1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2018-06-22
Facebook Twitter Youtube

Türkmenlerin Irak'ta İlerleme Yolları

DİRİLİŞTEN DİRENİŞE KERKÜK

Eyad Yolcu


Irak Türkmenleri kritik bir dِnemden geçiyor ki bu zor kavşakta ya var olacak ya da olmayacak. Dolayısıyla vefalı ve sadık Türkmenler, bu sıkıntılardan kurtulmak için arayışa girdiler. Siyasî çِküntüden, bazı kِtü idare ve idarecilerden, dedikodulardan, hukuksuzluktan, düzensizlikten kurtulmak için, doğru ve başarılı kurtuluş yolunu bulmak için kurucular tarafından onaylanacak kurtuluş yollarını aramaya başladılar.
İyi bir sonuca varmak için uygulayacakları metotlarının kaynakları ulusal kültürlerden oluşmalı, zihinsel soyutlamalardan uzak olmalı, çevredekileri kırmamalı, iftira atılmamalı, karşı taraf kim olursa olsun, tartışma yapılmamalı, yapılsa da dozu kaçırılmamalıdır. Karşı tarafla kibarca diyaloga girilmeli ve bu konuda her türlü çaba takdir edilmelidir. Ancak potansiyel çağdaş gerçeklerin perspektifleri ışığında ulusal kِkenlere dayalı bir vizyon inşa edilmeli ve bu vizyonun pratik/gerçekçi olabilmesi için, olası uygulamasının ve yapılandırılmasının etkileri hesap edilmelidir. Sahile güvenli bir şekilde erişebilmek ve bu rüyaya ulaşmak için Irak’taki karakterlerin ve çağdaş Irak tarihinin satır araları okunmalıdır.

Irak’taki Türkmen’lerin ilerleme yolları:
1- Varlığımızı kanıtlayabilmek için hakkımızı aramak ve bu hak aramayı yaygınlaştırmak. Bunun için -varlığımızın doğru anlaşılabilmesi için- çaba gِstermek, tarihî, coğrafî ve siyasî olarak varlığımızı ispat etmek.
2- Yapıcı siyasî projeler üretip uygulamak.
3- Türkmen oluşumunun mümkün olduğunu gِstererek oluşan hayal kırklığını ortadan kaldırmaya çalışmak.
4- Özellikle gençleri teşvik ederek yeni ve doğru girişimler yapma yolunu izlemek.
5- İnsanlar, liderler, siyasî partiler, aydınlar, çeşitli grup başkanları ve devlet adamları ile Türkmenler olarak ve Türkmen bِlgesinde bağlantı kurmak.
6- Irak'ın yeni yapısını kapsayacak şekilde bütünsel bir bakış açısı geliştirmek.

Bu bileşenlerin artış nedenleri olarak ana hatlarıyla ِzetleyen temaları:
1- Türkmenleri değiştirmek ِnce insan kendinden başlamalı.
2- Eski Türkmen tarihini anlama ve uygulama dersi çıkarmak.
3- Hedefimizi gerçekleştirecek vatansever/yurtsever, dindar, sadık ve doğru bir Türkmen lider yetiştirmek.
4- Millî ahlak ve değerleri, çocuk terbiyesini ve Türkmen bِlgelerinde sevgiyi yükseltmek. Vatanı sevmek ve onun için fedakârlık yapmak.
5- Irak’taki Türkmen haklarını ve onların arazilerini savunmalarını sağlamak, onları desteklemek.
6- Aydınların rolünü yeniden canlandırmak, aralarında gerçek anlamda danışma, tavsiye, sِz ve fikir birliği sağlamak.
7- Partizanca kullanılan yetkileri ve yetkilileri engellemek. Türkmenlerin fikirlerini ِzgürce sokakta ifade etmelerini, il genel meclisinde ve Parlemanto’da temsil edilmelerini sağlamak.
8- Siyasî katılımı yükseltmek için siyasî kurumlarda, meclislerde ve her ortamda fırsat eşitliğini sağlamak.
9- Türkmen bِlgesinde genel idarî reform ve malî yapılandırma sağlamak.
10- Türkmenler için çalışan bir savunma gücü kurmak. Türkmenlerin kِylerinin, ilçelerinin ve şehirlerinin güvenliğini sağlamak.
11- Türkmen reformunu geliştirmek.
12- Türkmenlere siyasî ve idarî yetkiler vermek, içten onları fethetmek ve onlara sorumluluk vermek.
13- Türkmen kadınları üzerinde reform yaparak toplumda kendilerine karşı gelişen, marjinalleşen adaletsizliği ortadan kaldırmak.
14- Parti, mezhep, sınıf farklılıklarının kِkünü kesmek, onları birleştirmek ve organize etmeye çalışmak.
15- Adaletsizliği ortadan kaldırıp adaleti sağlamak. Mezhep ayrılığını ve geleneksel ırkçılık gibi şeyleri geride bırakmak.
16- Halka, toplumun tüm kesimlerine sorumluluk ve ِzgürlük vermek. Türkmenlere, rollerini, bilimsel, pratik, siyasî ve sosyal haklarını vermek.
17- Türkmen medyanın ilgisini ve reform ve gerçeği yayma hakkını, birden fazla kanal üzerinden yayma gerçekleştirmek. Bunun için gِrsel, sesli ve yazılı basın ve internet ağını çeşitlendirmek.
18- Maddî ve manevî destek vermek. Özellikle gençlerin siyasal kurumlarda, sosyal ve kültürel kurumlarda ِne geçmeleri desteklenmeli.
19- Türkmenler üzerindeki her türlü hazırlık, planlama, demografik değişim, nüfus sindirme ve idarî marjinalleştirmeyi sabırla ve temkinle karşılamalı ve acele etmeden ve umutsuzluk gِstermeden sonuçlarını beklemeli, tuzağa düşmeden zaferi sağlamak için çalışmaya devam etmeli.
20- Düşmanların programlarını bilmek ve Türkmenlerin düşmanlarını ortaya çıkarmak.
21- Genç nesilleri geliştirmek, Türkmenler için geleceği sağlayacak yeterlilik düzeylerini yükseltmek ve Türkmenler için gelecek sağlamaya çalışmak.

İşte bütün bu temalar ve nedenleri üzerinde iyi niyetle çalışmalıyız. Siyasî ve operasyonel koşulları yenilemeli, gelişen şartlara bakarak yeni bir Irak Türkmen yapılandırmasını sağlamaya çalışmalıyız.

Irak Türkmen Medya Merkezi

Eyad Yolcu Yazarn dier yazlar (5)...

Türkmenler mahkemenin seçimle ilgili kararından memnun

Hits: 2

Irak'ta Türkmenler, "Anayasa Mahkemesinin seçim sonuçlarının elle sayılması kararını doğru…

Devam...

ITC Başkanı Erşet Salihi Türkmen Halkını Kutladı

Hits: 18

Türkmenler, "Anayasa Mahkemesinin seçim sonuçlarının elle sayılması kararını doğru bulmas…

Devam...

Türkmenlerin Demokratik Zaferi

Hits: 66

Dünyanın bir çarpışma alanı olduğunu kabul etmek ve ona göre sürekli çarpışmaya hazır b…

Devam...

DİRİLİŞTEN DİRENİŞE KERKÜK

Hits: 69

¨Hayırlı¨ Referandum ¨Öfkeyle kalkan zararla oturur¨, ¨Yanlış hesap Bağdat’tan döner…

Devam...

Türkmeneli dergi 124

Hits: 8

Devam...

BİZE GÖRE: 1960 Ruhu

Hits: 91

Aslında her şey bir kıvılcımla başladı. Yıl 1957, yani yeni bir Irak’ta yaşamaya başlaya…

Devam...

IRAK TÜRKMEN SOSYOLOJİSİNE DOĞRU

Hits: 53

Toplumları tanımak, onlar hakkında toplu, genelleyici bilgiler edinmek ve toplumların geleceğin…

Devam...

IRAK SEÇİMLERİ VE MAVİ BAYRAK DİRENİŞİ

Hits: 45

Irak’ta 12 Mayıs’ta yapılan seçimlere şaibeler karıştırıldığı gerekçesiyle tartışm…

Devam...

Kardaşlık 78

Hits: 11

Devam...

Tuzhurmatu’da Türkmenlere saldırı

Hits: 60

Selahaddin iline bağlı Türkmen Tuzhurmatu ilçesinde acil müdahale ekiplerinin şehir pazarında…

Devam...

Yazarn ok okunan

TـRKMEN GENÇLERİNİN ARTIK UYANIŞ ANI GELDİ

Hits: 7778

Ey Türkmen genci bugün bizim bِlge çok zorlu ve meneşekkat günler geçiriyor bizi 1959 katliam…

Devam...

İran Türkmenlerinden Ema Çelebi ile Diyalog

Hits: 3429

Dünya Türkmenlerini tanımak, yaşadıkları acıları, marjinalleşmeyi, kendilerini tanımlam…

Devam...

TـRKMEN GENÇLERİNİN ARTIK UYANIŞ ANI GELDİ

Hits: 2813

Ey türkmen genci bugün bizim bِlge çok zorlu ve meneşekkat günler geçiriyor bizi 1959 katli…

Devam...

Türkmenlerin Irak'ta İlerleme Yolları

Hits: 2417

Irak Türkmenleri kritik bir dِnemden geçiyor ki bu zor kavşakta ya var olacak ya da olmayacak.…

Devam...

TÜRKMEN GENÇLERİNİN ARTIK UYANIŞ ANI GELDİ

Hits: 499

Ey Türkmen genci bugün bizim bölge çok zorlu ve meneşekkat günler geçiriyor bizi 1959 katliam…

Devam...