1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2017-12-14
Facebook Twitter Youtube

KERKÜK BİR PETROL MESELESİDİR !

Irak Cumhurbaşkanı, Türkmen liderle görüştü

ALİ KERKÜKLÜ

Sözde Kürt bölgesinin parlamento Başkan ve Celal Talabani’nin en yakn partili (KYB) arkadaşlarndan Adnan Müfti ile Bugün gazetesinin köşe yazar Mehmet Metiner’in yaptğ röportajda, Türk kamuoyun’unu yanlş yönlendirme ve yanltma politikas hala devam etmektedir.Mehmet Metiner Barzanilerin Türkiye de propagandasn yapanlardandr.Barzani ve Talabani’yi şirin ve melek gibi göstermeye çalşmaktadr. Mehmet Metiner’in Adnan Müfti’ye soruyor : “Kürdistan hükümetinin (sözde Kürdistan diye bir devlet mi var, ki hükümeti olsun. Mehmet Metiner’in hedefi,niyeti ve amac bellidir.Türk Kamuoynunu ,sözde bu oluşuma yavaş yavaş alştrmaktr ama bunlar kimse yutmaz.) Kerkük konusunda srarn petrol nedeniyle olduğu söyleniyor…..
Müfti : Bu doğru değil(ey ahali duyduk duymadk demeyin,Kürtlerin ,Kerkük konusunda srarn petrol nedeni ile değilmiş,her halde Türkmen şehri kerkük’e duyulan sadece bir hayranlktr!) Ayrca Kerkük petrolü de dahil ülkede çkan tüm petrolün geliri olduğu gibi merkezi hükümetin bütçesine aktarlyor ( yani şimdi Kürtler Irak hükümetinin izni olmadan 20 yabanc petrol şirketi ile yaptklar anlaşma ve çkarlan petrolün gelirini merkezi hükümetin bütçesine mi aktaryorlar ?Tilki’ye sormuşlar,şahit’in kim?Tilki’de kuyruğum demiş. Sayn okuyucular bu yalana kim inanr.
Irak Parlamentosu’ndaki Sünni ve Şii gruplara mensup 145 milletvekili bir ortak deklarasyon yaymlayarak Irak Kürtlerinin petrol ve Kerkük konusundaki aşr taleplerinin ülke bütünlüğünün tehdit ettiğini belirttiler.Ayrca Kürtlerin hrslarn eleştirerek,merkezi hükümetin onayn almadan yabanc petrol şirketleriyle kendi başlarna yaptklar anlaşmalar kabul etmeyeceklerini bildirdiler.Kürtlerin çizgiyi aştğnn ifade edildiği deklarasyona Sünni ve Şii milletvekillerinin birlikte imza koymas dikkat çekti.Bağdat’ta düzenlenen basn toplantsyla açlanan deklarasyonu milletvekili Osama El Nicifi okudu.El Nicifi :” Irak’n ulusal bütünlüğünün korunmas ve (petrol) zenginliğinin bölüşümü konusunda bir formül bulunmal. Petrol ve Doğalgaz ulusal servet.Petrol anlaşmalarnn kendi başlarna yapanlarn tutumu bizi kayglandryor” dedi.Sayn okuyucular sizce kim yalan söylüyor yorum sizlerin.

Adnan Müfti’nin incileri devam ediyor :”Kerkük’e verdiğimiz değerin petrolle alakas yok”.
Kerkük’te petrol olmasayd 600 bin Kürt’ün istilasna uğrar myd ve bu Türkmen şehri bu kadar kymete biner miydi hiç ? Irak Kürtleri öncülük ettikleri işbirlikçileri ABD ve İngiltere Irak’ işgal etme nedenleri de petrol değil midir zaten ? Yoksa Irak’ özgürleştirmeye mi geldiler sandnz ? Bugün Irak’ta etnik ve mezhep nedenlerden dolay hemen hemen hergün 100 kişi ölmektedir. İşte Kürtlerin işbirlikçileri Irak’a getirdikleri özgürlük!yaşasn Kürtler ölsün Irakllar.

Kürtler Kerkük’ü de Kürt oluşumuna dahil ederek Kürt Devleti kurmak hayalleri peşinde koşuyorlar. Onlar için Kerkük’ü önemli klan zengin petrol kaynaklardr.
Kürtler lehine yazlar yazan Yahudi asll gazeteci William Safire, 14 Ocak 2004 tarihli The Newyork Times’daki köşesinde :
“ KYB’li Kürt Berham Salih (Irak Başbakan Yardmcs), Irak’l Kürtlerin başkentleri olarak gördükleri Kerkük’ün kilit önem taşdğn söylüyor, şu var ki kentin Türkmen yerlileri ile Arap yerleşimcileri ise şiddetle bu fikre karş çkyorlar. Kerkük Irak’n devasa petrol rezervlerinin %40’ üzerinde kurulu bir kent. Berham Salih “Kerkük bir petrol meselesi değildir.” diyordu. Bu bana senatör Dale Bumpers’in Clinton savunmasnda sarfettiği şu sözleri aklma getiriyor. “Biri bunun seksle bir ilgisi yok diyorsa bilin ki seksle ilgilidir… Kürt’lerin dostu William Safire bile Kürtlerin Kerkük ile ilgisi petrol’dür diyor.


9 Aralk 2007 tarihinde araştrmac gazeteci Stephen Farrell’in The Newyork Times’te Türkmen şehri Kerkük’ün Demografik yapsnn değiştirilmesini “ Kerkük Petrol Mücadelesinde Kullanlan Piyon Kürtler” başlğyla her şeyi gözler önüne seriyor.

Irak’n petrol yönünden en zengin rezervlerinin yan başndaki bu varoşlarda, kurak futbol sahasnn tam girişinde idrar deresi akyor.

Stadyumda kalan 2,200 bu evsiz Kürtler( Hakl olarak şu soruyu sormak gerekiyor bu Kürtler Kerküklü iseler yaşadklar evleri , okuduklar okullar, yaknlar ve akrabalar nerededir?)futbol için değil siyaset için orada bulunuyor. Petrolün bol olduğu kuzeydeki Tamim Eyaleti’nin ve başkenti Kerkük’ün, Kürt Bölgesel Yönetimi idaresine mi gireceğini yoksa Bağdat yönetiminde mi kalacağn belirleyecek referandumda oynamas gereken gönülsüz oyuncular onlar.

Bu istikrarsz ( 600 bin Kürt’ün istilasna uğradktan sonra istikrarlaşan) şehir, gecikmelerden ve belirsizlikten çok çekeceğe benziyor. Petrol, siyaset ve etnik kargaşann birleşimi Kerkük’ü potansiyel olarak ülkede patlamaya en hazr yer haline getiriyor.

Kürtlerin şikayet ettikleri nokta ise referandumdan önce şehri Kürt oylaryla doldurmak için kendilerini buraya zorla göç ettirenlerin kendi Kürt yetkilileri olmas.

67 yaşndaki taksi şoförü Hac Velid Muhammed 2003 işgalinden sonra, Kürt yetkililerinin Çamçamal yaknlarnda yaşayan bir grup Kürt’e dediği, “orada bir çadra dahi sahip olsanz, oraya gitmek zorundasnz” şeklindeki cümleyi aktaryor.

Reddetmesi durumunda ne olacağn kendine sorduğumuzda, şöyle diyor Muhammed: Allah şahit, yemeğimizi keserler aylğmz ödemezlerdi, bize hiçbir şey vermez geri dönmeye mecbur brakrlard. Başka bir Kürt, Necat Cesim Muhammed ise yetkililerin :“Dediler ki, eğer dönmezseniz Kerkük’ü kaybedeceğiz. Siz Kürtsünüz ve Kerkük Kürdistan’n ocağna yeniden dönmeli”. ( Acaba daha önce bizim ve tarihçilerin bilmediği sözde kürdistan diye bir devlet veya oluşum mu vard orada ? Görünen o ki Kürtler kendilerine tarih dayanağ olmayan yeni bir tarih yaratmaya çalşyorlar.)

“ Fakat gitmek istemeyenlere hiçbir maddi destek sağlanmayacak ve bu şekilde bastrlacakt. Kabul etmeseydim işime son vereceklerdi” diye ekliyor Muhammed.
Yllar boyunca yaplan hileli seçimler ve zorunlu yerleşim sebebiyle nüfusun çarptldğ bir eyalet olan Kerkük’te sorunun çözümüne yönelik Irak anayasas üç aşamal bir çözüm sürecinden bahsediyor.
Kerkük konusunda yalan söylemekten çekinmeyen Kürtler, Kerkük'ün aslnda Osmanl arşivlerine göre de Kürt şehri olduğunu söylerken, gerçek Osmanl arşivleri bu konuda tam tersini söylemektedir.
T.C. Başbakanlk Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Osmanl Arşivi Dairesi Başkanlğ Nu: 64, “Kanuni Devri”nde 111 numaral Kerkük’e ait tahrir defteridir, yayn tarihi: 2003.
Tahrir defteri incelendiğinde, bölgede yaşayan toplumlarn etnik kimlikleri, bağl olduklar aşiretler ve bu aşiretlerin kimliği, bölgenin idari yaps, nüfusu, din ve mezhepleri, vakflar, toprağn yani arazilerin tasarruf şekli ve kime ait olduğu, hayvanclk hakknda bilgilerin yan sra 7320 erkek nüfusunun bulunduğu ve bunlarn da % 90’nn TÜRK OLDUĞU GÖRÜLMEKTEDİR.

“Belge: ” Devlet arşivinden alnmş bir devlet belgesidir. Tartşma götürmez gerçek bir belgedir.
“Musul Vilâyeti-Salnâme-i Resmiyesidir”. 1904 ylnda bundan 100 yl önce yazlan bu belge, Eski Türk alfabesi ile yazlan belgeden baz satrlar okuyalm. S. 212, 213, 214.:
“Kerkük Sancağna dair malûmat:
... Kerkük şehrinde 26510 İslâm ve 432 Keldani ve 463 Musevi, buna bir misli ünas (kadn), üç binden aşağ olmayan yabanc ilâve olunursa şehrin nüfus mecmuas 57810’a baliğ olur. Kerkük şehri “kale” ve “karş yaka” ve “korya” namlar ile üç ksma münkasim (bölünmüş) olup, bu her üç ksmda 14 mahalle vardr. AHALİ-İ ŞEHİR: UMUMİYETLE TÜRK OLUP TÜRKÇE TEKELLÜM EDERLER. (konuşurlar). GURABA (yabanc) OLARAK BİR MİKTAR ARAP VE KÜRT İLE KALİL’İL (az)- MİKTAR İRANİ BULUNUR”.
Kerkük’te İki buçuk sene il danşmanlğn , idari müfettişliğini ve Irak’n kuzeyinde Kürtlerin yoğun yaşadğ Süleymaniye de de yllarca görev yapan C. J. Edmonds Kürtler, Türkler ve Araplar adl eserinde s.446 : “Kerkük’te Belediye gibi şehri ilgilendiren konularla uğraşan Miller (Ingiliz subay), daha önce de söylediğim gibi Türkçeyi düzgün ve akc bir biçimde konuşmaktayd ve özellikle Belediye Başkan Abdulmecid Yakubi(Türkmen) ile dostane bir ilişki kurmuş, sk sk kentten ayrlmam gereken dönemlerde iyi bir iş çkararak mükemmel bir zemin çalşmas gerçekleştirmişti. Livann resmi dilinin TÜRKÇE olarak kalmas ve memurlarn da yerel ahaliden olmasn güvence altna alacak bir bildirimde, bulunmasyd. Bu formül, Kerkük için kaydedilen büyük bir aşamayd;
Görüldüğü gibi Kerkük’ün Türk olduğunu ispatlayan bu belge açkça gösteriyor ki Kerkük’ün resmi dilinin Türkçe kalmasnn nedeni, şehrin ahalisinin Türk, dilinin Türk olmasdr. Kürtlerin dostu, işgalci İngiltere tarafndan bile kabul edilmiştir.

Kürt tarihçileri ve aydnlar bir dala tutunmak ve yeni bir tarih yaratmak istiyorlar, ama tarihi dayanaklar yok ve iddialarn da hiçbir tarihi kaynak doğrulamyor. Yapabildikleri tek şey, başka milletlerin tarihlerini,tarihi eserlerini, şahsiyetlerini ve kültürel varlklarn kendilerine mal etmeye çalşmak. Yarnda Osmanl İmparatorluğu’nun kurucularnn Kürtler ve Fatih Sultan Mehmet’inde Kürt olduğunu söylerlerse kimse şaşmasn.
Kerkük'te diktikleri, tarihi değeri olan bir mimari eserleri var m? Bir tane yoktur. Ama bu hayalperestler utanmadan Kerkük’ün tarihi ve coğrafi olarak Kürt şehridir derler! Bu cesareti bugün işbirlikçileri ABD ve İngiltere’den alyorlar.Kürtlerin işbirlikçileri işgalciler bu topraklardan gidiceklerdir. Herkesin nefret ve kinini kazanan Irak Kürtlerinin hali ne olacaktr.Bütün sorun burada yatyor. Hafzamz, Irakl Kürt’lerin en az 4 kez, silah sesleri kesildiğinde kendilerini yanlş tarafta bulduğunu gösteriyor.

Tarih tekerrür eder mi?

1947,1975, 1988 ve 1991’de dş güçler tarafndan terk edilen(satlan) Irak Kürtleri, doğal olarak Irak’la ilgili her politika değişikliğinde hemen paniğe kaplmakta ve "tarihin tekerrür edeceği" korkusunu yaşamaktadrlar.
Ne diyelim; kendi düşen ağlamaz...
Bölgesinde bulunan ülke ve toplumlarla uyum içerisinde, birlikte yaşama niyet ve iradesine sahip olmayan Kürt gruplarn dolduruşa gelerek büyük devletlerden medet umarlar. Büyük devletler, çkarlar doğrultusunda kullandğ bu gruplar, işleri bitince kaderlerine terk ederler.
Tarih, büyük devletler tarafndan kullanldktan sonra çöplüğe atlan toplumlarla ve "tarih yazacağm, devlet kuracağm" diye kendi toplumlarn mahveden hayalperestlerle doludur.
Irak Kürtleri’nin, kendi yakn tarihlerinden hiç de ders almamşa benziyorlar...

ALİ KERKÜKLÜ Yazarn dier yazlar (64)...

Irak Cumhurbaşkanı, Türkmen liderle görüştü

Hits: 5

Irak Cumhurbaşkanı Fuat Masum, Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı ve Kerkük Milletvekili Erşe…

Devam...

Türkmeneli dergi 118

Hits: 6

Devam...

Irak Türkmen Cephesi havan saldırısının sebebini açıkladı

Hits: 80

​ Irak Türkmen Cephesi, Salahattin iline bağlı Tuzhurmatu ilçesine dün düzenlenen havan sald…

Devam...

Türkmenlere Havan Saldırısı! Şehit ve Yaralılar Var

Hits: 45

Irak’ın Selahattin iline bağlı Türkmen Tuzhurmatu ilçesinde düzenlenen havan saldırısınd…

Devam...

Ah Bağdat ah...

Hits: 30

Anadolu Yayıncılar Derneği olarak Irak Gazeteciler Cemiyetinin davetlisi sıfatı ile Bağdat’a…

Devam...

Peşmerge ve Kürt Güvenlik Güçleri Bölgede İnsanlık ve Savaş Suçu İşliyor

Hits: 57

Irak Başbakanı Haydar İbadi, Irak'ın kuzeyindeki yönetime bağlı Asayiş güçleri tarafında…

Devam...

Barış ve Anda'dan Türkmen okullarına yardım

Hits: 32

ANDA Kardeşe Vefa Derneği ve Barış İnsani Yardım Vakfı Türkmen okullarına eğitim malzemele…

Devam...

Türkmenler Kerkük'teki ABD varlığından endişeli

Hits: 39

Irak Türkmen Cephesi Kerkük Milletvekili Turan, "ABD güçlerinin, geçmişte olduğu gibi tarafs…

Devam...

Büyükelçi Yıldız, Telaferli Türkmen Aşiretler ile bir araya geldi

Hits: 51

Türkiye'nin Irak Büyükelçisi Fatih Yıldız, Telaferli Türkmen aşiretler ile Türk Büyüke…

Devam...

İbadi'ye 11 maddelik Kerkük önerisi

Hits: 46

Irak Türkmenler Yüksek Koondinasyon Kurulu, Irak Başbakanı İbadi ile bir görüşme yaptı.Irak…

Devam...

Yazarn ok okunan

Türk Diyarı Kerkük Elden Gidiyor!

Hits: 29627

Türkmen şehri Kerkük resmi olarak Bağdat yönetimine bağlı bir kenttir. Ancak peşmerge, 2014…

Devam...

Irak Türkmenleri petrol kurbanıdır!

Hits: 23098

18 Ekim 2016 tarihinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Musul'a yönelik yaptığı a…

Devam...

Türkmen Diyarı Kerkük’te Kürtlerin Oynadığı Oyun Herkesi Yakacak!

Hits: 21398

Türkmen şehri Kerkük resmi olarak Bağdat yönetimine bağlı bulunuyor. Ancak peşmerge, 2014 y…

Devam...

Türkmen Şehri Kerkük’ün Güvenlik Dosyası Kimin Elinde?

Hits: 21096

Eski Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani liderliğinde KYB Genel Sekreter Yardımcısı ve Irak K…

Devam...

Erbil’in Türk Kimliği ve Tarihi Gerçekler

Hits: 20584

Er­bil, Kerkük gibi bir Türk şeh­ridir. Türk­men­le­rin yoğun yer­le­şim mer­kez­le…

Devam...