1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2018-09-21
Facebook Twitter Youtube

Bindiğiniz Dalı Kesmeyin…

Ziyat Köprülü

Son günlerde gerek gazetelerde gerekse internet sayfalarında Türkiye ile ilgili çelişkili ve haksız yorumlara şahit olmaktayım. Genel de menfi yِnde olan yazılara rağmen müspet olanları da vardır.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 80 yıllık tarihi boyunca gelmiş geçmiş iktidar ve muhalefetleri komşu ülkelerle iyi komşuluk ilişkilerine ِnem vermişlerdir. Türkiye’nin gerek Irak’la gerekse diğer komşularıyla tarihi bağları bulunduğu Osmanlı dِnemi, İslam kültür ve tarihinin en parlak dِnemlerindendir. Dolayısıyla Türk ve Arap milletinin arasında din, kültür ve tarih birliği oluşmuş ve bütün ortadoğu bِlgesi tarihi boyunca kudüs, Filistin toprakları dahil Osmanlılar dِneminde huzur bulmuş ve barış gِrmüştür. Yani Amerikan yِnetiminin Irak’taki sivil yِneticisi Paul Bremer’in ifade ettiği gibi Osmanlı sِmürücü olmamıştır. Osmanlı girdiği hiç bir ülkeyi yıkıp harabeye çevirmemiştir. Tersine ortadoğdaki egemenliği süresince bu bِlgede çeşitli eserler bıraktığı gibi binlerce yıl ِncesine ait uygarlıkları da korumuştur. Ama bugün gِrüyoruz ki Amerikan gücü Afganistan’da da olduğu gibi Irak’ta altı ayını doldurmasına rağmen henüz ne hakimiyetinini ne de imarını gِsterebilmiş değildir. Bu da Amerikan gücünün gِsterdiği pazıların sadece yıkımda başarılı olup yeniden imarda ise başarısız olduğunu ortaya koymaktadır. Bilindiği gibi yıkmak kolay ancak yapmak zordur ve her kesin karı değildir..!

Kendisine bütün bu ortak bağlar ve iki ülke halkının mevcut akrabalık bağlarıyla bağlanan Irak’a gelince, Türkiye, Irak’ın toprak bütünlüğü ve egemenliğini korumak için yıllardan beri üstün çaba harcamaktadır. ABD’nin Irak operasyonunun ِnlenmesi amacıyla İslam ülkeleri arasında en fazla çabayı da Türkiye gِstermiştir. Nitekim operasyon ِncesi bir takım girişimlerde bulunarak 23/01/2003 tarihinde Irak’a komşu Müslüman ülkelerin dışişleri bakanlarını İstanbul’da toplamış ve bir barış girişimini başlatmıştır. Irak’a elçiler gِndererek Irak yِnetiminden Birleşmiş Milletler ve Güvenlik Konseyi kararlarına uymasını istemiş ve Irak’a yِnelik operasyonun gerçekleşmemesi için elinden gelen her türlü çabayı harcamıştır. Türkiye bugüne gelineceğini o günden biliyordu, ama maalesef Irak’a komşu ülkeler Türkiye’nin endişelerine kulak asmadılar. Şimdi gِrüyoruz ki o ülkelere ek olarak bir kaç ülke daha yeniden bu süreci canlandırmaya çalışmaktadırlar. Türkiye’nin nedenli haklı olduğunu yeni mi anladılar ?

Türkiye, Irak’la ilgili tüm açıklamalarında hep Irak’ın toprak bütünlüğünden ve siyasi birliğinin muhafaza edilmesinden yana olduğunu defalarca belirtmiş ve Irak’ın milli devlet inşa etme sürecinde hiç bir milli gruba imtiyazlı bir statü verilmemesi gerektiğini ifade etmiştir. Son zamanlarda Türk askerinin Irak’a gِnderilmesi konusu yeniden gündeme gelirken bile asıl amacın bِlgenin barış ve istikrara kavuşması olduğunu müteaddit defa belirtmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Irak’ta herhangi bir ayrım yapmadan tüm Irak halkını kucaklayacağını, ancak Irak’ta terِr unsurlarının yuvalanmasına da izin vermeyeceğini vurgulamıştır ki bu da büyük kayıplardan sonra en doğal hakkıdır.

Milliyeti ne olursa olsun her Iraklı vatandaşın Irak’ın toprağını korumaya yِnelik girişimde bulunması takdire şayandır. Ancak Irak kuzeyinde bulunan ve bünyesinde camilerin imam ve hatiplerini bulunduran İslam Dini Ulema Birliği , Irak’a Türk ordusunun girişinin vahim sonuçlarından dolayı uyarıda bulunması dikkatleri çekmektedir. İşin tuhafı bu Din Uleması Birliği halen Irak topraklarında bulunan Amerikan veya İngiliz ya da diğer 20 den fazla ülkenin kuvvetlerine karşı bu tür sert üslupla bir bildiri yayınlamamıştır. Onları bir işgal gücü olarak gِrmemiş ve Kürt halkından onlara karşı durmayı da talep etmemiştir. Hatta Kürt halkını kimyasal silahlarla katleden Saddam’a karşı bile açıktan veya gizliden bir direnişe çağırmamıştır..!! Aynı Birlik ve hatta Irak’ın kuzeyinde bulunan diğer tüm kuruluş, siyasi parti ve sivil toplum ِrgütleri ABD topçuları Ansar-ul İslam’ın karagahlarını ve civarındaki Kürt kِylerini toplarıyla dِverken ve uçaklarıyla yerle bir ederken neredeydiler acaba ?!

İşte bu nedenle bu hususta yazı yazan her kesi insafa ve itidala davet ederken ِzellikle Kürt kardeşlerimi de bindikleri dalı kesmemeye çağırıyorum.

Ziyat Köprülü Yazarn dier yazlar (35)...

Bize Göre: Bu da bizim Manifestomuz!

Hits: 87

Her toplumsal hareket veya inancın yol haritası ve olmazsa olmazlarını gösteren manifestolar ol…

Devam...

Barzani ve Talabani'den Kerkük planı

Hits: 80

Türkmen Cephesi Kerkük Teşkilat Sorumlusu Mehmet Seman Ağaoğlu, ABD-Peşmerge ortaklığıyla y…

Devam...

Kardaslik 79

Hits: 3

Devam...

TÜRKMENLERİN ÇÖZÜM BEKLEYEN SORUNLARI

Hits: 79

Türkiye’de yaşayan Türkmenler arasında birliği, sosyal ve siyasal dayanışmayı pekiştirmek…

Devam...

"Kerkük konusunda hiç kimse ile pazarlığa oturmayacağız"

Hits: 91

Birleşmiş Milletler Bağdat Temsilcisi Yan Kobiş ile bir araya gelen Irak Türkmen Cephesi Genel …

Devam...

Türkmenlerden Basra'ya 108 ton içme suyu yardımı

Hits: 57

Kerkük'te Irak Türkmen Cephesi tarafından başlatılan yardım kampanyası kapsamında, içme suy…

Devam...

Kurtulus dergisi 143

Hits: 27

Devam...

Türkmen İstişare Toplantısı Yapıldı.

Hits: 164

Ankara’da faaliyet gösteren Türkmen Sivil Toplum Kuruluşları 2 Eylül 2018 tarihinde bölgedek…

Devam...

Türkmenler küçük ordu kurdu

Hits: 116

Kerkük’ün Haşdi Şabi destekli Irak ordusu tarafından Kürtlerden alınması sonrasında, kent…

Devam...

Irak Meclis'inde "Türkmen Grubu" kuruldu

Hits: 140

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Genel Başkanı Erşat Salihi'nin Meclis binasında yaptığı basın to…

Devam...

Yazarn ok okunan

BـYـKLERE MASAL-10

Hits: 36530

Kِylerden bir kِyde çobanın biri her gün koyun sürüsünü alıp yaylamaya gidermiş ve orada …

Devam...

Anayasal Açıdan Kerkük Sorunu

Hits: 25701

Irak Bِlgesel Kürt Yِnetimi bayrağının resmi kurum ve kuruluşlarda çekilmesi hususunda İl M…

Devam...

Sayın Cumhurbaşkanıma Açık Mektup

Hits: 5730

Zatı-âlilerinizin malumları olduğu üzere Irak Türkleri, uzun yıllardan beri çeşitli haksız…

Devam...

Davutoğlu'nun Kerkük ziyareti ve düşündürdükleri...

Hits: 3456

Irak Devleti’nin Bağımsızlığını kazandığı 1932 yılından beri Kerkük’e muhtelif ü…

Devam...

SADDAM… TـRKMENLER… VE DـNYA BARIŞ ELÇİSİ'NİN İNSAFI

Hits: 1898

Yeni yıl 2007'nin ilk günlerinde, Saddam Hüseyin'in idamının haklı olup olmadığı hakkında …

Devam...