1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2018-09-21
Facebook Twitter Youtube

SADDAM… TـRKMENLER… VE DـNYA BARIŞ ELÇİSİ'NİN İNSAFI

Ziyat Köprülü

Yeni yıl 2007'nin ilk günlerinde, Saddam Hüseyin'in idamının haklı olup olmadığı hakkında yazı yazan kalemler, sahiplerinin gِrüşlerini ispatlamak amacıyla, objektiflikten uzak ve hızlı bir yarışa giriştiler. Kimisi, yargılamanın adaletine ve alınan karara ilişkin şüphelerini ortaya koyup, onu ‘şehit’ saydılar. Kimileri de bunu destekleyerek, işlediği cinayetler ile insanlık dışı uygulamalarını hatırlatıp, onun hakkettiği cezayı bulduğunu ifade ettiler.

Bu gِrüşleri takip etmem sonucunda her iki gِrüşü ayrı ayrı savunan birçok makale okudum. Saddam'ın cinayetlerini çok iyi bilen birçok dost ve arkadaşla ve ayrıca Iraklı olmayıp da bu uygulamaları bilmeyenlerle tartıştım. Bu caninin halkına ve en yakınlarına yaptıklarını bilmeyenlere yِnelik bir sitemim yoktur. Ancak, beni en çok üzen konu; üç dakikayı aşmayan bir filmin amacına ulaşması ve bu zavallı halkı etkileyerek 35 yıllık zulüm, gaddarlık ve yurdundan etmeyi unutturabilmesidir! Dolayısıyla ‘planlayıcı’ amacına ulaşmış ve Irak halkı arasında mezhepçiliği provoke etmede ve çatışma fitilini ateşlemede başarılı olmuştur.

Ancak, insan hakları alanında gerçekleştirdiği ilmi çalışmaları ile yazdığı makalelerinden dolayı kendisine çok sevgi ve saygı duyduğum BM İnsan Hakları Komisyonu üyesi, Dünya Barış Elçisi ve Irak İnsan Hakları Raportِrü Dr. Sahib Al Hakim'in yazdığı bir yazı, bende bardağı taşıran damla olmuştur. Onun, 1 Ocak 2007 tarihinde "Oca'dan Çukura ve Darağacına 1937-2006 Arası Saddam'ın Bazı Cinayetlerinin Tarihi Akışından Hızlı Kesitler" başlığıyla, (Hac gِrevini ifa ettiği) Mekke'den yayınladığı ‘objektiflikten uzak yazı’, bende hayal kırıklığı yaratmıştır. Dr. Sahib Al Hakim bu yazıda; Saddam Hüseyin ve zümresinin bazı uygulamalarını ele almış ve onun hakkında verilen hükmün haklılığını ispat etmeye çalışmıştır. Ancak, tek bir bayan şehidin adını zikretmek dışında, Türkmen halkının bu caniden neler çektiğine değinmemiştir. Halbuki kendisi, Türkmenlerin çilesini en iyi bilenlerdendir ve arşivi bu gibi belgeler açısından son derece zengindir. Irak'taki insan haklarını savunan bu şahsiyetin çok daha tarafsız olması ve Irak halkının tüm dini ve etnik unsurlarının bu caniden ve onun uygulamalarından neler çektiğini gِsterme açısından, Irak tarihindeki bu karanlık dِnemin fotoğrafını ayrım gِzetmeksizin, ‘bir bütün olarak’ yansıtması gerekmez miydi ? Umarım Dr. Sahib Al Hakim’e yِnelik bu kardeşçe eleştirim, kendi arşivini taramaya ve kasıtlı olmayan bu hatasını düzeltmeye hayırlı bir vesile olur. Ancak, sadece hatırlatma babından Saddam Hüseyin ve onun kirli rejiminin Irak’taki Türkmenlere yِnelik uygulamalarını başlıklar halinde ve kısaca sıralamak isterim ki, herkes bunu hatırlasın ve bunları yeni duyacak(!) kulaklar da onu bellesin :

1. Türkmen siyasi ve sivil toplum ِrgütleri ile BM raportِrleri tarafından tespit edilen ve aşağıdaki raporlarda yayınlanan; ferdi ve toplu alıkoymalar, gِç ettirme, sürgün, işkence ve Devrim Mahkemeleri’nin idam ve hapis cezaları şeklindeki kararları :
1.1. 74/1991 no’lu 06.03.1991 tarihli ve 74/1993 no’lu 25.02.1994 tarihli kararlar gereği hazırlanan BM İnsan Hakları Komisyonu raporları.
1.2. BM’de Temsil Edilmeyen Halklar ve Topluluklar Örgütü (UNPO) raporları.
1.3. Eylül/1994 tarihli Irak Milli Türkmen Partisi raporu.
1.4. Çeşitli tarihlerde yayınlanan Irak Türkmen Cephesi bildiri ve raporları.
1.5. İdam edilen kişilerin ailelerine verilen infaz belgeleri.
1.6. Irak Türkmenleri İnsan Hakları Araştırma Merkezi (SOITM) raporları.
1.7. Türkmeneli İşbirliği ve Kültür Vakfı tarafından hazırlanan insan hakları ihlalleri ile ilgili raporlar.
1.8. Rejim ve yandaşlarının bu barışçıl toplum hakkında işlediği cinayetleri, bine yakın kişilik idam listesini içeren ve Bağdat’ta ilgili mahkemeye sunulan 273 no’lu ve 06.02.2005 tarihli dava dosyası.

2. Türkmen bِlgelerindeki arazi istimlaki ile bu bِlgelerin demografik yapısını değiştirmeye yِnelik girişimler konularında çeşitli tarihlerde hazırlanan ve Saddam Hüseyin’in imzasını taşıyan Irak Devrim Konseyi kararları… Bu kararlardan Irak’ın resmi gazetesinde yayınlananların bazılarını sıralayalım :
2.1. 2856 sayılı ve 02.11.1981 tarihli resmi gazetede yayınlanan 1391 no’lu karar.
2.2. 2990 sayılı ve 23.04.1984 tarihli resmi gazetede yayınlanan 418 no’lu karar.
2.3. 3015 sayılı ve 15.10.1984 tarihli resmi gazetede yayınlanan 1081 no’lu karar.

3. Baas Partisi kuzey bِlgesi üst düzey sorumlularının bir toplantısında “Ali Kimyavi” lakaplı sanık Ali Hasan Al Mecit'in ses bandı. Bu bant, caninin ve rejiminin Türkmenlere karşı beslediği gizli kini tüm çıplaklığıyla ortaya çıkarmaktadır. Konuşmalarda; 100’den fazla Türkmen’in, Beşir Kِyünde idam edildiğinden sِz edilmektedir. Bu konuşmadan yapılan bazı alıntılar, çeşitli gazete/dergilerde yer almış ve bazı radyo kanallarında da yayınlanmıştır.

4. İşlemlerini yapmak üzere resmi dairelere müracaat eden vatandaşlardan, milliyetini belirten bir belgenin istenmesi ve sayım merkezlerinde milliyetlerini ‘Türkmen'den, ‘Arap'a değiştirmeye zorlaması gibi… rejimin uyguladığı baskılar.

5. Mart 1991’de Tazehurmatu, Tuzhurmatu ve Altunkِprü’de uygulanan toplu katliamlar… Rejim, o tarihte, Türkmen ve Kürtleri toplu halde Irak'ın kuzeyine gِç etmeye zorlamıştır. Sonra, Saddam'a bağlı Cumhuriyet Muhafız Birlikleri, 28.03.1991 günü tank ve topçu birlikleri ile helikopterlerin desteğinde Kerkük şehri ve etrafını bombalamaya başlamıştır. Ayrıca, Kerkük'ün güneyindeki Tazehurmatu Kasabası’na ve kuzeyindeki Altunkِprü Nahiyesi ile Selahattin İli’ne bağlı Tuzhurmatu İlçesi’ne saldırmışlardır. Daha sonra, çok sayıda Türkmen’i yaşlı, genç ve çocuk demeden kurşuna dizerek ِldürmüşlerdir. Şehitlerin bu bِlgelerde bulunan mezarlıkları ise, bu cinayetlerin en bariz delilidir.

6. Birçok Türkmen kِyünün, herhangi bir sebep gِsterilmeksizin yıkılması ve Türkmenlere ait arazilerin istimlak edilmesi... Örneğin; Beşir, Yayçı, Türkalan, Ömer Mendan, Topuzova, Bastamlı gibi kِyler. Ayrıca, 1987 yılında Kerkük'ün Eski Tisin isimli banliyِsü tamamen yıkılmış ve kasabanın sakinleri, herhangi bir tazminat verilmeksizin başka bِlgelere gِç ettirilmiştir.

Bu saydıklarımız; halkımızın Saddam rejimi dِneminde maruz kaldığı insanlık dışı uygulamalardan yalnızca birkaç ِrneği teşkil etmektedir. Bu çok kısa ِrneklemeden de anlaşılacağı üzere; Türkmenlere yِnelik uygulamaların tümü, uluslar arası yasalara/teamüllere ve Uluslar arası İnsan Hakları Beyannamesi bentlerine aykırıdır! Dolayısıyla, ‘ِlümü de, yaşamı gibi Irak halkının aleyhine dِnüşen’ bu cani, idam cezası ile cezalandırılmayı fazlasıyla hak etmiştir.

Burada üzücü olan durum; Irak'taki zalim rejimi destekleyen işgalcinin, ona fazlasıyla yardım etmesi ve bu kanlı diktatِrün, bizzat Irak halkı tarafından devrilmesini imkansız hale getirmiş olmasıdır! ـstelik işgalciler bu arada Irak halkını, kendisine destek çıkmak ve üstüne çullanan bu ahtapotun kollarını kesmek için davet etmeye de mecbur kılmıştır. Ancak, daha da üzücü olan; halkın bu zalimin heykelini bile Amerikan askerinin destek ve yardımıyla yıkabilmesidir!... Halbuki olması gereken, Irak halkının kendi elleriyle onu yakalaması, yargılaması ve daha sonra da asmasıydı… Olay bu şekilde yaşanmış olsaydı, ne kadar iyi olurdu.. Bu arada, Amerika Birleşik Devletleri de aslında, herkese ve ِzellikle bِlge ülkeleri liderlerine bir ders vermiştir. Onlara : ''Emirlerimi yerine getirdiğiniz sürece size sِzüm yok, ama sakın bana itaat etmeyi bırakmayın. Yoksa sonunuz, tıpkı Saddam'ın sonu; halkınızın kaderi de aynen Irak halkının kaderi gibi olur..!'' demiştir.

Evet.. Bu durum karşısında Allah'a yِnelip ona sığınmaktan ve ''Allah'ım bu memleketi güvenli kıl…'' diye yakarmaktan başka bir sِzümüz kalmıyor.

Ziyat Köprülü Yazarn dier yazlar (35)...

Bize Göre: Bu da bizim Manifestomuz!

Hits: 87

Her toplumsal hareket veya inancın yol haritası ve olmazsa olmazlarını gösteren manifestolar ol…

Devam...

Barzani ve Talabani'den Kerkük planı

Hits: 80

Türkmen Cephesi Kerkük Teşkilat Sorumlusu Mehmet Seman Ağaoğlu, ABD-Peşmerge ortaklığıyla y…

Devam...

Kardaslik 79

Hits: 3

Devam...

TÜRKMENLERİN ÇÖZÜM BEKLEYEN SORUNLARI

Hits: 79

Türkiye’de yaşayan Türkmenler arasında birliği, sosyal ve siyasal dayanışmayı pekiştirmek…

Devam...

"Kerkük konusunda hiç kimse ile pazarlığa oturmayacağız"

Hits: 90

Birleşmiş Milletler Bağdat Temsilcisi Yan Kobiş ile bir araya gelen Irak Türkmen Cephesi Genel …

Devam...

Türkmenlerden Basra'ya 108 ton içme suyu yardımı

Hits: 57

Kerkük'te Irak Türkmen Cephesi tarafından başlatılan yardım kampanyası kapsamında, içme suy…

Devam...

Kurtulus dergisi 143

Hits: 27

Devam...

Türkmen İstişare Toplantısı Yapıldı.

Hits: 164

Ankara’da faaliyet gösteren Türkmen Sivil Toplum Kuruluşları 2 Eylül 2018 tarihinde bölgedek…

Devam...

Türkmenler küçük ordu kurdu

Hits: 116

Kerkük’ün Haşdi Şabi destekli Irak ordusu tarafından Kürtlerden alınması sonrasında, kent…

Devam...

Irak Meclis'inde "Türkmen Grubu" kuruldu

Hits: 140

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Genel Başkanı Erşat Salihi'nin Meclis binasında yaptığı basın to…

Devam...

Yazarn ok okunan

BـYـKLERE MASAL-10

Hits: 36530

Kِylerden bir kِyde çobanın biri her gün koyun sürüsünü alıp yaylamaya gidermiş ve orada …

Devam...

Anayasal Açıdan Kerkük Sorunu

Hits: 25701

Irak Bِlgesel Kürt Yِnetimi bayrağının resmi kurum ve kuruluşlarda çekilmesi hususunda İl M…

Devam...

Sayın Cumhurbaşkanıma Açık Mektup

Hits: 5729

Zatı-âlilerinizin malumları olduğu üzere Irak Türkleri, uzun yıllardan beri çeşitli haksız…

Devam...

Davutoğlu'nun Kerkük ziyareti ve düşündürdükleri...

Hits: 3456

Irak Devleti’nin Bağımsızlığını kazandığı 1932 yılından beri Kerkük’e muhtelif ü…

Devam...

SADDAM… TـRKMENLER… VE DـNYA BARIŞ ELÇİSİ'NİN İNSAFI

Hits: 1898

Yeni yıl 2007'nin ilk günlerinde, Saddam Hüseyin'in idamının haklı olup olmadığı hakkında …

Devam...