1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2018-09-21
Facebook Twitter Youtube

BİR TـRKMEN GÖZـYLE KERKـK…

Ziyat Köprülü

Kerkük” konusunun, Saddam'ın idamından bugüne kadar geçen yaklaşık bir aylık zaman diliminde, Türkiye'nin gündemine tekrar girdiğini gِrmekteyiz. ـstelik bu defa, alışılan diplomatik sِylemlerden uzak ve hayli sert mesajlar içeren beyanatlarda bulunulmakta. Fakat, doğrusunu sِylemek gerekirse; Kerkük konusunun beklenmedik bir anda, bu şekilde alevlenmesi bir yana, sِylemlerin dozunun daha ne kadar artacağı veya nerede duracağı hususları biz Türkmenleri kaygılandırmaktadır. Zira, bilindiği gibi; Türkiye'nin Kerkük konusundaki politikası seksenli yıllardan bu yana inişli çıkışlı bir grafik çizmektedir. Aslında bu durum, hem Türkiye'ye prestij kaybettirmekte, hem de Türkmenlerin Anavatan’a olan güvenlerini sarsmaktadır.

2003'te, Irak'ın işgaliyle daha da gerginleşen bu sorun ve Kerkük’te meydana gelen gelişmeler, Türkmenlerin yıllardan beri savunduğu ''Irak, Türkiye'nin sadece bir komşusu değil, aynı zamanda yumuşak karnıdır. Irak’ta meydana gelecek herhangi bir yangın, sadece orayı değil Türkiye'yi de sarar'' tezlerini, ne yazık ki, haklı çıkarmıştır. Bugüne kadar geçen süre içerisinde olan olmuş ve biten bitmiştir. Geçmişe mazi denildiği gibi, gidenlerin de arkasından ağlamanın da bir anlamı yoktur. Ancak, ‘tarihten ve yakın geçmişten alınması gereken dersler bulunmaktadır’.

Müttefik güçler Irak'ı işgal etmeden ِnce, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin almış olduğu tavır ve verilen beyanatlarla tespit ettiği ‘kırmızı çizgiler’; sadece Irak'ın değil, tüm bِlgenin dikkatini üzerine çekmiş, Irak'taki Arap grupları hizaya getirmiş, Kürt grupları endişelendirmiş hatta korkutmuş ve Türkmenlere büyük bir moral kaynağı olmuştur. Ancak, bir devletin heybeti, gücü ve güvenirliği verdiği sِzlerin arkasında durması, attığı adımlardan geri dِnmemesi ve çizdiği kırmızı çizgilerden asla vazgeçmemesiyle belli olur! Çünkü, geri adım atmak bir zaaftır. Oysa ki; hiçbir iddiada bulunmamak, sadece bir belirsizlik yaratır. Ama bu arada, karşı tarafa da, üstesinden gelemeyeceğiniz bir sِze cevap hakkı ortamı yaratmaz. İddiasız olmak, aynı zamanda size umut bağlayanları da hayal kırıklığına uğratmamaktır. İşte bu noktadan hareketle, son günlerde Türkiye tarafından yapılan açıklamaların bir sonuca gitmemesi ya da kısa zamanda ileriye dِnük lehte bir adımın atılmaması durumunda bu açıklamalar, (korkarız ki) faydadan ziyade zarar getirir. Bu arada; aşağıdaki vurgulanmaya çalışılan bazı konuların dikkate alınmasında büyük fayda gِrülmektedir. Öncelikle; Türk yetkililer tarafından yapılan bu açıklamaların, Türkmen halkının moralini en üst düzeye çıkardığını, bunu somut bir şekilde gِrmek için Türkmeneli Televizyonu’nu izlemek ve Türkmen basın yayın organları ile web sitelerinde yayınlananları takip etmenin yeterli olacağını sِylemekte fayda bulunmaktadır. Öte yandan; Türkmen halkının, ‘Anavatan Türkiye'ye olan umudu 2003 yılında %100 iken, bugün işgalin dِrdüncü yılı dolarken %60'lara kadar gerilemiştir. Toplumun bundan sonra ikinci bir hayal kırıklığına hiç ama hiç tahammülü olmadığını hatırlatmakta fayda bulunmaktadır.

Bu arada Irak’ta, Türkmen toplumuna yِnelik saldırılar artmış, baskılar halkın nefes alamayacağı düzeyde yoğunlaşmıştır. Elbette bütün bunlar, takınılan tavrın doğal sonuçlarıdır. Eğer arzulanan hedefe ulaşılacaksa, bütün olumsuzluklara gِğüs gerilecektir. Aksi takdirde Türkmen toplumuna yazık olacaktır. Zira, Türkmen toplumu silahsız ve savunmasız bir toplumdur. Ancak, son dِnemde Türk üst düzey yetkililerinin açıklamaları toplumu heyecanlandırmış ve onları ‘gücünün üstünde olan güçlere’ karşı durmaya sevk etmiştir. Türkiye'de bulunan bazı tarafların yِnlendirme ve desteğiyle Kerkük'te ITC dışındaki bazı kuruluşlar Kürt gruplara karşı aşırı derecede sert bildiriler yayınlamaya başlamışlardır. Bütün bunlar, belli bir amaca ulaşmak için yapılıyorsa doğaldır. Ancak, eğer bu münferiden gerçekleşiyorsa, Türkmen toplumuna yine yazık olacaktır. Dolayısıyla bu tür hassas konulara dikkat edilmelidir.

ـzerinde hassasiyetle durulması gereken konulardan bir diğeri de, Türkmen kurum ve kuruluşlarının ve ِzellikle Türkmeneli TV’nin, ‘terِr ِrgütünün kirli çamaşırlarını ortaya çıkartmak için’ bir vasıta haline getirilmemesi ve terِr ِrgütünün hedefi haline dِnüştürülmemesidir. Zira, unutulmamalıdır ki; Türkmeneli TV, Türkmenlerin dünyaya açılan tek penceresidir.

Ziyat Köprülü Yazarn dier yazlar (35)...

Bize Göre: Bu da bizim Manifestomuz!

Hits: 88

Her toplumsal hareket veya inancın yol haritası ve olmazsa olmazlarını gösteren manifestolar ol…

Devam...

Barzani ve Talabani'den Kerkük planı

Hits: 80

Türkmen Cephesi Kerkük Teşkilat Sorumlusu Mehmet Seman Ağaoğlu, ABD-Peşmerge ortaklığıyla y…

Devam...

Kardaslik 79

Hits: 3

Devam...

TÜRKMENLERİN ÇÖZÜM BEKLEYEN SORUNLARI

Hits: 79

Türkiye’de yaşayan Türkmenler arasında birliği, sosyal ve siyasal dayanışmayı pekiştirmek…

Devam...

"Kerkük konusunda hiç kimse ile pazarlığa oturmayacağız"

Hits: 91

Birleşmiş Milletler Bağdat Temsilcisi Yan Kobiş ile bir araya gelen Irak Türkmen Cephesi Genel …

Devam...

Türkmenlerden Basra'ya 108 ton içme suyu yardımı

Hits: 57

Kerkük'te Irak Türkmen Cephesi tarafından başlatılan yardım kampanyası kapsamında, içme suy…

Devam...

Kurtulus dergisi 143

Hits: 27

Devam...

Türkmen İstişare Toplantısı Yapıldı.

Hits: 165

Ankara’da faaliyet gösteren Türkmen Sivil Toplum Kuruluşları 2 Eylül 2018 tarihinde bölgedek…

Devam...

Türkmenler küçük ordu kurdu

Hits: 116

Kerkük’ün Haşdi Şabi destekli Irak ordusu tarafından Kürtlerden alınması sonrasında, kent…

Devam...

Irak Meclis'inde "Türkmen Grubu" kuruldu

Hits: 140

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Genel Başkanı Erşat Salihi'nin Meclis binasında yaptığı basın to…

Devam...

Yazarn ok okunan

BـYـKLERE MASAL-10

Hits: 36531

Kِylerden bir kِyde çobanın biri her gün koyun sürüsünü alıp yaylamaya gidermiş ve orada …

Devam...

Anayasal Açıdan Kerkük Sorunu

Hits: 25702

Irak Bِlgesel Kürt Yِnetimi bayrağının resmi kurum ve kuruluşlarda çekilmesi hususunda İl M…

Devam...

Sayın Cumhurbaşkanıma Açık Mektup

Hits: 5730

Zatı-âlilerinizin malumları olduğu üzere Irak Türkleri, uzun yıllardan beri çeşitli haksız…

Devam...

Davutoğlu'nun Kerkük ziyareti ve düşündürdükleri...

Hits: 3457

Irak Devleti’nin Bağımsızlığını kazandığı 1932 yılından beri Kerkük’e muhtelif ü…

Devam...

SADDAM… TـRKMENLER… VE DـNYA BARIŞ ELÇİSİ'NİN İNSAFI

Hits: 1898

Yeni yıl 2007'nin ilk günlerinde, Saddam Hüseyin'in idamının haklı olup olmadığı hakkında …

Devam...