu Türkmenlerin bir çoğunun akıbeti ise bugüne kadar meçhul kalmıştır. Her zamanki gibi Türkmen kurum ve kuruluşları talan edilip yağmalanır.
Irak’ın Kuzeyinde CIA’ın İstasyon Bِlge Şefi Robert Baer’in See No Evil: The True Story Of a Ground Soldier in the CIA’s War on Terrorism adlı, anılarını anlattığı kitabından Kürtlerle ilgili bِlümü okuyalım:
“Kürt çatışmasının temeli, zaman, tarih ve ِzellik açısından çok derindi. Ama 1995 Şubatının sonunda, eski çatlaklar iki ana grubun oluşmasına neden oldu: KDP ve KYB beraberlik durumunda birbirleriyle savaşmışlardı. Ama grupların yaptığı gibi ateşkese gitmektense savaşmaya devam ettiler. Daha da kِtüsü, çaresizlikleri arttıkça her iki taraf da ayrı ayrı Saddam’ı davet edip küçümsenen ordusunun müdahale etmesini sağlamayı düşünüyordu. Yardım istedikleri Saddam, 1988′de kimyasal silahla binlerce Kürt sivilin ِlümüne neden olanla aynı kişiydi.


Amerikan uçaklarıyla sağlanan hava koruması, ücretsiz sunuldu. ABD neredeyse hiçbir zaman işlerine müdahale etmedi. 1994′ün sonlarında Barzani’nin petrol kaçakçılığından bir serveti vardı
Buraya varmak için, KDP tarafından kontrol edilen ve Barzani’nin her kamyondan hisse aldığı Kürt Bِlgesi’nin büyük bir bِlümünden geçmesi gerekiyordu. Kaçırılan petrol aynı zamanda Saddam için de bir cankurtarandı. Buradan aldığı parayı, onu canlı tutan kuvvetlere yani Özel Cumhuriyet Muhafızları ve istihbarat servisine fon sağlamak için kullanıyordu.
Barzani’nin Kürt düşmanı Celal Talabani,. Ayrıca birinci sınıf bir aktِr ve gerçek bir politikacıydı. Fırat kadar geniş gülümsemesiyle, Talabani sempatik bir serseri gibi gِrünmekten hoşlanıyordu. Barzani’nin konumuna teşvik edilmemiş bazı saldırılar yaptıktan sonra güler, bana bir sigara uzatır ve bir daha yapmayacağına dair sِz verirdi. Ertesi gün tabii ki, saldırıya tekrar başlardı. İki adam da çok yalan sِylerdi.
“Bir yol ayrımındaydım” dedi Talabani akıcı ama aksanlı İngilizcesiyle.
Yüzüne bakan iki yüzü olduğunu ve bunların ikisinin de güvenli olmadığını sِylerdi. Son yıl olduğu gibi Barzani’yle savaşmaya devam edebilirdi, ama yıpranma savaşı haline gelmişti ve kesin bir yenilgiye uğratması olası gِrünmüyordu. Bu arada, kirli petrol parası Barzani’ye aşılamaz bir nakit para akışı sağlıyordu. Çatışmanın şu anki seviyesinde Talabani’nin bir ya da iki hafta içinde savaşacak hiçbir şeyi kalmayacaktı. Ya da Barzani ve KDP’ye karşı, KYB’nin tüm silah ve cephane stokları tamamen bitene kadar bütünüyle saldırı başlatıp ِlüm kalım savaşı verebilirdi. Kesinliği dışında, ikinci plan, İran ya da Türkiye gibi bir dış güce dayanma ya da Saddam’ı kuzeye girmeye teşvik etme risk-lerini taşıyordu.”
Bunları yazan kişi Kürtleri çok iyi tanıyan ve Irak’ın Kuzeyinde gِrev yapan CIA’ın İstasyon Bِlge Şefi ABD’li Robert Baer’dir.
Baer: ” Irak’taki Kürt bِlgesinde CIA’ın yanı sıra MOSSAD ajanları da etkin bir şekilde çalışıyor. Hatta bِlgede kendini Amerikalı diye tanıtan kişilerin çoğu aslında MOSSAD ajanıdır.
İsrail'in, Mesud Barzani’nin babası Molla Mustafa Barzani ile ilk ilişkisi 1950’lerin sonunda başladı. 11 Eylül 1961 tarihinde, Irak’ın kuzeyinde isyan başladığı zaman, İsrail’lilerin girişimiyle başlamıştır. Haziran 1963 tarihinde KDP’nin Dışilişkiler sorumlusu Celal Talabani ile Şimon Peres arasındaki gِrüşme gizlice gerçekleşmiştir. Bu gِrüşmenin ardından, Celal Talabani’nin kayın pederi KDP genel sekreteri İbrahim Ahmed başkanlığında bir heyet, İran üzerinden İsrail’e yetkililerle gِrüşmek için gitmiştir.

İsrail’in “Kürt Operasyonu”

2003 Irak Savaşı ِncesinde İsrail’in Irak Kürtlerine ilgisi daha fazla arttı. Kürt peşmergelerin ABD ve İsrail tarafından askeri eğitimden geçirildiği, bunlara Tel Aviv tarafından silah yardımı yapıldığı herkesin malumuydu. Ancak İsrail kendisinin Irak’taki tüm faaliyetlerini yalanladı. Savaştan sonra ise İsrail ajanları ve diğer personeli en küçük Irak karakollarına kadar girdi. Kürtlerin güçlendirilmesi çalışmaları tam hız devam etti. 2004’de dünyaca tanınmış-saygın gazeteci Seymour M. Hers’in The New Yorker’da yayınlanan makalesi İsrail’in ‘Kürt Operasyonu’ konusunda tüm dünyayı açıkça bilgilendirdi. Buna gِre İsrail gizli servisi ve askeri birimleri Irak’ın Kürt bِlgesinde peşmergelere komando ve diğer askeri eğitimleri veriyor, ayrıca Irak dışında İran ve Suriye Kürt bِlgelerinde operasyonlar düzenliyordu. Bu faaliyetlerde MOSSAD mensupları daha çok işadamı ve bilim adamı kimliklerini kullandılar. Hiçbirinde İsrail pasaportu yoktu. Tamamına yakını mükemmel Arapça ve Kürtçe konuşuyordu ve fiziksel olarak bir Irak’lıdan ayrılmaları olanaksızdı. Bunlara ek olarak diğer İsrail birimlerinden gelenler de benzeri ِzellikleri taşıyorlardı. Hersh’in konuştuğu bir CIA ajanına gِre İsrail’ uzun süredir Kuzey Irak’taydı ve Amerikan istihbaratçıları bunu uzun süredir biliyordu. İsrail’e gِre Kürtler ِncelikle İran’a ve İran’ın Irak’taki uzantılarına karşı kullanılacak. İsrail bu bağlamda sıradan komandoların dışında bir Kürt ‘Mistaravim’ oluşturmaya çalışıyor. Son derece hızlı ve etkili bir komando birliği. Bu birlik sadece savaşmayacak, suikastlar düzenlecek, ِzellikle Şii ve Sünni liderleri ortadan kaldıracak ve istihbarat toplayacaktı. Kısacası Amerikalıların yapamadığını yapacaktı.
Sunday Times Gazetesi’nde yer alan haberde ; Kürt bِlgesiyle yakın işbirliği yapan İsrail ordusuna bağlı komandolar, İran’a sızmadan ِnce sakal bırakıyor ve bu ülkeye ait askeri üniformalar giyiyorlar.


CIA Ajanları Irak’ın Kuzeyinde
Eski DIA ve CIA gِrevlisi bugün NBC News televizyonu siyasi uzmanı Rick Francona: “İşgal ِncesinde CIA’nın Irak’ta Saddam Hüseyin’e karşı gizli bir birim kurduğunu ve kendisinin de bir dِnem bu birimde yer aldığını. Saddam iktidarı sırasında Iraklı generallerle gِrüştüklerini, onları yِnetime karşı gizli birime üye olma ve olası bir işgal ya da darbe sırasında direnişe katılmama konusunda ikna etmeye çalıştıklarını. CIA’nın işgalden ِnce kendisini Saddam yِnetiminin güçsüz olduğu Irak’ın Kuzeyine gِnderdiğini ve aralarında Irak Devlet Başkanı Celal Talabani’nin de bulunduğu Kürt gruplarla gِrüştüklerini.” Dedi.
Rick Francona bir CIA ajanı olarak, Lübnan, ـrdün, Suriye, Suudi Arabistan ve dünyanın bir çok ülkesinde gِrev aldı.
DIA’nın Gِrevi Nedir?

Amerika’da Ulusal Güvenlik Örgütü, Merkezi Haber Alma Örgütü (CIA), Federal Soruşturma Dairesi, Ulusal Keşif Ofisi gibi bilinen tam 13 tane istihbarat ِrgütü var. Bunlardan, DIA yani Savunma İstihbarat Örgütü Amerika’nın askeri istihbaratını yürüten en tepedeki organ. DIA savunma savaşı yapan bir istihbarat ِrgütü olarak biliniyor. Tüm dünyada 7000 üstünde askeri ve sivil çalışanı var. DIA’nın gِrevi diğer istihbarat ِrgütlerinden farklı olarak yabancı ülkelerin askeri güçlerine istihbarat desteği sağlamak ve bِylece onları yِnlendirmek. Aslında DIA bu yِntemle diğer ülkelerin de askeri güçlerinin Amerikan politik çıkarlarına uygun olmasını sağlıyor. 80’li yıllardaki en büyük gِrevi İran-Irak savaşı sırasında Irak güçlerine yardımcı olmaktı. İran-Irak savaşı sırasında DIA dinlediği telsiz konuşmaları, çektiği uydu fotoğrafları ile roket saldırılarının nerelere yapılacağını haber vererek Irak ordusunu bilgilendirdi. Ve Irak’ın hava operasyonlarını bizzat yِnlendirdi. Irak’ta o dِnemde tam 60 DIA ajanı bulunuyordu. DIA mensuplarının Iraklı askerlerle bizzat operasyonlara gittikleri dahi oldu. Bir DIA yetkilisi Rick Francona, 1988 yılında bizzat Iraklı askerlerle beraber kimyasal silahların ve atropin gazının üretildiği tesislere gittiklerini ve bu silahları da rapor ettiğini açıkladı. Amerikalılar kimyasal silahların varlığını, İran’a ve Kürtlere karşı kullanıldığın DIA sayesinde biliyorlardı.
Irak kِrfez krizi sırasında DIA en etkin rolünü üstlendi. Özellikle Irak’ın Kuzeyine konuşlanan DIA ajanları Irak güçlerini Kuveyt’ten çıkarmak için koalisyon güçlerine yardım etti. Çِl fırtınası operasyonu başladığında 200 DIA ajanı oradaydı. DIA kِrfez savaşı boyunca Amerikan güçlerini ve Irak’a muhalif güçleri yِnlendirdi.
ABD Suçlarını da Saddam’la Gِmdü,
İngiliz gazeteci ve Ortadoğu uzmanı Robert Fisk 31 Aralık 2006 tarihli The Independent Gazetesin de “ABD suçlarını da Saddam’la gِmdü” yazdığı adlı makalede çok çarpıcı bilgiler içeriyor: ”ABD ve Britanya’nın Saddam’a 10 yılı aşkın bir süre verdiği utanmaz, rezil, gizli askeri destek, başkan ve başbakanlarımızın dünyanın hatırlamasını istemediği korkunç hikâyelerden biri olmayı sürdürüyor. Ve İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki en zalim saldırıların bazılarını tertiplerken Batı’dan aldığı bu desteği bütün yِnleriyle bilen Saddam ِldü.
Arap dünyasında Saddam’ın 1980’deki İran istilası ِncesinde üst düzey Amerikalı yetkililerle bir dizi toplantı yaptığına ve Pentagon’un, İran’ın savaş düzeni hakkında istihbarat sağlayarak Irak askeri aygıtına yardım etmesi emri aldığına dair kanıtlar var. 1987’nin sisli bir gününde, Kِln yakınlarında bir Alman silah tüccarıyla gِrüşmüştüm; Amerika’nın isteği üzerine Washington’la Bağdat arasındaki ilk doğrudan bağlantıyı bu adam kurmuştu.
Şunları anlatmıştı bana: “Sayın Fisk, savaşın en başında, Eylül 1980’de Pentagon’a davet edildim. Orada bana İran cephe hatlarını gِsteren en son ABD uydu fotoğrafları teslim edildi. Fotoğraflarda her şeyi gِrebiliyordunuz. İran’ın Abadan’daki ve Hürremşehr’in arkasındaki top mevzilerini, Karun Nehri’nin doğusundaki siperleri, ki binlerceydi, Bir ordu bundan daha fazlasını isteyemezdi. Ve bu haritalarla birlikte Washington’dan Frankfurt’a, oradan da Bağdat’a uçtum. Iraklılar çok ama çok minnettardı!”
İran’ın Irak’la sekiz yıllık savaşına dair resmi tarihi, Saddam’ın İran birliklerine karşı ilk kimyasal silahı 13 Ocak 1981’de kullandığı tarihtir. Pentagon, O dِnem İranlılar bu korkunç kokteyli Saddam’a ABD’nin verdiğini iddia etmişti. Washington bu iddiayı reddetti. Fakat İranlılar haklıydı. Amerika’nın bu vahşete suç ortaklığı yapmasını sağlayan uzun müzakereler hâlâ bir sır, ki bu süreçte Başkan Ronald Reagan’ın gِrevlendirdiği adamlardan biri eski ABD Savunma Bakanı Donald Rumsfeld’di. Saddam’ın bütün ayrıntıları bildiğine şüphe yoktu. Irak’ın kimyasal silah kullanımının ne boyutlara vardığından habersiz değildi. Sِzgelimi 1988’de Saddam, ABD savunma istihbaratı yetkililerinden Yarbay Rick Francona’nın Irak güçlerinin İranlılardan geri aldığı Fao Yarımadası’nı ziyaret etmesine şahsen izin verdi.
Francona, Irak genelkurmayına İran mevzileri, taktik planlama ve bombardıman hasar tespiti konusunda gizlice bilgi sağlayan 60 Amerikalı subaydan biriydi. Yarbay Rick Francona, Washington’a Iraklıların kimyasal silah kullanarak zafere ulaştığını rapor etti. O dِnemde üst düzey savunma istihbarat yetkilisi olan Albay Walter Lang, sonradan Saddam tarafından savaş alanında gaz kullanılmasının ‘ciddi bir stratejik kaygı nedeni sayılmadığını’ sِyleyecekti.
Saddam Hüseyin’le birlikte bütün gerçekler de ِldü. Saddam’ın sonsuza kadar susturulması, Washington ve Londra’da birçoklarının rahat bir nefes almasını sağlamış olmalı.”
Kِrfez savaşı üzerine hazırlanan bir gizli dosyada, Irak'ın kimyasal silah üretimine katkı sağlayan bütün şirketlerin Batılı olduğu ortaya çıkmıştı. Buna gِre; gerek İran-Irak savaşında, gerekse Saddam'ın Irak kuzeyindeki Kürtlere karşı harekatın da kullanılan silahların büyük bِlümü Batılı şirketler tarafından sağlamıştı. Irak'ın askeri programlarında, ِzellikle de bu kimya sanayinin kuruluşunda iki yüz sekiz Batılı şirket vardı ve liste şِyleydi; 86 Batı Alman işletmesi, 18 Amerikan firması, 18 İngiliz firması, 16 Fransız, 12 İtalyan, 11 İsviçre, 17 Avusturya, 8 Belçika.... (Kِrfez Savaşı Gizli Dosya, belgesel dizi, Pierre Salinger Eric Laurent, Ocak 1991, E Yayınları.)

Bu belge ve açıklamalardan şu sonuç ortaya çıkmaktadır; Saddam'ı destekleyen ve kimyasal güç yapan, Halepçe olayının yolunu açan ve Saddam’ın boynuna ipi geçiren, Saddam’ın işlediği ve dünyaca az çok bilinen büyük insanlık suçlarının suç ortağı Batı ve ABD’dir. İşin en ilginç yanı ABD kürtleri katletti, ama Kürtler hala ABD’nin peşindeler!

Bu olayları, 1991 yılına kadar ABD ve diğer Batı devletler ve medyaları tarafından ِrtbas edildi, her zaman gِrmezlikten gelindi. Ne zaman ki diktatِr Saddam ile Kuveyt işgali nedeniyle araları açıldı, çelişkileri büyüdü, işte o zaman, Irak halkı değil de ِzellikle Kürtler gündeme getirildi. Yine 1991’de Saddam’a karşı ayaklanan Irakları bastırmada tank, uçak ve helikopterlerin kullanılması iznini veren ABD’den başkası değildir. Bu bastırma hareketinde milyona yakın insan (Arap, Kürt ve Türkmen) yerinden yurdundan edilmiş ve sınırlara yığılmıştı. On binlerce Irak’lı da Saddam güçleri tarafından katledilmişti. 1975 Cezayir Anlaşmasının baş mimarı ABD’den başkası değildir. Bunları Kürtler çok iyi biliyor. Ama bu bilgilerine rağmen kimilerinin tarih bilinçleri zayıftır! Peki, “yeni ihanetlerin” olmayacağının garantisini kim verebilir?

Amerika'nın dünyaca ünlü gazetelerinden Washington Post, Amerikan Kuvvetleri'nin Irak ve Afganistan'dan çekilmesinden sonra Amerikan Merkezi Haber Alma Örgütü CIA'in bu iki ülkede gizlice ve daha uzun bir süre yer alacağını duyurdu.
Bunun Amerikan çıkarlarını korumak amacıyla, Amerikan Başkanı Barack Obama'nın planlarından biri olduğu belirtildi.
Amerikalı yetkililere dayandırılarak verilen haberde, büyük ihtimalle CIA'in Bağdat ve Kabil'de büyük bir varlığı bulunacağı ifade edildi. Haberde, Amerikan Kuvvetleri'nin Aralık ayında Irak'tan çekilmesinin ardından, Hükümet'in çalışmalarını, El Kaide ile mücadele ve İran'ın Irak'taki nüfuzunu kontrol etmek amacıyla, CIA ajanlarının Irak'ta daha etkin duruma getirildikleri kaydedildi.
İşin en tuhafı nedir bilir misiniz? Irak’ın işgalinden ِnce Irak’ta ne El Kaide nede İran'ın nüfuzu vardı. El Kaide ve İran'ın Irak'taki nüfuzu işgalcilerin gِz yumması ile olmuştur. Irak’ın işgalinden sonra Irak sınırları kontrolsüz bِlgelerin oluşması nedeniyle isteyen güç Irak’a girdi. Açıkçası Irak İşgalciler tarafından İran’a altın tepside sunuldu.

ABD için ِnemli olan stratejik çıkarlarıdır. Bunun için geliştirmeyeceği ilişki, satmayacağı, idam etmeyeceği, ayaklar altına almayacağı “müttefik ve dost” yoktur! Bunun sayısız ِrnekleri var: (Muhammed Rıza Şah Pehlevi (İran), Ferdinand Marcos (Filipinler), Manuel Antonio Noriega Moreno (Panama) Saddam Hüseyin (Irak), Muammer Kaddafi (Libya), Hüsnü Mübarek (Mısır), Ali Abdullah Salih (Yemen)…….. ! Önemli olan ders alması gerekenlerin bundan gereken dersleri almalarıdır!

Kısacası, emperyalizmin, ABD’nin ürünü ve suç ortağı olan Saddam idam edilerek suç ortaklarının suç defteri kapatıldı ve gelecekte nicelerin defteri buna benzer kapatılacaktır.Ali KerküklüKaynaklar:

Hürriyet Gazetesi, 6 Nisan 2002.

Cumhuriyet Gazetesi, 16 Ekim 2007.

Radikal Gazetesi,1 Ocak 2007.
The Independent Gazetesi, 31 Aralık 2006.
M. Can Yüce, Kızıl Bayrak Gazetesi, Saddam’ın idamı ve düşündürdükleri.


Ali Kerküklü Yazarn dier yazlar (64)...

Kerkük'te 9 patlama: 17 kişi yaralandı

Hits: 21

Kerkük kentinde peş peşe 9 patlama gerçekleştiği öğrenildi. Yerel kaynaklardan alınan bilgi…

Devam...

Kerkük Havalimanı ağustos ayında açılacak

Hits: 72

Kerkük Valisi Rakan el-Cuburi, Kerkük Havalimanı'nın gelecek ağustos ayında uçuşlara açıla…

Devam...

IRAK’TA OTORİTE KRİZİ

Hits: 23

Iraklıların büyük bir çoğunluğu 12 Mayıs’ta yapılan genel seçimlere hile ve usulsüzlük…

Devam...

1959 KATLİAMI,NESİLLER BOYUNCA HAFIZADAN SİLİNMEYECEK

Hits: 55

Türkmenlerin maruz kaldığı 1959 Kerkük Katliamı’nın 59. Yıldönümü münasebeti nedeniyl…

Devam...

Salihi: Türkmen gencinin Türkiye Burslarına kabul edilmediğini biliyoruz

Hits: 118

Bugünlerde, Irak dahil pek çok ülkeden gencin Türkiye'de yüksek öğretimde eğitim alması ama…

Devam...

'Gaye bölgeyi Türkmen varlığından arındırmaktı, hesap tutmadı'

Hits: 257

Kerkük Vakfı Başkanı Erşat Hürmüzlü, "Gaye Türkmenleri yıldırmak, korkutmak ve Kerkük il…

Devam...

Kerkük'te oyları çalanları asla affetmeyiz

Hits: 38

Irak Başbakanı İbadi, "Kerkük'te elle sayım sonuçları ne olursa olsun oyları çalanları asl…

Devam...

Kerkük'te 8 ayda 22 Türkmen öldürüldü

Hits: 48

Irak'ın Kerkük kentinde son dönemde Türkmenlere yönelik suikastlar bitmek bilmiyor. Kerkük'te …

Devam...

Kerkük Havalimanı uçuşlara açılacak

Hits: 57

Irak Ulaştırma Bakanı Kazım Fincan el-Hamami, Kerkük Havalimanı'ndan önümüzdeki iki hafta i…

Devam...

Bir Asırdır Suriye ve Irak bir Türkmen Yurdu.!

Hits: 90

Irak ve Suriye’de devam eden etnik ve mezhepsel çatışma yıllarca sürse bile, sonunda siyasi c…

Devam...

Yazarn ok okunan

Türk Diyarı Kerkük Elden Gidiyor!

Hits: 32025

Türkmen şehri Kerkük resmi olarak Bağdat yِnetimine bağlı bir kenttir. Ancak peşmerge, 2014…

Devam...

Irak Türkmenleri petrol kurbanıdır!

Hits: 24057

18 Ekim 2016 tarihinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Musul'a yِnelik yaptığı a…

Devam...

Türkmen Şehri Kerkük’ün Güvenlik Dosyası Kimin Elinde?

Hits: 23723

Eski Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani liderliğinde KYB Genel Sekreter Yardımcısı ve Irak K…

Devam...

Türkmen Diyarı Kerkük’te Kürtlerin Oynadığı Oyun Herkesi Yakacak!

Hits: 23489

Türkmen şehri Kerkük resmi olarak Bağdat yِnetimine bağlı bulunuyor. Ancak peşmerge, 2014 y…

Devam...

Erbil’in Türk Kimliği ve Tarihi Gerçekler

Hits: 21337

Er­bil, Kerkük gibi bir Türk şeh­ridir. Türk­men­le­rin yoğun yer­le­şim mer­kez­le…

Devam...