1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2018-08-20
Facebook Twitter Youtube
Yeniler

Türkmenlerin Irak'ta İlerleme Yolları

Eyad Yolcu


Irak Türkmenleri kritik bir dِnemden geçiyor ki bu zor kavşakta ya var olacak ya da olmayacak. Dolayısıyla vefalı ve sadık Türkmenler, bu sıkıntılardan kurtulmak için arayışa girdiler. Siyasî çِküntüden, bazı kِtü idare ve idarecilerden, dedikodulardan, hukuksuzluktan, düzensizlikten kurtulmak için, doğru ve başarılı kurtuluş yolunu bulmak için kurucular tarafından onaylanacak kurtuluş yollarını aramaya başladılar.
İyi bir sonuca varmak için uygulayacakları metotlarının kaynakları ulusal kültürlerden oluşmalı, zihinsel soyutlamalardan uzak olmalı, çevredekileri kırmamalı, iftira atılmamalı, karşı taraf kim olursa olsun, tartışma yapılmamalı, yapılsa da dozu kaçırılmamalıdır. Karşı tarafla kibarca diyaloga girilmeli ve bu konuda her türlü çaba takdir edilmelidir. Ancak potansiyel çağdaş gerçeklerin perspektifleri ışığında ulusal kِkenlere dayalı bir vizyon inşa edilmeli ve bu vizyonun pratik/gerçekçi olabilmesi için, olası uygulamasının ve yapılandırılmasının etkileri hesap edilmelidir. Sahile güvenli bir şekilde erişebilmek ve bu rüyaya ulaşmak için Irak’taki karakterlerin ve çağdaş Irak tarihinin satır araları okunmalıdır.

Irak’taki Türkmen’lerin ilerleme yolları:
1- Varlığımızı kanıtlayabilmek için hakkımızı aramak ve bu hak aramayı yaygınlaştırmak. Bunun için -varlığımızın doğru anlaşılabilmesi için- çaba gِstermek, tarihî, coğrafî ve siyasî olarak varlığımızı ispat etmek.
2- Yapıcı siyasî projeler üretip uygulamak.
3- Türkmen oluşumunun mümkün olduğunu gِstererek oluşan hayal kırklığını ortadan kaldırmaya çalışmak.
4- Özellikle gençleri teşvik ederek yeni ve doğru girişimler yapma yolunu izlemek.
5- İnsanlar, liderler, siyasî partiler, aydınlar, çeşitli grup başkanları ve devlet adamları ile Türkmenler olarak ve Türkmen bِlgesinde bağlantı kurmak.
6- Irak'ın yeni yapısını kapsayacak şekilde bütünsel bir bakış açısı geliştirmek.

Bu bileşenlerin artış nedenleri olarak ana hatlarıyla ِzetleyen temaları:
1- Türkmenleri değiştirmek ِnce insan kendinden başlamalı.
2- Eski Türkmen tarihini anlama ve uygulama dersi çıkarmak.
3- Hedefimizi gerçekleştirecek vatansever/yurtsever, dindar, sadık ve doğru bir Türkmen lider yetiştirmek.
4- Millî ahlak ve değerleri, çocuk terbiyesini ve Türkmen bِlgelerinde sevgiyi yükseltmek. Vatanı sevmek ve onun için fedakârlık yapmak.
5- Irak’taki Türkmen haklarını ve onların arazilerini savunmalarını sağlamak, onları desteklemek.
6- Aydınların rolünü yeniden canlandırmak, aralarında gerçek anlamda danışma, tavsiye, sِz ve fikir birliği sağlamak.
7- Partizanca kullanılan yetkileri ve yetkilileri engellemek. Türkmenlerin fikirlerini ِzgürce sokakta ifade etmelerini, il genel meclisinde ve Parlemanto’da temsil edilmelerini sağlamak.
8- Siyasî katılımı yükseltmek için siyasî kurumlarda, meclislerde ve her ortamda fırsat eşitliğini sağlamak.
9- Türkmen bِlgesinde genel idarî reform ve malî yapılandırma sağlamak.
10- Türkmenler için çalışan bir savunma gücü kurmak. Türkmenlerin kِylerinin, ilçelerinin ve şehirlerinin güvenliğini sağlamak.
11- Türkmen reformunu geliştirmek.
12- Türkmenlere siyasî ve idarî yetkiler vermek, içten onları fethetmek ve onlara sorumluluk vermek.
13- Türkmen kadınları üzerinde reform yaparak toplumda kendilerine karşı gelişen, marjinalleşen adaletsizliği ortadan kaldırmak.
14- Parti, mezhep, sınıf farklılıklarının kِkünü kesmek, onları birleştirmek ve organize etmeye çalışmak.
15- Adaletsizliği ortadan kaldırıp adaleti sağlamak. Mezhep ayrılığını ve geleneksel ırkçılık gibi şeyleri geride bırakmak.
16- Halka, toplumun tüm kesimlerine sorumluluk ve ِzgürlük vermek. Türkmenlere, rollerini, bilimsel, pratik, siyasî ve sosyal haklarını vermek.
17- Türkmen medyanın ilgisini ve reform ve gerçeği yayma hakkını, birden fazla kanal üzerinden yayma gerçekleştirmek. Bunun için gِrsel, sesli ve yazılı basın ve internet ağını çeşitlendirmek.
18- Maddî ve manevî destek vermek. Özellikle gençlerin siyasal kurumlarda, sosyal ve kültürel kurumlarda ِne geçmeleri desteklenmeli.
19- Türkmenler üzerindeki her türlü hazırlık, planlama, demografik değişim, nüfus sindirme ve idarî marjinalleştirmeyi sabırla ve temkinle karşılamalı ve acele etmeden ve umutsuzluk gِstermeden sonuçlarını beklemeli, tuzağa düşmeden zaferi sağlamak için çalışmaya devam etmeli.
20- Düşmanların programlarını bilmek ve Türkmenlerin düşmanlarını ortaya çıkarmak.
21- Genç nesilleri geliştirmek, Türkmenler için geleceği sağlayacak yeterlilik düzeylerini yükseltmek ve Türkmenler için gelecek sağlamaya çalışmak.

İşte bütün bu temalar ve nedenleri üzerinde iyi niyetle çalışmalıyız. Siyasî ve operasyonel koşulları yenilemeli, gelişen şartlara bakarak yeni bir Irak Türkmen yapılandırmasını sağlamaya çalışmalıyız.

Irak Türkmen Medya Merkezi

Eyad Yolcu Yazarn dier yazlar (5)...

Kerkük Vakfından Bir Çağrı

Hits: 73

Yıllardır Türkmen halkının meşru haklarını gasp etmeye kalkışan cihetler bir kez daha şai…

Devam...

Basın Bildirisi

Hits: 73

12 Mayıs 2018 seçiminde yaşanan büyük ihlalleri ve sahtekârlıkları video kayıtlarıyla ayan…

Devam...

Türkmen lider Salihi'den seçim sonuçlarına tepki

Hits: 39

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşet Salihi, ülkede yapılan seçimlere ilişkin elle sayı…

Devam...

Türkmen lider Erşat Salihi, İran'ın Erbil Başkonsolosu ile görüştü

Hits: 53

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Genel Başkanı Erşat Salihi dün, Kerkük'teki makamında İran'ın Er…

Devam...

Irak'taki Türkmen ilçesi 15 yıl aradan sonra istikrara kavuştu

Hits: 101

Irak'ın Salahaddin vilayetine bağlı Türkmen Tuzhurmatu ilçesi, Peşmerge ve siyasi partilere ai…

Devam...

Büyük Türkmen Şairi Ali Marufoğlu Hakka Yürüdü

Hits: 84

Türkmen kültür tarihinin parlak sayfalarında geniş yer alan, Türkmenelinin zengin kültür mer…

Devam...

Türkmen Öğrencilere Muratpaşa Belediyesi Kucak Açtı

Hits: 37

Irak Türkmen Birliği ve Dayanışma Derneği ile Türkmen İzcilik Federasyonu’nca, Türkmen ö…

Devam...

HÜRMÜZ BOĞAZI, PETROLÜN VAZGEÇİLMEZ KORİDORUDUR

Hits: 113

ABD, dünyada öngördüğü stratejik politikalarını gerçekleştirmek için zaman zaman uluslara…

Devam...

Tuzhurmatu'ya 15 yıl aradan sonra Türkmen kaymakam atandı

Hits: 98

Irak'ta Türkmenlerin yoğunlukta yaşadığı Salahaddin vilayetinin Tuzhurmatu ilçesine, 2003'ten…

Devam...

Türkmen Öğrencilerden Selçuk Üniversitesi’ne Ziyaret

Hits: 96

Türkmen Öğrencilerden Selçuk Üniversitesi’ne ZiyaretTürkmeneli Dernekler Federasyonu Genel B…

Devam...

Yazarn ok okunan

TـRKMEN GENÇLERİNİN ARTIK UYANIŞ ANI GELDİ

Hits: 7859

Ey Türkmen genci bugün bizim bِlge çok zorlu ve meneşekkat günler geçiriyor bizi 1959 katliam…

Devam...

İran Türkmenlerinden Ema Çelebi ile Diyalog

Hits: 3509

Dünya Türkmenlerini tanımak, yaşadıkları acıları, marjinalleşmeyi, kendilerini tanımlam…

Devam...

TـRKMEN GENÇLERİNİN ARTIK UYANIŞ ANI GELDİ

Hits: 2860

Ey türkmen genci bugün bizim bِlge çok zorlu ve meneşekkat günler geçiriyor bizi 1959 katli…

Devam...

Türkmenlerin Irak'ta İlerleme Yolları

Hits: 2484

Irak Türkmenleri kritik bir dِnemden geçiyor ki bu zor kavşakta ya var olacak ya da olmayacak.…

Devam...

TÜRKMEN GENÇLERİNİN ARTIK UYANIŞ ANI GELDİ

Hits: 735

Ey Türkmen genci bugün bizim bölge çok zorlu ve meneşekkat günler geçiriyor bizi 1959 katliam…

Devam...