1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2018-09-24
Facebook Twitter Youtube
Yeniler

Brüksel panelinde ne konuşuldu

Mehmet Samet

26.3.2007 tarihinde Belçika’nın başkenti Brüksel’de iki gün süren Türkmen paneli basarili şekilde geçti, UNPO ile Türkmen vakfı araştırma, Avrupa parlamentosu Liberaller ile demokratlar itilafı ve insan hakları başkanı Dr. Sheth jerjis tarafından düzenlenen panelden tüm katılanlar memnun kalarak Brüksel’den ayrıldılar.
İlk defa olarak resmi bir yerde Türkmen davası başka milletlere dinletildi, Türkmenler eskiden davalarını içlerinde paylaşırken bu defa Avrupalılara hem de demokrasinin uygulandığı ülkede anlattılar. Yaklaşık 40 kişinin katılımıyla gerçeklesen toplantıya 30a yakın medya mensubu eşlik etti.
Toplantıya az sayıda Kerkük’ten katılan olmasına rağmen Avrupa ülkelerinden gelen Türkmenlerin yanı sıra Avrupalı parlamenterler ve kuzey Irak Kürt yِnetimi Avrupa temsilcisi ile Süryani temsilciler katildi.

Toplantının birinci günü ilk konuşmayı yapan Temsil Edilmeyen Halklar (UNPO) genel sekreteri Marino Busdachin bِyle toplantıya katılmaktan sevinç duyduğunu dile getirdi, açıklamalarında Kerkük’te referandum yapılmasından yana olmadığını federal yapıdan yana olduğunu açıkladı, bu toplantı ilk defa olarak Türkmenler tarafından düzenlendiğini sِyleyen Marino gelecekte sık sık yapılmasını diledi, tüm katılanlara teşekkür ederek Irakta barış içinde yaşamayı temenni etti.

Sonar sırasıyla konuşan Türkmen vakfı araştırma ve insan hakları başkanı Dr. Sheth sn. Marino’ya yaptıklarından dolayı ve tüm katılanlara teşekkür ederek şِyle dedi: Türkmenler davalarını anlatmak için her yere başvurup ve her kapıyı calip meselelerini dile getirip seslerini duyurmalıdırlar.

Avrupa sosyalist grubundan Jan Marinus W.M: Nasıl burada bir arada oturup anlaşıyorsak Irakta da ِyle olmalı, beraber iş birliği yapılması gerek, Kerkük bِlgesi zengin kaynaklara sahip olduğu için çevrede olan ülkeler gِzlerini o bِlgeye dikmişler, Iraklılar oraya çok ِnem vermeleri lazım dedi.

Dr. Muzaffer Erslan : Demokrasinin gerçekleştiği yerde toplanırken şunları sِyledi : “Bizler geçmişte ayni çatı altında yaşamışız, bazı taraflar ayrı bir amaçlarla kendilerini ayrı tutmaya çalışıyorlar.” 35 yıldan sonar Türkmenler çok şey beklerken hedefleri kursaklarında kalmıştır, 2003ten beri 2.5 milyon Türkmen azınlık muamelesi gِrüp emrivakilerle karsılaşıyor, kararlar Türkmenlerin aleyhine ve Kürtlerin lehine yapılıyor, Türkmenlere uygulanan haksızlıklar çoğalmıştır, Amerika Irakta Şiiler ve Kürtler için federal hükümet istemektedir Türkmenler ise hiç bir şeye sahip değiller o yüzden Türkmenler de Federe Türkmeneli Devleti tanınmalıdır, başkenti Kerkük olmak üzere Irak merkezine bağlı bir Türkmen federe devleti oluşturulmalı, tıpkı İnternet sayfalarında gecen Süryanilere istenen bِlge ve federal hükümet talebi gibi. Burada bu gibi sِzlerin amacı ise haklarımızın çiğnenmesini Amerika’ya duyurmaktır.


ITC Belçika temsilcisi Hasan Aydınlı Türkmence ve bir kaç dille herkese teşekkür ettikten sonar İngilizce konuşarak bu toplantıya katılma imkanı bulmayanların sebebini açıkladı tabi ki ِnde gelen sebeplerden biri VIZE olduğunu sِyledi, sonar Türkmenlerin geçmişte yaşadıkları mezalimlerden bahsetti, geçmişte İngilizler ne yapmışsa şimdi de aynisinin yapıldığını sِyledi.
Toplantının başarılı geçtiğini sِyleyen Aydınlı, Türkmenlerin hedefi Türkmen davasını bu gibi ِnemli toplantılar vesilesiyle herkese anlatmak olmalıdır.

Suphi Saatçi : Kerkük’ün tarih ve kültüründen konuştu, elinde bir çok resim ve belgeler bulunduğunu Powerpoint’le gِstermek istedi ama maalesef gِsterme imkanı olmadığı için sِzle anlatmayla yetindi, Kerkük hakkında yeni yazdığı kitaptan ِrnekler vererek geçmişte 6 devlet kuran Türkmenlerin eserlerinden bahsederek Kerkük kalesi ve Tuzhurmatu ile Altunkِpru hakkında da açıklamalar yaptı.

Mehmet Hoca: sn. Hasan Aydınlı tarafından İngilizciye direk tercüme edilen Hocanın Arapça konuşması genel olarak Kerkük çevresi ve Tuzhurmatu’da geçmişte ve simdi cereyan eden olanların üstünde durdu, ِzellikle 1991 de yaşanan intifadadan bahsetti. Geçmişte Tuzhurmatu’da yaşananları cehenneme benzeten Hoca herkesin dikkatini çekti, zaman kısıtlı olduğundan dolayı konuşmasını kesmek zorunda kaldı.

Kanada’dan gelen Süryani itilafından Meri Yunan: katılanlara teşekkür ederek Süryanilerin hakkini savundu. Iran, Türkiye, Suriye ve Irakta yaşayan Süryanileri bir araya toplayıp Irakta ِzel bir bِlgeye yerleştirilmelerini savunan Meri, bir çok ülkede baskı altında yasayan Süryanilerin haklarını kamuoyuna iyi bir şekilde anlatmaya devam ettiklerini açıkladı.

Araştırmacı yazar Erşat Hürmüzlü: Türkmenler Irak içinde azlaştırılmaya çalışıldığının devam ettiğini sِyledi, 1958 de Irak’ta Türkmenlerin ve tüm etnik grupların sayısı ne kadar olduğunu ve halihazırda Irak’ta nüfus oranının ne kadar olduğunun belgelerine sahip olduklarını açıklayan Hürmüzlü, Kerkük’ün Kürt şehri olduğunu iddia edenlere karşı Kerkük bir Türkmen şehri olduğunu belgelerle ispatlamaya hazır olduğunu sِyledi, Irak nüfusu bakımından rakamlar vererek bir çok gerçekleri açıkladı.
BM, gıda dağıtımına gِre Kürtler Irak’ın %17sini teşkil ediyorlardı simdiyse başka bir oranla ortaya çıkılıyor ayrıca Kerkük’ün 3/4ü kurt olduğu iddia ediliyor. Irak’ta tüm etnik gruplar birinci sınıf vatandaşı olmalıdır bu bağlamda Türkmen haklarını bu Toplantıda dile getirerek parlamenter hükümeti istedi.

Nermin Müfti: 1001 masallarının yeri olan Bağdat şimdi 1001 olay ve problem şehri olduğunu sِyledi, Amerikalıların Irak’a girdikleri sırada hemen Saddam’in kِşklerine koştuklarını ve oradan petrol varlığını kontrol ettiklerini açıkladı, milleti kurtarmak için değil kendi menfaatlerini düşünerek Irak’ı işgal ettiklerini sِyleyen Müfti, Avrupa parlamentosu yetkililerin Irak’a gitmelerini ve orada günde yüzlerce ِlen çocukların kurtarılmasını istedi.

Son olarak Avrupa parlamentosu İtalıya millet vekili Marco Cappato Genel olarak Irak ve Kerkük hakkında açıklamalar yaparak toplantıya katılanlara teşekkür etti.
Yarim saat suren sorulara cevap verildikten sonar toplantının ilk günü sona erdi.

Toplantının ikinci günü

Kerkük’ten davet olan Türkmen siyasetçilerinin bir çoğu vize ve pasaportları ellerine ulaşmamak gibi sebepler yüzünden toplantıya katılma imkanları olmadı, dolayısıyla toplantıda konuşanların listesine yeni isimler eklendi Dr. Eyup Bezaz ve Mofak Salman gibi konuşmacılar.
Aynı ilk günkü gibi ِnceden (UNPO) genel sekreteri Marino Busdachin konuşmasına başladı, herkese hoş geldiniz dedikten sonra şِyle devam etti, bütün problemler Kürt yِnetimine dayalıdır, Kerkük için ِzel bir yِnetim sِz konusudur, referandumun ertelenmesi isteniyor bu hususta da girişimler yapılıyor, Kürtler federal yِnetime olumlu bakıyorlar, çِzümler daima istişareyle yapılır tabi ki arkasında iyi niyet olmakla, Türkmenler bِyle bir konferansa katılmayı beklemiyorlardı en azından bu bir başlangıç oldu, bِyle bir dِrt etnikli katılıma ilk defa tanık olunuyor buda çok güzel bir olaydır dedi, tarihten ِrnekler vererek bu konuya açıklama getirdi.
Türkmenler ve Kürtler açısından haksızlıklar vardır ancak insan haklarını desteklemek herkesin gِrevidir, ِnemli olan çِzüm değil, Türkmen ve Kürtlerle konuşulduğunda ikisi de diyalogdan yana oldukları gِrünmektedir, yerel Kürt devleti kurulursa Irak daha kِtü olur sandığını sِyledi.

Avrupa Birliği sِzcüsü Katılanlara teşekkür etti ve bir kısa konuşmasının son cümlesini şِyle dedi “ Tarafların değişik gِrüşmelerini dinlemek için buradayız”

Türkmeneli partisi başkan yardımcısı ve Kerkük il meclisi üyesi Ali Mehdi: Türkmenler diyalogdan yana olduklarını ancak kimlerin olmadığını açıklayan Mehdi şِyle dedi: “Irak’ta Kürtler sahta bir yolla referandum yaparak Kerkük’ü almak istiyorlar, Türkmenlerse buna sessiz kalmayacaktır” geçmişte Paul Biremer Irak’ta fitne yarattığı için Irak’ın hali bugün çıkmaza girip ve haksızlıklara maruz kalma çoğalmıştır, 2003ten beri 300binden fazla Kürt belli yerlere yerleştiğini ispat edebileceğini sِyleyen Mehdi Türkmenler soykırıma maruz kalırken Kürtlerin Kerkük’ü istemeleri TVlerden açıkça ekrana gelmesi büyük problemlere yol açmaktadır.
Hamilton’un raporuna gِre Kerkük bir barut fıçısı olduğunu ve Kerkük’ü bu zor durumdan kurtarmak için sadece referandum değil birçok çِzümler olduğunu iddia ederek bir takım dış heyetlerin müdahale etmesini istedi.

Danimarka’dan Ahmet Hakki Arapça konuşarak Kürtlerin Kerkük Kutsumuzdur rüyalarının Kuran i kerim ayeti olmadığını eğer bu ideolojiye devam edilirse hiçbir tartışmaya fırsat kalmayacaktır, Irak’ta İslam ve Süryaniler arasında değişik ideoloji olduğuna rağmen binlerce yıl bir arada yaşadıklarını ve her zaman iki taraf birbirlerine saygı gِstererek münasebetlerini kutlamışlardır.
Öte yandan Iraktaki çekişmelerin en büyük sebebi petrol olduğunu onunda Kerkük’te olduğunu dolayısıyla da çekişmeler çok şeyi yakacağını ve adaletin yok olmasına yol açacağını sِyledi.

Kuzey Irak Kürt yِnetimi Avrupa temsilcisi Burhan Jaf : Herkese günaydın diyerek sِylenenlerin bir çoğu olumsuz olduğunu buna karşın bütün Türkmenlere saygı duyduğunu sِyleyen Jaf şِyle devam etti, “biz farklarımızı sِylemek için burada değiliz, gِrüşlerimizi paylaşmak için buradayız ortak bir çalışma gerekir onun için buradayız.”
Saddam Hüseyin 4 milyon Kürdü yok etmeye çalıştığını, ITC’nin Kürdistan hükümetine karşı ters politika sergilediğini, Kürt hükümeti Türkmenler için ne yaptığının gِz ِnünde olduğunu, Türkmenler ilk defa dillerini kullanma imkanını bulduklarını ve eskiden idam ediliyorlardı şimdiyse çok şeyin değiştiğini, ِrneğin 8 değişik grubu temsil eden 2 bakan ile 4 parlamenter bulunduğu Kürdistan hükümeti Araplaşma durumunu durdurmaya çalıştığını açıkladı.
Bugün Kerkük’te gerginlik olduğunu ve sadece petrol probleminin olmadığının yanı sıra Araplaştırmanın değişmesini ve mülkiyet konusu busene içinde çِzülebileceğini ayrıca insanlar yaşadığı yeri seçebilmesini vurguladı, 140. madde anayasanın içinde olduğunu dolayısıyla Iraklıların %80ni anayasayı onayladığını savunan Jaf Kürtler kavga ve şiddetten yana olmazken her zaman yardım etmenin yanında olduklarını sِyledi. Kerkük bir karanlık dِnemden geçtiğini hatırlatan Jaf 140. maddenin uygulanmasından yana olduğunu, konuşmasının sonunda Süryani konuşmacıya seslenerek bu konferansın sonunda Türkmen ve Süryanilerle diyalog kurmaya başlanabileceğini sِyledi, Kürtler kimseye düşman değildir tersine herkese el uzatıp yardım etmeye hazır olduklarını çünkü hep beraber bir arada yaşamalıyız dedi.
Süryani katılımcı: Süryaniler her zaman baskı altında olduklarını ve haksızlara maruz kaldıklarını sِyledi, Irak yavaş yavaş parçalanıyor asimle edilen Süryaniler ikinci sınıf muamelesi gِrdüklerini iddia eden konuşmacı federal Hükümetten yana olduklarını ve her insan istediği yerde yaşamalıdır dedi.

Cumhurbaşkanlığı Türkmen İşleri Danışmanı Muzaffer Arslan: Türkmenler, Araplar, Kürtler ve Süryanilerle dikte recimini beraberce devirdiler, geçmişten bir ders alarak hala da Türkmenlerin Kürtlerle bir şekilde diyalogu olduğunu sِyleyen Arslan Kürtler kendilerini ikinci millet sayarken üçüncü millet nerede olduğunu sordu, Türkmenler az gِsterilmekte ve herzaman tehmiş ediliyorlar ayrıca Türkiyenin casusu olarak gِsteriliyorlar oysa Türkiye Kürtlere Türkmenlerden daha fazla yardımda blunmuştur, Irakta felaket tekrarlanacaktır, kimse Türkmenlere buradan gidin diyemez, Türkmenler kiracı değillerdir ve Irak’ta hiçbir etnik tekbaşına iktidara gelemez, Türkmenler haklarını alacaktır ama birbirlrinin sırtına çıkmayarak tabi, ister Kerkük ister Erbil Tüm Türkmen birdir.

Erşat Hürmüzlü: Burhan Jafın açıklamalarına karşı veren Hürmüzlü şِyle dedi, Irak’ta kurulan anayasa Kürt yardımıyla kurulmuştur bu anayasa bir mercii tanımakla bitmiyor, Kürtler anayasanın sadece 140. maddesini ele almışlar, buda Türkmenler tarafından reddedilmektedir. Kürt hükümetinde Türkmenlere verilen bakan ve parlamenterleri Saddam hükümetinde Kürtlere verilen bakanlara benzediğini Kürt sِzcüsüne anlattı.

Hasan Aydınlı: Burhan. Jafa cevap vererek bu konferansın ITC tarafından yapılmadığını açıklarken Ersat beyin sِzlerine takiben anayasanın 140. maddesine deyindi.

Nermin Müfti: Kürt sِzcüsüne cevap vererek sِzlerine başlayan Müfti Kürtlerin kendi gazetelerine gِre Kerkük’ten ayrılan Kürtlerin sayısı 11800 iken son günlerde 600000 Kürt Kerkük’e girdi bu mantık kabul edilemez, ayrıca 140. maddeye de deyinen Müfti 140. madde bütün Iraklılar için uygulanmalıdır dedi.

Mofak Salman: kendisine sِz verildiği için teşekkür eden Salman Burhan Jafa şِyle dedi: Hükümetinizde iki bakana ey vallah ama birkaç hafta ِnce Türkmenlere gelen kitaplara el konulduğunu ve Kerkük’te eğitim müdürü Ömer şene olanlardan haberin var mı acaba, kendisinin kız kardeşini ve bir çok Türkmen gِçe zorlandığını belgeleyeceğini iddia etti, ayrıca Türkmenlerden haraç alındığını anlatarak bir takım isteklerde bulundu, 140. madde kaldırılmalı, Telafer’de yeni bir sınır kapısı açılmalı, petrol geliri eşit şekilde dağıtılmalı ve Kürt partisi tarafından Türkmenlerin gasp edilen malları şartsız geri verilmeli.

Dr. Sheth Jerjıs: Kerkük petrol rezervlerine sahip çıkılması gerektiğini açıklayan Jerjis 1940larda Kerkük’te yaşayan Türkmenlerin sayısı başka etniklerden çok fazla olduğunu bugünlerdeyse Kürtler fazlalaşmaya başladığını sِyledi, Kerkük’te 1300,000 kişinin yaşadığı sِleniyor ancak 300000den fazlası başka vilayetlerde yaşıyor, bu bir oyun olduğunu gِstermektedir, Kerkük ve kuzey Irak’ta Kürtlerle Türkmenler bir arada yaşamakları için bir platform yapılmalıdır, Burhan Jafa teşekkür ederek sِzlerine son verdi.

Ali Mehdi: Burhan Jafın dediği ( herkes ِzgürce yaşıyor)lafına karşı şِyle dedi: Anayasada geçen bir maddede Türkmenler yoğun oldukları bِlgede dillerini resmi olarak kullanabilirler ancak aylardan beri valiliğe bir Türkmence tabela astıramadık, nasıl bir ِzgürlükten bahsediyorsun Burhan bey..... Türkmenler Kürtlere karşı olmadıklarını ancak iki parti başkanı Saddamı Taklit ettiklerinden şikayetçidirler, Kerkük’e getirilen Kürtlerle referandum olamaz eğer olursa reddedilir ayrıca Türkmenler ve Süryaniler kendilerine gِre bِlgeleri olmalıdır dedi.

Dr. Eyup Bezzaz: çok hazırlıklı olmadığına rağmen Burhan Jafa bazı gerçekleri açıklamaya çalışan Bezzaz Kerkük’te mektebe gittiğini ve orada çoğunlukta Türkmence konuşulduğunu ayrıca orada Kürt halkının olduğunu tabi ki Kürt halkı ile Kürt yِnetiminin farkı olduğunu da unutmayan Bezzaz Kerkük’te stadyumlarda yaşayan ve Taksi şofِrlerinin Kürtçüden başka dil bilmelerini iyi bir İngilizce konuşmayla anlattı, Türkmenlerin bir sorunu olmadığını ancak Kürtlerin başka devlet kurmak istediklerini ve tüm dışişleri diplomatların Kürt olmaları büyük sıkıntılara yol açtığını, Türkmenlerin sadece bir elçisi olduğunu sِyledi, bu adaletsizliktir bِyle bir şey kabul edilemez, toplantıya katılanların çoğu ITC’li olmadığını ancak Türkmen haklarını savunan insanlar olduklarını ve haklarını istediklerini sِyleyen Bezzaz Kerkük işgal edilmiş bir şehirdir, Kerkük Kürtlerin kontrolü altındadır, Kerkük Kürt şehri olana kadar gِç süreci devam etmektedir, eğer Kerkük’te bunlar cereyan ediyorsa nasıl adaletten bahsediyorsun dedi.

ITC Brüksel sekreteri Merry Fıtzgeralt : Bir Türkmen gibi Telaferi anlatan Merry oturanların dikkatini çekti, sِzde Telafer şehri Kürt bِlgesi olmadığını sِyleyen Kürtler Telaferi kendilerine bağlamak istiyorlar artı bِlgenin petrol ve tarım varlığına sahip olmak istiyorlar, orada insanlar gِz gِre gِre ِldürülüyor yani gerçek bir katliam yaşanıyor, Telafer’de bir sınır kapısının açılmasını Kürtler kesinlikle reddediyorlar açılırsa da zorla kapatılmasını dile getiriyorlar, Telafer şehrine Irak tarafından yardım edilmemektedir ancak sadece Türkiye Kızılay tarafından yardım ediliyor, Telafeden başka Kerkük’e de deyinen Merry, Kürtler Kerkük’e girerken her yerden Irak bayrağını indirip kendi bayraklarını asmışlardır, buda sadece kendilerini düşünmekten başka bir şey değildir.

Kürt sِzcüsü Burhan Jaf: herkesi iyi dinledi yalnız bir kısım sorular kendisine suçlama gibi geldiğini sِyledi, Kürtler Türkmenlerle diyalog içindedir şayet referandum olursa demokrasi bir şekilde yapılacağını ve Kerkük Kürtündür demeyeceklerini sِylemekle konuşmasına son verdi.

Saat 13,00te başka bir toplantı salonunda yarım saat süren bir basın toplantısı yapıldı. Basın mensupları karşısına çıkanlar ise:

Dr. Hasan Aydınlı
Dr. Muzaffer Erslan
Ali Mehdi
Sheth Jerjis
Marco Cappato
Burhan Jaf
Meri Yunan

Mehmet Samet Yazarn dier yazlar (38)...

Bize Göre: Bu da bizim Manifestomuz!

Hits: 118

Her toplumsal hareket veya inancın yol haritası ve olmazsa olmazlarını gösteren manifestolar ol…

Devam...

Barzani ve Talabani'den Kerkük planı

Hits: 89

Türkmen Cephesi Kerkük Teşkilat Sorumlusu Mehmet Seman Ağaoğlu, ABD-Peşmerge ortaklığıyla y…

Devam...

Kardaslik 79

Hits: 7

Devam...

TÜRKMENLERİN ÇÖZÜM BEKLEYEN SORUNLARI

Hits: 85

Türkiye’de yaşayan Türkmenler arasında birliği, sosyal ve siyasal dayanışmayı pekiştirmek…

Devam...

"Kerkük konusunda hiç kimse ile pazarlığa oturmayacağız"

Hits: 96

Birleşmiş Milletler Bağdat Temsilcisi Yan Kobiş ile bir araya gelen Irak Türkmen Cephesi Genel …

Devam...

Türkmenlerden Basra'ya 108 ton içme suyu yardımı

Hits: 60

Kerkük'te Irak Türkmen Cephesi tarafından başlatılan yardım kampanyası kapsamında, içme suy…

Devam...

Kurtulus dergisi 143

Hits: 27

Devam...

Türkmen İstişare Toplantısı Yapıldı.

Hits: 168

Ankara’da faaliyet gösteren Türkmen Sivil Toplum Kuruluşları 2 Eylül 2018 tarihinde bölgedek…

Devam...

Türkmenler küçük ordu kurdu

Hits: 123

Kerkük’ün Haşdi Şabi destekli Irak ordusu tarafından Kürtlerden alınması sonrasında, kent…

Devam...

Irak Meclis'inde "Türkmen Grubu" kuruldu

Hits: 146

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Genel Başkanı Erşat Salihi'nin Meclis binasında yaptığı basın to…

Devam...

Yazarn ok okunan

Dayanışma ِzlemi

Hits: 12287

Türkmen milleti kalu beladen sevimli, kültürlü, hayırsever ve mütevazı sıfatlarıyla tanınm…

Devam...

Kraldan fazla kralcı olmayacağız sِzü!!

Hits: 10507

Irak Türkmenleri her zaman Irak’ın birliğini istemişlerdir, oysa hiçbir zaman hükümette ist…

Devam...

Irak Milletine Çağrı

Hits: 10432

Işid belası yetmemiş gibi petrol fiyatlarının düşmesi Irak´ta tüm stratejileri altüst eder…

Devam...

İllet değilse ne vurdu

Hits: 10137

1990 Kِrfez savaşından sonra kuzey Irak ve yurt dışında ilk olarak siyasi Türkmen hareketi ba…

Devam...

Sakın gِzden kaçmış demeyin

Hits: 6257

Bu fotoğrafta gِrünen küçük Kürt kızı masum olabilir ancak planlanmış bir şekilde eği…

Devam...