1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2018-02-24
Facebook Twitter Youtube

Türkmenler Erdoğan’a Neden Kırgın…

ITC lideri Salihi, Suriye Türkmen Meclisi heyeti ile görüştü

Suphi Saatçi

<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal> 


ABD’nin işgalinden sonra Türkiye, güney komşusu Irak’a ِzel bir ilgi ve hassas bir politika ile yaklaşmıştır. Başlangıçta Türkiye’ye karşı Irak’ta hasmane bir tavır sergilenmiştir. Türkiye güney komşusuna yardım ve başlıca gıda maddeleri gِnderirken, bu malları taşıyan yüzün üstünde Türk şofِrü katledilmiştir. Ayrıca her gün yaralanan yüzlerce kişinin tedavisi için ilaç ve diğer tıbbî yardım malzemelerinin Türkiye’den sevkiyatı engellenmiş, hatta Türkiye’nin hastane açma isteği dahi reddedilmiştir. 


 


Irak giderek daha fazla kaos ortamına sürüklenince, kendisine gerçek dostluk elini uzatan tek ülkenin Türkiye olduğunu gِrmüştür. Türkiye’nin Irak hakkında gizli ajandası olmadığı, Irak’ta ve bِlgede barış ve istikrardan yana bir amacı bulunmadığı anlaşılmıştır. Buna karşılık Irak’tan Türkiye’ye ithal edilen terِr eylemlerinin durdurulması ve engellenmesi konusunda güney komşumuz aciz veya yetersiz kalmıştır. Özellikle Irak’ın kuzey bِlgelerinden Türkiye’ye yِnelik terِr eylemlerinin ardı arkası bir türlü kesilmemiştir.  


 


Türkiye ile Irak hükümeti arasında giderek daha samimi ve karşılıklı güven duygularının artması üzerine düzelen ilişkiler, Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı düzeyinde yapılan karşılıklı ziyaretlerle daha da pekiştirilmiştir. Irak hükümeti içinde zaman zaman su yüzüne çıkan devlet yِnetiminde iki başlılık nedeniyle, Türk diplomatlarının Irak’ın başkenti Bağdat’a yaptıkları her ziyarette, ülkenin kuzey bِlgesi ve ِzellikle Erbil’in ziyaret edilmesi tartışmaları da gündeme gelmiştir.  


 


İlk ِnce Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Bağdat’ı ziyareti tartışma konusu olmuştu. ـlkenin başkenti Bağdat’ı ziyaret eden Erdoğan, Irak’ın toprak bütünlüğüne de vurgu yapmıştı. Irak’ın üniter yapısı ve toprak bütünlüğüne ِnem veren Türkiye’nin Başbakanına, medyada bilinen bazı kalemler “Irak’ın toprak bütünlüğü mü kalmış, bütün dünya Kürt Federe hükümetini tanıyor” biçiminde imalarda bulunuyor ve Erdoğan’ın Irak’ın kuzeyindeki yerel yِnetimi ziyaret etmesini istiyorlardı.


 


Cumhurbaşkanının 2009 yılındaki Irak ziyaretine de atıfta bulunan aynı kalem sahipleri, Gül’ün Irak gezisinde Erbil’i de ziyaret etmesi yolunda telkinde bulunmuşlardı. Türkmenler en son Dışişleri Bakanı Davutoğlu’nun Irak ve Erbil’i ziyareti Türkmenlerde de büyük heyecan yaratmıştı. Davutoğlu bu sefer mutlaka Kerkük’ü de ziyaret edecek denildi. Kerkük’te halk Türk Dışişleri Bakanına gِrülmedik bir tِren hazırlamıştı. Hazırlanan ay-yıldızlı pastalar, halk müziği ve kıyafeti ile geleneksel oyun gِsterileri, her yer çiçekler ve bayraklar ile donatılarak adeta bir bayram coşkusu yaşanacak, karşılama tِreni için değişik seremoniler, programlar uygulanacaktı. Ancak ani bir program değişikliği ile Davutoğlu’nun gezisi iptal edildi. Türkmenler bu sefer de büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Bِylece Türkmenler ِnce sevinmişler, daha sonra üzülmüşlerdi.


 


Son olarak Başbakan Erdoğan’ın Irak’ı ziyaret edeceği duyulunca umutlar yeniden canlandı. Gezi programında Bağdat, Necef ve Erbil de vardı. Başbakan Bağdat’ı ziyaret etti, bütün Arap kardeşlerimizin gِnlünü aldı. Necef’i ziyaret ederek Şii Arapların kalbini fethetti. Erbil’i de ziyaret ederek, ِzellikle Barzani’nin de isteğini yerine getirdi. Zaten bütün senaryo da bunun için hazırlanmış gibi gِrünüyordu. Ama Başbakanı Kerkük’ü ziyaret etmedi. Eminiz ki Başbakan Kerkük’ü de ziyaret etmek isterdi, ancak ِnüne nasıl bir bahane ile engel konuldu, doğrusu bilmiyoruz.   


 


Herkes birbirine soruyordu: gezi programında Kerkük neden yoktu? Bu sefer Erdoğan Kerkük'ü mutlaka ziyaret eder deniliyordu. Birileri bunu engellemiş olabilir miydi? Buna hiçbir kimse ihtimal vermiyordu. Belki bazı gerekçeler vardı. Mesela Kerkük’te güvenlik yoktur denilmiş olabilirdi. Ne var ki güvenlik açısından Irak’ın en sorunlu yeri başkent Bağdat’tı. Irak’ta en kanlı terِr eylemleri her gün Bağdat’ta yaşanıyordu. Necef de çoğu zaman kanlı eylemlere sahne olmuş bir yerdi. Bunlara gِre Kerkük, ülkenin yine de en sakin bِlgesinde yer almıştır.


 


Erdoğan’ın Kerkük’ü ziyaret etmesini istemeyen başka birileri mi vardı yoksa? Bu birileri çok nüfuzlu ve çok etkili bir siyasî lider midir? Bu lider Maliki, Allavî, El-Hekim, Sadr veya Caferi de olamazdı. Hepsinin Türkiye’ye ve Başbakan Erdoğan’a sevgisi ve saygısı vardır. Peki, bu siyasî lider Talabanî de olamazdı. Çünkü herkesten çok Türkiye’ye sempati duyan birisi idi. Kala kala elde sadece Barzanî kalıyor. Yoksa o mudur Erdoğan’ın Kerkük’ü ziyaret etmesini istemeyen. Bu hususta bizim bir bilgimiz yok. Kimsenin günahını da almak istemeyiz.      


 


Teknik, siyasî, askerî yahut bilmediğimiz başka bir sebep mi vardı bu ziyareti engelleyen? Onu da bilemiyoruz ancak bu ziyareti istemeyen ve engelleyen biri var. 1976 yılını hatırlayalım. 6. Cumhurbaşkanı rahmetli Fahri Korutürk 1974 yılının Nisan ayında Irak’ı ziyaret etmişti. Gezi başkent Bağdat ile sınırlı idi. Ne var ki Korutürk Kerkük’ü de ziyaret etmek istiyordu. O zamanlar Kerkük’te Türkiye’nin Kültür Merkezi vardı. Irak’ın Dışişleri Bakanlığı Kerkük’ün ziyaretini uygun gِrmemişti. Bunun üzerine Korutürk “Kerkük’ü gِrmeyeceksem Irak ziyaretini iptal edin”, dedi. Ertesi gün Irak’tan, hem de ِzür dilenerek cevap geldi ve Kerkük gezi programına alındı. Evet, Korutürk Kerkük’ü ziyaret etti ve Kerkük’te yer yerinden oynayarak tarihî bir gün yaşandı. Türkmenler Korutürk’ü hep rahmet ve minnetle anmışlardır. 


 


Türkmenler Başbakan Erdoğan’dan da bِyle bir çıkış istiyorlardı. Kerkük’ü ziyaret için yumruğunu masaya vurup, “Kerkük’ü de ziyaret etmek isterim, uygun değilse güvenliği sağladıktan sonra Irak’ı ziyaret ederim” demesini bekliyorlardı. Başbakan’ın delikanlı yapısını Türkmenler de biliyor ve seviyorlardı. Çünkü Erdoğan’ın “programda Kerkük yoksa bu ziyareti iptal edin”, diyecek yüreklilikte olduğunu düşünüyorlardı. İsrail’e posta koyan, Avrupa Parlamentosuna meydan okuyan Erdoğan, “Kerkük’te güvenlik neden yok? Bu şehri kim yِnetiyorsa ِnce güvenliği sağlasın, sonra bana gelsin”, diyecek kadar yiğit bir üsluba sahiptir. Aslında bu durum Başbakanı yanlış bilgilendirenlerden kaynaklanmıştır diye düşünüyoruz. 


 


Başbakan’ın bildiğimiz kadarıyla danışmanları vardır. Gِmleğinin biçimine, kravatının rengine bile karışan ve her şeyi en ince ayrıntısına kadar düzenleyen danışmanlar, Erdoğan’ı Irak ziyareti konusunda nasıl bilgilendirmişler ve nasıl yِnlendirmişlerdir, doğrusu merak ediyoruz. Bu ziyaret sadece belirli bir kişiyi memnun etmek için mi, yoksa o coğrafyada Türkiye’ye bir kutsal toprak olarak bakan ve yıllardır ümitle bekleyen milyonlarca insanla kucaklaşmak için mi yapılıyor. Bu insanların beklentisini ve sevgisini kazanmak dururken, bunlara hayal kırıklığı yaşatmak doğru mudur?


 


Irak ile olan ilişkilerimiz hiç bu kadar iyi ve dostane olmamıştı. Buna rağmen Kerkük’ü Türkiye Cumhurbaşkanı da ziyaret etmedi, Başbakan da… Dışişleri Bakanı da ne yazık ki henüz Kerkük’e teşrif etmedi. ـstelik Dışişleri Bakanımızın bir dostumuza ِnemli bir sِzü de vardır. Evet, Kerkük’ün çok tanınmış kahvesi olan Ahmet Ağa’da beraber çay içeceklerdi. Bakan 26 Mart 2011 tarihinde İstanbul’daki Haliç Kongre Merkezi’nde tarihî bir konuşma yapmıştı. Bakanlığın internet sitesinde de yer alan bu konuşmada Davutoğlu şunları sِylüyordu:    


   


“İki hafta ِnce Yunanistan’da idik. Batı Trakya’ya, Şahin Kِyüne gittim. O insanların bütün gün nasıl bir ِzlemle, yüz yıllık bir ِzlemle bizi beklediğini gِrmek bana bütün o yorgunluğumu unutturduğu gibi o tarihi yükü bir kez daha hatırlattı. Binlerce insan sokakta ve tarihi buluşmaya şahit olduk. Gürcistan’a gittiğimizde Batum’a, Suriye’ye gittiğimizde Halep’e, Irak’a gittiğimizde Musul’a, Erbil’e, Kerkük’e gitmek ve oralardaki kardeşlerimizle kucaklaşmak bizim için bir vecibe. Ukrayna’ya gittiğimizde Kırım’a gitmek ama bunu o ülkelerle kurduğumuz dostluk ilişkileri ile yapmak. O ülkeleri rahatsız etmeden, o ülkelerin dünya gِrüşünde bir rahatsızlık doğurmadan hem o ülkelerle dostluklarımızı geliştireceğiz hem de oradaki kardeşlerimizle tekrar tarihi buluşmayı gerçekleştirmenin hazzını yaşayacağız.”


 


Ne kadar güzel, ne kadar doğru ve ne kadar geniş ufuklu bir bakış… Biz bu sِzleri gençlik yıllarımızda Dündar Taşer’den, Ziya Nur’dan, Galip Erdem’den ve Erol Güngِr’den duyarken gِzlerimiz yaşarırdı. Hepsini rahmetle anarken, bu sِzleri şimdi Türkiye’nin dışişleri bakanından duymak uyuyan duygularımızı yeniden canlandırdı. Bu yüzden Türkmenler Türkiye’ye kırgın… Bu kırgınlık Türk devlet adamlarının Kerkük’ü ziyaret etmelerine kadar sürecek… Sِylemesi bizden.kaynak: Editِr’den - Kardaşlık 50. sayıdergini okumak için aşağıdki linke tıklayınwww.bizturkmeniz.com/publications/kardaslik50.pdf


Suphi Saatçi Yazarn dier yazlar (32)...

ÇİNİ SANATININ DUAYENİ AHMET KERKÜK VEFAT ETTİ

Hits: 50

Kütahya’da çini satanının duayenlerinden Ahmet Kerkük, 91 yaşında vefat etti. Kentte çini…

Devam...

Barzani yönetimi giderek güç kaybediyor

Hits: 16

Barzani yönetimi giderek güç kaybediyor. Daha önce havalimanlarında merkezi yönetimin varlığ…

Devam...

ITC lideri Salihi, Suriye Türkmen Meclisi heyeti ile görüştü

Hits: 15

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Lideri Erşat Salihi bir konferans için bulunduğu Gaziantep şehrind…

Devam...

Muhteşem Müzik Ziyafeti!

Hits: 26

"Sevdalı Şarkılar" adlı konseri Arzu Singer Dede'nin şefliğinde sunan Antalya Çağdaş Türk …

Devam...

Kerkük'te DAEŞ ile mücadelede 5 Türkmen şehit edildi

Hits: 33

18 Şubat'ta Kerkük kırsalında DAEŞ'in 28 Haşdi Şabi milis gücü hayatını kaybetti. DAEŞ t…

Devam...

Kerkük'te DEAŞ'lı teröristler Haşdi Şabi'ye saldırdı: 27 ölü!

Hits: 23

Irak'ın Kerkük kentinde Irak askeri üniforması giyen DEAŞ'lı teröristler Haşdi Şabi milisle…

Devam...

Büyükelçi Yıldız'dan, Türkmenlere başsağlığı mesajı

Hits: 20

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, Kerkük yakınlarında pusuya düşürülen Tür…

Devam...

Ben Bir Oğuz Türkmenim

Hits: 65

Türkmeneli aslanları var olsun Türkmene tek yüce Allah yar olsun Toprağıma dikilen göz kör…

Devam...

IRAK SEÇİMLERİ VE TÜRKMENLER

Hits: 61

Saddam sonrası Irak ilk defa demokratik bir ortama kısmen de olsa kavuştu. Irak’ın genelinde e…

Devam...

Erşat Salihi: Kerkük'te PKK çeteleri dolaşıyor

Hits: 52

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Genel Başkanı Erşat Salihi son günlerde Türkmenlere karşı düzenl…

Devam...

Yazarn ok okunan

Irak ve Suriye’de İstikrar Sağlanmadıkça…

Hits: 25301

Güney komşumuz Irak, 2003 yılı işgalinden sonra, ne yazık ki hâlâ istikrar ve barış ortam…

Devam...

Kerkük Katliamı ve Türkmenlerin Bitmeyen Çilesi

Hits: 24596

Bugünkü Irak toprakları Osmanlı dِneminde Bağdat, Basra ve Musul adları ile tanınan üç eya…

Devam...

Kerkük’te Bayrak Zorbalığı

Hits: 23120

Osmanlı Devleti’nin idarî taksimatında Irak üç eyaletten oluşuyordu: Bağdat, Basra ve Musul…

Devam...

Erbilli Sanatçı Yunus Hattat Demirci

Hits: 4562

Türkmen kültürü ve sanatının Irak’taki ِnemli merkezlerinden biri olan Erbil, tarih boyunca…

Devam...

Türkmen Dağarcığı: Kerkük’ün Altın Gerdanlığı - Taşkِprü

Hits: 3862

Şehirlerin kimlikleri de tıpkı insanlar gibidir. İnsanlar gِrünüşleri, ses tonları gibi …

Devam...