1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2017-12-14
Facebook Twitter Youtube

AİLE DİKTATÖRLÜĞÜ

Irak Cumhurbaşkanı, Türkmen liderle görüştü

ALİ KERKÜKLÜ

31 Aralık 2007- 4 Ocak 2008 tarihleri arasında Bugün gazetesinde sayın Mehmet Metiner’in Irak’ın kuzeyi ile ilgili hazırladığı yazı ve köşesinde aynı konuyla yazdığı yorumlara biz Türkmenlere cevap hakkı doğmuştur. Konuya isterseniz şöyle girelim : Kürt bölgesel yönetimin sözde anayasasında “Kerkük Kürdistan’ın başkenti ‘dir maddesi Sayın Mehmet Metiner’e göre dedikodu ve iddiaymış. Irak Kürtlerinin sözde anayasalarında bu madde bulunmaktadır. Türkmen şehri Kerkük’te Kürtlere ait bir tane tarihi eser yoktur. Nasıl oluyor da hiçbir eseri olmayan bir toplum bu şehrin kendine ait olduğunu iddia edebilmektedir. Bunu anlamak mümkün değil. Sayın Mehmet Metiner Siz Barzani ve Talabani’nin sözcülüğünü ve Kuzey oluşumunu savunacağınıza ekmeğini ve suyunu içtiğiniz ülkeniz Türkiye yi savunmanız daha doğru olmaz mı ? Sizin dediğinize göre “ henüz tamamlanmış bir anayasa yok” o zaman Kuzey oluşumunun merkezi hükümetin izni olmadan 20 yabancı petrol şirketleriyle hangi yasaya göre anlaşma yapmaktadır ? Irak Kürtlerine sorulduğunda bu anlaşmalar sözde Kuzey oluşumu anayasasıyla yapılmaktadır. Hani Kürtlerin henüz tamamlanmamış bir anayasası yoktu ? Madem ki Irak Kürtleri Irak anayasasına riayet etmiyorlarsa o zaman Irak merkezi hükümetinden Irak’ın yıllık gelirinden %17 neyin karşılığı olarak pay almaktadırlar, bunu açıklayabilir misiniz ?
Türk kamuoyunun yanlış bilgilendirmenizde utanç vericidir. Dilimiz varmıyor ama bunu yapmak için ne kadar para aldınız? Biz o bölgenin insanlarıyız ne olup bittiğini az çok biliriz. Bu çarkın da nasıl döndüğünü ve kimler tarafından yönetildiğini yani bu değirmenin suyunun nereden geldiğini biz bölge halkı olarak biliriz. Sayın Mehmet Metiner tarafsız ve objektif olsaydınız. En azından satılmış biriyle ( Barzani’nin sözcüsü Vedat Arslan ) değil Kerkük’te ,Tel Afer de ve Türkmenelin de Türkmenlerle görüşürdünüz. Gerçekleri onların ağzından duyardınız.İnanın gerçekleri öğrendiğinizde küçük dilinizi yutardınız.

TÜRKMENELİNDE SON YILLARDA YAŞANAN BAZI OLAYLARI HATIRLATMAKTA FAYDALI OLACAKTIR

• Kerkük'e yerleşmek isteyen Kürtlere ciddi maddi destek yapılmakta, doğumunu Kerkük'te yapanlara ayrıca para verilmekte, böylece şehirde Kürt nüfusunun yükseltilmesi amaçlanmaktadır.Kerkük’e ithal edilen bu Kürtlere Kerkükte kalmaları için kuzey oluşumundan aylık maaş bağlanmaktadır.
• Devlet dairelerinin tamamına yakının Müdürlüklerine Erbil, Süleymaniye, Dohuk gibi şehirlerden getirilen, işle ilgisi ve eğitimi olmayan Kürt Müdürler atanmakta, personelin de benzer şekilde seçimine özen gösterilmektedir. Bu şekilde yapılandırılan Devlet dairelerinde Türkmenlere sürekli güçlük çıkarılmaktadır. Bu Kürt müdür ve personeller hem Irak Devletinden hem de kuzey oluşumundan ve bunun yanında birkaç kuruluştan maaş almaktadırlar. Aynı zamanda Kürt Polis ve Askerlere de (Peşmergelere) birkaç maaş bağlanmaktadır.
• Kerkük'te bulunan Devlet binalarına "Göçmen" adı verilen Kürtler yerleştirilmekte, bunlara aylık düzenli maddi destek verilerek göç teşvik edilmektedir.
• Türkmenlerin mallarını ele geçirmek ve fidye istemek için, kaçırılmaları sıkça yaşanmaktadır. Kürtler Türkmen ve Devlet arazisine el koyup konut yapmaktadırlar.
• Türkmenlerin iş yerlerine yönelik baskı ve yıldırma politikaları uygulanmakta, zaman zaman şiddete varan, baskı ve yağmalamalarla Türkmenlerin iş yerlerini kapatmaları sağlanmaya çalışılmaktadır.
• Gece yarısından sonra Türkmen'lere ait evlerde aramalar yapılmaktadır. Arama bahanesiyle eve giren kişiler, evdeki bazı kişileri seçip, meçhul yerlere götürüyorlar. Bir çoğundan tekrar haber alınamamaktadır.Bu aramalar sırasında evlerden para,ziynet eşya, cep telefonları gibi eşyalar çalınmaktadır.


Irak Türklerine Yapılan İnsan Hakları İhlalleri
Kerkük'te durum, Irak'ın başka bölgelerinden çok daha karmaşık. Burada insanlar kaçırılıyor ve öldürülüyorlar. Kurbanlar varlıklı Türkmenler oluyor. Türkmenlere karşı artan şiddet, esrarengiz bir unsur içeriyor. Her gün Kerkük'te vuku bu¬lan ve insan haklarını çiğneme kapsamına giren, zorla göçe tâbi tutma, demografik yapıyı değiştirme, adam kaçırma, adam öldürme ve haklara tecavüz eylemleri sürüyor.
Türkmen kuruluşlarında görev yapanlara, yerel yönetimler tarafından asimilasyon boyutlarındaki düzenli sıkıştırma politikası uygulanıyor. Dahası zaman zaman peşmergeler Türkmen kuruluşlarına silahlı saldırılar düzenleyerek binalarını tahrip ediyorlar. Türkmenleri Erbil’de sayımlarla ilgili dağıtılan formlarda Kürt, Arap, Keldani, Asuri, Yezidi gibi her türlü seçeneğin yer almasına rağmen Türkmenler için kimliklerini beyan edebilecekleri bir seçeneğe yer verilmemesi bu yok etme siyasetini apaçık ortaya çıkarmaktadır. Saddam döneminde nüfus kayıtları tespit edilirken ya Kürt ya da Arap olarak yazılmak zorunda bırakılan Türkmenler için bugün ihtimaller arttırıldı ancak hala Türk olduklarını beyan edebilecekleri seçenek belgelere eklenemedi. Böylesi baskı ve yasaklama altında ne Türkmenlerin gerçek sayısına ne de onların gelecek perspektifinin yönetime yansıtılması mümkün olmayacaktır.

Gerek Saddam döneminde ve gerekse daha sonraki dönemde bölgede yaşayan Türkmenler'e yönelik baskılar giderek artmış, yapılan terör saldırıları sonucu onlara yönelik baskı, sindirme ve yıldırma politikası ile bölgeden göçe zorlama çabaları yoğunlaşmıştır.
BM Irak'a Yardım Misyonu'nun (UN Assistance Mission For lraq) 1 Kasım-31 Aralık tarihli raporu ile İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün (Human Rights Watch ) 2006 raporun¬da, Kerkük'te Kürtlerin uygulamalarına yönelik dehşet verici bilgi ve tespitler yer alıyor. Rapora göre:
■ Kerkük'te Türkmenler en temel haklarından yoksun bırakılıyor.
■ Türkmenler'in kentin siyasi, ekonomik ve sosyal kalkınmasına katılmalarına Kürt güvenlik güçleri (peşmergeler) tarafından imkan tanınmıyor.
Kürt güvenlik güçleri (peşmergeler) , Türkmenler'in kentin kaderinde ciddi bir rol oynamalarına mani olmak ve onları yıldırmak ve sindirmek amacıyla özellikle keyfi tutuklamalar yapıyor.
■ Halkın güvenliğini sağlaması gereken ve peşmergelerden oluşan güvenlik güçlerinin sözüm ona terör şüphesiyle yüzlerce Türkmen'i tehdit, korkutma ve tutuklamaya devam ettiği ve tutukluların hiçbir şekilde savcılarca sorgulanmadığı, çoğunun yargılama da olmadan yıllarca hapishanelerde tutulduğu, avukat ve aileleriyle görüşmelerine izin verilmediği ve insan hakları ihlallerinin Kerkük’te yaklaşmakta olan korkunç krizin habercileri olduğu tespiti yapıldı.
17 Mart 1991’de ve 10 Nisan 2007’de Kerkük ve Türkmenelin’de Nüfus ve Tapu Müdürlükleri Kürtler tarafından neden talan ve yağma edildiklerini anlatabilir misiniz ? Ama siz gerçekleri aramıyorsunuz. Kerkük’ün başına getirilen Vali’nin hiçbir gruba ve partiye mensup değildir diyorsunuz. Bizce bilinen kimler tarafından elinize tutturulan yazıyı yazıyorsunuz önce şunu bilmeniz gerekiyor. Kerkük’ün Valisi ABD tarafından getirilmiştir ve Celal Talabani’nin partisi (KYB) üyesidir ve yalnızca Kürtleri temsil ediyor.

Yazınızı okuyan birisi (bölgeyi bilmeyenler için) zanneder bölgede her şey güllük gülistanlıktır. Türkmenlerde, yaşadıklar bu nimetten neden şikayet ederler ? gerçekler böylemidir sayın Mehmet metiner? . Erbil valiliği ve işgal altında Kerkük valiliğinde bulunan sözde Kürdistan haritası bir nostalji’dir diye geçiştiriyorsunuz.Ama gerçeği sizde biliyorsunuz, Kürtlerin hedefi sözde büyük Kürdistan, bu topraklarda Irak, Türkiye, İran ve Suriye’yi içine almaktadır.Bu toprakları da hedef gösteren sizin efsane diye tanıttığınız Barzani’dir. Kürt medyası ve internet siteleri bu haritayı çarşaf boyu her yer de öne çıkarmaktadır. Bunu sizde iyi biliyorsunuz bu harita bir nostalji değil hedeftir. Nostalji diye insanları kandırmayın bu nostalji kelimesine de sadece saflar inanır.
Mesut Barzani ve Celal Talabani’nin sözde Türkmenlerin haklarını savunuyormuş. Nerede ve ne zaman 3 milyon Türkmen’in haklarını bu iki aşiret reisinin savunduğunu sizden başka kimse inanmaz ve bu sözlere de kargalar bile güler. Barzani ve Talabani’nin kişilikleri ve yapılarını isterseniz patronlarından dinleyelim…
Irak’ın Kuzeyinde CIA’ın İstasyon Bölge Şefi Robert Baer’in See No Evil: The True Story Of a Ground Soldier in the CIA’s War on Terrorism adlı, anılarını anlattığı kitabından okuyalım:

1994'ün sonla¬rında Barzani'nin petrol kaçakçılığından bir serveti vardı
Buraya varmak için, KDP ta¬rafından kontrol edilen ve Barzani'nin her kamyondan hisse aldığı Kürt Bölgesi'nin büyük bir bölümünden geçmesi gerekiyordu. Kaçırılan petrol (Irak halkının ekmeğinden çalınan pay) aynı zamanda Saddam için de bir cankurtarandı. Buradan aldığı parayı, onu canlı tutan kuvvetlere yani Özel Cumhuriyet Muhafızları ve istihbarat servisine fon sağlamak için kullanıyordu. herkes petrol kaçakçılığından payını alıyordu.

Barzani'nin Kürt düşmanı Celal Talabani,. birinci sınıf bir aktör ve gerçek bir politikacıydı. Talabani sempatik bir serseri gibi görünmekten hoşlanıyordu. Barzani'nin konumuna teşvik edilmemiş bazı saldırılar yaptıktan sonra güler, bana bir sigara uzatır ve bir daha yapmayacağına dair söz verirdi. Ertesi gün tabii ki, saldırıya tekrar başlardı. İki adam da çok yalan söylerdi, ama en azından Talabani'nin iyi zamanları vardı."Bir yol ayrımındaydım" dedi Talabani akıcı ama aksanlı İngilizcesiyle.

Yüzüne bakan iki yüzü olduğunu ve bunların ikisinin ( Mesut Barzani ve Celal Talabani ) de güvenli olmadığını söylerdi.

6 Ocak 2008 tarihli Hürriyet gazetesinde Amerikalı ünlü Ortadoğu uzmanı Michael Rubin AEI ( American Enterprise Institute) tarafından hazırlanan “Iraklı Kürtlere güvenilmez” başlıklı raporumda : “Mesut Barzani’nin iç yönetimde baskıcı ve yolsuz bir diktatör gibi hareket ettiğini, dış ilişkilerinde “iki yüzlü” davrandığını.Kürtlerin, konukları olan Amerikalıları mükemmel yiyip içirdiğini, ipek halı ve mücevherlerle hediyeye boğduğunu ve hatta “kadınlarla ilişki” bile sağladığını yazdı. Rubin Barzani ve Talabani’nin bölgeyi “aile diktatörlüğü” ve çok sıkı bir “güvenlik-istihbarat” denetimiyle yönettiğini.İki grubun da boğazına kadar yolsuzluğa battığını, Barzani’nin iki milyar dolar ve Talabani’ninde 400 milyon dolarlık servete sahip olduklarını kaydetti. Bunları gördüğünüz gibi Türkmenler değil işbirlikçileri Amerikalılar söylüyor. Türkmenlerinde Kürtlerle her hangi bir sorunu yoktur. Sorunları hayatlarını cehenneme çeviren bu diktatörlerledir. Yani sizin tarif ettiğiniz efsanelerledir.

ALİ KERKÜKLÜ Yazarn dier yazlar (64)...

Irak Cumhurbaşkanı, Türkmen liderle görüştü

Hits: 5

Irak Cumhurbaşkanı Fuat Masum, Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı ve Kerkük Milletvekili Erşe…

Devam...

Türkmeneli dergi 118

Hits: 6

Devam...

Irak Türkmen Cephesi havan saldırısının sebebini açıkladı

Hits: 80

​ Irak Türkmen Cephesi, Salahattin iline bağlı Tuzhurmatu ilçesine dün düzenlenen havan sald…

Devam...

Türkmenlere Havan Saldırısı! Şehit ve Yaralılar Var

Hits: 45

Irak’ın Selahattin iline bağlı Türkmen Tuzhurmatu ilçesinde düzenlenen havan saldırısınd…

Devam...

Ah Bağdat ah...

Hits: 30

Anadolu Yayıncılar Derneği olarak Irak Gazeteciler Cemiyetinin davetlisi sıfatı ile Bağdat’a…

Devam...

Peşmerge ve Kürt Güvenlik Güçleri Bölgede İnsanlık ve Savaş Suçu İşliyor

Hits: 57

Irak Başbakanı Haydar İbadi, Irak'ın kuzeyindeki yönetime bağlı Asayiş güçleri tarafında…

Devam...

Barış ve Anda'dan Türkmen okullarına yardım

Hits: 32

ANDA Kardeşe Vefa Derneği ve Barış İnsani Yardım Vakfı Türkmen okullarına eğitim malzemele…

Devam...

Türkmenler Kerkük'teki ABD varlığından endişeli

Hits: 39

Irak Türkmen Cephesi Kerkük Milletvekili Turan, "ABD güçlerinin, geçmişte olduğu gibi tarafs…

Devam...

Büyükelçi Yıldız, Telaferli Türkmen Aşiretler ile bir araya geldi

Hits: 51

Türkiye'nin Irak Büyükelçisi Fatih Yıldız, Telaferli Türkmen aşiretler ile Türk Büyüke…

Devam...

İbadi'ye 11 maddelik Kerkük önerisi

Hits: 46

Irak Türkmenler Yüksek Koondinasyon Kurulu, Irak Başbakanı İbadi ile bir görüşme yaptı.Irak…

Devam...

Yazarn ok okunan

Türk Diyarı Kerkük Elden Gidiyor!

Hits: 29627

Türkmen şehri Kerkük resmi olarak Bağdat yönetimine bağlı bir kenttir. Ancak peşmerge, 2014…

Devam...

Irak Türkmenleri petrol kurbanıdır!

Hits: 23098

18 Ekim 2016 tarihinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Musul'a yönelik yaptığı a…

Devam...

Türkmen Diyarı Kerkük’te Kürtlerin Oynadığı Oyun Herkesi Yakacak!

Hits: 21398

Türkmen şehri Kerkük resmi olarak Bağdat yönetimine bağlı bulunuyor. Ancak peşmerge, 2014 y…

Devam...

Türkmen Şehri Kerkük’ün Güvenlik Dosyası Kimin Elinde?

Hits: 21096

Eski Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani liderliğinde KYB Genel Sekreter Yardımcısı ve Irak K…

Devam...

Erbil’in Türk Kimliği ve Tarihi Gerçekler

Hits: 20584

Er­bil, Kerkük gibi bir Türk şeh­ridir. Türk­men­le­rin yoğun yer­le­şim mer­kez­le…

Devam...