1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son gncelleme: 2018-01-23
Facebook Twitter Youtube

Kerkük asla "Kürt" değil

Zeytin Dalı harekatının ilk şehidi Musa Özalkan

Kenan AKIN

Bu arada, yıllar yılı ihmale uğramış, adeta unutulmuş, acılar içinde kıvranmış Türkmen soydaşlarımızdan da bahsetmek icap ediyor.Türkmenler, Irak Devleti içinde Araplar, Kürtler ile birlikte üç "asli unsur"dan biri sayılıyor.Türkmenler, en eğitimli, kültürel düzeyi en yüksek ve en şehirli olan unsur olarak varlığını sürdürüyor.Buna rağmen ِnce "Araplaştırılma", şimdilerde de "Kürtleştirme" politikaları ile Türkmen varlığı ortadan kaldırılmaya ve Kerkük'ün kimliği yok edilmeye çalışılıyor.Ali Kerküklü'nün belirttiği gibi: "Bir kentin aidiyeti ve kimliği, o şehrin tarihi mimari eserleri, sosyal ve kültürel yapısıyla da yakından ilgilidir.Kerkük Kalesi, Gِk Kümbet'i, Nakışlı Minare ve Camisi, Aziziye Kışlası, 16 gِzlü Taşkِprü gibi 60'tan fazla Türk eserine Kerkük'ün her noktasında rastlamak mümkün.Kerkük'te yaşayan Türkmenlerin dışındaki milletlerin buna benzer acaba kaç tane tarihi eseri vardır? Yok.Ama en güçlü delil sayılabilecek cami, tekke, medrese, han ve hamam gibi sivil yapılar oldukça ِnemlidir.Bunların sahipleri kimse, o kentin sahipleri de onlardır.Yapıların dili yoksa da kimlikleri vardır.Kerkük, bütün bunları tamamlayan; okullar, kütüphaneler, hamamlar, ticaret hanları, folklor, şairleri, edipleri, basın ve yayın hayatı, halk müziği, ses ustaları, tiyatrosu, ressamları, spor hayatı gibi bütün diğer kültür unsurları açısından da tamamıyla bir Türkmen şehridir.Aslında, Kerkük'ün Türklüğünü tartışmak, hem tarihe, hem coğrafyaya aykırı bulunuyor.Ne var ki, petrol çılgınlığı çoğu kez insanlığı kِrleştiriyor.Telafer'e gelince...400 bin nüfuslu Telafer, Musul'un çevresinde bulunan onlarca yerleşim yeri,  kِyler kasabalar, Erbil, Kerkük ve çevresinde bulunan kasabalar, 3 milyon Türkün yaşadığı topraklardı.1913 yılında Mahmut Şevket Paşa sadrazamdır, durup dururken o zaman küçük bir emirlik olan ve daha henüz petrol yatakları işletilmemiş iken, Kuveyt'i karşılıksız olarak İngilizlere veriyor.Sonra Basra Kِrfezi'nde ve Umman Denizi'nde bulunan İngiliz donanması bu limana yerleşecek ve 1. Dünya Harbi'nde Irak'ın işgal girişimini oradan başlatacaktır.İngilizler Kuveyt'te yerleştikten, hazırlıklarını yaptıktan bir yıl sonra 1. Dünya Savaşı başlar, tarih 1 Ağustos 1914'tür. 5 Kasım 1914 yılında Osmanlı İmparatorluğu savaşa girer.Hiçbir mukavemetle karşılaşmayan İngiliz kuvvetleri 22 Kasım'da Basra'ya bağlı Fav Kasabası'nın Kurna limanını işgal ediyor ve oradan Irak'ın içlerine ilerliyor.19 Mayıs-2 Haziran 1924'te yapılan Haliç Konferansı toplantısında İngilizlerle Musul konusunda bir antlaşmaya varılamaz, İngilizler ısrarla Musul'u vermemekte direniyor.Konferans dağılır ve konu İngilizler tarafından BM'ye gِtürülür, isyanlar kışkırtmalar devam ederken Musul'a gidecek tahkikat komisyonu kuruluyor. 7. Ağustos 1924'te Kürtlerin de içinde bulundukları Nesturi isyanı başlıyor.Ne tesadüftür ki aynı tarihlerde Kerkük'te de ilk Türk katliamı vuku buluyor.Ve arkasından 5 Şubat 1925'te Musul'un kaybına sebep olan Şeyh Sait isyanı başlıyor.Amaç; Kürt devleti kurmak ve sınırda hazırlık yapan Türk askerinin Musul'a girmesine mani olmaktı.Şeyh Sait isyanı Musul'un kaybının en ِnemli nedenlerinden başlıcası sayılıyor.Barzani yalan üstüne yalan sِylüyor!1958 yılında, Irak'ta Abdülkerim Kasım tarafından gerçekleştirilen kanlı askeri darbe, Kral ve Nuri Sait gibi şahsiyetleri ortadan kaldırırken dünyada eşine az rastlanan bir Kerkük soykırımı tarihe geçiyor.Molla Mustafa Barzani'nin silahlarla donatıp hazırladığı Türk düşmanlığının, Türk kanının dِküldüğü Şum katliamı, 14 Temmuz 1959'da yapılıyor.Türkiye yine bihaber, dünya yine suskun kalıyor.Kerküklüler yani hayatta kalabilenler, bu kanlı günü hiçbir zaman unutmadılar ve unutamıyor.1990, Saddam Kuveyt'i işgal ediyor.Ve olaylar, ondan sonra biri birini takip ediyor.BOP'un Irak'ın işgali ile fiili uygulamasına geçiliyor.1. Kِrfez Savaşı'nda, yapay olarak gِç yaratılıyor.Yapay Irak muhalefeti destekleniyor.Kürtlere yarayan şekilde silahlandırılıyor, arkasından güvenli bِlge, İncirlik'ten kalkan uçaklarla korunuyor.ABD'nin sevk ve idaresinde Çekiç Güç kuvvetleri ve ABD'nin Wilson prensiplerinde istediği, Sevr'de senatosundan geçirilen Kürdistan'ın temelleri atılmış oluyor.25 Nisan 1995 tarihinde diğer siyasi kuruluşların da tek çatı altında hizmet etmeleri amacı ile merkezi Erbil'de ITC. (Irak Türkmen Cephesi) kuruluyor.2003 yılında İkinci Kِrfez Savaşı'nda, tamamen yalnız kalan soydaşlarımızın inanışına gِre 1 Mart Tezkeresi'nin ret edilmemesi gerekiyordu.Zaten, ABD ve Kürtler, Türk askerinin Irak'ın Kuzeyinde olmasını istemiyordu.Türk askerini dِrt gِzle bekleyen Türkmenler, bِylece bir kere daha yalnızlığa itilmiş oluyor. Irak 9 Nisan'da, Bağdat 10 Nisan'da, Kerkük de Kürtler tarafından işgal ediliyordu. Hazırlıklı olan Kürtler Kerkük'ün bütün resmi dairelerine el koyup, tapu, nüfus dairelerini yakıp yağmalıyor. Yerel yِnetim seçimlerinde de Kürtler çoğunluk sağlarken, Türkmenler azınlıkta kalıyor. Son genel seçimlerde, kendi kimlikleri yerine başka partilerden aday olup bir anlamda Türkmen toplumu kendi kimliğinin zafiyetini kabullenmiş oluyor.2003 yılından bu yana Türkmenlere hiç bir siyasi hak verilmediği gibi, Türkmen bِlgelerinde de güvenlik sağlanamıyor.İş yok, aş yok, ِlüm her an, her yerde kol geziyor.Merkezî hükümet ortada yok, halkın şikayetlerini duymaz, Irak'ın Kuzey yِnetimi bu olup bitenler karşısında yüzünü çevirip gülmekte, Türkiye, Türk varlığını ticaret zihniyetine bağlamış bulunuyor.Zira, Barzani'nin şimdiye kadar verdiği hiçbir "stratejik" sِzünü tutmadığı artık biliniyor.Yıllardır, terِr ِrgütü PKK'yı himaye eden, topraklarında kalmasını sağlayan bir Peşmerge başından "dostluk" beklemek, hayalden ِte değer taşımıyor.Kaynak: Kerkük asla "Kürt" değil! - Kenan AKIN

Kerkük Vakfından Duyuru

Hits: 8

Afrin’de Zeytin Dalı operasyonumuzda ilk şehidimiz olan Astsubay Musa Özalkan’ın şehadet ha…

Devam...

Zeytin Dalı harekatının ilk şehidi Musa Özalkan'ın vasiyeti duygulandırdı

Hits: 7

Şehit asker, devletin ailesine vereceği paranın, müdavimi olduğu bir dernek aracılığıyla Te…

Devam...

Türkmen milletvekili suikast iddialarını yalanladı

Hits: 34

Irak Türkmen Cephesi yöneticilerinden ve Tuzhurmatu milletvekillerinden Niyazi Mimaroğlu, suikast…

Devam...

Kerkük Üniversitesinde Türkmen Şehitleri anıldı

Hits: 64

Kerkük Üniversitesi Türkmeneli bölgesindeki tüm şehitleri simgeleyen 16 Ocak 1980 yılında Ba…

Devam...

Kerkük'te dikkat çekici bir gelişme!..

Hits: 53

16 Ekim 2017 tarihinde Irak merkezi hükümetinin 14 yıl sonra petrol şehri Kerkük'ü tamamen kon…

Devam...

Selçuk'ta Türkmen Şehitleri Anıldı

Hits: 29

Selçuk Üniversitesinde (SÜ) Türkmeneli Öğrenci ve Gençler Birliği, 16 Ocak 1980’de Baas re…

Devam...

"16 Ocak Türkmen Şehitleri Günü"

Hits: 15

Irak'ta Saddam rejiminin katlettiği Türkmen liderlerin aziz hatırasını yaşatmak için 16 Ocak …

Devam...

Erbil'de Türkmen şehitleri anıldı

Hits: 22

Irak'ın Erbil kentinde, 16 Ocak 1980'de Baas rejimi tarafından idam edilen Türkmen liderler için…

Devam...

Kerkük'teki faili meçhul cinayetler

Hits: 53

Kerkük kentindeki faili meçhul cinayetlerle mücadele kapsamında oluşturulan güvenlik planı sa…

Devam...

IRAK TÜRKMEN AĞIZLARININ MÜKEMMEL SÖZLÜĞÜNE DOĞRU

Hits: 66

Sözlükler milletlerin en önemli hazinesi olan dilin bütün unsurlarını barındırır. Bu yüzd…

Devam...

Yazarn ok okunan

Kerkük asla "Kürt" değil

Hits: 20428

Bu arada, yıllar yılı ihmale uğramış, adeta unutulmuş, acılar içinde kıvranmış Türkmen …

Devam...

TـRKMEN LİDERLERİ ARASINDA!

Hits: 10159

Türkmen liderlerinin İstanbul’da yaptıkları ِnemli toplantının açılış seremonisine kat…

Devam...

Bir dokun, bin ah dinle....!

Hits: 3598

Gerçekten de, sağlam temelimize, asil soyumuza ve büyük imkanlarımıza rağmen, nedense soru…

Devam...

Irak bِlünürken Türkmenler paramparça!

Hits: 3159

Terِr ِrgütü IŞİD’in devreye girmesiyle, Irak’ın en az 3’e bِlünmesi beklenirken, Tü…

Devam...

Kanayan yaramız Kerkük!

Hits: 2987

Kerkük ve soydaşlarımız Türkmenleri unuttuğumuz, bir yılı daha geride ne yazık ki bırak…

Devam...