1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2018-03-17
Facebook Twitter Youtube

Irak Türkmenleri petrol kurbanıdır!

İzinsiz dikilen Talabani

Ali Kerküklü

(Irak’taki Türkmenlerin Sessiz Çığlığı Kitabının Yazarı)

18 Ekim 2016 tarihinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Musul'a yِnelik yaptığı açıklamada: "Misak-ı Milli'yi anlarsak Musul'u da anlarız. Musul için hem sahada hem masada olacağız derken, bunu boşuna sِylemiyoruz. Bunu dostlar alışverişte gِrsün diye sِylemiyoruz" ifadelerini kullandı.
Türkmenler bin yıldan fazla süredir yaşadıkları topraklarda ayakta kalmak, varlıklarını sürdürmek için direniyorlar. Irak'ta varlık gِsteren Türkmenler, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Türkiye'den koparılmışlar ve İngiliz mandası olarak ihdas edilen Irak Devleti'nin vatandaşları olmuşlardır.
Türkmenler'in nüfusları 3 milyonu aşmaktadır. Irak'ın kuzeybatısından güneydoğusuna, Bağdat yakınlarına kadar uzanan geniş bir coğrafi sahada yaşayan Türkmenlerin en ِnemli yerleşim merkezleri, Musul'un batısındaki Telafer ilçesi ve çevresindeki Türkmen kِyleri, Erbil, Altunkِprü, Türkmenlerin en büyük kültür merkezi ve kalbi olan Kerkük, Tazehurmatu, Tavuk, Tuzhurmatu, Bayat kِyleri, Kifri, Hanekin, Karatepe ve Mendeli'dir.
Irak'ın üçüncü unsuru olan Türkmen toplumu, ِzellikle dikta yِnetiminin acımasız uygulamaları karşısında yıllarca dayanmaya çalışmışlardır. Her türlü mahrumiyet içinde varlıklarını günümüze kadar sürdüren Türkmenler, çeşitli yِnetimler tarafından zaman zaman soykırımlara maruz kalmışlardır. 1924, 1939, 1946, 1959, 1980 ve 1991 yıllarında Türkmenler unutulması mümkün olmayan acılı günler yaşamışlardır. Bunların arasında 14 Temmuz 1959 tarihinde Kerkük'te meydana gelen soykırım, Türkmenlerin yaşadığı en büyük facialardan biridir. Bu katliam 3 gün 3 gece sürer ve tarihe Kerkük Katliamı olarak geçer.
Önce “Araplaştırılma, şimdilerde de “Kürtleştirme” politikaları ile Türkmen varlığı ortadan kaldırılmaya ve Türkmen şehri Erbil'de yapıldığı gibi Kerkük'ün kimliği yok edilmeye çalışılmaktadır. Türkmenler, bir boyutu ile katliamlara, bir boyutu ile de etnik temizlik hareketlerine varacak düzeyde insan hakları ihlalleri ile karşı karşıya kalmışlardır.

2003 yılında Irak'ın işgali
ABD'nin 2003 yılında Irak'ı işgal etmesi ile 10 Nisan 2003 tarihinde Irak askerlerinin Kerkük'ü boşaltıp güneye doğru çekilmeleri üzerine Kürt Peşmergeleri Kerkük'e saldırdılar. Türkmen şehrine girmekle kalmadılar, şehirdeki resmi daire binalarını, hastane, işyeri, evleri, ِzel araçları yağma ve talan ettiler. İlk yağmalanan yerlerin Tapu ve Nüfus Daireleri'nin olması, Kürtler'in maksadının Kerkük'teki Türkmen nüfus kayıtlarını yok etmekti. Irak Türkleri'ni azınlık durumuna düşürmek ve Türkmen şehri Kerkük'ün demografik yapısını değiştirmenin yolunu açmak olduğu açıkça anlaşılıyordu.
ABD'nin 2003 tarihinde Irak'ı işgal etmesinin hemen sonrasında ise, sistemli, planlı ve programlı bir şekilde şehri Kürtleştirmek amacıyla 700 bin Kürt sahte belgelerle Kerkük'e ithal edilip yerleştirildi. Kerkük'te 2003'ten beri değişen sadece nüfusu dağılımı olmadı. Aynı zamanda kentin yِnetimi de siyasi olarak da Kürtler'in kontrolüne geçti. Kürtler için Kerkük'ü ِnemli kılan zengin petrol kaynaklarıdır. Kürtler, Kerkük bizim diyor, Kerkük'te Kürtlere ait tarihi bir eser bile yok. Kürtlerin Kerkük'te tarih, medeniyet ve kültür mirasları nerede? Yok.
iyi de insan kendine ait olan bir şehri hep talan edip, yağmalar mı hiç? İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün raporuna gِre: Kerkük'te Türkmenler en temel haklarından yoksun bırakılıyor. Türkmenler'in kentin siyasi, ekonomik ve sosyal kalkınmasına katılmalarına Kürt güvenlik güçleri (Peşmergeler) tarafından imkan tanınmıyor. Kürt güvenlik güçlerinin (Peşmergelerin) amacı, Türkmenler'in kentin kaderinde ciddi bir rol oynamalarına mani olmak ve onları yıldırmak, sindirmek, gِçe zorlamak ve toplum arasında güveni sarsmak ve kaos yaratmaktır.
IŞİD Musul’u, Peşmerge Kerkük’ü İşgal etti
Musul 10 Haziran 2014'te tamamen Irak Şam İslam Devleti'nin (IŞİD) kontrolüne geçti. Musul olayını fırsat bilen peşmergeler Türkmen şehri Kerkük'ü işgal etti. IŞİD'in hamlesi Kürtlere yaradı ve peşmergenin Kerkük'ü işgal etmesi ile birlikte Kürtler ilk kez Kerkük” hayalini gerçeğe çevirme yolunda bir fırsat yakaladılar. Kerkük, Kürtler'in ِnüne altın tepsiyle sunulmuş oldu.
IŞİD işgalini fırsat bilen peşmerge, IŞİD ile eşgüdümlü bir şekilde Türkmen kentlerine giriyor. Türkmeneli, IŞİD ile peşmerge arasında paylaşılıyor. Ayrıca ABD ِncülüğündeki koalisyonun hava desteği ve askeri uzmanlarının katkılarıyla IŞİD aracılığıyla Türkmen ve Araplardan temizlenen bu geniş coğrafya Irak Kürt Bِlgesel Yِnetiminin kolluk güçleri ve peşmergelere teslim ediliyordu. Bu duruma tepki gِsteren Türkmenleri, dِnemin Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu "Barzani ile işbirliği yapın" diye azarlıyordu.

Türkmen Coğrafyası Irak Haritasından Silindi

IŞİD ve peşmerge terِründen dolayı o günlerde yüz binlerce Türkmen 50 dereceyi bulan cehennem sıcağında derme çatma çadırlarda, depolarda, mezarlarda, inşaatlarda, yol kenarlarında, çِl ortasında açlık, susuzluk, zehirli akrepler ve salgın hastalıklarla boğuşarak barınaksız, korumasız, sahipsiz ve kimsesiz kaldı. Türkmen coğrafyası Irak haritasından silindi.

Bu saldırılar nedeniyle yerinden ve yurdundan gِç etmek zorunda kalan Türkmenlerin sayısı 600 bini aştı. Irak'ta saldırılar sürerken ne Türkiye'den ne de dünyadan Türkmenlere yِnelik bir adım atıldı. Türkmenler yüz üstü bırakıldı ve Kürtlerle petrol ticareti uğruna satıldı. Irak Türkleri bu yaşadıklarını asla unutmayacaklardır!

Irak Kürtleri Topraklarını % 40 Oranında Genişlettiler

2003'teki ABD’nin Irak’ı işgalinin ardından Irak Kürtleri, IŞİD sayesinde Irak'taki yıllardır hayalini kurdukları”kendilerine ait olmayan toprak ve sınırları beklemedikleri bir anda ele geçirdiler ve topraklarını % 40 oranında genişlettiler. Topraklarını 30 bin kilometrekare daha büyüterek 78 bin kilometrekareye çıkardılar. Petrol zengini Kerkük ile Kerkük'e bağlı bِlgeler, Musul'un Mahmur, Sincar, Başika, Telafer’e bağlı bِlgeler, Tilkef, Zummar, Rabia nahiyelerini, güneyde Selahaddin iline bağlı Tuzhurmatu ilçesi, Diyala'ya bağlı Hanekin, Celavle ve Sadiye'yi de kontrolü altına aldılar. Mesut Barzani, bu bِlgelerden kesinlikle çıkmayacaklarını ve bu toprakları Kürtlerin idaresi dışındaki sِzde Kürdistan toprağı olarak kabul ettiklerini açıklıyordu. AKP'nin bu yanlış dış politikası, Türkmenlerin ِnüne koyduğu acı faturalardan sadece birisidir. Hani Musul ve Kerkük Türkiye'nin milli meselesi ve kırmızı çizgisiydi!

IŞİD’in arkasında bakın kimler var?
Rusya’ya sığınan ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) ve ABD ulusal Güvenlik Dairesi (NSA) eski çalışanı Edward Snowden: “IŞİD, bِlgede İsrail’in güvenliğini tesis ediyor. ABD, İngiltere ve İsrail istihbaratları, dünyadaki bütün terِrü ‘eşek arısı yuvası’ adlı bir strateji ile bir araya getirmeye çalışıyor. ـç ülke bِylelikle dünyanın her hangi bir noktasında ajanları tarafından yِnetilen yerel bir terِr ِrgütü sayesinde hem enerji kaynaklarına ulaşmayı hem de bِlgelerdeki siyasi boşluğu doldurmayı hedefliyor.” diye vurguluyor.
İsrail’i korumak için, Ortadoğu’da İsrail’e karşı olan grupların kendi içlerinde savaştırılması, İslami değerlere zarar veren ve bِlgeyi kaosa sürükleyen IŞİD’in ise İsrail hakkında hiçbir açıklamada bulunmaması ve sürekli savunmasız insanları hedef alması dikkat çekiyor. Terِrizm birkaç kızgın adamın işi değil, tersine, “büyük” devletlerin organize suçudur. IŞİD bir cihat ِrgütü değil, emperyalizmin beşinci koludur.
Emperyalist ülkeler bِlgeyi dizayn etmek ve bِlgenin enerji kaynaklarına sahip olmak için Kürt grupları ve IŞİD'i sopa olarak kullanıyor.

Türkmen şehri Kerkük'ün ِnemi

Türkmen şehri Kerkük'ün Kürtler için ِnemi duygusal sebeplere dayanıyor. Kerkük, Irak'taki en ِnemli petrol yataklarının merkezinde. Müthiş petrol rezervi ile de bِlgedeki tüm ülkelerin iştahını kabartan bir cazibeye sahip. Dünya petrol rezervinin %4'ü Kerkük ve civarından elde edilirken, bu oran Irak'ın ürettiği petrolün de %50'sini oluşturuyor. Anlaşılması güç olmayan husus ise; Kerkük petrollerinin, bağımsızlık için Kürtlere gerekli olan ekonomik kaynağı sağlayacak olmasıdır.

Türkiye'nin Barzani yِnetimine verdiği tavizler ve yaptığı gizli Petrol anlaşmaları, Türkmenlerin bِlgede güçsüzleştirilmesi politikasının doğrudan nedenini oluşturdu. Petrol nelere kadirdir, 3 milyon Irak Türk'ü bir anda yok sayıldı ve kaderlerine terk edildi. Bugün Türkmenler petrol kurbanıdır ve faturasını da canları ile ِdüyorlar.

Misak-ı Milli Başka Bir Bahara
Musul operasyonuna 36 ülke katılıyor, bu ülkeler bugün sahada yarında masada olacaklar. Türkiye nerede? Ne sahada nede masada! AKP hükümeti, Misak-ı Milli trenini 2003’de kaçırdı, çünkü bu trene binecek cesareti yoktu. 2003’te Türkiye’nin Irak’ın kuzeyine girmesi için hem ortam hem de şartlar son derece uygundu. Misak-ı Milli başka bir bahara kaldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Musul'a yِnelik yaptığı açıklamada, Türkiye'nin hem sahada hem de masada olacağını sِylemişti! Herkesin vicdanına sesleniyorum bugün Türkiye Musul'da hem saha hem de masada mı? Yorumu vicdan sahibi, ahlak sahibi ve Allah korkusu olanlara bırakıyorum.Ali Kerküklü Yazarn dier yazlar (64)...

Türkmen şehri Kerkük'ün valisi ve beraberindeki heyet Ankara'da

Hits: 32

Kerkük Valisi Rakan Said El-Cuburi ve beraberindeki heyet kentte terör örgütü DEAŞ’tan ve pe…

Devam...

İzinsiz dikilen Talabani'nin heykeli kaldırıldı

Hits: 20

Kerkük Polis Müdürlüğü Binası - Basın Toplantısı - Kerkük Polis Müdürü Hattap Ömer'in…

Devam...

IŞİD, Kerkük-Bağdat karayolunda sivillere ateş açtı: 10 ölü

Hits: 54

Irak'ta, terör örgütü IŞİD'li teröristlerin Kerkük-Bağdat karayolunda sahte kontrol noktas…

Devam...

Türkmeneli Dergi 121

Hits: 16

Devam...

Kerkük'te "Motosiklet" Yasağı

Hits: 47

Kerkük kentinde, DEAŞ'lı teröristlerce düzenlenen saldırılarda motosiklet kullanılması nede…

Devam...

Tazehurmatu’da Gerçekleşen Kimyasal Terör Saldırısı Bu Gün Kerkük’te 6 Türkmen Okulunda anıldı.

Hits: 48

2016 Mart 8 2. Yıl Dönümü ile Kerküke Bağlı Güzelim Tazehurmatu Nahiyesinde Daiş Terör Ör…

Devam...

CAN KERKÜK

Hits: 67

Senin için çıktık yola erkenden TELAFER'DEN ŞEBEKLER'DEN MUSUL'DAN BOZATLI'DAN ERBİL ile K…

Devam...

Türkmenlere 80 günde 58 saldırı

Hits: 73

Kerkük kenti kırsalındaki DEAŞ saldırılarında artış yaşandığı bildiriliyor. Irak'ın Ke…

Devam...

Türkmen Cephesini Çökertemeyeceksiniz

Hits: 68

Türkmeneli Lideri Erşat Salihi Irak Türkmen Cephesini hedef alan bazı siyasi taraflara sert te…

Devam...

Büyükelçi Yıldız, Kerkük'ün güvenliği için devrede

Hits: 62

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız yaklaşan seçimler önce Kerkük ve diğer bölg…

Devam...

Yazarn ok okunan

Türk Diyarı Kerkük Elden Gidiyor!

Hits: 30731

Türkmen şehri Kerkük resmi olarak Bağdat yِnetimine bağlı bir kenttir. Ancak peşmerge, 2014…

Devam...

Irak Türkmenleri petrol kurbanıdır!

Hits: 23623

18 Ekim 2016 tarihinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Musul'a yِnelik yaptığı a…

Devam...

Türkmen Diyarı Kerkük’te Kürtlerin Oynadığı Oyun Herkesi Yakacak!

Hits: 22445

Türkmen şehri Kerkük resmi olarak Bağdat yِnetimine bağlı bulunuyor. Ancak peşmerge, 2014 y…

Devam...

Türkmen Şehri Kerkük’ün Güvenlik Dosyası Kimin Elinde?

Hits: 22441

Eski Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani liderliğinde KYB Genel Sekreter Yardımcısı ve Irak K…

Devam...

Erbil’in Türk Kimliği ve Tarihi Gerçekler

Hits: 20976

Er­bil, Kerkük gibi bir Türk şeh­ridir. Türk­men­le­rin yoğun yer­le­şim mer­kez­le…

Devam...