1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2018-07-19
Facebook Twitter Youtube

28 TEMMUZ KERKـK’TE PATLAMA

IRAK’TA OTORİTE KRİZİ

Ali KERKÜKLÜ

Kürtlerin Türkmen Parti Ve Sivil Kuruluşlarını Yakıp Yıkarken Bir Gِrüntü
Irak parlamentosu, ABD’nin işbirlikçileri Kütler silah zoruyla istila ettikleri Türkmen şehri Kerkük’ün çِzümü ve ülkede yerel seçimlerin imkan sağlayacak yasa tasarısını ki bu yasa Kerkük’te yetkilerin toplumlar arasında eşit paylaşılmasını ِngِrüyordu.Irak Meclisinin Kürtlerin tüm itirazlarına rağmen,22.07.2008 tarihinde oylama yolu ile kabul ettiği Yerel Seçimler Yasası; bir ilki tescil ederken, bir taraftan Kerkük'te Türkmenlerin idari ve siyasi haklarının tespitinde ِnemli bir adım olmuş ve diğer taraftan da Irak'ta yeni bir sürecin başladığına dair işaretler vermeye başlamıştır. Kürtlerin yine yoğun itirazları ile Anayasal hükmünü kaybeden(Ölen) 140. maddenin uygulanması ve rüyalarında bile gِremeyecekleri Kerkük’ün Kürt bِlgesine bağlamasını istiyorlardı. Kerkük ile ilgili olan yasanın 24. maddesine gِre; Statüsü belirleninceye kadar Kerkük'te iktidarın Arap, Kürt ve Türkmen gruplarından her birinin %32, Hıristiyanların ise %4 oranında temsil edilmesi, Kerkük'te güvenliğin Kürt peşmergelerden alınarak Bağdat ve güney illerden oluşan Irak ordusuna verilmesi,bir komisyon kurularak Irak nüfus kayıtlarında Kürtler tarafından yapıldığı tahribatların düzeltilmesi hususları yer almaktadır.
Irak Meclisi tarafından alınan karar Kürt yِneticilerini ِylesine kızdırmış olacak ki, Kerkük'te yapılan mitinge Süleymaniye, çamçamal, Dohuk, Zaho, Selahaddin, Akra ve Erbil gibi yerleşim bِlgelerinden Kürtleri Kerkük’e getirdiler binlerce Kürt, bir operasyon hazırlığı içine girmişler ve peşmergeler 27 Temmuz 2008 tarihinde Kerkük'te sokakları dolaşarak bütün esnaflardan kepenk kapatmalarını istemişlerdir.28 Temmuz günü sabah erken saatlerden itibaren Kerkük vilayeti binasının ِnünde toplanan gِstericilerin arasına karışan canlı bomba, 30'e yakın kişinin hayatını yitirmesine ve 200'e yakın kişinin de yaralanmasına neden olmuştur.Patlamanın ardından ortalığın karışması üzerine provokatِrlerin de yِnlendirmesi ile amacından sapan miting, Türkmenleri protesto mitingine dِnüşmüş, bununla da yetinilmeyip Kerkük'ü ateş çemberine çevirenKürtler Türkmeneli Tv, işyerleri, Snober Oteli, Türkmen siyasi ve sivil kuruluşlarına saldırdılar, yağmalayıp yaktılar. Herkesin bildiği gibi Kürt gruplarının anladığı dil silah, kaba kuvvet, yağma, talan…
Barzani'nin partisi KDP'nin Dış İlişkiler Sorumlusu Safin Dizayi'nin kendisiyle Erbil'de yapılan gِrüşmede sِyledikleri, Kürt yِnetiminin psikolojisini yansıtıyordu.
Kürtlerden, Şiilere ihanet suçlaması Meclisin aldığı kararın kendileri için sürpriz olup olmadığı sorulduğunda, Kürtlerin Şiilerin davranışıyla ilgili derin hayal kırıklığını ifade edercesine, bunun sürpriz değil, ihanete yakın bir davranış olduğunu sِyledi (Kürtlerle aynı fikirleri paylaşmamak ihanet oluyor). Ardından karardan duydukları rahatsızlığın gerekçelerini sıraladı. Öncelikle mecliste bu maddenin gizli oylanması anayasaya aykırıydı( Şayet anayasaya aykırıydı neden Kürtler konuyu Anayasa Mahkemesi'ne taşımadılar). Ayrıca anayasada Kerkük'ün geleceğinin referandumla belirlenmesini ِngِren 140. madde varken, bِyle bir kanun yapmak tersti(140.maddeyi ABD’ler işbirlikçileri Kürtleri iyi kullanmak ve onlara hoş gِrünmek için bu maddeyi Irak anayasasına yerleştirdiler ve 2007’de anayasal geçerliliğini yitirdi,yani Kürtler için bayram bitti çünkü Amerikalılar gidiyor.Kürtler iddia ettikleri gibi Kerkük’ün eski yerel halkı iseler tarih ve mirasları nerede,hiç yok). ـstelik bu karar demokratik değildi, çünkü daha seçim yapılmadan il meclisindeki yüzdeler belirleniyordu. Daha da ِnemlisi, Kerkük'ün Kürt bِlgesinden koparılması ve Kürtlerin buradan atılması gibi eski rejimin yaptığı iki büyük yanlış, oldubittiye getirilerek unutulamazdı(Madem ki Kerkük Kürt bِlgesi idi,o zaman Kürtler neden Kerkük için referandum istiyorlar,Saddam rejimi dِneminde Irak Devletinin arşivlerine gِre Kerkük’ten çıkarılan Türkmen, Kürt ve Keldo-Asuri sayısı 11.800 kişidir.8 yıl içinde Kerkük’e ithal edilen Kürt sayısı 700 bindir,buna rağmen 7 Mart seçimlerinde Kürtler Kerkük’te büyük hayal kırıklığı yaşadılar). Naziler, Yahudilere 2. Dünya Savaşı'nda yaptığı yanlış için hâlâ tazminat ِdüyordu.

ABD’nin tanınmış gazetelerinden The Newyork Times’in 28 Temmuz olayı hakkında 19 Ağustos 2008 tarihinde yayınladığı yazıda bakın nasıl yorumluyor : “Kerkük’teki Kürt Hâkimiyeti Irak’ta Bir Barut Fıçısı Yaratmış.”
Temmuz 2008’de ulusal parlamentonun, oldukça büyük ِneme sahip eyalet (İl) seçimleri için bir takvim belirlemeye yِnelik gerçekleştirdiği yasama gِrüşmesi, Kerkük konusunda sert bir ihtilaf nedeniyle tıkandı. Çünkü Araplar ve Türkmenler, Kürt iktidarlarının bir kısmından feragat etmesini talep etmişlerdi; fakat bu isteğin gerçekleşmesi, Kürtlerin Kerkük’teki otoritelerini pekiştirmelerinden (Silah zoruyla) dolayı, askeri müdahale dışında, pek mümkün değildir. Eyalet (İl) yِnetimi ve polis idaresine ek olarak, Kürtler, Amerikan ordusuyla ve komutanlarına gِre, ABD istihbarat servisleriyle (CIA) birlikte çalışan korkutucu yeraltı güvenlik servisi “Asayiş”in de kontrolünü elinde bulundurmaktadır ( Asayiş Saddam dِnemindeki gibi polisiye ve istihbarat toplamak ve Kerkük’ü kontrol altında tutmak için her mahallede büroları bulunmaktadır. Bu servisi MOSSAD’ın eğittiği bilinmektedir).
Herhangi bir saldırının ilk hedeflerini genellikle Asayiş yetkilileri oluşturmaktadır. Asayiş yِneticileri sadece hâkim Kürt siyasi partileri olan KDP ve KYB’ye rapor vermekteler.

Kerkük’teki KDP Asayiş gücünün komutanı olan Nejat, parti başkanı Mesud Barzani’nin oğlu ve de KDP istihbaratının (İsrail’in 1966’de kurduğu ve eğittiği Kürt istihbarat ِrgütü PARASTİN) başında bulunan(Mesud Barzani’nin oğlu) Mesrur Barzani’nin bir resmine bakarak: “O benim patronum.” diye sِylemiştir.
Kürtlerin, güvenlik güçleri üzerindeki kontrolü ve bunları siyasi amaçlarla kullanmaktaki becerileri, rakip grupların dediğine gِre, 28 Temmuz 2008’de bir intihar bombacısının Kürt gِstericilere saldırması sonrasında, onlarca insanın ِlümüne ve yüzlercesinin yaralanmasına yol açan bir yağma hareketinin (Kürtler tarafından) tetikçisi oldu. Saldırıdan sonra Kürtlerden oluşan kalabalıklar Türkmen siyasi karargâhlarına saldırarak binaları ve arabaları ateşe verdiler. Bir bütün olarak ele alındığında, Amerikan yetkililer, yağma sırasında, yağmayı kışkırtan bombalama olayına oranla çok daha fazla sayıda insanın ِldüğüne inandıklarını sِylediler

Ancak polis (Peşmergeler ve Asayiş) bir karargâhtaki 13 Türkmeni, kalabalığa ateş açmakla suçlayarak tutuklarken, yağma, talan, bina ve arabaları yakan Kürtlerden hiçbirini tutuklamadı.
İntihar saldırısını yapan kişi, ellerini ayinsel bir şekilde kaldırıp avuçlarını yukarıya, yüzüne doğru kaldırıp sonra yanına indirir. Bir saniye sonra patlamanın onu ve etrafındakileri yuttuğunu gِrmekteyiz.
Gِstericilerin ِfkelerini, sürekli suçladıkları Türkmenlere karşı yِneltmeleri sadece birkaç saniye aldı. Kürt gazeteci Yahya Berzenci, kalabalıktan birisinin, kendisini bir Türkmen muhabirle karıştırarak ‘O Türkmenler için çalışıyor’, diye bağırdığını anımsamakta. Bir video, Berzenci’nin kalabalık tarafından ‘Öldürün! Öldürün!’ bağırışları arasında ِfkeli bir şekilde ِldüresiye dِvülmesini gِrüntülemektedir.(Irak Türklerine karşı bu kin ve nefreti aşılayan, Kürtlere ait olmayan Türk topraklarını hedef gِsterip istila eden ve Kürt milliyetçiliğini( Irkçılığı ve şovenizmini) uyandıran, tetikleyen güçler kimlerdir ?)

Çatışmayı bir hava aracından alınmış videodan izleyen Kerkük’teki Amerikan ordu komutanı Albay David Paschal, Türkmenlerin rasgele ateş eder gibi gِrünmediklerini sِylemektedir(Türkmen siyasi ve sivil kuruluşlarına saldıran Kürtler, benzinle dolu plastik şişelerle gelmişlerdi, korumalar da onları durdurmak için havaya ateş etmişlerdi). Hastanedeki Asayiş(Kürt İstihbaratı) komutanına gِre, hepsi dikkate alındığında, intihar saldırısı ve onu takip eden yağmada en az 28 kişi ِldü ve 213 kişi yaralandı. Kürt yetkililer Kürtlerle Türkmenler arasındaki kavganın şiddetini küçültmenin yollarını aramakta, ama Albay Paschal, ِlüm ve yaralanmaların çoğunun yağma sırasında meydana geldiğini sِylemektedir.
28 Temmuz Irak Türkleri için bir milattı, Kürtler intihar bombacısının bir Türkmen olduğunu ısrarla iddia ettiler, tabi değildi. Kürtler Irak’ta ve dünyaya da alay konusu oldular. Irak Türkleri terِrü hiçbir zaman mücadele yِntemi olarak kullanmamıştır, bunu da herkes bilir. Irak ve dünya medyası ilk defa Kerkük’te olup bitenlere bu kadar yakın alaka gِsterdiler. Kürtlerin Kerkük’te 2003’ten beri Türkmen, Arap, keldani ve Asuri’lere uyguladıkları baskı, zulüm, işkence ve terِrü, Türkmen şehri Kerkük’e ithal edilen yüz binlerce kürdü (700bin) yerleştirdiklerini yazdılar. Saddam Hüseyin Türkmen şehrindeki muazzam petrol rezervleri üzerinde daha kesin bir siyasi hâkimiyet sağlamak için Arapları getirmişti ve Kerkük’ü Araplaştırıyordu. Ama Irak’ın 2003 yılında Amerikalılar tarafından işgal edilmesinin ardından Kürtler bu süreci tersine çevirerek (terِr yolu ile) Kerkük’ü Kürtleştiriyorlardı. Anlayacağınız Kerkük dün Araplaştırılıyordu bu gün ise Kürtleştiriliyor.
Artık Kürtlerin kirli çamaşırları pazara çıkmıştır.Irak Türklerini yok etmek isteyenlerin uyguladıkları terِr ortada.Kürt grupları terِrü kullanarak petrol zengini Kerkük’ü, ama ne pahasına olursa olsun, Kürt bِlgesel yِnetimine bağlanmasını istiyorlar (Irak’ın parçalanması, Irak Halkı ve bِlge ülkelerinin Kürtlere karşı kin ve nefretinin artması Kürtler için şimdilik bir şey ifade etmiyor. Bir Ata sِzü vardır “Her koyun kendi bacağından asılır”). Ama Irak Kürtlerinin unuttukları çok ِnemli bir şey vardır, Kerkük çetin bir cevizdir Musul gibi. Kürtler yıllarca işgalci Amerikanın arkasına sığınarak, Kerkük ve Musul’da terِr estirdiler. Seçimlerde hile ve sahtekarlıklar yaptılar, 700 bin kürdü Kerkük’e yerleştirdiler, istediklerini elde edebildiler mi? Hayır, bundan sonra da edemeyeceklerdir.7 Mart 2010 tarihinde Irak genel seçimlerinde Kürtlerin Kerkük’te aldıkları sonuç onlara bir tokattı.Türkmenlerin de yer aldığı El-Irakiye koalisyonu Kerkük’te ilk sırada bitirdi. Kerkük’te İşgalci Amerika Irak’tan çıkacaktır, o zaman Kürtlerin hali ne olacaktır, bırakın bunu Kürtler düşünsün çünkü kendi düşen ağlamaz. 28 Temmuz da her şey Kürtlerin aleyhine dِnüşmüştü , Kürtler paniğe kapılarak olaydan birkaç gün sonra(1 Ağustos’da) Kerkük İl Meclisinin Kürt üyeleri olağan üstü bir oturum düzenlerler. Kerkük’ü sِzde bِlgesel Kürt yِnetimine bağlama kararı alırlar. Kerkük’te iç savaşı ve bِlgeyi sancılı bir sürece atmak için çabalayan Kürtler, bu oyunları da sonuçsuz kalır. Kürtler ne yaparlarsa yapsınlar biz Türkmenler ata topraklarımızdan ve canımız Erbil ve Kerkük’ten ِdün vermeyeceğiz.
Ali KERKـKLـ
(İstihbarat Oyunları Petrol ve Kerkük’ün Yazarı)

kaynak
Dr. Cüneyt MENGـ, KERKـK MESELESİ 2. DEFA IRAK PARLAMENTOSUNDA, www.kerkuk.net/haberler/koseyazisi.aspx?dil=1055&metin...

Ali KERKÜKLÜ Yazarn dier yazlar (64)...

Kerkük'te 9 patlama: 17 kişi yaralandı

Hits: 21

Kerkük kentinde peş peşe 9 patlama gerçekleştiği öğrenildi. Yerel kaynaklardan alınan bilgi…

Devam...

Kerkük Havalimanı ağustos ayında açılacak

Hits: 72

Kerkük Valisi Rakan el-Cuburi, Kerkük Havalimanı'nın gelecek ağustos ayında uçuşlara açıla…

Devam...

IRAK’TA OTORİTE KRİZİ

Hits: 23

Iraklıların büyük bir çoğunluğu 12 Mayıs’ta yapılan genel seçimlere hile ve usulsüzlük…

Devam...

1959 KATLİAMI,NESİLLER BOYUNCA HAFIZADAN SİLİNMEYECEK

Hits: 55

Türkmenlerin maruz kaldığı 1959 Kerkük Katliamı’nın 59. Yıldönümü münasebeti nedeniyl…

Devam...

Salihi: Türkmen gencinin Türkiye Burslarına kabul edilmediğini biliyoruz

Hits: 118

Bugünlerde, Irak dahil pek çok ülkeden gencin Türkiye'de yüksek öğretimde eğitim alması ama…

Devam...

'Gaye bölgeyi Türkmen varlığından arındırmaktı, hesap tutmadı'

Hits: 257

Kerkük Vakfı Başkanı Erşat Hürmüzlü, "Gaye Türkmenleri yıldırmak, korkutmak ve Kerkük il…

Devam...

Kerkük'te oyları çalanları asla affetmeyiz

Hits: 38

Irak Başbakanı İbadi, "Kerkük'te elle sayım sonuçları ne olursa olsun oyları çalanları asl…

Devam...

Kerkük'te 8 ayda 22 Türkmen öldürüldü

Hits: 48

Irak'ın Kerkük kentinde son dönemde Türkmenlere yönelik suikastlar bitmek bilmiyor. Kerkük'te …

Devam...

Kerkük Havalimanı uçuşlara açılacak

Hits: 57

Irak Ulaştırma Bakanı Kazım Fincan el-Hamami, Kerkük Havalimanı'ndan önümüzdeki iki hafta i…

Devam...

Bir Asırdır Suriye ve Irak bir Türkmen Yurdu.!

Hits: 90

Irak ve Suriye’de devam eden etnik ve mezhepsel çatışma yıllarca sürse bile, sonunda siyasi c…

Devam...

Yazarn ok okunan

Türk Diyarı Kerkük Elden Gidiyor!

Hits: 32025

Türkmen şehri Kerkük resmi olarak Bağdat yِnetimine bağlı bir kenttir. Ancak peşmerge, 2014…

Devam...

Irak Türkmenleri petrol kurbanıdır!

Hits: 24057

18 Ekim 2016 tarihinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Musul'a yِnelik yaptığı a…

Devam...

Türkmen Şehri Kerkük’ün Güvenlik Dosyası Kimin Elinde?

Hits: 23723

Eski Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani liderliğinde KYB Genel Sekreter Yardımcısı ve Irak K…

Devam...

Türkmen Diyarı Kerkük’te Kürtlerin Oynadığı Oyun Herkesi Yakacak!

Hits: 23489

Türkmen şehri Kerkük resmi olarak Bağdat yِnetimine bağlı bulunuyor. Ancak peşmerge, 2014 y…

Devam...

Erbil’in Türk Kimliği ve Tarihi Gerçekler

Hits: 21337

Er­bil, Kerkük gibi bir Türk şeh­ridir. Türk­men­le­rin yoğun yer­le­şim mer­kez­le…

Devam...