1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2018-09-21
Facebook Twitter Youtube

UNUTULMAYAN KATLİAMIN GETİRDİKLERİ

Ziyat KöprülüIrak Türkleri, bundan tam 50 yıl ِnce, Temmuz ayının kavurucu sıcaklığının tam ortasında, ayın on dِrdünde ve o günden sonra hep “Kara Temmuz” diye adlandırılan, izleri hiç ama hiç silinmeyen hunharca uygulanan bir katliamla karşı karşıya kalmışlardı. Bu olay insanlığın bir kara lekesi ve bir utanç tablosu olarak tarihe “Kerkük Katliamı” olarak geçmiştir.

Tam yarım asır ِnce meydana gelen ve pervasızca işlenen bu cinayet, Irak Türklerine uygulanan ilk cinayet ve ilk katliam değildi. Ancak bu topluma karşı işlenmiş ve sonrasında işlenen katliamlar zincirinin ِnemli bir halkasını oluşturmuştur.

Biz, Irak Türkleri olarak geçen bu yarım asır boyuca toplumumuza karşı işlenen bu cinayetleri bir vukuat olarak ve hatta bir masal gibi bizden ِncekilerden alıp, yeni nesillerimize aktardık. Aslında insanlarda algılama ve anlayışların değiştiği 21. asırda bu tür faciaların siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik yِnden toplum ilişkilerinde ne gibi zedelenmelere ve zararlara yol açtığını irdelememiz gerektiğine inanıyorum. Sadece Türkmenlerde değil hiçbir toplumda bu tür vahşetin yaşanmamasını arzularken, Irak’ta yapılanların neleri kazandırıp neleri kaybettirdiğini çok iyi incelememiz gerekir diye düşünüyorum. Hatta buna geç kaldığımıza ve bu hususu aydınlarımızın bir an ِnce irdelemesinin elzem olduğunu burada vurgulamak istiyorum. Bu konuyu Kürt ve Arapların da ciddi biçimde ele alması çok ِnemlidir.

Bütün bunları net bir şekilde gِrmemiz için mutlaka biraz gerilere yani tarihe dِnmemiz gerekir. Zaten tarihi iyi ve doğru bilmenin en ِnemli yanı da budur. Doğru bilinen tarih, sağlam değerlendirmelerin temelini oluşturur. Bu makalemizde Kerkük Katliamı sِz konusu olduğu için Irak’ta Cumhuriyetin ilanından sonraki dِneme geri dِnüp, değerlendirmemizi ona gِre yapacağız.

1958 ihtilali ve Cumhuriyetin ilanından hemen sonra Kerkük’te ikinci Tümen komutanlığına atanan Nazım Tabakçalı, daha sonra yayınlanan hatıralarında Kerkük’te yaşayan etnik unsurların arasındaki kardeşliğe büyük ِnem atfettiğini ifade etmektedir. Tabakçalı’nın, zamanın Cumhurbaşkanı Abdülkerim Kasım’a ve askeri istihbarata gِnderdiği ve sonradan yayınlanan raporlarında da bir çok şeyi ِnceden sezdiğini ortaya koymaktadır. Bizim bugünlerde sıkıntısını çektiğimiz bazı sorunları, tam 50 yıl ِnce sezmiş ve raporlarına açıkça yansıtmıştır. Kısacası katliam ِncesi gelişmeler, siyasi mutfakta bir şeylerin pişirildiğinin belirgin işaretleriydi. Tabakçalı’nın tutuklanması ve idam edilmesi, bu gِreve de komünist bir subay olan Davut El-Cenabi’nin getirilmesi, Türkmenlere yِnelik tutuklama ve sürgünlerin başlaması, dillerinin yasaklanması, Beşir Gazetesi gibi yayınlarının durdurulması ve kadrosunun hapis ve sürgün edilmesi ve daha sonra Kerkük Belediye Başkanlığı ve diğer ِnemli ve hassas gِrevlere kindar ve ِnyargılı kişilerin atanmasının tümü yakın zamanda meydana gelecek bir takım olayların habercisiydi.

14 Temmuz 1959 Cumhuriyetin birinci yıl dِnümü kutlamalarına hazırlıklar yapılırken, tıpkı bugünlerde yapıldığı gibi Kerkük’e çok sayıda silahlı ve yabancı unsurların sokulması ve yerleştirilmesi nedeni ancak katliam günü anlaşılmıştı. İnsanlık dışı bu olayın nasıl meydana geldiği ve nasıl geliştiğini bir çok eser ve makalede her 14 Temmuz yıldِnümünde detaylıca anlatılmıştır.Irak’ta, Türkmenlere uygulanan katliamlar zinciri, bir takım gerçekleri ortaya koyduğu gibi şüphesiz ki genel olarak Irak halkına ve ِzellikle Türkmenlere karşı olumsuz etkileri olmuştur. Bu gerçekleri ve etkileri şِyle sıralayabiliriz :

- Bir toplum hiçbir yِntemle yok edilemeyeceği gibi inkar edilmesi de mümkün değildir. İşte Irak Türkleri, Osmanlı bِlgeden çekildiği günden beri çeşitli entrikalarla yok edilmeye ve inkar edilmeye çalışılmıştır. Ancak 80 yılı aşkın bir süre geçmesine rağmen Irak Türkleri dini, dili, kültürü, ِrf ve gelenekleriyle dimdik ayaktadır.

- Arkasında bir güç ve bir dayanak his etmeyen sahipsiz toplumlar, fiziksel olarak yok edilmeyebilirler. Ancak ezilmeye ve hor gِrülmeye mahkum olurlar. Irak Türkleri, maalesef bu gerçekle karşı karşıya kalmıştır.

- Zamanın sadist ruhlu bir takım siyasilerinin ileriyi gِrmeden almış oldukları kararlar her iki halk üzerinde olumsuz izler bırakmıştır. Bu izler, silinmediği gibi nesilden nesil’e intikal edip, günümüze dek devam ettiği gِrülmektedir. Bu da bِlgede yaşayan haklar arasındaki ilişkileri her yِnüyle olumsuz bir şekilde etkilemiş ve etkilemektedir.

- Gerek hükümetlerin, gerekse dış güçlerin Irak’ta bazı unsur ve zümrelerle işbirliği yaparak ortaya koydukları bu tür olaylar, halkı belli bir süre sindirmiştir. Ancak uygulayanlara karşı duyulan kin ve nefreti artırdığı gibi, hafızalardan asırlar boyu silinemeyecek anılar ve olumsuz izler bırakmıştır. Bu olumsuz izler toplumda bilinçaltı birikerek yerleşmiştir. Bu da daha sonraları ve müsait bir ortamda tıpkı bir deprem sarsıntısı veya bir grizu patlaması gibi kendini kontrolsüz biçimde dışa vurmaktadır. Bugün Irak’ta yaşan ve hiç bir din ve inancın tasvip etmediği hadiseler bu tür dışa vurmalardır.

- Ekilen kin ve nifak tohumları neticesinde Irak’taki siyasilerin el ve kolları bağlanmıştır. Olaylar neticesinde halklar birbirine düşman kesilmiş. Yüz yıllarca aynı coğrafyada yan yana yaşayan hiç bir halk toplu bir şekilde bِlgesini, varını ve yoğunu terk edemeyeceği anlayışıyla hareket eden ve iyi niyetle uzlaşı yolu arayan siyasilerin de bu kin ve nefretten dolayı basireti kapanmıştır. Ayrıca çِzüm yolunda hareket kabiliyetleri azalmış ve alanları daralmıştır. Bu durumda çِzümsüzlüğün devamına neden olmuştur.

Şimdi bu filmi geri almaya çalışalım. Şayet Irak’ta yaşayan halklar, çeşitli iktidarlar tarafından asimle edilmeye çalışılmasaydı, bazı ülkeler tarafından kullanılıp birbiri aleyhine kışkırtılmasaydı, bِylece bir takım olaylar da meydana gelmeseydi, bu ülkede sosyal ve ekonomik yaşam nasıl gelişirdi acaba...?

Peki.. şimdi de soruyorum : Bütün bunlara rağmen ِzellikle Irak Türklerinin ve genel olarak Irak’ta yaşayan tüm halkların kaybettiklerini kim geri verecek...?

Irak halkları, bu tür katliamlardan ibret alarak, geleceklerinin daha mutlu ve umutlu olması için sağduyulu olmaya çalışmalıdırlar. Artık anneler dul, çocuklar ِksüz kalmasın… Bilindiği gibi vatan ve millet uğruna ِlenlerin mekanı cenneti Aliye’dedir. Kerkük katliamında kaybettiklerimiz şahadet şerbetini içip en yüce makamlara ulaşmayı başardılar...

Ziyat Köprülü Yazarn dier yazlar (35)...

Bize Göre: Bu da bizim Manifestomuz!

Hits: 87

Her toplumsal hareket veya inancın yol haritası ve olmazsa olmazlarını gösteren manifestolar ol…

Devam...

Barzani ve Talabani'den Kerkük planı

Hits: 80

Türkmen Cephesi Kerkük Teşkilat Sorumlusu Mehmet Seman Ağaoğlu, ABD-Peşmerge ortaklığıyla y…

Devam...

Kardaslik 79

Hits: 3

Devam...

TÜRKMENLERİN ÇÖZÜM BEKLEYEN SORUNLARI

Hits: 79

Türkiye’de yaşayan Türkmenler arasında birliği, sosyal ve siyasal dayanışmayı pekiştirmek…

Devam...

"Kerkük konusunda hiç kimse ile pazarlığa oturmayacağız"

Hits: 90

Birleşmiş Milletler Bağdat Temsilcisi Yan Kobiş ile bir araya gelen Irak Türkmen Cephesi Genel …

Devam...

Türkmenlerden Basra'ya 108 ton içme suyu yardımı

Hits: 56

Kerkük'te Irak Türkmen Cephesi tarafından başlatılan yardım kampanyası kapsamında, içme suy…

Devam...

Kurtulus dergisi 143

Hits: 26

Devam...

Türkmen İstişare Toplantısı Yapıldı.

Hits: 163

Ankara’da faaliyet gösteren Türkmen Sivil Toplum Kuruluşları 2 Eylül 2018 tarihinde bölgedek…

Devam...

Türkmenler küçük ordu kurdu

Hits: 115

Kerkük’ün Haşdi Şabi destekli Irak ordusu tarafından Kürtlerden alınması sonrasında, kent…

Devam...

Irak Meclis'inde "Türkmen Grubu" kuruldu

Hits: 140

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Genel Başkanı Erşat Salihi'nin Meclis binasında yaptığı basın to…

Devam...

Yazarn ok okunan

BـYـKLERE MASAL-10

Hits: 36530

Kِylerden bir kِyde çobanın biri her gün koyun sürüsünü alıp yaylamaya gidermiş ve orada …

Devam...

Anayasal Açıdan Kerkük Sorunu

Hits: 25701

Irak Bِlgesel Kürt Yِnetimi bayrağının resmi kurum ve kuruluşlarda çekilmesi hususunda İl M…

Devam...

Sayın Cumhurbaşkanıma Açık Mektup

Hits: 5729

Zatı-âlilerinizin malumları olduğu üzere Irak Türkleri, uzun yıllardan beri çeşitli haksız…

Devam...

Davutoğlu'nun Kerkük ziyareti ve düşündürdükleri...

Hits: 3456

Irak Devleti’nin Bağımsızlığını kazandığı 1932 yılından beri Kerkük’e muhtelif ü…

Devam...

SADDAM… TـRKMENLER… VE DـNYA BARIŞ ELÇİSİ'NİN İNSAFI

Hits: 1897

Yeni yıl 2007'nin ilk günlerinde, Saddam Hüseyin'in idamının haklı olup olmadığı hakkında …

Devam...