1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2018-07-19
Facebook Twitter Youtube
Yeniler

IRAK TـRKLERİ DE MİLLİ GELİRDEN PAY ALMALIDIR!!!!

Ali Kerküklü

<P>( Irak’a Özgürlük Operasyonu ve Kerkük Kitabının Yazarı)Sayıları 3 milyon olan Irak Türkleri, Irak rejimleri tarafından çoğu zaman yok sayılan ve asimile edilmek istenen, uluslararası topluluk tarafından da garip bir şekilde gِz ardı edilmiştir. Yüz yıllardır Irak'ta yaşayan Türkmenler kِklü bir geçmişe sahiptir. 1918’e kadar yِnetimde oldukça etkili olan Türkmenler, Irak halkının eğitimli ve aydın bir bِlümünü oluşturmaktadır. Asırlardır Irak'ta ِnemli bir Türkmen varlığı bulunduğunu gِstermekte ve bِlgenin Türk idaresine girmesinden sonra ise Türkmen nüfusu ve etkinliği daha da artmıştır. Çok sayıda Oğuz Türkü de Irak'a girmiş ve yerleşmiştir.


Türkmenlerin bِlgedeki toplumlarla ilişkileri de hemen her zaman dostane ve barışçıl olmuştur. Bu toplumlar asırlar boyunca barış ve huzur içinde yaşamıştır. Bِlgede huzursuzluklar, çatışmalar ve baskılar ise, İngilizlerin 1914’te Irak’a girmesiyle ve Bağdat’ı Mart 1917’de, Kerkük ve Musul’u ise 1918’de işgali ile başlamıştır. 


1932'de Irak devletinin İngiliz mandasından çıkarak bağımsızlığını kazandığı günlerde Irak'ın Milletler Cemiyeti'ne verdiği beyannamede; Irak Türkmenlerinin haklarının korunacağı, varlıklarının tanınacağı, kendi dillerinde eğitim yapmalarına izin verileceği, Türk dilinin Türk bِlgelerinde resmi dil olmasının ِtesinde, bu bِlgelerde gِrev yapacak memurların mümkün olduğunca Türk kِkenli olacağı konularında güvenceler verilmiştir. Çeşitli değişiklikler geçiren bu anayasa, krallık rejiminin yıkılması ve cumhuriyetin kurulması ile yerini 1958 Anayasası'na bırakmıştır. Yeni anayasa Irak'ı bir yandan Arap anavatanının bir parçası, diğer yandan ise Arapların ve Kürtlerin vatanı olarak gِsterirken anayasada Türkmenlerden sِz edilmemiştir.


Saddam Hüseyin'in kanlı rejimi boyunca Türkmenler büyük baskılara maruz kalmıştır. Liderleri tutuklanıp idam edilmiş ya da suni yargılarla hapiste yatmışlardır. Irak hükümetleri devamlı olarak Türkmen nüfusunu azaltmaya çalışmıştır. 1957'de yapılan nüfus sayımında Irak'ın nüfusu 6.340.000, sonuçları 1958 devriminden sonra, Türkmen nüfusu 567 bin olarak verilmiştir. 1958 yılında Bağdat'ta yayımlanan "The Iraqi Revolution 14th July Celebrations Committee" adlı rapora gِre de, 1957 sayımında Türkmen nüfusunun 600 bin olduğu ifade edilmiştir. 1965'te Irak Planlama Başkanlığının Sayımlar İdaresince de Türkmen nüfusu 780 bin olarak tahmin edilmiştir.


 ABD’de yayımlanan ve saygın kuruluşlardan olan The Washington Institute for Near East Policy (yakın doğu politikası Washington Enistütüsü’nün) 27 Mart 2003 tarihli, 735 numaralı tespit raporuna gِre; Belge: ”1957 sayımında ki Türkmenlerin kendi varlıklarıyla kayıt yaptırabildikleri son sayımdır, 567 bin Türkmen (6,300,000 olan ülke nüfusunun %9’u) sayımı yapılmıştır. Aynı sayımda Kürtlerin nüfusu 819 bin, yani ülke nüfusunun %13’ü oranında çıkmıştır. ”


Irak'ta bugüne kadar yapılan bütün sayımlar, yıllık büyüme oranı ve buradaki etnik nüfus dağılımını da gِz ِnüne alırsak tahmini nüfus etnik yapıya gِre şِyledir; Arap 22.400.000, Türk 3.000.000, Kürt 4.000.000, Hıristiyan (Asuri ve Keldaniler) ve diğerleri 600.000.


Musul, Kerkük ve Erbil illeri, Diyala ve Selahattin'in bazı ilçe ve kِyleri ile Bağdat'ta yaşayan 300.000'den fazla Türk nüfusunun toplamı bize Irak’taki Türk varlığının en düşük rakamla iki buçuk milyonun üzerine olduğunu ispatlamaktadır.


Irak Türk­le­ri, Irak dev­le­ti ku­rul­du­ğun­dan be­ri dev­le­ti­ne, toprağına ve bay­ra­ğı­na sa­dık bir top­lum ola­rak şe­ref­li bir geç­mi­şe sa­hip­tir. Türkmenler, devletine silah çekmemiş ve Irak askerini ِldürmemiştir, savaşlarda vatanını şereflice savunmuş ve ülkesi uğruna binlerce şehit vermiştir, İşgalcilere ِncülük etmemiş ve dış güçlerle işbirliği yapmamıştır yani Türkmenler ekmeğini yedikleri ve suyunu içtikleri ülkelerine hiçbir zaman ihanet etmemişlerdir. Irak ta­ri­hi de bu­na şa­hit­tir. Irak Türkmenleri, Irak rejimleri tarafından baskı, zulüm, işkence, etnik temizlik, katliamlar ve gِçe zorlamaya tabi tutulmalarına rağmen, ülkelerine karşı sadakat gِmleklerini hiçbir zaman çıkarmadılar.


Bugün 4 milyon nüfuslu Iraklı Kürtler Irak milli gelirinden % 17 pay almakta, ayrıca Türkiye ve İran’a açılan gümrük kapılarından ve kaçak petrolden elde edilen gelir de cabası. Ya 3 milyon nüfuslu Irak Türkleri! Onlara milli gelirden hiçbir şey yok. İnsanın aklına o eski atasِz geliyor  “Biri yer biri bakar ondan kıyamet kopar”.  Kürtlere verilen  % 17 pay anayasal haksa, 3 milyon Türkmen de bu haktan yararlanmalıdır. Irak'ta üçüncü asli unsur isek, ki ِyleyiz gِzümüzün ِnüne milli gelirden pay alma hedefini koymalıyız ve bunun için de millet olarak birlikte hareket etmeliyiz. Malumunuz hak verilmez alınır.


Son derece ِnemli olan bu konu, Türkmenlerin ekonomik bağımsızlığını ve geleceğini güvence altına alacaktır. Milli gelirden pay almak konusunu gündeme getirip halkımıza anlatmak ve kamuoyu oluşturmak; Türkmeneli TV ve yerel yayın yapan Türkmen Radyo ve Televizyonu (TERT), gazeteci, yazar, aydın, Türkmen Milletvekilleri, Türkmen Meclisi ve üyeleri, Kerkük İl Meclis başkanı ve Kerkük Türkmen İl Meclis üyeleri, Türkmen partileri, Türkmen Aşiretler ve Ayan Meclisi, Türkmeneli Öğrenci ve Gençler Birliği, Irak içinde ve yurt dışında tüm Türkmen sivil kurum ve kuruşlarına büyük gِrev düşüyor, daha doğrusu herkese gِrev düşüyor. Bu hakkı ve diğer hakları da elde etmek için miting, yürüyüş, direniş, boykot ve gِsteri gibi eylemler düzenlenmelidir. Irak’ta Türkmenlerin varlığını ve gasp edilen haklarını dünyaya duyurmak için bu demokratik eylemleri yapmak çok ِnemli ve etkin bir yoldur. Dolayısıyla Dünya Irak Türklerinin varlığını, yaşadıkları haksızlıkları, mağduriyeti ve Türkmenlere yapılan insan hakları ihlallerinden haberdar olur. Mücadele etmeden hak alınmaz. Irak Türkleri, bugünden tezi yok derhal mücadeleye başlamalı ve yola koyulmalıdır! Irak Türklerinin hakkı olan milli gelirden pay, eşitlik, adalet ve hakkaniyet adına alınmalıdır. Herkesi gِreve çağırıyoruz.    


 


                                                                                                               

Ali Kerküklü Yazarn dier yazlar (64)...

Kerkük'te 9 patlama: 17 kişi yaralandı

Hits: 72

Kerkük kentinde peş peşe 9 patlama gerçekleştiği öğrenildi. Yerel kaynaklardan alınan bilgi…

Devam...

Kerkük Havalimanı ağustos ayında açılacak

Hits: 85

Kerkük Valisi Rakan el-Cuburi, Kerkük Havalimanı'nın gelecek ağustos ayında uçuşlara açıla…

Devam...

IRAK’TA OTORİTE KRİZİ

Hits: 45

Iraklıların büyük bir çoğunluğu 12 Mayıs’ta yapılan genel seçimlere hile ve usulsüzlük…

Devam...

1959 KATLİAMI,NESİLLER BOYUNCA HAFIZADAN SİLİNMEYECEK

Hits: 64

Türkmenlerin maruz kaldığı 1959 Kerkük Katliamı’nın 59. Yıldönümü münasebeti nedeniyl…

Devam...

Salihi: Türkmen gencinin Türkiye Burslarına kabul edilmediğini biliyoruz

Hits: 128

Bugünlerde, Irak dahil pek çok ülkeden gencin Türkiye'de yüksek öğretimde eğitim alması ama…

Devam...

'Gaye bölgeyi Türkmen varlığından arındırmaktı, hesap tutmadı'

Hits: 270

Kerkük Vakfı Başkanı Erşat Hürmüzlü, "Gaye Türkmenleri yıldırmak, korkutmak ve Kerkük il…

Devam...

Kerkük'te oyları çalanları asla affetmeyiz

Hits: 45

Irak Başbakanı İbadi, "Kerkük'te elle sayım sonuçları ne olursa olsun oyları çalanları asl…

Devam...

Kerkük'te 8 ayda 22 Türkmen öldürüldü

Hits: 51

Irak'ın Kerkük kentinde son dönemde Türkmenlere yönelik suikastlar bitmek bilmiyor. Kerkük'te …

Devam...

Kerkük Havalimanı uçuşlara açılacak

Hits: 64

Irak Ulaştırma Bakanı Kazım Fincan el-Hamami, Kerkük Havalimanı'ndan önümüzdeki iki hafta i…

Devam...

Bir Asırdır Suriye ve Irak bir Türkmen Yurdu.!

Hits: 99

Irak ve Suriye’de devam eden etnik ve mezhepsel çatışma yıllarca sürse bile, sonunda siyasi c…

Devam...

Yazarn ok okunan

Türk Diyarı Kerkük Elden Gidiyor!

Hits: 32444

Türkmen şehri Kerkük resmi olarak Bağdat yِnetimine bağlı bir kenttir. Ancak peşmerge, 2014…

Devam...

Irak Türkmenleri petrol kurbanıdır!

Hits: 24062

18 Ekim 2016 tarihinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Musul'a yِnelik yaptığı a…

Devam...

Türkmen Şehri Kerkük’ün Güvenlik Dosyası Kimin Elinde?

Hits: 23864

Eski Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani liderliğinde KYB Genel Sekreter Yardımcısı ve Irak K…

Devam...

Türkmen Diyarı Kerkük’te Kürtlerin Oynadığı Oyun Herkesi Yakacak!

Hits: 23501

Türkmen şehri Kerkük resmi olarak Bağdat yِnetimine bağlı bulunuyor. Ancak peşmerge, 2014 y…

Devam...

Erbil’in Türk Kimliği ve Tarihi Gerçekler

Hits: 21352

Er­bil, Kerkük gibi bir Türk şeh­ridir. Türk­men­le­rin yoğun yer­le­şim mer­kez­le…

Devam...