1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2018-05-24
Facebook Twitter Youtube

Irak ve Suriye’de İstikrar Sağlanmadıkça…

Türkmenlerin "tamam" deme tehlikesi yok mu

Suphi Saatçi

Güney komşumuz Irak, 2003 yılı işgalinden sonra, ne yazık ki hâlâ istikrar ve barış ortamına kavuşamadı. Bir diğer güney komşumuz olan Suriye’de ise başlayan iç savaş 5 yıldan beri bir türlü durdurulamıyordu. Türkiye, Irak ve Suriye’de devam eden yangınlardan en çok etkilenen bir ülkedir.

Bilindiği gibi 2003 yılından beri Türkiye, Irak’ın karşılaştığı sorunlarla ilgilenmiş, bu komşu ülkeye güvenlik, gıda, sağlık, inşaat ve eğitim konularında destek olmuştur. Terِr olaylarından dolayı ağır biçimde yaralananların tedavilerini Türkiye üstlenmiş, Türk Kızılay’ı ve AFAD kanalıyla mülteci kamplarında barınan gِçmenlere seyyar mutfaklar ve hastaneler kurmuş, kardeşlerimizin yaralarını sarmağa çalışmıştır. ـlkede huzurun sağlanması için sürekli Iraklı siyasetçiler arasında arabuluculuk yapmıştır.

Suriye’de 2011 yılından itibaren rejime karşı başlayan tepkiler kargaşaya dِnüşmüş, terِr ِrgütlerinin bِlgeye sızması sonucu, ülkenin bِlünmesine giden yollar oluşturulmuştur. Otorite boşluğu meydana gelen Suriye’de vatandaşların can ve mal güvenliği yok olmuştur.

Savaş ve çatışmadan dolayı binlerce insan ِlüm korkusuyla ülkelerinden kaçmışlardır. Çoğu sivil olan bu insanların arasında savunmasız kadın ve hiçbir şeyden haberleri olmayan masum çocuklar vardır. Evlerini, yurtlarını, yuvalarını, dükkânlarını ve okullarını bırakıp kaçan bu insanların yeri gِğü inleten çığlıklarına, maalesef Türkiye’den başka kulak asan da olmadı. Yaşanan bِyle bir trajediye tepkisiz kalmak ne insanlığa ne vicdana ne de İslam’a sığar. Türkiye bu yüzden dünyaya ِrnek olacak bir tavır sergiledi ve bu çaresiz insanlara kapılarını açtı.

Sayıları 3 milyona varan ve ülke ekonomisine ağır yükler getiren bu gِç dalgaları yüzünden Türkiye büyük sıkıntılar yaşamak pahasına da olsa bu tavrı ile büyüklüğünü gِsterdi. Suriye ve Irak’ta istikrar, barış ve huzurun olmayışı Türkiye’yi yakından etkiliyor. Bu bakımdan Türkiye komşu ülkelerinin durumuna kayıtsız kalmadı, kalmamalı ve kalamaz da. Komşularının hem acılarını hem de sıkıntılarını çeken, bu hususta büyük fedakârlıklara katlanan Türkiye, bu ülkelerin işlerine karışmama lüksüne sahip değildir. Irak’ın ve Suriye’nin terِr ِrgütlerinden temizlenip, huzur ve istikrara kavuşması için Türkiye, her zaman olumlu tavır sergilemiş ve iyi niyetini gِstermiştir.

Komşularımızda yuvalanan ve beslenen terِr ِrgütlerinin bir an ِnce ortadan kaldırılmaları için Türkiye kararlı bir tavır içine girmiştir. Terِr ِrgütlerinin verdiği zarar sadece Türkiye’ye değildir. Bu ِrgütlerin aslında verdikleri en büyük zarar, yuvalandıkları ülkelere ve bu ülkelerin halklarınadır. Türkiye’nin bu hususta sergilediği tavır, sağduyu sahipleri ile, uluslararası güvenlik kuruluşları tarafından da desteklenmelidir. Hem kendisinin hem de komşularının güvenliği açısından Türkiye’nin izlediği siyaset ve sürdürdüğü tavır hem siyaset mahfillerinde hem meslek ve sivil toplum kuruluşları tarafından da destek gِrmelidir. Türkiye’nin bu haklı çıkışı, ne yazık ki birçok siyasetçi, yazar ve çizer takımı tarafından büyük bir inatla ve ısrarla anlaşılamamaktadır. Hatta bu ِnemli konu üzerinden ülkenin gِrüntüsüne bulanık bir biçim verilmekte ve hatta felaket senaryoları çizilmektedir.

Bir kere şunu anlamakta gecikmeyelim: Suriye ve Irak adlı iki komşu ülkede istikrarlı bir rejim ile birlikte huzur ve güven sağlanmadıkça Türkiye de rahata kavuşamayacaktır.

Halkın arasına fitne sokanlar, bin yıldan fazla bir zaman dilimi içinde kardeşçe bir arada yaşayan insanları birbirine kırdırarak siyasetten nemalanmaya çalışıyorlar. Allah’ı ve kıblesi bir olan halkın mezhep çatışması içinde boğulmasına yol açanlar, silah tüccarlarının ekmeğine yağ sürmekten başka bir şeye hizmet etmiyorlar. İşin en garip tarafı da herkesin buna seyirci kalmasıdır.

Telafer ـzerinde Yeni Oyunlar
İşgal sonrası Irak’ta bir Türkmen şehri olan Telafer’de büyük dramlar yaşandı. Terِristler barınıyor bahanesiyle Telafer Eylül 2004’ten sonra ikinci kez bombardımana maruz kaldı. Yapılan resmî açıklamalara gِre sayısı yaklaşık 500 kişiyi bulmuş. Sokaklar yanmış insan cesetleri ve ِlmüş hayvan leşleriyle dolu. İçlerinde kadın ve çocuk cesetlerinin sayısı hiç az değil. “Terِrist” diye yaralıların ambulansla hastanelere taşınmasına dahi izin verilmiyor. Okullar, camiler, işyerleri bombalandı; su ve elektrik tesisleri kullanılamaz hale geldi. Telafer’de terِrist değil masum insanlar ِldürüldü. “Terِrist barınıyor” diye saldırılar düzenleyen işgal kuvvetleri ve onların işbirlikçileri, bِylelikle Türkmenleri ve birçok sivil halk topluluğunu tipik anlamda etnik temizliğe tabi tuttular.

Telafer’in 2014’te DAIŞ tarafından hedef alınması, bِlgede yaşayan Türkmen toplumunun yeni trajediler yaşamasına yol açtı. Suriye’nin içine düştüğü karmaşa ile birlikte bِlgeye yığınak yapan terِr odakları, bazı devletlerin gizli ajandalarını da ortaya çıkardı. Bِylece Telafer’in neden hedef seçildiği belli oldu. Çünkü Telafer Türkiye-Suriye sınırına en yakın bir bِlge idi. İşgalden ِnce burada 400 bin civarında Türkmen yaşıyordu. Önümüzdeki dِnemde hem Suriye Kürtlerine hem Akdeniz’e ulaşmanın en ِnemli noktalarından biri olduğundan Telafer saldırıların hedefi oldu. Gelecekte Kuzey Irak’ta federe veya bağımsız bir Kürt devleti kurulacaksa, Musul ve Kerkük petrollerinin Türkiye’ye muhtaç olmadan Suriye limanları üzerinden Akdeniz’e akıtılması planı devreye girmiş olacak.

Türkiye’nin İslam Arap dünyası ile ilişkisini kesecek olan bu planın kimlere hizmet amacı ile gündeme geldiği biliniyor. Bِlgede ayrıca Türkiye’nin güvenliğini de tehlikeye sokacak başka gelişmelere de yol açacaktı. Bunun farkına varan Türkiye, bu tehlikeli gelişmenin ِnünü kesmek için Fırat Kalkanı harekâtını başlattı. Bunda geç bile kalınmıştı ve erkenden bu işin ِnünü almak gerekirdi.

Ortadoğu ـlkeleri Ortak Strateji Geliştirmelidir
Ortadoğu ülkelerinin her biri farklı bir stratejik hesap içinde siyaset izliyor. Bِlgede yer alan ülkelerin -İsrail ve kısmen Lübnan hariç- tamamı Müslüman. Ancak her ülke, başka bir süper gücün güdümünde hareket ettiği için, bir bakıma geleceklerini de tehlikeye düşürmüş oluyor. Bu ülkeler kendi çıkarlarına ve geleceklerine yِnelik hesaplar peşinde koşarken, masum insanların ِlüme, halkın sefalete sürüklenmesine karşı duyarsız kalıyor. Kısacası bu gidişin Ortadoğu’nun Müslüman halklarına hiçbir yararı olmayacaktır.

Bِlgedeki Müslüman ülkelerinin arasında Türkiye barışçı bir diyalog seferberliği ile Ortadoğu ülkeleri arasında yeniden bir yol haritası oluşturmalıdır. İran, Irak, Suriye, Suudi Arabistan ile Kِrfez ülkeleri ve Mısır gibi bِlge aktِrleri arasında ortak stratejiler oluşturulması için, ِncelikle bu ülkelerin uzlaşmalarına zemin hazırlanmalıdır. Bunu da dostluk ve komşuluk anlayışı içinde yapmak gerekir. Bِlgedeki ateşi düşürmek ve ülkelerin birbiri ile çekişmeden dostane ilişkiler ile hem kendi aralarındaki hem de Ortadoğu’daki sorunlara çِzüm bulmalıdır.

Ortak akıl, ortak çıkar, orta yol ve orta karar her zaman hayırlı sonuçlar vermiştir. Ortadoğu ülkeleri iş ve güç birliği yaparsa, pek çok sorun kendiliğinden aşılır. Komşularda da barış ve huzur sağlanır. Bu işte Türkiye ِnemli ve ِncü rol oynamak zorundadır.

Suphi Saatçi Yazarn dier yazlar (33)...

Erşat Salihi, Fatih Yıldız'la görüştü

Hits: 23

Irak Türkmen Cephesi lideri Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız'la görüştü.…

Devam...

Erşat Salihi'den sert uyarı: "Demokrasi nöbetimiz başka bir şeye dönüşebilir"

Hits: 18

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Genel Başkanı Erşat Salihi, Irak seçimlerine dair CNN Türk'e öneml…

Devam...

Türkmenlerin "tamam" deme tehlikesi yok mu

Hits: 47

Irak'ta seçim sonrası kaos devam ediyor... Kerkük, Süleymaniye ve Erbil'de  yapılan seçim hil…

Devam...

Kerkük'te seçim gerilimi

Hits: 27

Seçimler sonrası Kerkük'te gerilim yüksek. Türkmenler ve Araplar, seçimlerde hile yapıldığ…

Devam...

Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşat Salihi Aydınlık’a konuştu: ABD bunu bilsin!

Hits: 25

Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşat Salihi, bayrak krizi ve gayrimeşru referandum sürecinde ya…

Devam...

TÜRKMEN GENÇLERİNİN ARTIK UYANIŞ ANI GELDİ

Hits: 268

Ey Türkmen genci bugün bizim bölge çok zorlu ve meneşekkat günler geçiriyor bizi 1959 katliam…

Devam...

Kerkük Türkmen kızının Feryadı Türkiye ve Türk Dünyasına

Hits: 446

Rahman ve rahim olan Allahın adı ile Türkmen kızı Türkmeneli kerkükten sesleniyorum bizim ana…

Devam...

Kerkük'te seçim gerilimi

Hits: 49

Seçimler sonrası Kerkük'te gerilim yüksek. Türkmenler ve Araplar, seçimlerde hile yapıldığ…

Devam...

Kerkük Valisi'nden 'seçim sonuçlarını reddediyoruz'

Hits: 28

Kerkük kentindeki Araplar, genel seçimlere şaibe karıştırıldığı iddiasıyla seçim sonuçl…

Devam...

DEMOKRATİK SEÇİMLER ve MAVİ BAYRAK DİRENİŞİ

Hits: 43

Irak'ta, 12 Mayıs 2018 tarihinde parlamento seçimleri gerçekleşti. Adaylar, koalisyonlarla seçi…

Devam...

Yazarn ok okunan

Irak ve Suriye’de İstikrar Sağlanmadıkça…

Hits: 26704

Güney komşumuz Irak, 2003 yılı işgalinden sonra, ne yazık ki hâlâ istikrar ve barış ortam…

Devam...

Kerkük Katliamı ve Türkmenlerin Bitmeyen Çilesi

Hits: 26073

Bugünkü Irak toprakları Osmanlı dِneminde Bağdat, Basra ve Musul adları ile tanınan üç eya…

Devam...

Kerkük’te Bayrak Zorbalığı

Hits: 24775

Osmanlı Devleti’nin idarî taksimatında Irak üç eyaletten oluşuyordu: Bağdat, Basra ve Musul…

Devam...

Erbilli Sanatçı Yunus Hattat Demirci

Hits: 4734

Türkmen kültürü ve sanatının Irak’taki ِnemli merkezlerinden biri olan Erbil, tarih boyunca…

Devam...

Türkmen Dağarcığı: Kerkük’ün Altın Gerdanlığı - Taşkِprü

Hits: 4012

Şehirlerin kimlikleri de tıpkı insanlar gibidir. İnsanlar gِrünüşleri, ses tonları gibi …

Devam...