1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2018-09-18
Facebook Twitter Youtube

Yurt dışındaki Türkmen politikacısıyla diyalog - Ganim Osman: Irak Türkmenleri Asil ve değerli bir millettir, tarih boyunca kimseye boyun eğmemiş bir milletiz. Bundan sonrada kimseye boyun eğmeğiz

Kardaslik 79

Eyed Yolcu

<P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" class=MsoNormal align=center>


Malum her milletin yurtdışında diplomat olarak temsilcileri bulunmaktadır, Türkmenleride temsil edecek partiler aracılığıyla Türkmen davasını ve parti fikirlerini aktarmak amacıyla yurtdışında bulunmaktalar, onlar uluslararası forumlarda, Parlamentolarda ve devlet kurumlarında Türkmen varlığını temsil etmekteler, dolayısıyla, Türkmen davası için çalışan askerlerle tanışmak için, kimileri çalışmış kimileride çalışmakta devam ediyor, biz Irak Türkmen Medya Merkezi olarak bu diyaloglar serisi çalışmalarımızda bu sefer misafir ettiğimiz Irak Türkmen Cephesi Almanya ve Avrupa temsilcisi Sayın Ganim Osman ile memnuniyetle gِrüşüp Avrupa ülkelerinde Türkmen siyasi faaliyetlerini çalışma çabalarını kendisinden siz değerli okuyucularımızla paylaşacağız.


Eyed Yolcu: Merhaba Sayın Ganim Osman bizim siyasi diyalog programımıza hoş geldiniz. 


Ganim Osman: Öncelikle Irak Türkmen Medya Merkezine Şahsım ve Kuruluşum adına sonsuz Teşekkür ederim bana bu fırsatı verdiğiniz için, ayrıca Sayın Yolcu Bey Sizleri de tebrik ederim bu güzel çalışmalarınızdan dolayı.


 


Eyad Yolcu: çok sağolun, bizde teşekkür ederiz. Sayın Osman; Türkmen milleti kendilerini Avrupa da temsil eden kişiyle şahsen tanışmak ister, Ganim Osman kimdir? Ve siyasi adımlarını ilk nasıl atmıştır?


Ganim Osman:  Ben 18.10.1949 Kerkük doğumlu evli üç erkek oğlan babasıyım, orta ve liseyi Kerkük’te bitirdikten sonra 1971 de Bağdat’a İlahiyat okumaya başladım, 1973 tarihinde Türkmenlere uygulanan baskılar sonucu Irak’ı Terk edip Almanya –Berlin şehrine gelerek burada siyasi iltica da bulunup o tarihten itibaren Alman vatandaşı olarak hayat mücadelesi vermeye başladım.


Almanya’da uzun zaman çalıştıktan sonra, Almanların Irak Türkmenlerin varlığından habersiz olduklarının farkına vardım. Saddam yِnetimi tarafında Türkmenlere uygulanan Baskı ve asimilasyon politikası sonucu 1990 yılında Irak Kuveyt savaşı sonrası Berlin’de İlk Irak Türkmen Derneği Kültür ve dayanışma derneğini birkaç Türkmen Arkadaşlarla resmi olarak kurduk. O Tarihten itibaren Alman toplumuna her fırsatta Irak Türkmenlerini tanıtmaya başladık. Almanya’nın diğer şehirlerinde kurulan Türkmen dernekleri ile çalışmalarımızı idame ettik.


Irak Türkmen Cephesi 1995 tarihinde ilk Erbil şehrinde tesis edildikten sonra Irak’ın dışında Temsilcilik açılanması uygun gِrülmüştür, Ankara, Londra dan sonra 2000 yılında Berlin’de bir Temsilcilik açılanmasına karar verildi ve bu gِreve beni uygun gِrdüler, o tarihten itibaren şu ana kader bu gِrevi şerefle yürütmekteyim.


 


Eyed Yolcu: Iraktaki Türkmenler soruyor bizim davamız için yurtdışındaki siyasi temsilcilerimiz ne turlu çapa gِstermekteler? Ve niye bizleri Sindirime ve demografik siyasi marjinalleşmeyi ve dışlanma noktasına geldik? Ve nerde bizim uluslar arası yasasına gِre insani haklarımız? kim savunuyor?


Ganim Osman: Irak Türkmenleri ilk siyasete 1990 yılından sonra Kuzey Irak Güvenlik bِlgesinde korkmadan siyaset yapmaya başladılar. Dolaysıyla Türkmenlerin Yurt dışında her hangi siyasi lobi çalışmaları olmadığından dolayı Türkmen davasını bulunduğumuz ülkelerde yeteri kader tanıtma imkânımız olmadı. Siyasi anlamda iletişim eksikliği, maddi destek ve yeteri kader elimizde yabancı dillerde Türkmenler hakkında her hangi bir tanıtım malzemesi olmadığından dolayı Siyasi mahfilerde çok zorluk çektik. 2000 tarihine kader Dernek çalışmalarımız daha fazla Dayanışma ve kültürel alanda kısıtlıydı, ITC temsilciliği açıldıktan sonra Çalışma alanımızı Siyasetle kısıtladık. Bu gün Almanya geneli için konuşuyorum Almanya Siyasetinde Türkmenler kendilerini iyi bir şekilde gِstermiştir. Temsilcilik olarak Bakanlar, milletvekilleri, parlamenter, İnsan hakları komisyonları ve Siyasi partilerle sürekli gِrüşmeler yapılmaktadır.


 


Eyed Yolcu: siyasi hayatınizda ana faaliyetler nelerdir?


Ganim Osman: Siyasi hayatımda ana faaliyetlerim ِncelikle bağlı olduğum Irak Türkmen Cephesinin adil ve milli mücadelesini her mahfilde en iyi şekilde tanıtmak ve ona destek olmaktır. Ayrıca bulunduğum ülke Almanya bir gِçmenler ülkesidir 6 milyonun üzerinde yabancı uyruklu insanlar yaşıyor bunlardan 3 milyonu Türk kardeşlerimizdir, Alman parlamentosunda, eyalet meclisinde birçok yabancı kِkenli milletvekillerimiz var. Ana faaliyetlerimin başında şimdiye kader bu milletvekilleri ile çok iyi diyalog kurmam ve defalarca onların yardımlarıyla Alman parlamentosunda Türkmenlerle ilgili Orta doğu ve İnsan hakları komisyonlarıyla gِrüşmeler yapmam olmuştur. 2004 tarihinde Dِnemin ITC Başkanı Sayın Dr. Faruk ve 2008 tarihinde Sayın Dr Sadettin Ergeç Almanya ziyaretlerinde bir sürü milletvekilleri ve parlamento başkanı ile Gِrüşme imkânımız olmuştur.


 


Eyed Yolcu: Yurtdışındaki Türkmenler arasında çok anlaşmazlıklar oluşuyor, sizce nedenler neler olabilir? Ve bunların çِzümü ne olabilir?


Ganim Osman: Sayın Eyad Bey, Irak, Kuveyt savışından sonra Yurt dışına çok sayıda kültürlü ve tahsilli insanlarımız ne yazık siyasi nedenlerle Irak’ı terk etmek zorunda kalmışlardır ve Türkiye başta olmak üzere Avrupa, Kanada ve Amerika ülkelerine yerleşmişlerdir. Bu büyük sayıda kültürlü insanlarımız bulundukları ülkelerde isteseler bizleri çok iyi bir şekilde temsil edebilirler ifade ettiğim gibi bu insanlarımız üniversite bitirmiş insanlardır, ama ne yazık ki ortada her hangi bir siyasi ve ya mezhebi neden olmadan bu kardeşlerimiz bir araya gelmiyorlar, ben şahsen defalarca Hollanda Danimarka ve İsveç’e giderek bu kardeşlerimizi birlik ve beraberlik çerçevesinde toplamak istedim. Çِzüm olarak Şahsi ve kişisel çıkarlarımızı bir yana bırakıp milli çıkarlarımızı gِz ِnüne alarak birlik ve beraberliğimiz sağlamaktır.


 


Eyed Yolcu: Sizce Türkmenleri Avrupa da siyasi temsil etmenin en uygun yolları ve nedenleri nelerdir?


Ganim Osman:  Öncelikle bir toplumu temsil etmek gerekirse ِzellikle yurtdışında ِnce o toplum temsilcisini tanımak ve onunla bir bağlantı kurmak gerekir ve her konuda Temsilcisine destek vermesi ve irtibat içerisinde olmalıdır.  . Ne yazık bu eksiklik bizlerde vardır, bu gün Almanya genelinde yaklaşık 7000 civarında Türkmen kardeşlerimiz mevcuttur bunların bir bِlümü Almanya’da Irak Türkmen Cephesinin Temsilciliğinin olmasından habersizdir. Türkmenleri Avrupa’da siyasi temsil etmenin en uygun yolu, Diyalog ve bağlantı kurmaktır. Yani iyi bir şekilde iletişimin sağlanmasıdır her iki yِne doğru.                                                                                                      


 


Eyed Yolcu: Malum Irak Türkmen cephesinin kademelerinde büyük değişiklikler oluştu son zamanda, bu konuda fikirleriniz Öğrenebilir miyiz?


Ganim Osman:  Irak Türkmen Cephesi gelmiş geçmiş Türkmenleri Temsil eden en yüksek camiadır. Geriye baktığımız zaman gِrüyoruz ki günden güne Cephenin vizyonu yükselmektedir, bu yükselmenin tek nedeni Şimdiye kader Cephe çatısı altında gِrev yapan birbirinden değerli Siyasetçilerimizdir.


Ayrıca bu hassas dِnemde Irak’ta siyaset yapmak kolay bir olay değildir dolaysıyla her zaman yerinde ve zamanında Cephenin ana vizyonuna zarar vermeden ve ِzellikle genç kadro insanlarımızı gِreve getirmenin bence çok faydalı olduğunun kanaatindeyim.                                 


 


Eyed Yolcu: Irak Türkmen bِlgelerindeki şimdiki ve gelecekteki durumu sizlerin analiziniz ve fikirlerinizi Öğrenebilir miyiz?


Ganim Osman:   Bilindiği gibi Irak Türkmen Cephesi kurulduğu günden bu güne denk benimsediği siyaset ve dış politikası bellidir, Siyasetimiz Başta Irak Toprak bütünlüğünü korumak ve eşit haklara üçüncü asil unsur olarak sahip olmak olmalıyız. Bakıyoruz 2003 tarihinden beri ve hale Türkmenlere eskisi gibi haksızlıklar devam etmektedir. Sِzde Merkezi hükümet demokrasi bir şekilde kurulmuştur ne parlamentoda ve ne hükümetçe haklarımız verilmemektedir. Bunlar devam ettiği sürece Irak’ta hiçbir zaman istikrar ve barış olmayacaktır. Temennimiz bir an ِnce terِr eylemleri sona erir ve bizlerinde hakleri adil bir şekilde verilir uzaman Irak’ barış ve huzur geleceğine inanıyorum.                                                                                                                                         


 


Eyed Yolcu: Tüm Irak Türkmenlere son olarak neler anlatmak istersiniz?


Ganim Osman:  Irak Türkmenleri Asil ve değerli bir millettir, tarih boyunca kimseye boyun eğmemiş bir milletiz. Bundan sonrada kimseye boyun eğmeğiz. İster Irak genelinde olsun ister Bِlge dışında olsun her zaman daha fazla gülcü ola bilmemiz için birlik ve beraberliğimizi koruyalım. Gelecek gençlerimize çok ِnem verelim, ayrıca yurtdışında en iyi bir şekilde lobi çalışmalarımızı güçlendirelim, ekonomi ve eğitime çok ِnem verelim


 


Eyed Yolcu: Gِrüşmemizin sonunda Sayın Ganim Osman Irak Türkmen Cephesinin Almanya ve Avrupa temsilcisi olarak,  çok teşekkür ederiz kendisine bizlere bu gِrüşme fırsatını tanıdığı için.


Ganim Osman:  Ben tekrar derin Teşekkürlerim Irak Türkmen Medya Merkezine ve bütün halkıma saygı ve Sevgilerimi Arz ederim.


Irak Türkmen Medya Merkezi


Facebook.com/TurkmenMedia


ITMC 2011


Eyed Yolcu Yazarn dier yazlar (1)...

Barzani ve Talabani'den Kerkük planı

Hits: 39

Türkmen Cephesi Kerkük Teşkilat Sorumlusu Mehmet Seman Ağaoğlu, ABD-Peşmerge ortaklığıyla y…

Devam...

Kardaslik 79

Hits: 1

Devam...

TÜRKMENLERİN ÇÖZÜM BEKLEYEN SORUNLARI

Hits: 62

Türkiye’de yaşayan Türkmenler arasında birliği, sosyal ve siyasal dayanışmayı pekiştirmek…

Devam...

"Kerkük konusunda hiç kimse ile pazarlığa oturmayacağız"

Hits: 81

Birleşmiş Milletler Bağdat Temsilcisi Yan Kobiş ile bir araya gelen Irak Türkmen Cephesi Genel …

Devam...

Türkmenlerden Basra'ya 108 ton içme suyu yardımı

Hits: 49

Kerkük'te Irak Türkmen Cephesi tarafından başlatılan yardım kampanyası kapsamında, içme suy…

Devam...

Kurtulus dergisi 143

Hits: 25

Devam...

Türkmen İstişare Toplantısı Yapıldı.

Hits: 147

Ankara’da faaliyet gösteren Türkmen Sivil Toplum Kuruluşları 2 Eylül 2018 tarihinde bölgedek…

Devam...

Türkmenler küçük ordu kurdu

Hits: 103

Kerkük’ün Haşdi Şabi destekli Irak ordusu tarafından Kürtlerden alınması sonrasında, kent…

Devam...

Irak Meclis'inde "Türkmen Grubu" kuruldu

Hits: 124

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Genel Başkanı Erşat Salihi'nin Meclis binasında yaptığı basın to…

Devam...

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi: Halkımızın çıkarını İran için riske atamayız

Hits: 57

Irak'ta hükümet kurmak için meclis büyük grubunun kurulmasına değinen İbadi, lideri olduğu …

Devam...

Yazarn ok okunan

Yurt dışındaki Türkmen politikacısıyla diyalog - Ganim Osman: Irak Türkmenleri Asil ve değerli bir millettir, tarih boyunca kimseye boyun eğmemiş bir milletiz. Bundan sonrada kimseye boyun eğmeğiz

Hits: 3032

Kuveyt savışından sonra Yurt dışına çok sayıda kültürlü ve tahsilli insanlarımız ne yaz…

Devam...