1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2018-03-17
Facebook Twitter Youtube

“Tarihi Kürdistan” yok

İzinsiz dikilen Talabani

Savaş Eğilmez

IHA

Atatürk ـniversitesi Tarih Bِlümü Öğretim ـyesi, Savaş Eğilmez, Kerkük ve Sincar gibi tarihi Türkmen bِlgelerinin sِzde tarihi Kürdistan bِlgesi içerisine katıp ben buraları da referandum bِlgesine dahil edeceğim diye ortaya atlayanlara, "Tarihi Kürdistan adı altında oluşturulmak istenen taşeron devletçik, yakın gelecekte bِlge tarihi anlatılırken, kısa bir bِlüm olarak bahsedilmekten ِteye gidemeyecektir" dedi.
"Tarihte, tarihi Kürdistan’ı bulmak" başlığı altında açıklamalarda bulunan Savaş Eğilmez, "Irak Kürdistan Bِlgesel Yِnetimi (IKBY), 25 Eylül’de bağımsızlık referandumu yapılmasını kararlaştırdı. Kürt bِlgesinin başkanı Mesut Barzani geçen hafta, 25 Eylül’deki oylamanın Kürt bِlgesinin Irak’tan ayrılıp ayrılmayacağını belirleyeceğini ifade etti. Oylama, Kürt bِlgesini oluşturan üç vilayette ve Kürtler ile merkezi hükümet arasında tartışmalı olan Kerkük, Hanekin ve Sincar bِlgelerini de kapsayacak. Referandum olur ya da olmaz, olursa referandumun sonuçları uluslararası kamuoyu ve ِzellikle de Türk Devleti başta olmak üzere bِlge ülkeleri nezdinde meşrutiyet kazanır veya kazanmaz, bu ihtimaller sıcak bِlgenin gelecekteki sıcak gündeminde kendisine çok sağlam bir yer edinecektir. Sonuçta bugün bِlgeyi yeniden dizayn etmek isteyen küresel güçler ve bu güçlerin bِlgedeki taşeronları Kürdistan’ı dizayn ederken bunun adını da “Tarihi Kürdistan” diyorlar. Biz de bugün “Tarihi Kürdistan” konusunu kısaca irdeleyip, ِzet bir çerçeve çizelim istedik. Bin yılı aşkın bir süredir Türklerle kardeşlikten ِte bir bağ içerisinde yaşayan Kürtler, ِzellikle günümüz Türkiye, İran, Irak, Suriye sınırındaki bِlgelerde yerleşmiş Asyanik bir halktır. Kürtler bu dağlık arazide çok uzun zamandan beri ikâmet etmektedirler. İran’ın kuzeyindeki Türkmen steplerinden, İskenderun Kِrfezi’ne kadar uzanan ve eskiçağlardan beri çeşitli kavimlerin gelip geçtiği bu geniş bِlgeler, diğer ırklar gibi muhtemelen Kürt aşiretleri tarafından da dolaşılmıştır." diye konuştu.
Atatürk ـniversitesi Tarih Bِlümü Öğretim ـyesi, Savaş Eğilmez, tarihi süreç içerisinde, Kürtlerin ikâmet ettiği bِlgede Kürdistan adının kullanılmadığı hatta bu isme rastlanmadığını belirterek şِyle konuştu:
"Çünkü Kürtler tarihi periyotta mekân olarak değişken bir yapıya sahip olmuşlardır. Dolayısıyla herhangi bir coğrafya için bu tabiri kullanmak çok zordur. Selçuklu Sultanı Sencer dِnemine gelinceye kadar (1117-1157) Kürdistan adıyla anılan bir coğrafya mevcut değildir. Lakin Sultan Sencer; Hemedan, Kirmanşâh, Dinver, Sincar ve Şerhizâr şehirlerini kapsayan bِlgeye Kürdistan adını vermiştir. 14. yüzyıla gelindiğinde ise Hamdullah Kazvini’nin Nüzhet’l Kulüb adlı eserinde Kürdistan diye isimlendirilen bِlgenin 16 kasabadan ibaret olduğunu zikredilir.
Kürtlerin kِkenleri ve Türklerle beraber tarih sahnesine çıkmadan ِnce yaşadıkları coğrafya hakkında sınırlı bir alanda araştırma yapan batılı araştırmacılar da Kürdistan tanımı üzerinde fikir birliğine varamamışlardır. Hatta ِnde gelen oryantalistlerden Basil Nikitin gibi bazı araştırmacılar bِyle bir coğrafi ismin ortaya çıkarılabilmesinin imkânsızlığından bahsederler. Türkler Anadolu’ya doğru büyük gِçe başladıklarında bu coğrafyada Rumlar, Ermeniler, Süryaniler bulunmaktaydı. Yani Kürtler bِlgeye Türkleri takiben gelmişlerdir. Kürtlerin bugün ki coğrafya ya yerleşmelerinde, Selçukluların Bizansı geri çekilmeye mecbur etmesinin payı çok büyüktür. Bِlgede kurulan Türk Beylikleri, Kürtleri kendilerinden ayrı gِrmüyor ve kardeş olarak tanımlıyorlardı. Birbirlerine hiçbir zaman rakip olmamaları, dindaşlık faktِrü, çok kapsamlı ilişkilerin oluşturduğu bütünlük, biran için ayrı ırklar oldukları düşünülse bile Türkleri ve Kürtleri hiçbir zaman karşı kaşıya getirmemiş aksine derin bir birliktelik sağlamıştır. Nüfus yoğunluğuna ve yaşam tarzına gِre zaman zaman bazı Kürt aşiretleri Türkleşmiş, bazı Türk obaları da Kürtleşmiştir.
Bugün üzerinde bulunduğumuz, dünyanın kalbinin attığı bu bِlgedeki Türk hakimiyetini zayıflatmak, kesintiye uğratmak ve nihayetinde sona erdirmek adına, tarih boyunca çok defa Türk-Kürt kardeşliği bِlünmek istenmiş, bu insanlar çatışma içerisine çekilmeye çalışılmış ama hiçbir zaman başarıya ulaşılamamıştır. Bu başarısızlığın tek sebebi Türklerle Kürtler arasındaki çok güçlü tarihi birlikteliktir. Özellikle batının empoze ettiği ayrımcılığın temel sebebi, bu bِlgede değişik çıkarlara hizmet edecek yeni bir etnik unsur oluşturabilmektir.
Bu insanlar asırlar boyunca Selçuklu, Osmanlı nihayet Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırları içerisinde kardeşçe yaşadılar. Bu ilişki o kadar sağlam ve derin temellerde üzerindeydi ki yerel boyutlarda bazen Türkler Kürt bazen de Kürtler Türk oldu. Kürtler, Selçuklu-Haçlı, Selçuklu-Moğol, Osmanlı-Safevi, Osmanlı-Batı mücadelelerinde hep Türklerin yanında yer aldılar. I.Dünya savaşında beraber şehit düştüler. Yeni Türk Devleti kurulurken yine Türklerle beraberdiler. Çünkü bütün bu mücadelelerde kendi devletlerini koruyor ve yine kendi yeni devletlerini kuruyorlardı. Türk Devletlerinin en yenisi olan Türkiye Cumhuriyeti de tıpkı kendisinden ِnceki Türk devletleri gibi her zaman devletin asli unsuru olarak gِrdüğü Kürt vatandaşlarının sınır dışındaki akrabalarını bile koruması altına almıştır."
Savaş Eğilmez, konuşmasını şِyle tamamladı:
"Hangi oluşum içerisinde olursan ol, Türk Devleti ile ne kadar sıkı ilişkilerin olursa olsun, kurduğun yapının adı ne olursa olsun, sen eğer Kerkük ve Sincar gibi tarihi Türkmen bِlgelerini, sِzde tarihi Kürdistan bِlgesi içerisine katıp ben buraları da referandum bِlgesine dahil edeceğim diye ortaya atlarsan, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk Milletinden büyük bir tepki gِrürsün. Ve bِlgede Tarihi Kürdistan adı altında oluşturulmak istenen taşeron devletçik, yakın gelecekte bِlge tarihi anlatılırken, kısa bir bِlüm olarak bahsedilmekten ِteye gidemeyecektir."

Savaş Eğilmez Yazarn dier yazlar (1)...

Türkmen şehri Kerkük'ün valisi ve beraberindeki heyet Ankara'da

Hits: 30

Kerkük Valisi Rakan Said El-Cuburi ve beraberindeki heyet kentte terör örgütü DEAŞ’tan ve pe…

Devam...

İzinsiz dikilen Talabani'nin heykeli kaldırıldı

Hits: 18

Kerkük Polis Müdürlüğü Binası - Basın Toplantısı - Kerkük Polis Müdürü Hattap Ömer'in…

Devam...

IŞİD, Kerkük-Bağdat karayolunda sivillere ateş açtı: 10 ölü

Hits: 54

Irak'ta, terör örgütü IŞİD'li teröristlerin Kerkük-Bağdat karayolunda sahte kontrol noktas…

Devam...

Türkmeneli Dergi 121

Hits: 15

Devam...

Kerkük'te "Motosiklet" Yasağı

Hits: 46

Kerkük kentinde, DEAŞ'lı teröristlerce düzenlenen saldırılarda motosiklet kullanılması nede…

Devam...

Tazehurmatu’da Gerçekleşen Kimyasal Terör Saldırısı Bu Gün Kerkük’te 6 Türkmen Okulunda anıldı.

Hits: 48

2016 Mart 8 2. Yıl Dönümü ile Kerküke Bağlı Güzelim Tazehurmatu Nahiyesinde Daiş Terör Ör…

Devam...

CAN KERKÜK

Hits: 67

Senin için çıktık yola erkenden TELAFER'DEN ŞEBEKLER'DEN MUSUL'DAN BOZATLI'DAN ERBİL ile K…

Devam...

Türkmenlere 80 günde 58 saldırı

Hits: 73

Kerkük kenti kırsalındaki DEAŞ saldırılarında artış yaşandığı bildiriliyor. Irak'ın Ke…

Devam...

Türkmen Cephesini Çökertemeyeceksiniz

Hits: 67

Türkmeneli Lideri Erşat Salihi Irak Türkmen Cephesini hedef alan bazı siyasi taraflara sert te…

Devam...

Büyükelçi Yıldız, Kerkük'ün güvenliği için devrede

Hits: 61

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız yaklaşan seçimler önce Kerkük ve diğer bölg…

Devam...

Yazarn ok okunan

“Tarihi Kürdistan” yok

Hits: 24327

Atatürk ـniversitesi Tarih Bِlümü Öğretim ـyesi, Savaş Eğilmez, Kerkük ve Sincar gibi tar…

Devam...