1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2018-09-21
Facebook Twitter Youtube

TـRKMEN TOPLUMUNUN HEDEFİ ـZERİNE BİR KAÇ SÖZ…

Ziyat Köprülü

Bu konu son zamanlarda Türkmenlerin gündemine girdi ve çeşitli tartışmalara neden oldu. Hatta ve hatta toplum arasında bir takım endişelere bile sebebiyet verdi. Konunun gündeme gelmesi “Türkmenlerin hedefi neden olmasın ? Gerçekten var mıdır ?! Bِyle bir tartışma ortamı neye hizmet eder ? Bu konunun ele alınması toplumu aşağılamaz mı ? ” gibi çeşitli soruların da ortaya atılmasına neden oldu.
Aslında bazı hassas diye nitelendirdiğimiz konuların toplumda tartışılmaya açılması gerçekten cesaret ister. Bِyle hassas konuları ele almakla her kesimi razı etmek mümkün değildir. Aşırı derecede karşı çıkanlar veya konuya ılımlı bakanlar yahut konunun tartışılma zamanının geldiğini diyenler olabilir. Bu tür konuları tartışmaya açarken, hüner yumuşak iniş yapmaktadır. Yani toplum fertlerinin ince ve hassas duygularıyla oynamadan, onları incitmeden tartışmayı sağlamaktır.
Bu ِn girişi yaptıktan sonra gِrüş belirtmek üzere asıl konumuza dِnmek isterim. Yani Türkmen toplumunun hedefi nedir, ne olmalıdır ve bir toplumun hedefleri tespit edilirken nelere dikkat edilmelidir ?
İnsanoğlu doğar doğmaz nasıl bir dünyaya geldiğini anlamış biri gibi “Eyvah ben ne yaptım” dercesine ağlamaya başlar. Tuhaftır ki hemen akebinde annesinin sütünü aramaya başlar ve ilk emzirme olayıyla yaşama tutkusu başlar. Kısaca insanoğlunun ilk hedefi olan “hayatta kalma” tutkusu devreye girmiş olur. Toplumu oluşturan bireylerin hepsi aynı yoldan geçtiği için toplumların ilk hedefleri de iyi yaşamaktır. Dolayısıyla toplumun temel ve doğal hedefi olan noktadan hareketle Türkmen toplumunun da diğer toplumlar gibi iyi yaşama hedefi mevcuttur. Yani doğal olarak ve sosyal anlamda hedefsiz toplum yoktur. Siyasi hedefler ise toplumun siyasi arenasında aktivite gِsteren ve o toplumun çoğunluğu tarafından kabul gِren siyasi kuruluşları tarafından gündeme getirilen hedeflerdir. Türkmen toplumunun bağrıdan doğan siyasi hareketlerin hemen hemen %85’inin hedefinde Irak toprak birliği içinde Türkmenlerin insanca ve eşitlik ilkesine gِre siyasi, idari, milli, kültürel, sosyal v.s. haklardan faydalanarak ِzgür ve demokratik ortamda yaşamasını sağlamaktır.
Peki bir toplumun hedefleri tespit edilirken, nelere dikkat edilmelidir? Kısacası siyasetçilerimize acizane ِğütüm; hedef belirlerken nelere dikkat etmeleri ve neleri gِzِnünde buldurmaları gerektiğini üç ana başlık altında ve bir kaç cümleyle ifade etmek isterim.
Birincisi hedef belirlerken gerçekçi olmak lazım. Gerçekçi olmanın da bir takım kriterleri vardır. Bu kriterlerin başında da toplumun kapasitesini, ulaşabileceği en yüksek performansı, toplumun içinde bulunduğu ortamı, maddi - manevi imkanları ve o anki seviyesini bilmek gelir. Yani eğer siz gerçeklerden uzak hayali bir hedef tespit ederseniz toplumu yorar ve hayal kırıklığına uğratırsınız. Bunu ِnlemek için de yukarıda zikrettiğimiz kriterlerin karşılıklarını tek tek ِnümüze koymalıyız. Özetle toplumumuzu çِzmeliyiz ve toplumun seviyesine gِre onun kabullenebileceği, gerçekleştirmeye azminin yetebileceği ِn hedefleri kademeli olarak açıklamalıyız.
İkinci ise hedefin ulaşılabilir olması gerekir. Ulaşılamayan hedefleri koymak ve sesli düşünmek, toplum takati üstünde bir performans gerektirdiği için o toplumun azmini kırar.
ـçüncüsü ise hedefin toplumu motive edici olması gerekir. Motive edilmeyen toplumlar çabuk yorulur ve çabuk pes ederler.
Sonuç olarak, bu çerçevede tespit edilen hedeflerin gerçekleşmemesi imkânsız gibidir. Sanırım Türkmen toplumu olarak bizim eksikliğimiz bu noktadadır. Özetle Türkmen toplumu hedef yokluğu çekmemektedir. Tersine eksik ve düzensiz hedeflerin peşinden koşup yorgun düşmektedir.


Ziyat Köprülü Yazarn dier yazlar (35)...

Bize Göre: Bu da bizim Manifestomuz!

Hits: 87

Her toplumsal hareket veya inancın yol haritası ve olmazsa olmazlarını gösteren manifestolar ol…

Devam...

Barzani ve Talabani'den Kerkük planı

Hits: 80

Türkmen Cephesi Kerkük Teşkilat Sorumlusu Mehmet Seman Ağaoğlu, ABD-Peşmerge ortaklığıyla y…

Devam...

Kardaslik 79

Hits: 3

Devam...

TÜRKMENLERİN ÇÖZÜM BEKLEYEN SORUNLARI

Hits: 79

Türkiye’de yaşayan Türkmenler arasında birliği, sosyal ve siyasal dayanışmayı pekiştirmek…

Devam...

"Kerkük konusunda hiç kimse ile pazarlığa oturmayacağız"

Hits: 90

Birleşmiş Milletler Bağdat Temsilcisi Yan Kobiş ile bir araya gelen Irak Türkmen Cephesi Genel …

Devam...

Türkmenlerden Basra'ya 108 ton içme suyu yardımı

Hits: 56

Kerkük'te Irak Türkmen Cephesi tarafından başlatılan yardım kampanyası kapsamında, içme suy…

Devam...

Kurtulus dergisi 143

Hits: 27

Devam...

Türkmen İstişare Toplantısı Yapıldı.

Hits: 164

Ankara’da faaliyet gösteren Türkmen Sivil Toplum Kuruluşları 2 Eylül 2018 tarihinde bölgedek…

Devam...

Türkmenler küçük ordu kurdu

Hits: 116

Kerkük’ün Haşdi Şabi destekli Irak ordusu tarafından Kürtlerden alınması sonrasında, kent…

Devam...

Irak Meclis'inde "Türkmen Grubu" kuruldu

Hits: 140

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Genel Başkanı Erşat Salihi'nin Meclis binasında yaptığı basın to…

Devam...

Yazarn ok okunan

BـYـKLERE MASAL-10

Hits: 36530

Kِylerden bir kِyde çobanın biri her gün koyun sürüsünü alıp yaylamaya gidermiş ve orada …

Devam...

Anayasal Açıdan Kerkük Sorunu

Hits: 25701

Irak Bِlgesel Kürt Yِnetimi bayrağının resmi kurum ve kuruluşlarda çekilmesi hususunda İl M…

Devam...

Sayın Cumhurbaşkanıma Açık Mektup

Hits: 5729

Zatı-âlilerinizin malumları olduğu üzere Irak Türkleri, uzun yıllardan beri çeşitli haksız…

Devam...

Davutoğlu'nun Kerkük ziyareti ve düşündürdükleri...

Hits: 3456

Irak Devleti’nin Bağımsızlığını kazandığı 1932 yılından beri Kerkük’e muhtelif ü…

Devam...

SADDAM… TـRKMENLER… VE DـNYA BARIŞ ELÇİSİ'NİN İNSAFI

Hits: 1897

Yeni yıl 2007'nin ilk günlerinde, Saddam Hüseyin'in idamının haklı olup olmadığı hakkında …

Devam...