1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2017-04-29
Facebook Twitter Youtube

SEN VARSIN

Kerkük

Mediha Ýbrahimoðlu


Baktýðým her yerdesin Allah’ým
Bir bulutun süzülüþünde..
Her sabah doðan güneþte..
Tomurcuklanan güllerde..
Taze bir fidan dalýnda..
**
Bazen daðlýk bir ovada..
Bazen kalabalýk bir þehirde..
Çoðu zaman dolunaylý gecelerde
Yalnýzca sen varsýn Ey Rabb’im
Baktýðým her yerde..
Mediha Ýbrahimoðlu


AYNA
Mediha Ýbrahimoðlu

Fýsýldasam beldelere dizeleri
Pür dikkat dinleseler sözlerimi..
Duyar mýsýnýz sesimi
Ey gözlerimin rengi?

-------------------------------------------------------------------------------------------
BEN..
Mediha Ýbrahimoðlu

Bazen gözkapaklarýndaki uykusuzluk, bazen karnýndaki açlýk duygusuyum..
Kimi vakit öyle yaðmur yaðar ki; bende ýslanmak isteyen çocuk..
Hayallerinde bir masal vardýr ve ben bu masalýn kahramaný olurum..
Bir duygu dökülür dizelere ve ben þairi olurum..
**
Ressamýn en güzel resmiyiz biz insanlar
Sayfalarca yazýlsa da övgüler, medihler yine de tükenmez kelam-ý þerifler
Her gün güneþ yeniden doðuyor
Ve her akþamleyin yeniden batýyor..
**
Yeryüzü bitmez bir þükür sebebi
Gökyüzü keþfedilmeyi bekleyen bir çocuk sevinci
Ve bense gelmesi beklenen son umuttum..
---------------------------------------------------------------------------------------

DUYGU
Mediha Ýbrahimoðlu

Bir kelime gibi gelse de sana
Tuzla buz olursun o an da
Ne akýl kalýr ne gönül adamda
Hepsi karýþýr bir an da

--------------------------------------------------------------------------------------------
GENÇLÝK

Ne kelime heybemde kaldýn
Ne gönül yaðmurumda
Ey gençlik..
Bir deðiþimde gelip geçtin
Ve çok çabuk farklýlaþtým..
**
Yerli yerinde deðil artýk dizelerim
Vurdum duymaz olmuþ bütün sözlerim
**
Bazen insan kendini aralýk býrakmayý bilmeli
Alabildiðine nefsini susturabilmeli
Öyle ki kendisini hayata karþý korumalý..
**
Her mevsim gelir geçer, yenilenir insanoðlu
Ama bu nefis terbiyesi bir defa yapýlýr!
Semalarý serse önümüze Rabb’imiz
Yine yine ve yine isteriz..
Mediha Ýbrahimoðlu

–--------------------------------------------------------------------------------------------


Mediha Ýbrahimoðlu Yazarn dier yazlar (2)...

site Bakimda

Hits: 8

Devam...

Baþbakan Ýbadi'den Kerkük açýklamasý

Hits: 33

Irak Baþbakaný Haydar el-Ýbadi Kerkük'te yerel seçimlerin yapýlmasýný desteklediðini ancak …

Devam...

Kerkük'te Terör Örgütü PKK Yandaþlarýndan Gösteri

Hits: 35

Irak'ýn Kerkük kentinde terör örgütü PKK yandaþý bir grup, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin (TS…

Devam...

Salihi-Türkmen Öðrencilerin mezuniyet törenine katýldý-

Hits: 37

Irak Türkmen Cephesi Baþkaný Erþet Salihi,Türkmeneli Öðrenci ve Gençler Birliði tarafýndan…

Devam...

Ali Kerküklü Kimdir?

Hits: 33

Ali Kerküklünün yayýmlanan 4 kitabý: "Ýstihbarat Oyunlarý, Petrol ve Kerkük", "Oyun Ýçinde…

Devam...

KERKÜK'Ü ÝÞGAL ADIMLARI

Hits: 33

Yüzlerce yýllýk bir Türkmen þehri olan Kerkük'ün demografik yapýsý deðiþtirilerek iþgale…

Devam...

KERKÜK’ÜN GELECEÐÝ TEHLÝKEDE

Hits: 35

Kerkük’ün Kürt Valisi kentteki kamu dairelerinde Kürt bayraðý asýlmasý ve Kürtçenin zoru…

Devam...

Türkiye, Kerkük’teki bütün Türkmenlerle diyalog geliþtirmeli

Hits: 294

Kamu kurumlarýnda Irak bayraðýnýn yanýnda IKBY bayraðýnýn da asýlmasýyla tansiyonun yükse…

Devam...

Türkmeneli gazetesi 1359

Hits: 14

Devam...

Irak Türkmen Cephesi'nin 22. yýldönümü Kerkük'te kutlandý.

Hits: 30

Kutlamada konuþan Irak Türkmen Cephesi Baþkaný ve Kerkük Milletvekili Erþet Salihi, Tüm Türk…

Devam...

Yazarn ok okunan

BÝR AKARSU ÇAÐLADI

Hits: 8296

Bir akarsu çaðladý gözlerimde Akýþý sebepsiz, geliþi belirsiz Ve dönüþü ise hep çares…

Devam...

SEN VARSIN

Hits: 8035

Baktýðým her yerdesin Allah’ým Bir bulutun süzülüþünde.. Her sabah doðan güneþte..…

Devam...