1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son güncelleme: 2017-03-23
Facebook Twitter Youtube

Anayasa düzeltme komisyonu raporu

Kerkük

Necat Kevseroğlu

142.madde uyarınca ulusal Mecliste uygun olmayan, istenilmeyen maddeleri , düzeltmek değiştirmek için bir komisyon kurulmuştur. 29 üyeden oluşan bu komisyon Haziran 2007’de çalışmalarını ve yaptıkları bazı maddeler hakkında düzeltmelerini ve önerilerini bir rapor halinde ulusal meclise sunmuşlar.
Irak’ı ve Irak halkını ilgilendiren önemli maddelerin düzeltilmesi hakkında baskılar yüzünden uyum sağlamamışlardır ve çözümünü Ulusal Meclise bırakmışlardır, siyasi grupların üzerinde uzlaşacağı bir çözüm yapılmasının önerisinde bulunmuşlar, Meclise bırakılan, başta gelen maddelerden biri 140.maddedir.
Bu maddenin çözümü Irak Geçici İdari Yasanın 53.maddesinin tüm fıkralarının esas alınması, bu maddenin çözümüdür ki bu yasa gereğince Kerkük şehrinin özel statüsünü göz önünde bulundurulması ön görüyor ve hiç bir yere bağlı olmamalıdır, çünkü Kerkük bir çok açıdan herkes için önemli bir merkezdir.
Bunun yanında 140.madde için doğru çözüm yolları Bekar-hamilton önerilerinde, Kerkük 2007 panelinde ve tüm uluslar arası çözümler ve düşünceleri önümüze bırakmışlardır.
Bunun için Ulusal Mecliste hemen dünya görüşlerine uymalı veya ABD katkısıyla hazırlanan yukarıda geçen Irak Geçici İdari Yasanın.
53.maddesinin tüm fıkralarının esas alınması ön görsünler 140.madde çözülür.
Komisyon 4.maddenin 5.fıkrasında geçen “bir bölge veya vilayette yaşayan ahalinin düzenlenecek bir referandumda çoğunlukla karar vermesi halinde bu üçüncü bir dil, resmi dil olarak benimsenebilir.”
Bu fıkrayı kaldırmışlar anayasadan, çünkü bu komisyona hakim olan siyasi grupların çıkarına aykırı olduğu için.
Bu 5. fıkra Türkmeneli bölgesinde geçerli olurdu, ve haklarını çiğnemesidir.
Aynı 4.madde de geçen “Türkmence’nin okutulması öğrencinin veli emrinin muvafakat veya adem muvafaktlarına bırakmış” bu ibare hemen kaldırılmalıdır, bu ibare kurnazca oynanan bir oyundur, niçin o bir kavimlerin kendi dilleriyle eğitim yapmaları anayasada ilzami sayılıp velilerin arzusuna terk edilmemiştir.
Bunun için Türkmence’nin okutulması zorunlu olmalı ve devlet tarafından güvence altında tutulmalıdır, diğer kavumlar gibi.
Çünkü komisyon 34. Madde de geçen “Eğitim toplumun ilerlemesi için temel faktördür ve devlet tarafından güvence altında tutulan bir haktır.
İlk öğretim mecburidir.
Devlet , cehalete karşı mücadele eder ve vatandaşların okuma- yazma öğrenmelerini sağlar.
2 ücretsiz öğretim bütün Iraklılar için her kademede.
İlk- orta*lise üniversite bir haktır”.
Bunun bu şekilde düzeltmişler.
Buna dayanarak Türkmence eğitimde aynı olmalıdır, düzeltmesi gerek.
Eskiden Türkmen toplumuna verilen milli, kültürel haklar, anayasa düzeltmesinde gerek bu haklar tespit edilsin.
Nasıl ki kuzeye eskiden verilen haklar, çıkan konunlar, yeni anayasanın 141.maddesine göre geçerlidir, biz Türkmenlere de verilen kavmi haklarımız tanınsın, milli , kültürel haklarımız elimizden alınmasın, anayasada tespit olsun, resmi mahfilde, Millet Meclisinde, bakanlar kurulunda , mahkemelerde, resmi toplantı ve konferanslarda ve resmi gazetede Türkmence konuşulan ve bu dille yayın yapılsın , çünkü Türkmenler Irak’ı oluşturan üçüncü ana unsurdur anayasa maddelerini düzeltme komisyonu bunları göz önüne almayı gerekmektedir.

Necat Kevseroğlu Yazarın diğer yazıları (61)...

Kerkük Valisi'nin Yarattığı Bayrak Krizi

Hits: 5

Son günlerde Kerkük Valisi Necmettin Kerim'in Kerkük Vilayet Meclisi'ne yaptığı başvuruda, Kerkük’te…

Devamı...

Antalya Kerkük’e Ses Verdi

Hits: 6

Türkmen diyarı Kerkük’ün Kürt Valisi Necmeddin Kerim, önceki gün yayınladığı Kürtçe bir genelge ile,…

Devamı...

İstanbul'da Türkmen bayrağı asılmasını İBB izin vermedi

Hits: 53

Türk Dünyası'nın her yıl geleneksel olarak buluştuğu Topkapı Türk Dünyası Mahallesi etkinlik alanınd…

Devamı...

Türkmenler, Kerkük’ü bayraklarıyla donattı

Hits: 46

Ankara’nın şımarttğı Barzani’nin, Kerkük’te Kürdistan bayrağı hamlesine karşı Türkmenler ayaklandı. …

Devamı...

Avrupa İrak Türkmenleri platformu 2. Kurultayı Kopenhag'da düzenlenecek

Hits: 35

Avrupa İrak Türkmenleri platformu düzenleyecek olan 2. Kurultayı Danimarka başkenti Kopenhag'da 29 …

Devamı...

Kerkük'teki Son Durum Ele Alındı

Hits: 26

Türkmen siyasi parti başkan ve temsilcileri, bazı Türkmen milletvekilleri ve Kerkük İl Meclisi'ndeki…

Devamı...

Salihi'den Kerkük'te yaşanan bayrak kirizi ile çok önemli açıklamalar

Hits: 30