1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2018-08-13
Facebook Twitter Youtube
Yeniler

2007 Kerkük yılı olacak

ITC Yürütme Kurulu ـyesi ve Türkmen Bağımsızlar Hareketi Lideri Kenan Şakir ـzeyirağalı sitemize konuştu. Çarpıcı mesajlarda bulunan ـzeyirağalı Kerkük'te adilane bir yِnetim istediklerini sِyledi. ABD'yi sert bir dille eleştiren Türkmen politikacı ـzeyirağalı, Irak'taki mezhep çatışması arkasında siyasi grupların dar particilik çıkarının yattığını ifade etti. ـzeyirağalı karşıt grupların ITC'ye alternatif bulma girişimlerinin başarısı olduğunu kaydetti. Irak'taki sorunun askeri olmadığına dikkat çeken TBH Başkanı, ülkede en uygun çِzüm yolunun tüm tarafların katıldığı siyasi bir uzlaşmadan geçtiğinin altını çizdi. Türkmen yِnetici ITC'nin 2007 yılını Kerkük yılı olarak ilan ettiğine işaret etti.

Muhabir:ITC Erbil'de ne durumda?

ـzeyirağalı: ITC, 24 Nisan 1995'te Gِkbِrü şehri Erbil'de kurulduğu günden beri halkımızın mücadelesine ِnderlik yapmaya devam etmektedir. ـniter bir Irak'ta meşru haklarımızı elde etme çabasında olan ITC'ye kimi gruplar alternatif bulmaya çalıştılar, milli mücadele sürecimizin saptırılmasını hedefleyen kukla oluşumlar kurdular. Ancak halkımız ITC'ye bağlılığını sürdürerek direndi ve bِylece bu grupların kirli planları suya düştü. Türkmen halkı, kendisini temsel edebilecek gücün ITC olduğu, kendisini en iyi temsil eden bu siyasi grup olduğu kanaatine vardı.
Çünkü halkımızın haklarını gerek parlamentoda olsun gerek hükümette olsun savunan taraf ITC'dir. Ayrıca halkımızın Irak'ın asil bir unsuru olduğunu kamuoyuna anlatan da ITC'dir. Kimi grupların halkımızı dışlamak kendi potalarında eritmek ve sesini kısma uğraşlarını teşhir eden ITC değil midir?.
Milletiyle toprağıyla Irak'ın üniter yapısını her fırsatta savunan ITC, değişik adresler altında Irak'ı bِlünme uğraşlarına karşı çıkıyor.
İleriyi çok iyi gِren ITC'yi bu basiretli politikasının idrakine varan kimi gruplar bugün ITC ile aynı kanaate vararak aynı safta duruyorlar. Bu milli kuruluşumuzun çizgi ve politikasına benzer politikalar benimsemeye başladılar. ITC çizgi ve politikasında inandırılıcığını ispatlamıştır.
Kürt gruplardan destek alan oluşumlar, ِzellike Erbil'de Türkmen kitlesini kazanma rekabetinde ITC karşısında hezimete uğramış durumdalar. Bunun içindir ki kimileri ITC sürecini baltalamak için kalkıp ITC'nin Erbil'deki kuruluş ve dairelerini işgal ederek kuruntuya kapılmışlardı. Fakat ITC'ye inanmış bilinçli Türkmenler bu milli kuruluşumuzun bayrağı altındaki mücadelelerine sımsıkı bağlandılar. Bu insanlarımız, Türkmen karşıtı grupların tertip ve koplolarına rağmen mücadelelerini sürdürüyorlar.

Muhabir:Kerkük'teki durum ve kentte yapılması beklenen referanduma karşı ITC'nin gِrüşü ne yِnde ?

ـzeyirağalı: Her şeyden ِnce ITC olarak bu yılı Kerkük yılı olarak ilan ettiğimizi sِylemek istiyorum.
Kerkük etnik ve mezhep yapısıyla küçük bir Irak modelidir. Aynı zamanda coğrafi konumu ve yer altı zenginlikleriyle stratejik bir değere sahiptir. Kentteki etnik realite ve eserler Kerkük'ün Türkmen ِzelliğine sahip olduğunu ispatlıyor. Bunun için kentin üniter bir Irak'ın sınırları dahilinde kalarak hiçbir bِlgeye bağlanmaması gerekir. Kürt kardeşlerimiz kenti, altyapı ve ekonomik olarak güçlenmesine çalıştıkları kuzey bِlgesine bağlamaya çalışıyorlar. Bunda da kimi siyasi partilerin siyasi gündemine hizmet edecek surette yazılmış olan anayasadan istifade ediyorlar. Bِyle bir politika da, Büyük Ortadoğu Projesi planlarını uygulamaya hazırlanan ABD politikasıyla ِrtüşüyor. Sِz konusu projenin ilk temellerini atan Poul Bremer idi. Bremer, Devlet İdare Kanunu ve Yِnetim Meclisi'ni kurarken Irak'ı mezhep ve kota kriterlerine gِre çizmişti. Biz Türkmenler hem Devlet İdare Kanununu hem de Irak anayasasını reddettik. Devlet İdare Kanunu, biz Türkmenler reddetsek de, 53. maddesinin C fıkrasında Kerkük ve Bağdat'ta ِzel bir statü tanımıştı.
Irak anayasasına yazılırken yanlız 58. maddesi ilave edildi. 53. maddenin C fıkrası ise gِz ardı edildi. 58. madde 140. madde adı altında yeni anayasaya konuldu. Sِz konusu madde üç aşamayla uygulanacaktır. 27.03.2007 tarihine kadar Kerkük'te normalleştirmenin bitmesini, 15.07.2007'de nüfus sayımının yapılmasını 2007'nin sonunda ise kentin akıbetini belirlemek için referandumun yapılmasını ِngِrüyor.
Anayasanın 142. maddesi ise anayasanın kabulü üzerinden 4 ay geçmesinin ardından bir komisyonun kurulmasını ِngِrüyor. Sِz konusu komisyon anayasanın tadiline uğraşacak. Şimdi komisyon kuruldu kurulmasına ama daha hiçbir iş yapmış değil. Anayasada değişikliklerin yapılması için parlamentoya herhangi bir teklif sunmuş değil. Ama ne ilginçtir ki 140. maddenin hayata geçirlimesi için çalışmalar hızla devam ediyor. 140. maddede değişiklik yapılıp yapılmayacağını beklemeden Kerkük konusunda kararlar alınıyor. Burada soruyoruz acaba anayasa tadil komisyonu 140. maddede değişiklik ِnerse durum ne olacak? Burada vurgulamak istediğim şey Kerkük ile ilgili alınan kararların hiçbirisi yasal değil. Anayasaya aykırıdır. Aynı zamanda 140. madde konusunda belirlenen üç aşama birbirine bağlı olup belli bir takvime bağlıdır. Yani ilk olarak normalleştirme yapılmalı. Sonradan nüfus sayımına geçilmeli, ardından da referandum yapılmalı. Kendi kanunları bunu sِylüyor. Daha normalleştirme bitmeden ikinci bir aşama olan nüfus sayımına geçmek olmaz. Şimdi normalleştirme, gِçmenlerin dِnmesi, mülkiyet ihtilaflarının giderilmesi ve Kerkük'e yerleştirilen ailelerin asli yerlerine gِnderilmesi süreçleri bir ay sonra yani 27.03.2007'de bitmesi gerekir. Ama gelin gِrün ki mülkiyet ihtilafı konusunda takdim edilen 40 bin davanın ancak yüzde yirmisi bitmiş durumda. Çِzüm bekleyen 30 bin dava var. Bu kadar davanın bir ay gibi kısa bir zaman diliminde çِzümünün imkanı yoktur. Başka bir deyişle Kerkük'te yapılacak nüfus sayımına kimlerin katılacağı hala tespit edilmiş değil. Bir de Kerkük'e yerleştirilen 400 bin Kürdü unutmamak lazım. Kuzey illerden getirilip kendilerine her türlü maddi ve manevi destek sağlanan bu Kürt aileler de normalleştirme sürecine tabi tutulmalıdır. Hangi esaslara gِre Kerkük'e yerleştirildiler diye hesap sorulsun. İş esasında bir oldu bitti yaratmaktır, elbette kendileri için yaratılan maddi, manevi ve kanuni imkanlardan istifade ederek. Kerkük'te olup bitenlerin hepsi kanunlara aykırıdır. Buna merkez yِnetimin zafını da ekleyebiliriz. ـlkede cereyan eden iç savaş ve mezhep savaşıyla uğraşan Bağdat'taki yِnetimin Irak'ın birçok bِlgesinde fazla etkisi yoktur. Bir de işgal sonrası iktidara gelen yِnetimlerin hataları yüzünden ülkemiz idari ve mali yolsuzluk bataklığında.
Biz ITC olarak normalleştirmeden yanayız. Çünkü bu insani bir meseledir. Kerkük ve çevresinden sürülen onbinlerce Türkmen aile hala ev ve yurtlarına dِnmediler. Ancak bu meseleyi siyasi kazanımlar elde etmek ve yüzbinlerce Kürdü getirerek Kerkük'te demografik yapıyı değiştirmek amacıyla istismarına karşıyız. Nüfus sayımı ise işgal ِncesi ve sonrasında oluşan anormal durumu düzelterek yapılmalıdır. Kerkük'ün asli sakinleri olan Türkmen, Arap, Kürt ve Kildoasurilerin kentte kalmasını sağlayarak, hem nüfus sayımı hem de referandumun tüm Irak'ta yapılması gerekmektedir. Çünkü anayasa referandumu tüm Irak'ta yapılırken neden sِz konusu anayasanın bir maddesi olan 140. maddenin uygulanması konusunda yanlız Kerküklülerin oy vermesini istiyorlar ?. Bِyle yapılırsa şundan eminiz ki Kerküklüler ve Irak halkı kente ِzel bir statü verilmesine veya merkeze bağlanmasına karar verecek.
Biz ITC olarak Kerkük'ün Geçici Devlet Yasasının 53. maddesinin C fıkrasında da belirtildiği gibi ِzel bir statüye kavuşması için çalışıyoruz. Irak Devlet Yasasında yer alan 53. maddenin C fıkrası için siyasi ve kanuni altyapıyı hazırlama çabası içerisindeyiz. Sِz konusu madde Irak meselesinin çِzümü için anahtardır. Kerkük'te Türkmen, Arap, Kürt ve Asurilerin yer aldığı ortak bir idareden yanayız. Bu konuda Kerkük il meclisindeki Türkmen grubu meclise bu yِnde bir proje sunmuşlardır. Ama hala bir yanıt almış değiller. Bunun için hem Türkmen hem de Arap grupları meclisin çalışmalarını boykot etmeyi sürdürüyorlar. Çoğunlukta Türkmenlerin yaşamasına rağmen Kerkük'te yanlız bir grubun sِz sahibi olmasının kanaatinde değiliz. Bağdat hükümeti ve parlamentoda olduğu gibi Kerkük için bir uzlaşma formülü bulmak lazım. Kent kota kriterleriyle idare edilmelidir. Kerkük'te bugün olduğu gibi tecavüz ve haksızlıklar yarın da devam ederse Sayın ITC Başkanımız Dr. Saadettin Ergeç'in de belirttiği gibi Türkmenler olarak referanduma katılmayacağız ve reddederiz. Sonuçları bizleri bağlayamaz.

Muhabir: Irak'taki mevcut durumu nasıl
değerlendiriyorsunuz ?


ـzeyirağalı: Ben şahsen zamanında ABD'nin ve koalisyon güçlerin Irak rejimini devirmek için bir planı olduğunu ama Irak'ı yeniden yapılanması için hiçbir plana sahip olmadığını sِylemiştim !. Bu ِngِrümüzün ne kadar sağlıklı olduğu işgal sonrası ortaya çıkmıştır. Çünkü işgale uğrayan Irak'ın altyapısı yerle bir edildi. Irak insanı ve çevresi yok edildi. Demokrasi, ِzgürlük ve adalet vaatlarıyla Irak'ı işgal eden ABD Irak için hiçbir şey yapmamıştır ve yapmıyor. Soruyorum ABD'nin demokrasi, ِzgürlük ve adalet sloganları nerde kaldı ?. Hani Irak Ortadoğu'da ِrnek alınacak bir ülke olacaktı? Acaba ABD Ortadoğu ülkelerine ihraç etmeye çalıştığı model bu mu?.
Beyaz Saray'daki yِneticilerin (şahinlerin) kibirliği ve koalisyon ve arkadaşlarının sِzüne kulak vermemeleri Irak'ı bu duruma getirdi. Şimdi ülkemizde cereyan eden iş savaş ve bomba yüklü arabalar sanki yetmemiş gibi bu defa milis güçleri ülkenin her yerinde cirit atıyor. Kanunsuzluğun egemen olduğu Irak'ta orman kanunu hakimdir. Kalım güçlünündür. Irak bataklığına saplanan ABD maddi ve askerden en az zaiyatla çıkmak peşinde. Elbette itibarını korumak suretiyle. Bizce Irak sorununun çِzümü için Baker-Hamilton raporu ABD için bir kurtarıcı niteliğindeydi. Rapora bir bütün olarak bakmak gerekiyordu. Yani komşu ülkeleri ve Arap-İsrail anlaşmazlığı da dahil bِlge sorununun bir bütün olarak çِzümü için iyi bir rapordur. Ama ne var ki Neo-jonlar ki bunların başında da George Bush geliyor, rapordan yararlanmadılar. Bizce iyi bir çِzüm yolu olan Baker-Hamilton raporunu gِrmezlikten gelen Bush yeni planı çerçevesinde Irak cehennemine 21500 asker gِnderme kararı aldı. Bush sanki sorunu askeri olduğunu düşünerek silahla çِzmeye çalışıyor. Ama bizce sorun askeri değil siyasidir. ـlkedemizde askeri, çıkar ve strateji anlamında bir çatışma sِz konusudur. Başarılı olmasını temenni ettiğimiz güvenlik planının eğer beraberinde siyasi bir uzlaşma yapılmazsa,masum Iraklıları katleden terِristler hariç hükümet ile halk arasında güven tazelenmezse, başarı şansının çok olduğunu düşünmüyoruz.
Biz kapsamlı bir uzlaşmadan yanayız. Esasen çarpık ve dengesiz olan siyasi sürecin yeniden düzenlenmesi gerekir. Tüm siyasi, askeri ve düşünce gruplarının sürece katılması sağlanmalıdır. Bu yolla ancak Irak eski günlerine kavuşabilir.
Bush'un Irak'a ilave asker gِnderme kararı bizce ateşe benzin dِkmektir. Bush'u akıl ve mantıklı davranamaya davet ediyoruz. Irak bataklığından çıkması yolunun Baker-Hamilton raporuna kukla vermesinden geçiyor.

Muhabir: Irak'taki mezhep çatışması arkasında neler yatıyor?

ـzeyirağalı: Iraklılar bin yıllardır birbirleriyle beraber kardeşçe yaşıyorlar. Bunlar arasında toprak, tarih, coğrafya,sosyal ilişkiler gibi bağlar vardır. Birbirlerine kız alıp vermişler. Bunları ortak kader topluyor. Bugün olduğu gibi Iraklılar birbirlerine karşı hiçbir gün savaşmadılar. Irak'ta bugün yaşanan şiddet ve iç savaşın arkasında kimi grupların dar etnik, mezhep ve parti düşüncelerini ِnde tutmaları yatıyor. Buna milislerin kendi çizgileri paralelinde bu gruplara destek vermesini ekleyebiliriz. Irak her gün katlediliyor, kimileri kendilerine en büyük payı koparma peşindeler. ـlkede vatandaşlık tarifleri değişti, herkes kendi grubundan ,mezhebinden sِz etmeye başladı. Kimse ben Iraklıyım demiyor. ـst kimlik artık yok. Bunun çِzümü, terِristler hariç, kimseyi dışlamayacak kapsamlı bir uzlaşmadan geçiyor. Bِyle bir ِngِrü zaten Baker-Hamilton raporunda da geçmişti. Büyük çatımız olan Irak'a dِnmeliyiz. Sloganımız "Önce Irak " olsun. Bu da güvenin tazelenmesinden ve gerçek bir uzlaşma isteğinden geçiyor. Kendi irademiz kendi elimizde olmadığı takdirde sınır dışından gelen hedeflere hizmet etmiş oluruz.
Irak'a komşu kimi ülkeler Irak'ın kendileri için tehlike oluşturabileceğini tahmin etmemişlerdir. Irak'ın istikrara kavuşması, komşularının istikrara kavuşması demektir. Biz, bu ülkelerin Irak'ta durumun şimdi olduğu gibi kontrolden çıkmadan ِnce harekete geçmelerini arzu ediyorduk. Ancak bu ülkeler kendi sınırları içerisinde kalarak Irak'taki felaketi seyretti. Baker-Hamilton raporunda Irak'ın istikrara kavuşmasında komşu ülkelerin rolüne işaret ediliyor. Raporda komşu ülkelerin de yer aldığı ve Ira'ta uzlaşmayı sağlamak, bu ülkenin uluslararası camiaya iadesini garantilemek ve parçalanmasını ِnlemek için uluslararası bir konferansın yapılması ِneriliyor.
Anayasa yeniden gِzden geçirilsin. Yabancı kuvvetlerin çekilmesi için bir takvim belirlensin. Ordu ve polis teşkilatları takviye edilip güçlensin. Bu yapıldığı takdirde Irak bِlgesel ve uluslararası rolünü üstlenebilecek duruma gelir. Başı dik, kendine güveni tam ve insan gibi yaşayan bir Irak insanı yaratmalıyız.

Muhabir:Genç ve talebe kesimine mesajınız nedir?

ـzeyirağalı: Talebe ve gençler toplumların geleceğidir. Yarının adamlarıdır. Siyasi, kültürel,ekonomik ve sosyal dِnüşümlerde gençlere bel bağlandığı konusunda tarihte ِrnekler vardır. Biz Türkmenler olarak gençlere en çok ihtiyaç duyduğumuz gün bugündür. Bilimsel, kültürel ve siyasi kalkınma sürecinde katkılarını bekliyoruz. Türkmen insanının yeni Irak'ta kendine yakışır yeri almasını sağlamalıyız. Gençler tarih boyunca yaptıkları gibi halklarına en iyi şekilde hizmet etmek noktasında, ITC ve çatısı altındaki partilerin kendilerine verdiği destekten yararlanmalıdırlar.

Kenan Şakir ـzeyirağalı kimdir

-1948'de Erbil'de Kale mahallesinde doğdu,
-1994'te kurulan Türkmen Bağımsızlar Hareketi'nin kurucularındandır.
-03 Eylül 1997'de yapılan TBH Birinci Kurultayında başkan seçildi.
-2000 ve 2004 yıllarında yapılan ikinci ve üçüncü TBH kongrelerinde başkan seçildi.
- 1997'den beri Irak Türkmen Cephesi yürütme kurulu ve Türkmen
Meclisi üyesidir.
-1999 New York, 2002 Londra, 2003 Ankara, 2003 Selahattin'de muhalefet toplantılarına Türkmenleri temsil ederek katılmıştır.
- TBH'nin Irak ve Türkmeneli bِlgesinde teşkilat ve büroları bulunuyor.

Kerkük Vakfından Bir Çağrı

Hits: 65

Yıllardır Türkmen halkının meşru haklarını gasp etmeye kalkışan cihetler bir kez daha şai…

Devam...

Basın Bildirisi

Hits: 65

12 Mayıs 2018 seçiminde yaşanan büyük ihlalleri ve sahtekârlıkları video kayıtlarıyla ayan…

Devam...

Türkmen lider Salihi'den seçim sonuçlarına tepki

Hits: 32

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşet Salihi, ülkede yapılan seçimlere ilişkin elle sayı…

Devam...

Türkmen lider Erşat Salihi, İran'ın Erbil Başkonsolosu ile görüştü

Hits: 44

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Genel Başkanı Erşat Salihi dün, Kerkük'teki makamında İran'ın Er…

Devam...

Irak'taki Türkmen ilçesi 15 yıl aradan sonra istikrara kavuştu

Hits: 93

Irak'ın Salahaddin vilayetine bağlı Türkmen Tuzhurmatu ilçesi, Peşmerge ve siyasi partilere ai…

Devam...

Büyük Türkmen Şairi Ali Marufoğlu Hakka Yürüdü

Hits: 76

Türkmen kültür tarihinin parlak sayfalarında geniş yer alan, Türkmenelinin zengin kültür mer…

Devam...

Türkmen Öğrencilere Muratpaşa Belediyesi Kucak Açtı

Hits: 34

Irak Türkmen Birliği ve Dayanışma Derneği ile Türkmen İzcilik Federasyonu’nca, Türkmen ö…

Devam...

HÜRMÜZ BOĞAZI, PETROLÜN VAZGEÇİLMEZ KORİDORUDUR

Hits: 102

ABD, dünyada öngördüğü stratejik politikalarını gerçekleştirmek için zaman zaman uluslara…

Devam...

Tuzhurmatu'ya 15 yıl aradan sonra Türkmen kaymakam atandı

Hits: 96

Irak'ta Türkmenlerin yoğunlukta yaşadığı Salahaddin vilayetinin Tuzhurmatu ilçesine, 2003'ten…

Devam...

Türkmen Öğrencilerden Selçuk Üniversitesi’ne Ziyaret

Hits: 91

Türkmen Öğrencilerden Selçuk Üniversitesi’ne ZiyaretTürkmeneli Dernekler Federasyonu Genel B…

Devam...

OK OKUNAN(30 gn)

DEAŞ'tan kurtarılan Türkmen kenti Telafer'de hayat normalleşiyor

Hits: 204

DEAŞ terör örgütünün 2014 yılında işgal edip 4 yıl kontrol altında tuttuktan sonra Irak o…

Devam...

Petrol kenti Kerkük dünyaya açılıyor! Uçak seferleri gelecek ay başlıyor

Hits: 143

2003'ten bu yana sivil uçuşlara kapalı olan havalimanı, birkaç hafta içinde yeniden eski günl…

Devam...

Irak Türkmeni Şair ve Yazar Ali Marugoğlu Hakk’ın rahmetine kavuştu.

Hits: 142

Bir süredir Kerkük’te tedavi görmekte olan Ali Marufoğlu bugün son nefesini vererek aramızda…

Devam...

Kerkük Vakfından başsağlığı

Hits: 134

Türkmen Edebiyatının büyük değeri, Türkmeneli ve Tuzhurmatu’nun mümtaz evladı Ali Maruf…

Devam...

HÜRMÜZ BOĞAZI, PETROLÜN VAZGEÇİLMEZ KORİDORUDUR

Hits: 102

ABD, dünyada öngördüğü stratejik politikalarını gerçekleştirmek için zaman zaman uluslara…

Devam...