1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2018-07-19
Facebook Twitter Youtube

ABD, ÖZGـRLEŞTİRİLMİŞ IRAK’TAN ÇEKİLİYOR !

IRAK’TA OTORİTE KRİZİ

Ali Kerküklü

(Irak'a Özgürlük Operasyonu ve Kerkük Kitabının Yazarı)

2003 baharında insanlık, doğanın güzelliklerinin tadını çıkarmaya hazırlanırken talihsiz Irak halkı, dünya tarihinin en büyük emperyalist güçleri olan Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'nin saldırı ve işgallerine maruz kaldı. Demokrasi ve ِzgürlük vaadi ile sahneye çıktılar, ama “Demokrasi ve ِzgürlük” oyununun her sahnesinde, insanlık adına yüz kızartıcı gِrüntülerden başka bir şey sergileyemediler. Bu toprakları, mazlum insanların kan ve gِzyaşları ile suladılar. Okyanus ِtesinde hazırlanan ve yirmi iki ülkenin sınırlarını değiştirmeyi ِngِren Büyük Orta Doğu Projesi bu coğrafyada adım adım uygulanıyor. Bu kapsamda bir Kürt Devleti'nin temellerini atan işgalci güç Amerika ve İngiltere Türkmen kentlerini de bir bir kürt aşiret reisleri kontrolündeki peşmergeye teslim ediyor. Saddam Hüseyin'in otuz beş yıl baskı ve zulüm altında tuttuğu ve Araplaştırma politikalarına maruz bıraktığı Irak Türkleri, bugün hem işgalci Amerikan ve İngiliz güçleri hem de işbirlikçi Peşmergelerin zulmü altında yaşam ve kimlik mücadelesi veriyor. Petrol yatakları üzerinde kurulu bulunan Kerkük'ün, gelecekte çok daha ِnemli bir petrol üretim merkezi haline geleceği biliniyor. Kürt grupları, bu zengin kaynaklar üzerine oturmanın hayallerini kuruyor. Kürt grupları, Türkmen şehri Kerkük’ü ele geçirmek için işgalci ABD ve İngiliz güçlerinin de desteği ile Kerkük’e 700 bin Kürt ithal edildi. Kerkük’ün demografik yapısı değiştirilmeye çalışılıyor. 1927 yılında Türkmen Şehri Kerkük'te Baba Gürgür'den çıkan petrol herkesin can damarı olacaktı. Olacaktır da bunun Kerkük'e faydası ne? Kerkük, bu gezegende, aklımıza gelebilecek en büyük servetin (zengin petrol yatağı) üzerinde oturup, ama yoksulluk ve sefalet içinde yaşatılan insanların kenti.
İşgal güçlerinin, Irak'lı tutuklulara işkence yapması -tutukluların dِvülmesi, aşağılanması, cinsel istismara uğraması ve ِldürülmesi dünyanın gündemine oturmuştu.“Medeniyetin taşıyıcısı” olduğunu iddia edenlerin, hemcinslerine karşı yaptığı işkenceler, insanın kanını donduracak türdendi. ABD ve İngiltere Irak'ı işgal ederken Sünni, Şii ve Kürt diye ithal bir proje ile geldiler. Iraklılık kimliğini silmek için her yola başvurdular, tüm oyun ve planlarını iki mezhep ve bir etnik üzerine kurmuşlardı “bِl ve yِnet”. İşgalden sonra Irak’ta ِlenlerin sayısı 1milyondan fazla ve 4 milyon Iraklı ise yerinden yurdundan oldu. Bu oyunun adı ise “ Özgürlük ve demokrasi” idi, ama ne ِzgürlük değil mi? Bugün Irak, Can güvenliğinin olmadığı, dünyanın en tehlikeli ülkesidir. İşte Irak'a ve Iraklılara vaat edilen ve getirilen “ِzgürlük ve demokrasi”!
ABD ve İngiltere'nin yeni emperyalist stratejisinin pilot bِlgesi olan Irak'ta, bِlgeyi giderek ateş, vahşet, nefret ve kin girdabına sürükleyecek olan kaos stratejisini lanetlerken, bu stratejinin gِlge oyuncuları ve piyonları, olma rolünü üstlenmiş olanların insanlık dışı zihniyetin yaptıklarına karşı susmak istemiyoruz. Ama taraftar gürültüsü içinde sesiniz cılız kalıyor.
BM diplomasisinin “iyi uygulamaları” (Ekonomik Ambargo ve Silah Denetimleri) kullanılarak Irak’ın diz çِkmesi sağlandıktan, insanları aç bırakıldıktan, yarım milyon çocuk ِldürüldükten, Irak’ın altyapısında onarılmaz yaralar açtıktan, hatta silahlarının büyük çoğunluğu tahrip edildikten sonra (Diktatِr Saddam’a Bu silahları Satanlar İşgalcilerin Kendileri Değil miydi?) tarihte gِrülmemiş düzeyde bir korkaklık ile “Müttefikler”/”İstekliler Koalisyonu” (nam-ı diğer ‘Korkutulmuşlar ve Satılmışlar Koalisyonu’) – Irak’a işgalci ordularını saldılar!
Küresel çapta hükümet, kurum ve şirketlerin sakladıkları belgeleri kamuoyuna sunmasıyla tanınan WikiLeaks sitesi, ABD’nin Irak işgaliyle ilgili tam 400 bin belgeyi gِzler ِnüne serdi. Washintgon’ın resmi politikası hâlâ ABD’nin ‘ahlâki liderliğinde Irak’a ِzgürlük ve demokrasi getirildiğini’ iddia ederken, Ocak 2004-Ocak 2010’u kapsayan belgeler sistematik işkence, toplu infaz, kontrol noktalarında yüzlerce sivilin ِldürülmesi ve daha ِnce bilinmeyen binlerce sivil ِlümünü daha içeriyor. Belgeler işgalci Amerikalıların işledikleri yüzlerce cinayet, işkence ve tecavüzü saptasalar bile hiçbirini soruşturmadıklarını, zira bu yِnde gizli emir bulunduğunu gِsteriyor.
Yeni belgelerde, İşgalciler tarafından eğitilen Irak güçleri işgalcilerden eksiği bulunmadığını gِsteriyor. Bazısı ِlümle sonuçlanan ve tıbbi kanıtları da olan kِtü muamele yِntemleri şِyle: Gِzlerini bağlama, imkânsız pozisyonlarda saatlerce bağlı tutma, kablo, metal-tahta çubuk, su borusu, motor kayışı, zincir gibi aletlerle kırbaçlama, cinsel taciz veya tecavüz, yaralara acı biber, vücuda asit dِkme, parmak kesme. Ayrıca kadınlara tecavüz edilmiş, engellilerin sakat yerleri hedef alınmış, çocuklar bile tavana asılarak dِvülmüş.

Amerikan ordularının başı olan Başkan George W. Bush’a gِre “işkenceciler birkaç kişi”ydi. Bush, haftalık radyo konuşmasında: “Irak’taki gِrevimiz sürecek. ـlkeyi caniler ve katillerin merhametine bırakmaya niyetimiz yok. Özgür ve istikrarlı bir Irak kurulmasına yardımcı olmaya kararlıyız.” diyordu.
üç ay Amerikan işkencesi altında kalan ve sonra hiçbir suçlama yapılmadan serbest bırakılan Abdülrahman Muhammed Salih’in sِzleri tüm gerçekleri olanca açıklığıyla gِstermektedir: “Tek istediğim, Amerikalıların gitmesi. Çektiklerimizin tazminatı budur. Onlar tüm uygarlığı yok etmeye gelmiştir.”

Amerikan kontrol noktalarına yaklaştıkları için aralarında hamile kadınlarla zihinsel engellilerin de bulunduğu yüzlerce sivil ِldürülmüş, binlerce sivil yaralanmış.
Şubat 2005’te Amerikan konvoyunun yakınında koştuğu için vurduğu Iraklı o yolda dilenen bir zihinsel engelli çıkmış. Eylül 2005’te iki Amerikan askeri kendilerine yaklaşan bir araca makineli tüfekle 100 kurşun sıkmış. Iraklı erkeklerin hamile eşlerini ya da hasta akrabalarını hastaneye yetiştirmek için aceleyle sürdüğü araçlar pek çok kez hedef olmuş.
Wikileaks kurucusu Julian Assange, “Savaş suçlarına dair çok güçlü kanıtlar. Afganistan’la kıyaslandığında Irak’ta beş katı fazla ِldürme, daha büyük bir kan gِlü var” dedi.
Sızdırılanlar arasında Amerikan ordusu askerlerinin kontrol noktalarında ve operasyonlar sırasında sivilleri ِldürdükleriyle ilgili de pek çok belge de yer alıyor. Sِz konusu bu sivil ِlümlerinin bir çoğu kamuoyuna yansımayan ِlümler. 2007 yılı Temmuz ayında meydana gelen bir olayda sivil olan 26 Iraklının bir helikopterden açılan ateşle ِldürüldüğü de faaliyet raporlarına kaydedilmiş.
İşgalci ABD askerleri Irak’ın Hadisa kasabasında çoluk çocuk 24 sivili soğukkanlı biçimde ِldürdüler (Katliam yaptılar). Erbaş Humberto Mendoza “vur” emrini, komutanı çavuş Frank Wuterich’den aldığını itiraf etti. Hadisa kasabasında 19 Kasım 2005’te girişilen bir operasyonda erbaş Mendoza: “Bir evin kapısını çaldık, deniz piyadeleri bekliyordu. Çavuş Wuterich, kapıyı açtıklarında ateş açın, dedi. Ateş edip antrede duran bir erkek çocuğunu ِldürdüm. Bir başka evde yatak odasının kapısını açtığımda kadın ve çocuklar gِrdüm. Dışarı çıkıp erbaşı Stephen Tatum’a, sadece kadın ve çocuklar var, dedim. O da, güzel, ِldür onları, dedi. Evin ِn cephesine dِndüm, arkamdan kapı açıldı ve bir gürültü koptu. Öğleden sonra geri dِnünce bir oda dolusu cesetle karşılaştım.” ( Radikal Gazetesi, 1 Eylül 2007, Cumartesi)
Hadisa Katliamından saklanarak yaralı kurtulan 10 yaşındaki İman, yaşadığı dehşeti şِyle anlattı: “Okula gitmek için kalktım. Babam namaz kılıyordu. Dışarıdaki bazı patlama seslerinin ardından askerler evimize girdi. Dedemin ve ninemin odasına bomba attılar. Annemi gِzümün ِnünde katlettiler. Teyzemi kucağındaki bebekle, dayımı ise evden kaçmaya çalışırken vurdular. Bacağımdan yaralandım. Sadece ben ve kardeşim Abdurrahman kurtulduk. Çok korkmuştuk. Kımıldamaktan bile çekindik. Yakınlarım hemen ِlmedi. Amerikalı askerler gidince ailemin inleyerek ِlmesini seyrettik.”

AMERİKA’NIN IRAK FİYASKOSU
Eylül 2007’de İngiliz bağımsız araştırma kuruluşu Opinion Research Business, Irak savaşının toplam zayiatı konusunda yaptığı araştırmada, Iraklı kaybının bir milyonu aştığını duyurdu. Washington Post’un deneyimli Pentagon muhabiri Thomas E. Ricks, “Fiyasko” adıyla yayımlanan kitabında, ABD açısından işlerin nasıl sarpa sardığını, Irak’a Özgürlük Operasyonu’nun Iraklıları nasıl Saddam Hüseyin’i bile aratacak hale getirdiğini anlatmaktadır. Amerikan yِnetiminin savaşı ele alışı ve işgali sürdürme konusundaki beceriksizlikleri üzerine kurgulamaktalar. Orduya yِnelik eleştirilerdeyse, ِzellikle işkence ve kِtü muamele skandalları üzerinde durulmaktadır. Irak’taki Amerika için sıkça “züccaciyeci dükkanındaki fil” benzetmesi yapılmaktadır.
Amerikan yِnetimindeki birimler arasındaki ahlaksız çekişmelerin Hollywood senaristlerinin hayal gücünden ibaret olmadığı da gِrülmektedir. Farklı “şahin” grupların iç çekişmelerinde işinin ehli memurların ِnü kesilirken faturanın Irak halkına kesilmesi acı bir gerçek olarak karşımıza çıkmaktadır. Amerikan askerlerinin “spor olsun” diye suçu kanıtlanmamış Iraklı tutukluları yere yığılana kadar dِvmeleri ya da çelik beysbol sopalarıyla kemiklerini kırmaları raporlara geçen vahşet sahnelerinden sadece birkaçıdır.
Acı gerçeklerden biri de, kamuoyunun şiddeti ne kadar kanıksadığı: İkinci Felluce Savaşı’nda (Kasım 2004) bir camiye giren Amerikan deniz piyadesinin yerde yatan yaralı ve silahsız Iraklıyı ِldürmesinin video gِrüntüleri, dünya kamuoyunda pek yankı bulmadığı gibi bugün o korkunç olayı hatırlamamız için hafızamızı zorlamamız gerekmektedir. Bu duygu erozyonunun günümüzdeki yansıması ise artık “küçük zayiatlı” bombalamaların, haber değeri bile taşımamasıdır!
“Irak’a ِzgürlük” adı altında başlatılan savaş, Irak halkının tarihine, kültürüne, ulusal kimliğine ve varlığına yِnelmiş bir şiddete dِnüştü. ـlkede on binlerce masum sivilin katledileceği, bir o kadarının sakat kalacağı, ülkenin mezhep çatışmaları karanlığına teslim gِmdüğü felaketin başlangıcı oldu. 20 Mart 2003’ten bu yana ülkede şiddet ve saldırıların yaşanmadığı gün olmadı. İşgal ِncesinde bir arada yaşayan Iraklılar arasındaki mezhep farklılıklarını gün ışığına çıkararak kardeş kavgasının fitilini yakan ABD ve İngiltere oldu. Samarra’daki Askeriye Türbesi’ne yapılan provokasyon, mezhep çatışmalarının başlangıcı olarak kabul edilmektedir.
IRAK’IN TARİHİ YAĞMALANDI
Bağdat daha düşmeden işe koyulan yağmacıların Amerikan askerleri tarafından engellenmediği, hatta yِnlendirildiğini gِren çok insan vardır. Aralarında Independent’in ünlü muhabiri Robert Fisk’in de bulunduğu birçok güvenilir kaynak, yağmacıların, mavi beyaz otobüslerle şehre geldiğine ve ellerindeki haritalarda belirlenen binaları, Amerikan askerlerinin gِzleri ِnünde yağmaladıklarına şahit olmuşlardı. Bu binalardan bazılarının duvarları da bizzat Amerikan tankları tarafından yıkılmıştı. İçinde yüzlerce yıllık elyazmaları bulunan Evkaf Kütüphanesi, Milli Kütüphane ve sahip olduğu emsalsiz tarihi eserlerle dünyanın en ِnemli müzelerinden biri olarak gِsterilen Irak Ulusal Müzesi de yine bu “otobüslü-haritalı” insanlar tarafından yağmalanıp yakılmıştı. Hangi binaların yağmalanması, hangilerinden uzak durulması gerektiğini gِsteren bu haritaların yağmacıların eline nasıl geçtiği, yağmacıların geldikleri otobüsleri nereden buldukları ya da bu otobüslerle birlikte geldikleri insanlarla bu kadar koordineli çalışmaya nasıl karar verdikleri konusundaki birçok soru ise hâlâ cevabını aramaktadır.
Müzedeki emsalsiz tarihi eserlerin yağmalanması planlı bir şekilde yapılmıştı: olayın şahidi Robert Fisk, yağmacılardan bazılarının, anahtarlara sahip olduklarını belirtmişti. Bir müze gِrevlisinin sِyledikleri ise bütün bu olup bitene bambaşka bir boyut getirecek türdendi: O, Amerikalı askerlerin yağmacılar gelmeden ِnce, üç saat boyunca müzede gezindiklerini sِyledi. Müzenin bahçesindeki Babil arkeolojik yerleşiminden esinlenerek yapılmış dev giriş kapısının üzerindeki kocaman delik de yine bir Amerikan tankının işidir. ABD Savunma Bakanı Donald Rumsfeld’e, tüm dünyada büyük tepki uyandıran bu tarih ve kültür talanının nasıl olup da engellenmediği sorulduğunda alınan yanıt, belki de her şeyi açıklar niteliktedir. Basın toplantısında, bu tarz soruların sorulmasından duyduğu rahatsızlığı gizleme gereği hissetmeyen Rumsfeld, gazetecileri azarlar bir tonda: “Sadece ِzgür insanların suç işleme ِzgürlüğü vardır.” şeklinde konuştu.

The Guardian yazarı Seumus Milne: “Irak felaketi sadece hatalar ve planlama eksikliğinden değil, halkın işgale direneceği gerçeğini inkârdan da kaynaklandı.” demektedir. Yazara gِre, bugün Iraklıların çoğunluğu, ülkede hüküm süren şiddet ortamını yabancı askerlerin (İşgalcilerin) varlığına bağlamaktadır. Iraklıların 85% (Iraklı Kürtler hariç) bu askerlerin derhal çekilmesini istemektedir.

Birleşmiş Milletler silah denetçilerinin eski Başkanı Hans Blix, İngiliz The Guardian gazetesinde işgali ve sonuçlarını şu sِzlerle değerlendirmekte: “Irak’ın işgali, Irak için, Amerika için, Birleşmiş Milletler için, hakikat ve insanlık onuru için bir trajediydi. Savaşın tek kazancı, Saddam Hüseyin gibi katil bir despotun devrilmesi oldu. Saddam Hüseyin iktidarda kalsaydı, kendi halkına zulmeden, ancak dünya için tehdit oluşturmayan, başka bir Kaddafi ya da Castro olacaktı. 10 yıl süren yaptırımlar (ambargo), Irak’ı zaten dize getirmişti. Savaşın hedefi (Sِzde) kitle imha silahlarını yok etmekti. Çünkü başka türlü bu savaşı halka kabul ettirmenin yolu yoktu.”
Irak’ta 500 ayrı tesisin 700 kez denetlendiğini ve kitle imha silahı bulunamadığını belirten Blix, yazısına şِyle devam etmekte: “Kitle imha silahları mevcut olmadığı için yok edemediler. El Kaide’yi de ortadan kaldıramadılar. Çünkü El Kaide, Irak’a işgalden sonra geldi. ـçüncü hedef de Irak’a demokrasi getirmekti. (Getirilen ise Kan, Ölüm, Gِzyaşı ve Kargaşa olmuştur). Irak tüm bِlgeye ِrnek olacaktı. Bu şimdiye kadar başarılamadı. Irak’a, demokrasiden daha fazla terِr getirdi. Savaşın açıkça telaffuz edilmeyen diğer bir hedefi belki de İsrail’in güvenliğini artırmaktı. Bu da başarılamadı, zira savaş İran’ı güçlendirdi. Bu trajedinin sorumluluğu, gerçekleri gِrmezden gelenlerin boynundadır.”

IRAK İŞGALİNİN GEREKÇESİ PETROLDـ
ABD ve İngiliz işbirliğiyle 20 Mart 2003’te “Irak’a Özgürlük Operasyonu” adı altında başlatılan Irak işgali, her geçen gün biraz daha artan bir şiddetle günümüzde de devam etmektedir. Irak’ta yasaklanmış kitle imha silahları bulunduğu bahanesiyle başlatılan operasyonun/işgalin, aslında Irak petrollerine yِnelik olduğu daha işgal başlamadan, gündemdeki yerini almıştı. Hatta bu süre içerisinde işgalin gerçek nedenleri gerek resmi gerekse de gayri resmi ağızlardan birçok kez kaçtı.
İşgal sırasında İngiltere Başbakanı Tony Blair, “Irak’ın Özgürlüğü Operasyonu’nun amacının, Irak petrolünün yine Irak halkına geri verilmesi” olduğunu sِyleyerek içimize su serpmektedir. Yani Irak petrolünün çok uluslu şirketler aracılığı ile Irak halkına geri verilmesi... Örneğin Shell, Chevron ya da Halliburton. Burada atladığımız bir şey mi var acaba? Acaba Halliburton aslen bir Irak firması olabilir mi? Halliburton’un eski direktِrü olan Amerikan Başkan Yardımcısı Dick Cheney, acaba gizli bir Iraklı mı?!
Amerikan ekonomisini tam 18 yıl boyunca yِneten Merkez Bankası Başkanı Alan Greenspan, “Türbülans Yılları: Yeni Bir Dünyada Maceralar” isimli kitabında Irak’ın işgal gerekçesini ilk kez açık dille ifade etti. “Herkesin adı gibi bildiği ama bir türlü kabul etmediği şeyi size açıkça sِyleyeyim: Irak Savaşı petrol için çıktı. Saddam Hüseyin’in Ortadoğu’daki petrol stokları için bir tehdit oluşturduğunu düşünüyorduk. O yüzden kendisini devirmeye ve petrolü garanti altına almaya karar verdik.”
Amerika ve İngiltere, Irak’ın işgali ve Petrolü ele geçirilmesi operasyonuna koydukları ad (Kod) Irak’ı Özgürleştirme Operasyonu’nun İngilizcesi olan “Operation Iraqi Liberation” sِzlerinin baş harflerinin kısaltılmasından meydana gelen “OIL” kelimesinin anlamı petrol dür. Zaten amaçları da bu değil miydi ? Yoksa mazlum Irak halkını zalim ve diktatِr Saddam’dan kurtarmaya mı geldiler zannettiniz ?
Amerikan ordularının başı olan Başkan George W. Bush, açık ve net bir mesaj veriyordu: “Irak Özgürlüğe Kavuşturulacak.” (“Irak Will Be Liberated”) Belki de demek istiyordu ki, Irak’lı insanların vücutları ِldürülse bile, ruhları ِzgür olacak. Evet bugün Irak’lı insanların vücutları değil ruhları ِzgür!!!!
Şayet bu insanlık ayıbına sessiz kalırsanız, bilin ki sıra size de gelebilir!..

Ali Kerküklü Yazarn dier yazlar (64)...

Kerkük'te 9 patlama: 17 kişi yaralandı

Hits: 21

Kerkük kentinde peş peşe 9 patlama gerçekleştiği öğrenildi. Yerel kaynaklardan alınan bilgi…

Devam...

Kerkük Havalimanı ağustos ayında açılacak

Hits: 72

Kerkük Valisi Rakan el-Cuburi, Kerkük Havalimanı'nın gelecek ağustos ayında uçuşlara açıla…

Devam...

IRAK’TA OTORİTE KRİZİ

Hits: 23

Iraklıların büyük bir çoğunluğu 12 Mayıs’ta yapılan genel seçimlere hile ve usulsüzlük…

Devam...

1959 KATLİAMI,NESİLLER BOYUNCA HAFIZADAN SİLİNMEYECEK

Hits: 55

Türkmenlerin maruz kaldığı 1959 Kerkük Katliamı’nın 59. Yıldönümü münasebeti nedeniyl…

Devam...

Salihi: Türkmen gencinin Türkiye Burslarına kabul edilmediğini biliyoruz

Hits: 118

Bugünlerde, Irak dahil pek çok ülkeden gencin Türkiye'de yüksek öğretimde eğitim alması ama…

Devam...

'Gaye bölgeyi Türkmen varlığından arındırmaktı, hesap tutmadı'

Hits: 257

Kerkük Vakfı Başkanı Erşat Hürmüzlü, "Gaye Türkmenleri yıldırmak, korkutmak ve Kerkük il…

Devam...

Kerkük'te oyları çalanları asla affetmeyiz

Hits: 38

Irak Başbakanı İbadi, "Kerkük'te elle sayım sonuçları ne olursa olsun oyları çalanları asl…

Devam...

Kerkük'te 8 ayda 22 Türkmen öldürüldü

Hits: 48

Irak'ın Kerkük kentinde son dönemde Türkmenlere yönelik suikastlar bitmek bilmiyor. Kerkük'te …

Devam...

Kerkük Havalimanı uçuşlara açılacak

Hits: 57

Irak Ulaştırma Bakanı Kazım Fincan el-Hamami, Kerkük Havalimanı'ndan önümüzdeki iki hafta i…

Devam...

Bir Asırdır Suriye ve Irak bir Türkmen Yurdu.!

Hits: 90

Irak ve Suriye’de devam eden etnik ve mezhepsel çatışma yıllarca sürse bile, sonunda siyasi c…

Devam...

Yazarn ok okunan

Türk Diyarı Kerkük Elden Gidiyor!

Hits: 32025

Türkmen şehri Kerkük resmi olarak Bağdat yِnetimine bağlı bir kenttir. Ancak peşmerge, 2014…

Devam...

Irak Türkmenleri petrol kurbanıdır!

Hits: 24057

18 Ekim 2016 tarihinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Musul'a yِnelik yaptığı a…

Devam...

Türkmen Şehri Kerkük’ün Güvenlik Dosyası Kimin Elinde?

Hits: 23723

Eski Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani liderliğinde KYB Genel Sekreter Yardımcısı ve Irak K…

Devam...

Türkmen Diyarı Kerkük’te Kürtlerin Oynadığı Oyun Herkesi Yakacak!

Hits: 23489

Türkmen şehri Kerkük resmi olarak Bağdat yِnetimine bağlı bulunuyor. Ancak peşmerge, 2014 y…

Devam...

Erbil’in Türk Kimliği ve Tarihi Gerçekler

Hits: 21337

Er­bil, Kerkük gibi bir Türk şeh­ridir. Türk­men­le­rin yoğun yer­le­şim mer­kez­le…

Devam...