1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2018-07-19
Facebook Twitter Youtube
Yeniler

KERKـK’TE 28 TEMMUZ OLAYI

Ali Kerküklü


Irak parlamentosu,Kütler tarafından silah zoruyla istila edilen Türkmen şehri Kerkük’ün çِzümü ve ülkede yerel seçimlerin imkan sağlayacak yasa tasarısını (bu, herkese eşit haklar tanıyan tasarıya karşı yalnız Irak Kürtleri çıktı) 22 Temmuz 2008’de Kürtlerin boykotuna rağmen, Meclisin oylamasına sunulmuş ve oylama sonucunda tasarı salt çoğunlukla kabul edilmiştir. 28 Temmuz 2008 tarihinde Kürt grupları, Süleymaniye,çamçamal, Dohuk,Zaho,Selahaddin, Akra ve Erbil gibi yerleşim bِlgelerinden Kürtleri Kerkük’e getirerek protesto gِsterisi düzenlediler. Protesto yürüyüşü esnasında bir intihar saldırısı gerçekleşti. Patlamanın ardından Kürtler Türkmeneli Tv, işyerleri, Snober Oteli, Türkmen siyasi ve sivil kuruluşlarına saldırdılar, yağmalayıp yaktılar. Herkesin bildiği gibi Kürt gruplarının anladığı dil silah, kaba kuvvet, yağma, talan...İntihar Bombacısının Patlama Anını gِsteren Bir Gِrüntü


ABD’nin tanınmış gazetelerinden The Newyork Times’in bu olay hakkında 19 Ağustos 2008 tarihinde yayınladığı yazıda şِyle denmektedir: “Kerkük’teki Kürt Hâkimiyeti Irak’ta Bir Barut Fıçısı Yaratmış.”

Temmuz 2008’de ulusal parlamentonun, oldukça büyük ِneme sahip eyalet (İl) seçimleri için bir takvim belirlemeye yِnelik gerçekleştirdiği yasama gِrüşmesi, Kerkük konusunda sert bir ihtilaf nedeniyle tıkandı. Çünkü Araplar ve Türkmenler, Kürt iktidarlarının bir kısmından feragat etmesini talep etmişlerdi; fakat bu isteğin gerçekleşmesi, Kürtlerin Kerkük’teki otoritelerini pekiştirmelerinden (Silah zoruyla) dolayı, askeri müdahale dışında, pek mümkün değildir. Eyalet (İl) yِnetimi ve polis idaresine ek olarak, Kürtler, Amerikan ordusuyla ve komutanlarına gِre, ABD istihbarat servisleriyle (CIA) birlikte çalışan korkutucu yeraltı güvenlik servisi “Asayiş”in ( Asayiş Saddam dِnemindeki gibi polisiye ve istihbarat toplamak ve Kerkük’ü kontrol altında tutmak için her mahallede bulunmaktadır.Bu servisi MOSSAD’ın eğittiği bilinmektedir) de kontrolünü elinde bulundurmaktadır.

Herhangi bir saldırının ilk hedeflerini genellikle Asayiş yetkilileri oluşturmaktadır. Asayiş yِneticileri sadece hâkim Kürt siyasi partileri olan KDP ve KYB’ye rapor vermekteler.


İsrail Askerleri Irak’ın Kuzeyindeki Kamplardan Birinde Peşmergeleri Eğitirken

Kerkük’teki KDP Asayiş gücünün komutanı olan Nejat, parti başkanı Mesud Barzani’nin oğlu ve de KDP istihbaratının (İsrail’in 1966’de kurduğu ve eğittiği Kürt istihbarat ِrgütü PARASTİN) başında bulunan Mesrur Barzani’nin bir resmine bakarak: “O benim patronum.” diye sِylemiştir.

Kürtlerin, güvenlik güçleri üzerindeki kontrolü ve bunları siyasi amaçlarla kullanmaktaki becerileri, rakip grupların dediğine gِre, 28 Temmuz 2008’de bir intihar bombacısının Kürt gِstericilere saldırması sonrasında, onlarca insanın ِlümüne ve yüzlercesinin yaralanmasına yol açan bir yağma hareketinin (Kürtler tarafından) tetikçisi oldu. Saldırıdan sonra Kürtlerden oluşan kalabalıklar Türkmen siyasi karargâhlarına saldırarak binaları ve arabaları ateşe verdiler. Bir bütün olarak ele alındığında, Amerikan yetkililer, yağma sırasında, yağmayı kışkırtan bombalama olayına oranla çok daha fazla sayıda insanın ِldüğüne inandıklarını sِylediler

Türkmen Siyasi ve Sivil Kuruluşlarına Kürtler Tarafından Düzenlenen Saldırılar

Ancak polis (Peşmergeler ve Asayiş)bir karargâhtaki 13 Türkmeni, kalabalığa ateş açmakla suçlayarak tutuklarken,yağma,talan, bina ve arabaları yakan Kürtlerden hiçbirini tutuklamadı.

İntihar saldırısını yapan kişi , ellerini ayinsel bir şekilde kaldırıp avuçlarını yukarıya, yüzüne doğru, kaldırıp sonra yanına indirir. Bir saniye sonra patlamanın onu ve etrafındakileri yuttuğunu gِrmekteyiz.

Gِstericilerin ِfkelerini, sürekli suçladıkları Türkmenlere karşı yِneltmeleri sadece birkaç saniye aldı. Kürt gazeteci Yahya Berzenci, kalabalıktan birisinin, kendisini bir Türkmen muhabirle karıştırarak ‘O Türkmenler için çalışıyor’, diye bağırdığını anımsamakta. Bir video, Berzenci’nin kalabalık tarafından ‘Öldürün! Öldürün!’ bağırışları arasında ِfkeli bir şekilde ِldüresiye dِvülmesini gِrüntülemektedir.(Irak Türklerine karşı bu kin ve nefreti aşılayan,Kürtlere ait olmayan Türk topraklarını hedef gِsterip istila eden ve Kürt milliyetçiliğini( Irkçılığı ve şovenizmini) uyandıran ,tetikleyen güçler kimlerdir?)

Sağ Omuzun da Irak Bayrağı Değilde, Sِzde Kürt Bayrağı Olan Bir Peşmergenin Yaralıyı Taşırken


Çatışmayı bir hava aracından alınmış videodan izleyen Kerkük’teki Amerikan ordu komutanı Albay David Paschal, Türkmenlerin (Türkmen siyasi ve sivil kuruluşlarına saldıran Kürtler, benzinle dolu plastik şişelerle gelmişlerdi, korumalar da onları durdurmak için havaya ateş etmişlerdi) rasgele ateş eder gibi gِrünmediklerini sِylemektedir. Hastanedeki Asayiş(Kürt İstihbaratı) komutanına gِre, hepsi dikkate alındığında, intihar saldırısı ve onu takip eden yağmada en az 28 kişi ِldü ve 213 kişi yaralandı. Kürt yetkililer Kürtlerle Türkmenler arasındaki kavganın şiddetini küçültmenin yollarını aramakta, ama Albay Paschal, ِlüm ve yaralanmaların çoğunun yağma sırasında meydana geldiğini sِylemektedir.

28 Temmuz Irak Türkleri için bir milattı,Kürtler intihar bombacısının bir Türkmen olduğunu ısrarla iddia ettiler, tabi değildi .Kürtler Irak’ta ve dünyaya da alay konusu oldular.Irak Türkleri terِrü hiçbir zaman mücadele yِntemi olarak kullanmamıştır,bunu da herkes bilir.Irak ve dünya medyası ilk defa Kerkük’te olup bitenlere bu kadar yakın alaka gِsterdiler.Kürtlerin Kerkük’te 2003’ten beri Türkmen,Arap,keldani ve Asuri’lere uyguladıkları baskı,zulüm,işkence ve terِrü, Türkmen şehri Kerkük’e ithal edilen yüz binlerce kürdü (700bin) yerleştirdiklerini yazdılar.Saddam Hüseyin Türkmen şehrindeki muazzam petrol rezervleri üzerinde daha kesin bir siyasi hâkimiyet sağlamak için Arapları getirmişti ve Kerkük’ü Araplaştırıyordu.Ama Irak’ın 2003 yılında Amerikalılar tarafından işgal edilmesinin ardından Kürtler bu süreci tersine çevirerek (terِr yolu ile) Kerkük’ü Kürtleştiriyorlardı.Anlayacağınız Kerkük dün Araplaştırılıyordu bu gün ise Kürtleştiriliyor.

Artık Kürtlerin kirli çamaşırları pazara çıkmıştır. Bir Irak Türkü olarak gِnül isterdi ki YETKİLiLERİMİZ dünya basınının ِnün de(Dünyanın tanının basın kuruluşları Kerkük’te idi),Irak Türklerine yapılan haksızlıkları,zulmü,terِrü, yağmalanan,yakılan yıkılan kuruluşlarımızın bulunduğu binaların birisinde bir basın toplantısı ile anlatmalarını beklerdim.Olayların sahne olduğu bِlgede basın toplantısı yapıldı mı? Hayır,neden?Irak Türklerini yok etmek isteyenlerin terِrünü bütün dünyaya duyurma fırsatı da kaçmış olmuyor mu?.Bilindiği gibi Kürt grupları terِrü kullanarak petrol zengini Kerkük’ü,ama ne pahasına olursa olsun, Kürt bِlgesel yِnetimine bağlanmasını istiyorlar (Irak’ın parçalanması, Irak Halkı ve bِlge ülkelerinin Kürtlere karşı kin ve nefretinin artması Kürtler için şimdilik bir şey ifade etmiyor .Bir Ata sِzü vardır “Her koyun kendi bacağından asılır”).Ama Irak Kürtlerinin unuttukları çok ِnemli bir şey vardır,Kerkük çetin bir cevizdir Musul gibi.Kürtler yıllarca işgalci Amerikanın arkasına sığınarak, Kerkük ve Musul’da terِr estirdiler.Seçimlerde hile ve sahtekarlıklar yaptılar,700 bin kürdü Kerkük’e yerleştirdiler,istediklerini elde edebildiler mi? Hayır,bundan sonra da edemeyeceklerdir.İşgalci Amerika Irak’tan çıkacaktır, o zaman Kürtlerin hali ne olacaktır, bırakın bunu Kürtler düşünsün çünkü kendi düşen ağlamaz.28 Temmuz da her şey Kürtlerin aleyhine dِnüşmüştü , Kürtler paniğe kapılarak olaydan birkaç gün sonra(1 Ağustos’da) Kerkük İl Meclisinin Kürt üyeleri olağan üstü bir oturum düzenlerler .Kerkük’ü sِzde bِlgesel Kürt yِnetimine bağlama kararı alırlar.Kerkük’te iç savaşı ve bِlgeyi sancılı bir sürece atmak için çabalayan Kürtler,bu oyunları da sonuçsuz kalır.Yaptıkları hamlelerde hep şah mat olan ve gülünç duruma düşen Kürtler,dostluk,barış ve kardeşlikten bahsetmeye başlarlar,ama kim inanır!sadece saflar.Herkesin bildiği gibi Kardeş kardeşi ِldürmez,kardeş kardeşe baskı,zulüm,işkence ve katliamlar yapmaz.Kardeş kardeşin yerini yurdunu istila edip,malını mülkünü yağma ve talan etmez.Kardeş adaletli olur,kardeşinin haklarına tecavüz etmez ve yaşadıkları topraklarda kardeşinin hayatını cehenneme çevirmez…….Bu kِtülükleri yapan “kardeşe” siz kardeş dermisiniz? Allah Türkmenlere iyi kardeşleri nasip etsin.Ali Kerküklü (İstihbarat Oyunları Petrol ve Kerkük’ün Yazarı)

Ali Kerküklü Yazarn dier yazlar (64)...

Kerkük'te 9 patlama: 17 kişi yaralandı

Hits: 72

Kerkük kentinde peş peşe 9 patlama gerçekleştiği öğrenildi. Yerel kaynaklardan alınan bilgi…

Devam...

Kerkük Havalimanı ağustos ayında açılacak

Hits: 85

Kerkük Valisi Rakan el-Cuburi, Kerkük Havalimanı'nın gelecek ağustos ayında uçuşlara açıla…

Devam...

IRAK’TA OTORİTE KRİZİ

Hits: 45

Iraklıların büyük bir çoğunluğu 12 Mayıs’ta yapılan genel seçimlere hile ve usulsüzlük…

Devam...

1959 KATLİAMI,NESİLLER BOYUNCA HAFIZADAN SİLİNMEYECEK

Hits: 64

Türkmenlerin maruz kaldığı 1959 Kerkük Katliamı’nın 59. Yıldönümü münasebeti nedeniyl…

Devam...

Salihi: Türkmen gencinin Türkiye Burslarına kabul edilmediğini biliyoruz

Hits: 128

Bugünlerde, Irak dahil pek çok ülkeden gencin Türkiye'de yüksek öğretimde eğitim alması ama…

Devam...

'Gaye bölgeyi Türkmen varlığından arındırmaktı, hesap tutmadı'

Hits: 270

Kerkük Vakfı Başkanı Erşat Hürmüzlü, "Gaye Türkmenleri yıldırmak, korkutmak ve Kerkük il…

Devam...

Kerkük'te oyları çalanları asla affetmeyiz

Hits: 45

Irak Başbakanı İbadi, "Kerkük'te elle sayım sonuçları ne olursa olsun oyları çalanları asl…

Devam...

Kerkük'te 8 ayda 22 Türkmen öldürüldü

Hits: 51

Irak'ın Kerkük kentinde son dönemde Türkmenlere yönelik suikastlar bitmek bilmiyor. Kerkük'te …

Devam...

Kerkük Havalimanı uçuşlara açılacak

Hits: 64

Irak Ulaştırma Bakanı Kazım Fincan el-Hamami, Kerkük Havalimanı'ndan önümüzdeki iki hafta i…

Devam...

Bir Asırdır Suriye ve Irak bir Türkmen Yurdu.!

Hits: 99

Irak ve Suriye’de devam eden etnik ve mezhepsel çatışma yıllarca sürse bile, sonunda siyasi c…

Devam...

Yazarn ok okunan

Türk Diyarı Kerkük Elden Gidiyor!

Hits: 32446

Türkmen şehri Kerkük resmi olarak Bağdat yِnetimine bağlı bir kenttir. Ancak peşmerge, 2014…

Devam...

Irak Türkmenleri petrol kurbanıdır!

Hits: 24062

18 Ekim 2016 tarihinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Musul'a yِnelik yaptığı a…

Devam...

Türkmen Şehri Kerkük’ün Güvenlik Dosyası Kimin Elinde?

Hits: 23864

Eski Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani liderliğinde KYB Genel Sekreter Yardımcısı ve Irak K…

Devam...

Türkmen Diyarı Kerkük’te Kürtlerin Oynadığı Oyun Herkesi Yakacak!

Hits: 23501

Türkmen şehri Kerkük resmi olarak Bağdat yِnetimine bağlı bulunuyor. Ancak peşmerge, 2014 y…

Devam...

Erbil’in Türk Kimliği ve Tarihi Gerçekler

Hits: 21352

Er­bil, Kerkük gibi bir Türk şeh­ridir. Türk­men­le­rin yoğun yer­le­şim mer­kez­le…

Devam...